Home

Achtergrond 7 reacties

LTO zoekt schaap met vijf poten als nieuwe leider

LTO heeft een alleskunner nodig, iemand die het boerenverhaal begrijpt en dat kan verkondigen in de politiek, iemand om de belangenorganisatie te leiden en de belangen van een verdeelde sector te behartigen.

Een verbinder in een verdeelde sector, iemand die bruggen slaat tussen boer en burger, een goed netwerk in politiek Den Haag en Brussel en iemand die in ieder geval figuurlijk met de poten in de klei staat. Er is een uitgebreide wensenlijst voor de nieuwe LTO-voorzitter samen te stellen, als je het aan boeren en bestuurders zowel binnen als buiten LTO vraagt.

De grootste belangenbehartiger staat voor de lastige taak om een nieuw boegbeeld te vinden, sinds Marc Calon half mei besloot om per direct zijn functie als voorzitter neer te leggen.

Kwaliteiten leidend bij zoektocht LTO-voorzitter

Wat heeft LTO nodig? Gesprekken met LTO-leden, regionale bestuurders, kritische boeren en bestuurders in andere boerenorganisaties leveren een beeld. Moet de volgende voorzitter een vrouw zijn? Velen zouden het een leuke afwisseling vinden, maar de keuze moet vooral afhangen van de overige kwaliteiten, is de heersende mening.

Ook andere zaken als leeftijd of het hebben van een boerenbedrijf zijn van minder belang. Wat vooral belangrijk is: kennis van de boerenpraktijk, ervaring met besturen en bovendien: de steun van de achterban.

Ik verwacht dat het een zoektocht naar het schaap met de vijf poten wordt. Waar vinden wij die?

In zijn column in Nieuwe Oogst liet ZLTO-voorzitter en waarnemend LTO-voorman Wim Bens al doorschemeren dat het vinden van een nieuwe voorman van de grootste boerenorganisatie niet makkelijk zal zijn: “Ik verwacht dat het een zoektocht naar het schaap met de vijf poten wordt. Waar vinden wij die? Hij of zij moet visie hebben, de sector kennen, verbinding maken en draagvlak hebben onder de leden. Tegelijkertijd moet de kandidaat beschikken over een businessnetwerk en politiek netwerk in Den Haag en Brussel.”

Ledenverbinding

Wie als voorzitter op primetime televisie aanschuift, verkondigt het geluid van een hele sector. De LTO-voorzitter moet er zijn voor alle boeren. Ook degenen die geen lid (meer) zijn. Een veel genoemd voorbeeld van een uitspraak waar boeren zich niet gesteund voelden door de LTO-voorzitter, is er een uit februari 2018. Calon liet zich uit over de vermoedens van kalverfraude, waar hij fris van de lever fraudeurs hard veroordeelde.

Sommige oud-leden noemen dit als een van de redenen waarom het lidmaatschap is opgezegd. Criticasters hadden liever gezien dat Calon de cijfers van het ministerie met een korrel zout nam en zei dat hij staat voor zijn hardwerkende boeren.

Sinds de opkomst van de trekker als protestmiddel is het draagvlak voor polderende werkwijze kleiner geworden. ‘LTO moet vaker met de vuist op tafel slaan en dwars voor Haagse plannen gaan liggen’, vinden sommigen. LTO slaagt er niet in de gesloten compromissen te verkopen als winst aan de achterban.

Lees verder onder de foto

Het boerenprotest bij de provinciehuizen, vorig jaar oktober, was een initiatief van de regionale LTO's. Leden vinden dat hun belangenbehartiger soms harder met de vuist op tafel moet slaan. Een nieuwe voorzitter moet dat zien te combineren met de politieke werkelijkheid. - Foto: ANP/Piroschka van de Wouw
Het boerenprotest bij de provinciehuizen, vorig jaar oktober, was een initiatief van de regionale LTO's. Leden vinden dat hun belangenbehartiger soms harder met de vuist op tafel moet slaan. Een nieuwe voorzitter moet dat zien te combineren met de politieke werkelijkheid. - Foto: ANP/Piroschka van de Wouw

