Home

Achtergrond 28 reacties

Interview: Minister wil dat voerketen meedenkt met boer

Landbouwminister Carola Schouten roept voerbedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen in het stikstofdossier. Om inkrimping van de veestapel te voorkomen.

Het woord ‘inkrimping’ neemt landbouwminister Carola Schouten niet letterlijk in de mond. Maar ze refereert wel een paar keer aan de brede roep daartoe in delen van de samenleving. Zij wil ‘volumemaatregelen’ voorkomen en de veevoersector kan daarbij helpen, vindt ze. Aanleiding voor het gesprek zijn de voermaatregelen, waarover in de melkveehouderij op zijn zachtst gezegd enige onvrede bestaat. Maar in het licht van de ontwikkelingen rond het coronavirus vindt ze het ook belangrijk wat verder vooruit te kijken.

Maar eerst toch even over de voermaatregelen. U heeft die aangekondigd in november. En nu heeft de regeling alleen betrekking op krachtvoer. Dat leidt tot veel irritatie in de sector. Had u die irritatie niet kunnen voorkomen?

“Hier ligt natuurlijk een groter vraagstuk. Als we verder willen met vergunningverlening en de legalisering van de PAS-meldingen, dan moeten we zorgen dat de stikstofdruk vermindert. Vorig jaar was de druk hoog. We zagen dat de bouw vrijwel stilviel. Die urgentie is niet verdwenen. Er was behoefte aan maatregelen op korte termijn. Dat werd de verlaging van de maximumsnelheid en ook iets met het voerspoor.”

Waarom een krachtvoermaatregel en niet gekeken naar het gehele rantsoen?

“In eerste instantie is gekeken naar het gehele rantsoen, maar dit bleek op de korte termijn niet te borgen. Bij de krachtvoermaatregel kan dat wel. Ik neem deze maatregel voor 4 maanden; ik haal daarmee niet het onderste uit de kan. Ik heb echt gekeken wat realistisch en haalbaar is voor de boer. In die zoektocht naar maatregelen moesten we iets doen, waarvan we kunnen aantonen dat het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dáár zit het cruciale punt. Als mensen zeggen dat het ook anders kan, zeg ik dat ik moet kunnen aantonen dat het standhoudt bij de rechter. Anders zijn we terug bij af.”

Lees verder onder de foto.

Landbouwminister Carola Schouten: "Als we verder willen met vergunningverlening, legaliseren meldingen en woningbouw, moet de stikstofdruk omlaag." - Foto: ANP
Landbouwminister Carola Schouten: "Als we verder willen met vergunningverlening, legaliseren meldingen en woningbouw, moet de stikstofdruk omlaag." - Foto: ANP

We moeten door deze 4 maanden heen

De minister stelt zichzelf de vraag: “Verdient deze maatregel de schoonheidsprijs?” Haar antwoord: “Nee, ik zal er niet omheen draaien. De maatregel is noodzakelijk, maar het is niet de mooiste die ik ooit heb genomen. Maar ik heb hiermee andere, veel zwaardere alternatieven kunnen voorkomen. De volumebeperking komt elke keer terug in de discussie. Ik heb gekozen voor de minder rabiate maatregel, ook al wordt die wel op veel bedrijven gevoeld. We moeten door deze 4 maanden heen.”

Nevedi heeft berekend dat dit boeren wel tot € 10.000 kan kosten.

“Ik zie wat verschillende bedragen voorbijkomen. Ik constateer dat eerst werd gesteld dat de maatregel te doen was, toen zou het € 30.000 kosten en vervolgens zou dat volgens Nevedi € 10.000 worden. De regeling kent ook uitzonderingsgevallen, de vraag is of Nevedi die juist geïnterpreteerd heeft. Iedereen mag hier wat van vinden. In het stikstofvraagstuk is het niet de individuele boer die iets moet oplossen. Dit is een vraagstuk van ons allemaal. Voor de hele keten. Laat ik hier maar een oproep aan die ketenpartijen doen om niet alleen maar te zeggen wat ze ervan vinden, maar ook actief mee te denken over hoe het dan wel kan, wat zij kunnen doen om boeren te ontzorgen. Anders komen we toch bij alternatieven terecht die bij allerlei partijen minder wenselijk worden geacht – zoals minder boeren, minder dieren. Ik wil dit niet op de individuele boer afschuiven, helemaal niet.”

In het overleg met het Landbouw Collectief zijn alternatieven op tafel gekomen, zowel binnen het voerspoor als daarbuiten. Dat bleek – nog – niet te kunnen.

