Agenda

Meer gras - Meer melk

Veenweiden Innovatie Centrum, Zegveld
356 Rundveehouderij

Details evenement

21 november 2013
10:15 uur
Veenweiden Innovatie Centrum, Zegveld
PPP-Agro Advies, ETC adviesgroep, VIC Zegveld, Wageningen UR Livestock & Research, Boerenverstand
06-53670143
€ 10,- voor de lunch

Geachte relatie,Samen met ETC en Boerenverstand organiseren het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)PPP-Agro Advies en Livestock Research de 12e Innovatiedag ‘Meer gras – meer melk’.Deze dag staat volledig in het teken van de ontwikkeling van uw bedrijf in het quotumlozetijdperk.Nog ruim anderhalf jaar en dan gaan we melken zonder een beperking op de productie vanmelk. Velen van u zijn reeds begonnen met een uitbreiding dan wel intensivering van hetbedrijf. Het mestbeleid gebaseerd op een sluitende kringloop, zorgt er echter voor dat de‘rem’ er deels op zit.De efficiëntie in de kringloop op uw bedrijf is dus sterk richtinggevend op de ontwikkelingsruimtevoor uw bedrijf waarbij in alle gevallen een verbeterde grasproductie zal leiden toteen betere kringloopefficiëntie en meer melk.Ochtend (aanvang 10:15 uur)In het ochtendprogramma staan we stil bij de spreiding in kringloopefficiëntie tussenverschillendemelkveebedrijven en gaan we de diepte in voor de kritische succesfactorenbodem, voeding, water met gerenommeerde sprekers als Nick van Eekeren,Frank Verhoeven,Ad van Vuuren en Idse Hoving.’s Middags zelf aan de slag!Na de lunch gaan we aan de slag in de praktijk! In 3 ronden nemen we u mee in de toepassingvan de bodemconditiescore, berekenen we het basisrantsoen in bedrijfsverband enbekijken we een aantal innovaties als ‘graasgraan’ miscanthus en bedrijfsmanagement viade lucht .De dag wordt afgesloten rond 16:00 uur.Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen voor de lunch vragen we eenvergoedingvan10 euro. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij b.meerkerk@ppp-agro.nlonder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personenWe zien u graag op donderdag 21 november!Team ETC adviesgroep, PPP-Agro Advies, Boerenverstand, VIC,Wageningen UR Livestock & Researchwww.etc-adviesgroepnederland.org | www.ppp-agro.nl | www.boerenverstand.org|www.veenweiden.nl