Home

Achtergrond 11 reacties

Deze aanpassingen in het mestbeleid wil het kabinet

Geen papieren mestbon meer, later bemesten van mais, geen vanggewas na aardappelen.

Geen verplichte rijenbemesting in mais op zand- en lössgrond, maar ook geen drijfmest voor 1 april. Geen vanggewas voor 31 oktober, maar wel een lagere stikstofnorm voor aardappelen na het scheuren van grasland op zand en löss. De papieren mestbon gaat definitief verdwijnen vanaf 1 januari 2021, alle mesttransporten moeten dan digitaal doorgegeven worden.

Dat is nog maar een greep uit een groot aantal aanpassingen, lees vooral aanscherpingen, in het mestbeleid die minister Schouten van LNV afgelopen week aankondigde (zie kader hieronder). Het gaat om aanpassingen die al eerder zijn aangekondigd in het zogenoemde zesde actieprogramma nitraatrichtlijn (AP6): de basis voor het mestbeleid dat geldt in de periode 2018-2021.

Lees verder onder het kader.

Praktische bezwaren

Met de aanpassingen is tegemoet gekomen aan tal van bezwaren uit de praktijk, geeft Schouten aan. Het positieve effect van rijenbemesting in mais bleek op basis van recent onderzoek minder groot dan gedacht. Schouten vindt de grote investeringen die nodig zijn voor rijenbemesting alleen gerechtvaardigd als de meerwaarde daarvan buiten kijf staat. “Op basis van de informatie die ik nu tot mijn beschikking heb, is dat niet het geval”, aldus Schouten. Bezwaren tegen het vanggewas na aardappelen waren onder meer het gevaar op opslag en daardoor verhoogd middelengebruik.

Afromingsvrije lease fosfaatrechten

Het wetsvoorstel voor verduidelijking van het fosfaatrechtenstelsel en invoering van afromingsvrije lease ligt inmiddels definitief ter inzage (lees meer hierover onderaan het artikel). Dat was eerder al kort het geval, maar werd vervolgens weer ingetrokken. De definities van melkvee en vleesvee worden verduidelijkt op basis van de al bestaande beleidsregel jongvee in de vleesveehouderij en gaat op zijn vroegst in 2021 in werking. De voorgenomen vrijstelling om 100 kilo fosfaatrechten zonder afroming te leasen, gaat pas in zodra het aantal fosfaatrechten definitief onder het sectorplafond zit. Volgens de cijfers van LNV is dat nog niet het geval. Ook is over dat voorstel nog overleg nodig met Brussel.

Aanpassingen niet ver genoeg

Wat doorklinkt in vrijwel alle aanpassingen is dat het niet ten koste mag gaan van het doel: minder uitspoeling van meststoffen zoals stikstof en fosfaat naar oppervlakte- en grondwater. Schrappen van de ene maatregel gaat samen met een nieuw voorstel dat vervolgens op nieuwe bezwaren stuit.

Vanuit de sectoren zijn de reacties dan ook zeer gemengd. LTO noemt het schrappen van vanggewas na aardappelen positief, net als het schrappen van de voorgenomen rijenbemesting in mais. Maar dat het wisselgeld bestaat uit een lagere stikstofnorm in een groter gebied en later bemesten, is voer voor kritiek. Praktische bezwaren blijven ook bij andere voornemens zoals bij de drempels in ‘ruggenteelten’.

De voornemens liggen nu ter inzage via internetconsultatie.nl. In hoeverre dat nog aanpassingen oplevert, blijft nog een paar maanden afwachten. De marges lijken echter niet al te groot vanwege afspraken met Brussel over het mestbeleid.

Lees verder onder de foto.

Drempeltjes tussen de aardappelruggen om afspoeling te voorkomen. Hier in het erosiegevoelige Limburg. - Foto: Guus Queisen
Drempeltjes tussen de aardappelruggen om afspoeling te voorkomen. Hier in het erosiegevoelige Limburg. - Foto: Guus Queisen

Medeauteur: Mariska Vermaas

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Als ik dit met nuchter verstand lees en even op me in laat werken dan denk je dit kan toch niet, zulke bemoeienis met het vak boer zijn, opgelegd door lieden die nooit praktijk geproefd hebben. Wat is hier toch aan de hand? Het betekend dus dat alles wat we voorheen deden fout was? En elke slaafse boer mag het onder dwangsom uitvoeren. We zouden er beter met zijn allen mee stoppen. Laat het maar eens een jaar liggen, kijken wat er gebeurd.

 • deB.


  Niet normaal meer toch... gaat ook gebeuren in de toekomst, dat laten liggen
  Iedereen is er zat van...vroeg of laat is het gewoon op. laat ze het maar lekker zelf gaan doen!

 • kanaal

  dat mens houd nooit weer op en noemt zich ook nog christelijk en sociaal.

 • haj146

  Dat rijenbemesting is ingewisseld voor bemesten na 1april is goed. De rest heb ik geen verstand van

 • Koen Franken

  Brussel bepaald wat er hier gebeurt

 • Sjefo

  Dat mens is ontoerekeningsvatbaar, absoluut geen niveau om me er nog kwaad over te maken .
  De rest van Nederland de industrie het verkeer enz kunnen rustig slapen
  Schouten met haar ministerie
  lost het op
  DE BOEREN

 • Vhouder

  Carola schouten moet naam maar veranderen in carona schouten

 • nvanrooij1

  De plaatsingsruimte wordt ook weer beperkt . Afvoer naar een particulier met bijv. een hectare grond kan niet meer tenzij deze een relatienummer of KVK nummer heeft. Deze particulier gaat dit niet doen temeer hij ook geen recht heeft op GLB gelden. Hoezo versimpeling en vermindering van administratieve lastenvermindering. Stalmest afvoeren naar een particulier met een klein groentetuintje kan ook niet meer want die moet maar compost gaan halen bij een tuincentrum. In eigen tuin kan dus ook niet meer want je moet compost in het tuincentrum gaan halen. Lekker circulair van de kringloopminister

 • string

  Arm vrouwtje kan er ook niets aan doen. Ze wordt gedicteerd van boven af. Al de politieke figuren in het kabinet zijn marionetten. Trekken de multinationals aan de touwtjes? Het is zeker geen maatschappelijke agenda. De politieke agenda die nu wordt uitgerold is niets ontziend en git zwart. Iedereen die ook maar 1 werkende hersencel heeft minimaal het gevoel dat er iets(alles) niet klopt in de politiek correcte wereld. Groepen worden tegen elkaar op gezet, geld verdampt en menselijk contact is eigenlijk verboden. Gelukkig hebben we een zeeeeer integere volks vertegenwoordiging. Ze doen dit alles voor ons eigen gezondheid en veiligheid. Raar genoeg voelt het tot niet als vrijheid.

 • bankivahoen

  Goed gezien string@, maar waarom is de overheid vijandig en wantrouwig naar haar onderdanen?? Zouden alle complot theorien toch een kern van waarheid bezitten ?

 • string

  Ander woord voor complot kan plan zijn en theorieën kan je ook wel uitleggen als bedenken. Het is dan dus een plan bedenken. Het zou zomaar kunnen zijn dat het wel eens gebeurt.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.