“Het woord ‘nog’ is hier een goede toevoeging. Want we zijn zeker van plan om de sector te laten meedenken over de maatregelen die ze zelf hebben voorgesteld. Die komen ook allemaal terug in de plannen die we hebben voor de langere termijn vanaf januari 2021. Weidegang, mestverdunning, het voerspoor – het zijn allemaal zaken waar muziek in zit en waarmee we door kunnen.”

Het lijkt erop in het hele proces dat de juridische houdbaarheid van groter belang is dan wat je in de praktijk voor elkaar kunt krijgen.

“Als de vraag is of we op het departement weten wat in de praktijk kan? Ja, dat weten we. We weten dat de voermaatregel bij boeren vragen oproept. Een deel van de boeren zal aanpassingen moeten doen. Is de pijn zo groot dat we het niet aankunnen? Ik denk het niet. Voor dit jaar zijn de juridische paden zo smal dat je niet altijd recht kunt doen aan een individueel bedrijf. Vanaf 2021 moeten we met elkaar de stikstofdeken verminderen om te zorgen dat we niet weer in dit soort juridische kwesties terechtkomen. Ik ben die ook liever kwijt dan rijk.”

Lees verder onder de film.

De krachtvoermaatregel geeft de boer minder mogelijkheden om in te spelen op variatie in de voerkwaliteit en er zouden ook gevolgen voor diergezondheid zijn.

“We hebben 2018 als referentiejaar genomen. Dat is het droogste jaar wat we tot nu toe hebben gehad. We weten wat er toen aan stikstof in het ruwvoer zat en daarmee hebben we rekening gehouden. We kijken in augustus naar de ruwvoersituatie op dat moment. Deskundigen zeggen mij dat dit verantwoord is als het gaat om diergezondheid. Er zijn boeren met een heel gezond bedrijf en heel gezonde dieren die nu al lang aan de krachtvoernormen voldoen.”

Mogelijk daalt de omzet door de voermaatregel. Kan een melkveehouder dan bij de minister terecht?

“Het is niet zo dat we hier wat gaan vergoeden. Ik denk dat op dit moment de melkprijs veel bepalender is voor het inkomen van de boer. In dat opzicht heeft de corona-uitbraak impact. De melkprijs is laag omdat de vraag minder is. Dan moet je ook als keten gaan nadenken over wat dat betekent voor het aanbod van melk. Als we in Europa veel melk blijven produceren, zal dat de prijs onder druk zetten. Het is niet de individuele Nederlandse boer die de prijs bepaalt, dat is een Europese kwestie en daar moeten we ook het gesprek over voeren. Uiteindelijk is het doel voor de boer niet om zoveel mogelijk te melken, maar om een sluitende business-case te hebben. Er zijn meer knoppen waar je aan kunt draaien.”

De markten gaan herschikken door de coronacrisis

Nu lijkt het alsof u de voermaatregel uitlegt als een goede reactie op de dalende melkprijs.

“Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat meer factoren van belang zijn voor het inkomen van de boer. En met de huidige melkprijs gaat dat best spannend worden. We hebben in Brussel besloten tot de particuliere opslag van zuivel en vlees, ik heb de uitbetaling van de directe inkomenssteun uit het GLB naar voren gehaald. Allemaal maatregelen om de boeren tegemoet te komen.

De markten gaan herschikken door de coronacrisis. Steeds meer landen denken na over hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van import. Dat heeft invloed op onze toekomst. Daar moeten we het over hebben. Wat betekent dat voor een land dat zo op export gericht is? Wij denken daar over na.”

Wat vindt u in dat licht van de opmerking van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat specialisatie de landbouw minder weerbaar maakt?

“De uitspraken van de landbouwcommissaris zijn een indicatie dat dat debat speelt. Specialisatie is ook afhankelijk van de grondsoort, het soort producten dat je kunt maken. In Nederland hebben we veel grasland, een vruchtbare delta – dat heeft impact op welke activiteiten we hebben. Nederland heeft tijdens de crisis geen probleem gehad met de toevoer van voedsel. Dat is een ongelofelijke luxepositie. Andere landen denken na over hun voedselafhankelijkheid. Dat heeft impact op onze export. Dat gebeurt. Daar moet je over nadenken. China is een land dat al lang nadenkt over de eigen voedselvoorziening. Voor sommige producten is China best een belangrijke afnemer voor ons. Ik wil niet gaan zitten wachten totdat China zelf een keer een besluit daarover neemt, ik wil dan wel een aantal scenario’s hebben over hoe we daar zelf over na kunnen denken.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • kanaal

  denken kunnen boeren zelf wel ,alleen schouten luistert alleen naar klimaat drammers.

