Agenda

Informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie

Maatschap Oost, Stieltjeskanaal 68, Stieltjeskanaal
320 Rundveehouderij

Details evenement

01 oktober 2013
Maatschap Oost, Stieltjeskanaal 68, Stieltjeskanaal

Bezoek nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe

Wie als veehouder in Nederland wil doorontwikkelen krijgt al snel te maken met de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS. Bedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden moeten daarvoor vergunningen hebben. Duitsland volgt weer een andere aanpak.

Sommige melkveehouders leggen de nadruk op slim weidebeheer. Dat is ook de boodschap van Projecten Duurzaam Boer Blijven in diverse provincies. Maar wat draagt een slim ontworpen stal bij?

Op het bedrijf van Maatschap Oost in Stieltjeskanaal is een innovatieve stal gebouwd met ammoniakreducerende elementen. Resultaten van de metingen maken we bekend. De provincie Drenthe vertelt wat ze met dit onderzoek gaan doen.

Nieuwsgierig geworden? Kom de stal bezoeken en ontdek het zelf!

Melkveehouders uit West Duitsland zijn ook van harte uitgenodigd.

De heer Oost geeft natuurlijk een rondleiding op zijn bedrijf, er zijn diverse informatiestands en verschillende sprekers. In de middag is er gelegenheid het nabijgelegen natuurgebied Bargerveen te bezoeken. De boswachter zal ons daar het effect van ammoniak op de natuur laten zien.

Deelname is gratis. Wel opgeven, uiterlijk 26 september.