Home

Achtergrond 2 reacties

Coronavirus, wat betekent het voor mijn bedrijf?

Vragen en antwoorden over het coronavirus: welke regelingen zijn er en wat moet of kan je als ondernemer zelf doen?

Dit artikel wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. Laatste update: 27 maart (zie vraag 11, 23, 24 en 25).

Hieronder vind je de antwoorden op deze vragen:

 1. Ik ben melkveehouder. Moet ik mijn afnemer inlichten en speciale maatregelen nemen als ik ben besmet met het coronavirus?
 2. Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen voor mijn personeel?
 3. Komt er inkomensondersteuning beschikbaar voor ondernemers?
 4. Kunnen bedrijven onderling personeel uitwisselen?
 5. Wat moet ik als werkgever doen aan extra veiligheidsmaatregelen op de werkplek?
 6. Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?
 7. Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen als ik liquiditeitsproblemen heb?
 8. Zijn er nog andere belastingmaatregelen genomen?
 9. Hoe zit het met die verruimde borgstelling?
 10. Ik ben zzp’er. Welke steun is er voor mij mogelijk?
 11. Klopt het dat banken uitstel van betaling verlenen?
 12. Kan een medewerker met een ziek kind thuis aanspraak maken op zorgverlof of calamiteitenverlof?
 13. Ik ben boer of tuinder, maar mijn partner werkt buitenshuis in een niet-cruciale sector. Mag mijn kind naar school of de kinderopvang?
 14. Is het verplicht om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken?
 15. Ik heb een bedrijf met enkele medewerkers. Een ervan heeft het coronavirus en zit ziek thuis. Moet ik mijn andere medewerkers nu ook naar huis sturen?
 16. Een gezinslid van mijn medewerker heeft koorts. Moet de medewerker nu thuis blijven?
 17. Mijn medewerkers komen samen in een auto of busje naar het werk. Mag dat nog?
 18. Bedrijven in de voedselketen, inclusief landbouwbedrijven, horen tot de ’vitale sectoren’. Wat betekent dat voor mij als ondernemer of werknemer in deze keten?
 19. Mijn werknemer is in quarantaine, heeft hij recht op doorbetaling?
 20. Kan de zorg iets met stofmaskers die ik in de stal gebruik?
 21. Ik hoorde dat ik dieren moet mijden als ik ziek ben. Klopt dat?
 22. Kunnen insecten zoals muggen het coronavirus overdragen?
 23. Er is coronavirus aangetoond in rioolwater. Is nu het slootwater besmet?
 24. Zijn rij- en rusttijden voor mesttransporten versoepeld?
 25. Gaan veemarkten nog door? En boerenmarkten?

Ik ben melkveehouder. Moet ik mijn afnemer inlichten en speciale maatregelen nemen als ik ben besmet met het coronavirus?

Ja. Melkveehouders met ziekteverschijnselen die kunnen duiden op het coronavirus moeten dit melden aan hun melkverwerker. De fabriek geeft de melding dan door een de RMO-chauffeur, die de melk wel komt ophalen. Dit heeft de zuivelindustrie afgesproken en gemeld in brieven aan leden en/of leveranciers.

Tanklokaal reinigen

Als je verdachte ziekteverschijnselen hebt, moet je ook extra maatregelen nemen ter bescherming van de RMO-chauffeur, zoals een extra reiniging en ontsmetting van het tanklokaal 2 uur voordat hij de melk komt ophalen. Dit moet met name op die onderdelen waarmee de RMO-chauffeur in aanraking komt, zoals deurknoppen, buiten- en bovenkant en bedieningspaneel van de melktank en reinigingsapparatuur. Na de reiniging mogen deze onderdelen, niet meer worden aangeraakt door de melkveehouder totdat de melk is opgehaald.

RMO-chauffeur moet handen kunnen wassen

De RMO-chauffeur of ander bezoek moet verder handen kunnen wassen met zeep en afdrogen met papieren wegwerphanddoeken of een normale handdoek, die alleen door de chauffeur gebruikt wordt.

Hygiëneregels bij zuivelfabriek

Op de fabriek moet de RMO-chauffeur allerlei extra hygiëneregels naleven. Hij wordt er weggehouden van contact met fabriekspersoneel en mag niet binnenkomen. Bij FrieslandCampina zijn er extra ruimtes voor de chauffeurs.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen voor mijn personeel?