 • Zuperboer

  Waarom moet de sector die voor 41/45% verantwoordelijk is voor 90% leveren. Wat doen andere sectoren de laatste 4 maanden van dit jaar? Waarom alleen de boeren en waarom dreigen met nieuwe maatregelen, terwijl andere sectoren stilletjes wachten en buiten schot blijven mede door een overheid die alleen de zwakste meest verdeelde sector publiekelijk afslacht? Aan alle bespaarde N hangt nu eenmaal een prijskaartje en bedrijven met een vergunde situatie slachtofferen is in strijd met juridisch getoetste vergunningen.

 • kleine boer

  Massaal nee. Of betalen voor de ruimte

 • yveldt

  Pure chantage. Als wij boeren niet meegaan, worden de PAS melders niet gelegaliseerd..of lees ik dat de ruimte van het voerspoor gebruikt gaat worden voor de legalisering van de PAS melders, vreemd, dit staat niet in de wet, de ruimte gaat naar wonen. Als wij boeren niet meegaan dan komen er zwaardere maatregelen, krimp hier en krimp daar.. ze is totaal ontspoord! Wij zijn de klanten van voerboys, zij niet, wij betalen de rekening, zij niet. De klant is koning, wie betaald bepaald. En oja, leven we nu in NL of leven we in Europa? Dat is wel belangrijk om te weten als we het over export/import /zelfvoorzienend hebben..

 • famboenink@hetnet.nl

  vanaf januari 2021. Weidegang, mestverdunning, het voerspoor ?
  waarom niet vanaf september

 • Alco

  @kleine boer. Dat betalen voor de ruimte is iets wat ze niet snappen.

 • vandenbrandcv1

  het stikstof vraagstuk is van ons allemaal. alleen de individuele boer mag even 10000/30000 euro schade ophoesten. waarom wij niet allemaal die boer betalen???? waarbij de boeren buiten nederland ook de dans geheel ontspringen. wat de melkprijs betreft, is het niet dat de nederlandse boer die bepaalt. het is een eropese kwestie. is het dan een nederlandse minister die de door haar wetten weer de nederlanse boeren ten opzichte van europese op extra kosten jaagt. door onze fosfaat korting hebben we al minder melk volume ten opzichte van europa voor de prijsvorming.

 • deB.

  Nog heel even, en ik kap met dit beroep....wanneer gaan we als sector er dwars voor liggen, deze onzin.

  Ze zitten op mijn stoel, en daar bedank ik voor, en ieder weldenkend mens moet dat ook doen....Dit is compleet gestoord

  Genaaid door fosfaat, en nu paar jaar later gepakt door stikstof, waanzinnig!!! Welke andere sector....ach laat maar ook

 • melkveehouder .

  ‘Hun verantwoordelijkheid nemen’?? Als deze Minister op voorhand uitspreekt dat een schadevergoeding niet aan de orde gaat zijn, terwijl Nevedi aangeeft dat er op bedrijfsniveau schade gaat c.q kan gaan ontstaan, dan wordt het nog spannend. Naar mijn opvatting kan deze maatregel, in het licht bezien van het Europees recht van eigendom, reeds daarom bij de rechter geen stand houden.

  De spierballentaal om ‘aanvullende volumebeperkende maatregelen als dit voorstel het bij de Rechter niet haalt’ verraadt juridische zwakte van dit voorstel.

 • Flirt

  Is de commissie Remkes een stille dood gestorven? Ik mis nog een aantal rapporten oa over scheepvaart en luchtvaart.

 • D. de Jong

  Eerst regels, en dan sectoren dwingen om voor oplossing. Dat betekent geen goede wet En typisch en geval van weer onkunde maar dat geven we niet toe en een ander moet maar oplossen.De verdeling van het stikstof geld spreekt boekdelen. Het is een van de engste maatregelen ooit. Wat volgt.

 • Alco

  Ik denk dat boeren meer moeite hebben met de minister hoe zij hiermee hen weer neer zet. Dan gekleurde mensen het hebben met Zwarte Piet.
  Die Zwarte Piet is immers een normaal figuur die danst, zingt, cadeautjes geeft en altijd plezierig is.

 • Alco

  Ja @Flirt. Er was ook mij belooft dat er in mei een aanvullende documentatie zou komen waarin ook de opname van CO2 en stikstof behandeld werden.

