Home

Achtergrond 1 reactie

NFE: schadeloosstelling bij ruimen nertsen door corona

Volgende week besluit het kabinet over het ruimen van nertsenbedrijven in verband met corona. De Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders (NFE) zegt dat bedrijven schadeloos gesteld dienen te worden.

Als de noodzaak er is om bedrijven te ruimen, moet dit fatsoenlijk gebeuren. Bedrijven moeten daarbij schadeloos worden gesteld, zegt voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders (NFE).

De maatschappelijke roep om besmette nertsenbedrijven te ruimen wordt steeds groter. Wat vindt u daarvan?

“De overdracht van virus van dier op mens heeft plaatsgevonden toen er nog geen preventieve maatregelen werden genomen. Uit onderzoek blijkt dat er geen verspreiding is vanuit de bedrijven. Het gevaar voor de omgeving is verwaarloosbaar. Nu moet duidelijk worden of er een virusreservoir gaat ontstaan. De minister baseert zich bij een besluit op feiten. Dat is heel verstandig. Als je dingen doet, moet je het onderbouwen op feiten en niet op emotie. Ik kan me niet indenken dat ze gezonde dieren gaan ruimen. Het is wel een ethische kwestie, omdat het virus zich niet alleen bij nertsen bevindt. Als je besmette dieren gaat ruimen, moet dat elk besmet dier zijn, dus ook honden en katten.”

Maar nertsen zitten met veel meer dieren bij elkaar.

“Ja, maar het virus is alleen aangetoond in een meter rondom het dier. Nertsen komen het bedrijf niet af, waardoor alleen mensen die met de dieren in contact komen gevaar lopen. Een kat kan ook meerdere mensen besmetten. Als het virus via de lucht over grotere afstand zou verspreiden, zou je een totaal andere discussie hebben. De onderzoeken bij de nertsenbedrijven wijzen nu juist uit dat het virus zich niet over grote afstand verspreidt.”

We vertrouwen erop dat de minister het goed regelt als het nodig is

Bent u tegen ruimen?

“Als de noodzaak er is om een bedrijf te ruimen, moet dit fatsoenlijk gebeuren. Bedrijven moeten schadeloos worden gesteld. Dat is iets heel anders dan wat de linkse partijen roepen dat het niks mag kosten. Goederen afnemen van iemand zonder dat te vergoeden kan juridisch ook niet. We vertrouwen erop dat de minister het goed regelt als het nodig is. We merken dat het ministerie ons goed op de hoogte houdt van de situatie en ons erbij betrekt.”

Stel dat de minister besluit te gaan ruimen. Kan dit dan op de bedrijven?

“De nertsen worden normaal in het najaar op het bedrijf gedood met koolmonoxide. Dat is nu niet aanwezig op bedrijven, omdat je dat niet op voorraad mag hebben. De installaties zijn ook niet ingericht op het doden van pups.”

Lees verder onder de foto

Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders:"Ik kan me niet indenken dat ze gezonde dieren gaan ruimen." - Foto: Studio 38°C
Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders:"Ik kan me niet indenken dat ze gezonde dieren gaan ruimen." - Foto: Studio 38°C

Hoe is de sfeer onder nertsenhouders?

“Niet goed. De sector is verboden per 2024 en er zijn extreem slechte prijzen. Door het reisverbod vanwege het coronavirus zijn er geen veilingen. Van de productie in 2019 is maar 5% verkocht, en ondertussen lopen de kosten gewoon door. En nu is er ook nog corona bij de dieren geconstateerd.”

Sommige politici pleiten voor het vervroegd stoppen van de bedrijven, nu er corona is vastgesteld. Zou dat de bedrijven uit de problemen kunnen helpen?

“De corona-uitbraak en de situatie in de nertsenhouderij zie ik helemaal los van elkaar. Maar als de minister deze zaken aan elkaar wil koppelen en bedrijven alsnog schadeloos wil stellen zodat ze eerder stoppen, is daar met sector zeker over te praten. Normaal kun je slechte prijzen op termijn wel terugverdienen als je toekomst hebt. Maar die toekomst hebben de bedrijven niet. De overheid heeft ons aan ons lot overgelaten. De politiek heeft een extreem slechte wet aangenomen met het verbod in 2013. Het is nu 2020 en de overgangsregeling is er nog steeds niet. De motie van de linkse partijen om bedrijven te stoppen is een grof schandaal. Je moet mensen fatsoenlijk behandelen. Als je wil dat we stoppen, moet je in ieder geval de portemonnee trekken.”

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Eén reactie

  • Vhouder

    hoorde pas van een nertsenhouder dat de nertsen niks waard zijn als dat waar is krijg je niet veel schade vergoeding als de overheid de marktprijs aanhoud

Of registreer je om te kunnen reageren.