Home

Achtergrond 1 reactie

Overnames zorgen voor plusjes bij ForFarmers

De overnames die ForFarmers in 2018 deed, zorgden voor een volumegroei in een ‘turbulent’ jaar. In West-Europa houdt het bedrijf rekening met een krimpende veestapel.

“Met de resultaten zijn wij het voor het eerst in jaren niet tevreden mee, vooral door het eerste halfjaar. Toen hadden we te maken met een slechte inkooppositie van grondstoffen en volumedaling”. Dat zei CEO Yoram Knoop van ForFarmers tijdens de presentatie van de jaarcijfers donderdag 12 maart. “Toch hebben we in een turbulente en moeilijke markt een volumestijging weten te realiseren, door acquisities.” Vorig jaar daalde de mengvoerafzet autonoom, zonder acquisities, met 3,2% en de omzet met 2,4%. Met het effect van acquisities meegerekend groeide de mengvoerafzet met 1,9% en de omzet met 2,4%. Het waren de 4 overnames die het bedrijf deed in 2018 die bijdroegen aan die stijging.

Op zoek naar geschikte overnamekandidaten

Vorig jaar was er slechts 1 bescheiden overname, in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Knoop blijft ForFarmers op zoek naar geschikte overnamekandidaten: “Elk jaar proberen we stappen te maken”. Hij ziet op de veevoermarkt in West-Europa veel concurrentie en hij verwacht dan ook dat de komende jaren de consolidatie verder doorgaat en dat daar kansen liggen voor ForFarmers. Hoewel de veevoergigant in zijn jaarverslag schrijft dat het bedrijf wil groeien door overnames en door organische groei, lijkt het erop dat vooral de overnames ForFarmers soelaas moeten bieden. “Buiten Polen verwachten wij niet snel verbetering in het afgezette volume.”

In Polen geen sprake van krimp veestapel

Polen groeimarkt

ForFarmers is actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Polen. Alleen in het cluster Duitsland/Polen werd afgelopen jaar meer Total Feed, wat voerconcepten, advies en digitale middelen behelst, afgezet en meer omzet behaald. De afzet van Total Feed steeg in het cluster met 15,8% en de omzet met 16,7%. Dat kwam volledig door de bijdrage van de activiteiten in Polen. “We zijn naar Polen gegaan omdat daar geen sprake is van een krimp in de veestapel”, aldus Knoop. Vooral de pluimveesector is daar groeiende, doordat er meer slachtcapaciteit beschikbaar komt voor pluimveeproducten bedoeld voor de export.

Druk op volumes varkenssector

In Nederland/België bleef de afzet Total Feed gelijk, daalde de afzet van mengvoer en daalde de omzet licht met 0,7%. De volumegroei door de overnames van Maatman en Van Gorp Biologische Voeders in Nederland en Voeders Algoet in België was bijna gelijk aan de autonome volumedaling. In heel het jaar lag er druk op volumes in de varkenssector. Voor de komende 2 jaar verwacht het bedrijf nog eens een daling van de varkensstapel van 7 tot 10% in Nederland. Vooral in het eerste halfjaar was er een daling in de afzet aan melkveehouders. Volgens Knoop komt dat volledig door een kleiner aantal dieren en niet door klanten die naar concurrenten zijn vertrokken. “In alle landen hebben we ons marktaandeel weten te behouden”, aldus de directeur.

Afwaardering

In het Verenigd Koninkrijk daalde het Total Feed-volume met 7,7% en de omzet met 2,9%. “Onze afzet in het Verenigd Koninkrijk is meer dan in andere landen afhankelijk van weersomstandigheden. Er werd minder mengvoer afgezet doordat schapen en koeien langer buiten konden lopen”. Op de activiteiten in het land werd een afwaardering gedaan van € 25,6 miljoen. “Dat komt doordat de afzet achterblijft bij de verwachtingen. Maar betekent dat dat het in het Verenigd Koninkrijk dezelfde kant opgaat als met sommige andere bedrijven in de sector daar? Nee, daar is totaal geen sprake van. We zien dat de marge per ton in het tweede halfjaar verbeterde en dat er herstel en groei is.”

Werknemers vertrokken en namen klanten mee

Hoewel volgens Knoop de integratie van de overnames in 2019 goed is verlopen, liep het bedrijf ook tegen een aantal zaken aan. “De overnames gingen niet zonder slag of stoot. Zo gingen er bij de overnames werknemers weg, die ook weer klanten meenamen. Daardoor hebben we meer dan verwacht omzet verloren. Tegelijkertijd hebben de overnames ook meer synergievoordelen dan verwacht opgeleverd.”

We hebben een oorlogskas van enkele miljoenen

Volgens Knoop is de financiële positie van ForFarmers sterk: “We hebben praktisch geen schuld, ondanks de inkoop van eigen aandelen en de acquisities en we hebben een oorlogskas van enkele miljoenen.” ForFarmers heeft dan ook voldoende financiële ruimte om de groeiplannen te realiseren, aldus het jaarverslag.

Eén reactie

  • grolschzetor

    Ik ken alleen maar boeren die weg gaan bij FF

Of registreer je om te kunnen reageren.