Agenda

HAS Business Event

HAS Hogeschool , 's Hertogenbosch
351 Boerderij Academy, Rundveehouderij, Akkerbouw, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Mechanisatie

Details evenement

12 november 2013
12:30 uur
HAS Hogeschool , 's Hertogenbosch
HAS Hogeschool
06-15023828
- 

Op dinsdag 12 november 2013 organiseren de 4e jaarsstudenten
van de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness het HAS Business
Event
. Voor het bedrijfsleven is dit de ultieme mogelijkheid om in
contact te komen met afstuderende, ambitieuze studenten.
Door middel van
interactieve stands zullen studenten de opgedane buitenlandse ervaringen delen.
In verschillende parallelsessies zullen diverse onderwerpen aan het licht
gebracht worden met een gastspreker / workshop / brainstorm / discussie als
invulling. Al met al een ontzettend communicatief en leerzaam event. Wij
willen u graag enthousiast maken, geeft u ons deze mogelijkheid?


Programma 12 november
12.30 – 13.00: Inloop
13.00 – 13.45: Plenaire opening
13.45 – 14.30: Plenaire presentatie van actuele thema’s uit de Agribusiness
14.30 – 15.45: Zuivel I, vlees, tuin- en akkerbouw, sierteelt, zuivel II (meer info)
15.45 – 16.00: Koffie
16.00 – 17.15: BRIC, C2C, coöperaties, toegevoegde waarde, verdienmodellen (meer
info
)
17.15 – 19.00: Plenaire presentatie van actuele thema’s uit de Agribusiness / Netwerkborrel

Locatie: HAS Hogeschool in Den Bosch

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.hashogeschool.nl/businessevent