Er wordt een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud ingesteld. Die komt in de plaats van de huidige werktijdverkorting-regeling. De tijdelijke regeling biedt een tegemoetkoming aan werkgevers in de vorm van een uitkering ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers moeten het loon 100% blijven doorbetalen en mogen hun werknemers niet ontslaan.

Ook bedrijven die zich al hebben aangemeld voor de werktijdverkorting gaan onder deze regeling vallen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart. De aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV, dat een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het bedrag.

Komt er inkomensondersteuning beschikbaar voor ondernemers?

Ja. Ondernemers die hun omzet door de getroffen overheidsmaatregelen nagenoeg zien verdwijnen, kunnen terecht bij het noodloket voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor de komende 3 maanden.

Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten, krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering op basis van een vereenvoudigde hoeft niet te worden terugbetaald.

Voor bedrijven buiten de primaire land- en tuinbouw wordt de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering uitgebreid. Het garantieplafond wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Bedrijven krijgen daarmee een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties – het gaat om leningen en garanties van € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

Lees verder onder de tweet.

Kunnen bedrijven onderling personeel uitwisselen?

Ja, dat kan. Het heet ‘collegiale uit- en inlening. Alfa Accountants wijst erop dat dit zonder winstoogmerk moet gebeuren en tijdelijk moet zijn. In verband met het coronavirus kan dit een aantal maanden, volgens dit accountantsbureau.

Soms moet het uitlenen van personeel worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. Dat moet de uitlener doen. De inlener moet zich bewust zijn van zijn aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Via de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een modelovereenkomst te downloaden. Hiermee kunnen werkgevers die medewerkers uit- en inlenen heldere afspraken maken en vastleggen. Ook de medewerker moet deze afspraken ondertekenen.

Wat moet ik als werkgever doen aan extra veiligheidsmaatregelen op de werkplek?

Hiervoor geldt een protocol van de GGD. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Richtlijn is onder meer een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Soms kan worden gewerkt met plastic tussenschotten tussen werkplekken. Als normaal gesproken niet gewerkt wordt met mondkapjes of handschoenen hoeft dat nu ook niet als extra veiligheidsmaatregel.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet naar het werk kan komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden. Dit meldt de rijksoverheid op een speciale corona-website.

Kan ik uitstel krijgen van belastingbetaling als ik liquiditeitsproblemen heb?

Ja, in die situatie kun je zogeheten ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen. De Belastingdienst heeft deze verruiming vorige week afgekondigd. Ook kun je – net als in normale tijden – de voorlopige aanslag laten aanpassen als je minder winst verwacht als gevolg van de coronacrisis. Verzoeken daartoe worden ingewilligd.

Je kunt het uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De invorderingsrente ( bij te laat betalen van belasting) wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze maatregel gaat in per 23 maart. De tariefverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Zijn er nog andere belastingmaatregelen genomen?

Ja. De heffing van de energiebelasting en de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) zal voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk worden uitgesteld. Hoe dit wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Dit leidt tot meer liquiditeit voor afnemers van elektriciteit en aardgas zoals in de glastuinbouw.

In samenspraak met gemeenten bekijkt het kabinet de mogelijkheden om de lokale aanslagen voor de toeristenbelasting stop te zetten.

Hoe zit het met die verruimde borgstelling?

Er zijn 2 regelingen:

 1. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) versneld opengesteld. De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, zodat zij eenvoudiger geld kunnen lenen. Normaliter gaat het om 50%, nu om 75% van het krediet. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit zogeheten borgstellingskrediet. Dit moet kredietverstrekking makkelijker maken.
 2. De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt daarnaast verruimd om liquiditeitsproblemen voor boeren en tuinders te voorkomen. De Borgstelling is een verzekering voor banken die boeren of tuinders in deze situatie een extra krediet verlenen. Ondernemers kunnen voor het extra krediet aankloppen bij hun eigen bank, die oordeelt of een extra krediet verantwoord is. Hiermee is het mogelijk om bij de bank werkkapitaal kredieten aan te vragen.

Ik ben zzp’er. Welke steun is er voor mij mogelijk?

Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten, krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering op basis van een vereenvoudigde hoeft niet te worden terugbetaald.

Klopt het dat banken uitstel van betaling verlenen?

Ja. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Banken geven bedrijven uitstel van aflossingen. Deze regeling geldt ook voor agrarische bedrijven. Het betreft daar niet alleen opschorting van aflossingen, maar ook van rente, aldus Pierre Berntsen van ABN Amro.