LTO luistert niet genoeg naar de leden

Een veelgehoord kritiekpunt onder leden is dat LTO Nederland niet (genoeg) naar de eigen leden luistert. Dit punt kwam onder andere naar voren toen LTO besloot om niet verder te gaan in ‘het keurslijf’ van het Landbouw Collectief. De eenheid in de sector is voor velen een groot goed. Het verlaten van de samenwerking voelt voor boeren als het negeren van de stem van het volk. Een aantal vertegenwoordigers van andere leden van het gewezen collectief deelt deze opvatting.

Ondernemers uit de plantaardige sector vinden dat het de laatste tijd, in de communicatie van LTO veel over de veehouderij gaat. “Logisch”, vindt een akkerbouwer uit het Noorden, “want met de stikstofcrisis en alles is er veel te doen in de veehouderij. Toch vraag je je dan wel eens af of LTO ook aan jouw bedrijf denkt.”

Vertaalslag van boer naar consument

De steun van de gehele sector krijgen is lastig, niemand kan iedereen tevreden stellen. Een boerin, regionaal betrokken bij LTO in het oosten van het land, suggereert dat een voorzitter zich misschien zelfs moet concentreren op het benadrukken van de belangen van de sector zelf bij het grote publiek. “Laat de inhoudelijke punten over aan de specialisten, zij hebben er immers verstand van en kunnen dit aan de leden uitleggen. Een landelijk voorzitter moet juist de vertaalslag van de boer naar de consument kunnen maken. De steun van de consument hebben we hard nodig.”

Als lid van LTO heb ik het recht om te weten waar mijn contributie heen gaat

Boeren vragen zich soms hardop af welke onderwerpen LTO aankaart, wat de inzet is en welke resultaten hier geboekt worden. De landelijke organisatie zit in het verre Den Haag. De regionale afdelingen worden beter gewaardeerd, omdat bestuurders uit de eigen regio beter zichtbaar zijn. Boeren willen graag weten welke onderwerpen momenteel de aandacht hebben, waar LTO op inzet en wat de uiteindelijke uitkomst is. “Als lid van LTO heb ik het recht om te weten waar mijn contributie heen gaat”, vindt melkveehouder Kloosterboer uit Deventer.

LTO moderniseert communicatie

LTO is zichtbaar bezig om de communicatie naar de leden toe te intensiveren en moderniseren. Nu vanwege de coronamaatregelen de gebruikelijke ledenbijeenkomsten niet doorgaan, zijn bestuurders actief met webinars en tweets. In vlogs en op sociale media leggen vakgroepvoorzitters en portefeuillehouders uit waar ze mee bezig zijn. De nieuwe voorzitter zal hier ook aan moeten geloven.

Strategie

De sector krijgt de komende jaren te maken met grote uitdagingen, waar nu over nagedacht moet worden. Een oud-bestuurder uit het noorden van het land vindt dat LTO vooral duidelijk moet zijn in de plannen voor de sector. “De term verbinder is onzin. Wie iedereen naar de mond praat, zegt uiteindelijk niks. LTO moet zich hard maken voor een goed verdienmodel voor boeren.”

Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur en zelf ook lid van LTO, vindt dat LTO eerst bij zichzelf te rade moet gaan welke boodschap de organisatie de komende tijd wil verkondigen. “De boeren hebben een stip op de horizon nodig, LTO moet die bieden. De nieuwe voorzitter moet dit verhaal onderschrijven en dit communiceren naar de achterban.”

Een grote verandering in de visie van LTO, zoals Datema zou willen, lijkt er voorlopig nog niet aan te komen, getuige het verkiezingsmanifest van LTO. In dat twaalf pagina’s tellende document doet de organisatie uit de doeken waarom ze vooral géén nieuwe visie van beleidsmakers verlangen.

