Agenda

Wroeten met VarkensNET: Vitale Varkens

Keet van Heerde, Eperweg 55, 8181 EV Heerde, Heerde
208 Varkenshouderij

Details evenement

11 december 2013
15:30 uur
Keet van Heerde, Eperweg 55, 8181 EV Heerde, Heerde
VarkensNET
info@varkensnet.nl
088 888 66 77

Rendementsverbetering in de (vlees)varkenshouderij staat centraal in Wroeten met VarkensNET: ‘Vitale Varkens’. In deze bijeenkomst hoort u de laatste resultaten van onderzoek en krijgt u praktische handvatten om mee aan de slag te gaan op uw eigen bedrijf.

Wat zijn succesfactoren van bedrijven die het lukt om én een goede groei te halen én een goede voerconversie? Op een aantal praktijkbedrijven werden deze factoren geïnventariseerd. Vervolgens zijn deze factoren verder onderzocht in een meerjarig onderzoek met als titel ‘Vitale Varkens’ dat werd uitgevoerd in opdracht van het PVV.
Een goed vleesvarken start met een goede big: welke invloed hebben genetica en geboortegewicht? Hoe kunt u hierin sturen?
De laatste inzichten over voersamenstelling en voermethoden komen uitgebreid aan bod en geven inzicht in wat u kunt doen om groei en voerconversie te optimaliseren.
Vanuit het NETwerk “Cockpit vleesvarkens” delen varkenshouders hun ervaring met weegsystemen en het ontwikkelen van een alarmsysteem.
Op welke manier kunt u deze kennis en ervaring omzetten in  een concreet plan voor uw eigen bedrijf?  Na een hapje eten gaan we in twee groepen uiteen om hier met collega varkenshouders verder over door te praten.