 • Kelholt

  Opvallend!
  In het interview (video) heeft Schouten het een paar keer over dat ze de resultaten van de voermaatregel kan meten maar in de tekst hierboven zie ik dat niet terug. Hoe kan dat @Jan Braakman?

  Schouten zegt in het gesprek dus dat het resultaat van de van de voermaatregel te meten is. Door wie dan? Door het RIVM? Als de resultaten van de voermaatregel te meten zijn dan zullen de metingen van het LML en MAN dus over de periode september tot en met december een significant verschil moeten tonen. Is dat verschil er niet dan werkt de maatregel niet en mag er dus ook niet gebouwd worden.

  De ingestelde 100 km/u maatregel werkt trouwens super! De lucht is nog nooit zo schoon geweest!

 • Snel

  voersector moet input leveren en minister presenteert nieuwe maatregelen waar de input van de voersector niet terug te vinden is maar ze associeert in de media wel de voersector met de genomen maatregelen

 • schooteind1

  Wat een interview. Nauwelijks een kritische vraag en deze minister krijgt de kans maar om door te blijven tetteren en haar stupide voermaatregel probeert de verdedigen. Zij wordt geen strobreed in de weg gelegd en krijgt volop het podium om haar falend beleid uit te dragen.
  In andere landen worden veehouders op allerlei manieren bij gestaan door de overheid om de corona crisis het hoofd te bieden. Maar deze mevrouw kent geen mededogen en trapt de boeren nog eens wat dieper het financiële moeras in. Wat een vreselijk mens....bah!

 • fietskip

  Als ze stikstof of dierrechten willen hebben moeten ze gewoon daar netjes voor betalen!!!!!!!

 • groter

  De vermindering van stikstof uitstoot is een papieren kwestie. Het moet in getallen uit te rekenen zijn, gemeten wordt er niets. De vermindering van uitstoot in de afgelopen 3 maanden door verkeer en industrie is veel groter dan het voerspoor in de laatste 4 maanden ooit op kan leveren. Toch wordt hier niets mee gedaan.

 • nvanrooij1

  Mensen bezwaar maken bij de internetconsultatie stikstof. Kan nog tot en met 10 juni. Op dit moment zijn vooral personen bezig met een bezwaarschrift van een of andere organisatie dat het zo slecht gaat met de natuur. Tegengeluid laten horen.

 • j.verstraten1

  Het is duidelijk dat de 'deskundigen'die de minister zouden moeten ondersteunen het zelf niet snappen. De minister suggereert dat er bedrijven zijn die dit 'al halen'. Laten we wel wezen, dat halen ze op rantsoen niveau op basis van het gemiddelde van het gevoerde krachtvoer door juist de diversiteit in krachtvoer toe te passen.

 • w bak

  Waarom geen bonus/malus regeling op ureum getal in de melk? Qlip bepaalt het ureum per tank melk, en is onafhankelijk. ..

 • Zuperboer

  @w bak; Dat is praktisch gezien juist, maar we zijn op een (doodlopende) weg beland die inhoudt dat we alles berekenen met modellen........ En dan is wat in de praktijk gebeurt niet meer van belang. Zie de biomassa-centrale waarbij de CO2 uitstoot in de USA blijft maar als voorbeeld.

 • string

  Het beleid is verrot en heeft niets meer met de werkelijkheid te maken. Meer en meer mensen zien de weerzinwekkende regelgeving gestoeld op leugens en bedrog, waar wij steeds slechter uitkomen. Het gaat er niet meer om wat de waarheid is, maar wat je een ander kan laten geloven!

 • Vhouder

  interview with a vampire was betere kop geweest

 • ptheunis501

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • anton1937

  Lagere ruweiwit gehaltes in het ruwvoer betekent minder stikstof .Gras moet in een jonger stadium gemaaid worden om een lager ruweiwit gehalte te bereiken. De voerindustrie is niet nodig voor een lager verteerbaar eiwit gehalte te bereiken. Daarnaast is het verstand om de mais te oogsten als CCM omdat dan mais gefermenteerd is dus beter verteerbaar is. Wat de koeienboer kan doen zonder extra kosten moet hij met beide handen aangrijpen niet gaan zuren wat sommige doen.

 • stan

  @anton1937 wat praat jij voor een onzin! gras in n jong stadium maaien geeft hoger ruweiwitgehalte en n hogere verteerbaarheid! CCM is varkensvoer!
  Je kunt deze maatregel niet recht praten t is zo krom als iets.

 • deB.


  Wat een domme wijsneus die anton...

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.