LTO-directeur Hans van den Heuvel verwees er ook naar toen de Greenpeace-directeur bij wijze van een ludieke actie solliciteerde op de vacature van voorzitter. Daarbij benadrukte hij ook nog eens dat LTO haar leden wil bedienen. ‘Als voorzitter van een vereniging mag u de standpunten van onze vereniging immers uitdragen.’

LTO Nederland neemt de tijd voor zoektocht naar nieuwe leider

Achter de schermen zijn medewerkers van LTO Nederland bezig met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De organisatie doet uitgebreid onderzoek bij achterban, politiek en ketenpartijen naar de wensen voor een nieuwe leider. Een democratisch proces, waarbij de input van ‘onderop’, de mening van de leden, leidend is. Uiteindelijk heeft de Ledenraad het laatste woord over de benoeming. 42 afgevaardigden uit LTO, waarvan de helft uit de vakgroepen en de andere helft uit de regionale afdelingen, besluiten wie de komende jaren het nieuwe gezicht van de belangenbehartiger wordt.
De herstructurering van LTO werd een feit onder het leiderschap van Marc Calon. Democratisering, met aandacht voor de juiste mensen op de juiste plek, gebruikmakend van de regionale banden in LTO Noord, ZLTO en LLTB, zoals Calon in 2018 concludeerde in een interview aan Boerderij over de veranderde structuur.
Leden van de drie deelorganisaties kunnen deze zomer een enquête in de mailbak verwachten waarin gevraagd wordt naar de voorkeuren voor hun nieuwe voorman of -vrouw. Ook zogenoemde ‘stakeholders’, mensen uit de politiek, vertegenwoordigers van ketenpartijen in de agrarische wereld, mogen iets zeggen over het type voorzitter dat LTO volgens hen kan gebruiken.
Daar moet een profielschets uitrollen, die het uitgangspunt vormt voor de selectie van mogelijke kandidaten. De zoektocht wordt daarna over de zomer heen getild.
Aan de hand van deze profielschets gaat LTO Nederland de sollicitatieprocedure in. Sollicitanten kunnen het huidige bestuur en de directeur van LTO Nederland aan de andere kant van de tafel verwachten. Sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting in september plaatsvinden, achter gesloten deuren.
In oktober worden de kandidaten voorgesteld aan de Ledenraad. Volgens de planning vergadert de Ledenraad op 10 november over de voordracht. Daarna volgt de presentatie van de nieuwe leider van de grootste belangenbehartiger, bijna een half jaar nadat Calon zijn vertrek aankondigde.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Elbert Dijkgraaf en Henk Bleker lijken mij wel wat.Hart voor het boerenbedrijf en weten de weg in 'Den Haag' en kunnen het goed verwoorden en nog een voordeel ,Henk Bleker is gehaat bij de milieubeweging en dan ben je al gauw geliefd bij de boeren.

 • melkveehouder .

  De enige persoon die aan alle voorwaarden voldoet is Elbert Dijkgraaf. Gewoon een zeer slimme man die oprecht is, veel (agrarische) kennis bezit en met de voeten in de klei staat. De rest is, met alle respect, ‘bij gebrek aan beter’.

 • gjh

  Wat er zat zoals Calon en Schenk waren echt prutsers dus het zal al snel beter worden hoop ik.

 • gertjan44

  een schaap met 5 poten is ongelukkig daar hebben ze er bij lto al zat van gehad, dus nog niks geleerd

 • Mfb

  Jeroen van Maanen. Die heeft draagvlak bij de boeren en kan goed uit zijn woorden komen. Als hij goed kan delegeren hoeft hij echt geen 5 poten te hebben.

 • farmerbn

  Dijkgraaf gaat het echt niet doen. Je steeds laten afzijken door leden en niet-leden. Hij kan veel beter krijgen. Mensen met veel capaciteiten gaan het dus niet doen, blijft de tweede categorie over.

 • Alco

  Ik hoop wel dat er iemand wordt gekozen die echt uit de landbouw komt.
  En niet een pseudo boer met allerlei baantjes die averechts tegenover de landbouw staan.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.