Kan een medewerker met een ziek kind thuis aanspraak maken op zorgverlof of calamiteitenverlof?

Met een ziek kind thuis kan een medewerker gebruik maken van zorgverlofregelingen in de cao’s. En voor medewerkers die vast zitten in het buitenland is er het calamiteitenverlof.

“Ga niet te snel akkoord met zomaar het loon doorbetalen”, stelt Peter Baltus van LTO Noord. “Dat calamiteitenverlof is heel flexibel. Dat kan op elk moment ingaan en ook weer worden beëindigd. Wij houden in contact met de Landbouwraden over de hele wereld zo precies mogelijk bij welke reisbeperkingen en mogelijkheden voor terugkeer er per land zijn.”

Ik ben boer of tuinder, maar mijn partner werkt buitenshuis in een niet-cruciale sector. Mag mijn kind naar school of de kinderopvang?

Het uitgangspunt is dat boeren en tuinders kunnen blijven werken. Als in het gezin één van de partners boer of tuinder is, maar de ander niet, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn, zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Is het verplicht om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken?

Nee, het is geen verplichting maar een (dringend) advies van de rijksoverheid, om werknemers tot en met 6 april zoveel mogelijk thuis te laten werken. Indien mogelijk uiteraard. Bij praktisch werk is dat meestal niet zo. Waar medewerkers toch op locatie moeten zijn, is het advies om werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Je bent hiertoe als werkgever bevoegd, ook als er normaliter andere afspraken zijn. Er zit wel een andere kant aan: je bent als werkgever verplicht om je medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving aan te bieden. Dat kan betekenen: een medewerker de toegang weigeren als de situatie niet veilig is.

Ik heb een bedrijf met enkele medewerkers. Een ervan heeft het coronavirus en zit ziek thuis. Moet ik mijn andere medewerkers nu ook naar huis sturen?

Nee, dat hoeft niet. De medewerkers en uzelf kunnen blijven werken, maar zij moeten, zeker in de eerste twee weken, goed in de gaten houden of ze klachten krijgen. Mocht dat het geval zijn, kan alsnog worden besloten of een werknemer thuis moet blijven.

Een gezinslid van mijn medewerker heeft koorts. Moet de medewerker nu thuis blijven?

Nee, niet als hij of zij werkzaam is in een cruciaal beroep of de vitale sector, zoals de voedselvoorziening. Voor deze mensen geldt een uitzondering op de regel dat het hele gezin thuis moet blijven wanneer een gezinslid koorts heeft.

Mijn medewerkers komen samen in een auto of busje naar het werk. Mag dat nog?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat geldt ook bij het vervoer dat wordt geregeld door de werkgever.

Bedrijven in de voedselketen, inclusief landbouwbedrijven, horen tot de ‘vitale sectoren’. Wat betekent dat voor mij als ondernemer of werknemer in deze keten?

Om deze vitale sectoren te laten blijven functioneren, is het advies om naar het werk te blijven komen voor wie geen klachten heeft. Zie verder de vraag hierboven over kinderopvang en school voor kinderen van boeren en tuinders en anderen werkzaam in deze vitale sector.

Mijn werknemer is in quarantaine, heeft hij recht op doorbetaling?

In dit geval is de medewerker niet ziek, maar moet hij of zij thuisblijven vanwege een zieke of verdachte huisgenoot. Ook als het niet mogelijk is om thuis te werken, is er evengoed recht op doorbetaling. “In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Maak dan samen afspraken over bijvoorbeeld (bijzonder/zorg) verlof”, meldt Stigas.

Lees verder onder de afbeelding.

Afbeelding: Stigas
Afbeelding: Stigas

Kan de zorg iets met stofmaskers die ik in de stal gebruik?

Ja, er zijn meerdere inzamelingsacties voor beschermingsmateriaal voor zorginstanties. Ook boerenorganisaties verzamelen spullen voor de zorg. Landelijk coördineert het Rode Kruis dit. Deze hulporganisatie zegt dat alle aanbod van beschermingsmiddelen welkom is; deskundigen beoordelen uiteindelijk of het materiaal ook echt bruikbaar is. Aanbieders wordt gevraagd contact op te nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid noemt de volgende middelen die de zorg nu goed kan gebruiken, omdat er:

• Ffp2-maskers

• Schorten

• Handschoenen

• Beschermingsbrillen

• FFP1- en 3-maskers

• Chirurgische maskers

• Desinfectantia

• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)

• Beademingsapparatuur

Ik hoorde dat ik dieren moet mijden als ik ziek ben. Klopt dat?

Ja. Er zijn geen aanwijzingen dat gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus, meldt Wageningen UR. Ook is niet aangetoond dat die dieren een infectiebron vormen voor mensen. Wel is het een meldingsplichtige ziekte. Als het virus in zieke dieren aangetoond is, moet dat direct gemeld worden aan de NVWA. Er is een PCR-test beschikbaar. Vaccins zijn er niet tegen het coronavirus dat nu in omloop is (SARS-CoV-2)

Desondanks is het advies om, als je ziek bent door corona, contact met dieren te vermijden. Voor huisdieren geldt dan: laat ze door iemand anders verzorgen. Over vee meldt de WUR verder: “Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor veehouders met COVID-19 is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.”

Kunnen insecten zoals muggen het coronavirus overdragen?

Nee, meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De organisatie rekent op een speciale website af met een heel serie fabels over het virus. Zo kun je het niet wegdouchen, overleeft het in alle klimaten en is een hand-droogapparaat niet afdoende om het te doden. Wassen met een alcoholhoudende zeep of met water en zeep is het enige wat helpt. Afgeraden wordt het gebruik van uv-desinfectie voor de handen, vanwege gevaar voor de huid.

Lees verder onder de foto.

De agrarische sector hoort tot de cruciale beroepen als onderdeel van de voedselketen. - Foto: Canva
De agrarische sector hoort tot de cruciale beroepen als onderdeel van de voedselketen. - Foto: Canva

Er is coronavirus aangetoond in rioolwater. Is nu het slootwater besmet?

RIVM sluit niet uit dat er ook coronavirus in het oppervlaktewater zit, maar daar is geen onderzoek naar gedaan. In theorie kan het wel, zeker in de buurt van riooloverstorten. RIVM adviseert gebruikers van oppervlaktewater de gewone hygiënemaatregelen te nemen zoals het wassen van handen. Het is niet bekend of het coronavirus in oppervlaktewater kan overleven.

Zijn rij- en rusttijden voor mesttransporten versoepeld?

Ja, de agrarische sector hoort tot de cruciale beroepen als onderdeel van de voedselketen. Ook mesttransport en -aanwending zijn onderdeel van de agrarische sector en vallen daardoor onder de cruciale beroepen. Daarmee zijn de rij- en rusttijden voor mesttransport met terugwerkende kracht vanaf 14 maart tot en met 6 april versoepeld. Dat betekent dat de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur zijn verhoogd. De wekelijkse rijtijdlimiet gaat van 56 uur naar 60 uur en de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur. Een andere wijziging betreft de wekelijkse rustperiode. De wekelijkse rustperiode, die normaal gesproken uiterlijk 6 dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen, gaat naar 7 dagen.

Gaan veemarkten nog door? En boerenmarkten?

Ja, die mogen nog steeds doorgaan, zij het met strikte hygiëneregels. Zo is het traditionele handjeklappen verboden. De veemarkten zijn uitgezonderd van het samenkomstverbod dat maandagavond 23 maart is afgekondigd. Dat blijkt uit een toelichting op de afgekondigde maatregelen. Markten worden gezien als onderdeel van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters moeten in de gaten houden of op markten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen en mensen voldoende afstand van elkaar houden.

Op veemarkten gelden strikte hygiëneprotocollen die zowel voor de diergezondheid als voor de volksgezondheid van belang zijn. Handelaren gebruiken wegwerpjassen en handschoenen die op locatie worden verstrekt en ingenomen. Er is toezicht op het in acht houden van de anderhalve meter afstand tussen de aanwezige mensen. Tevens is dus het traditionele handjeklap verboden.

Ook regionale boerenmarkten, waar producten rechtstreeks aan de consument worden geleverd, kunnen doorgaan.

Relevante websites met informatie over het coronavirus

Rijksoverheid
RIVM
Kamers van Koophandel
MKB Nederland
Stigas
Foodagribusiness.nl
Werkgeverslijn.nl

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Laatste reacties

 • Henk 1

  En wie zorgt er dan voor het vee?

 • Trot

  Mooi verhaal maar is op schuiven van probleem en inkomsten derving zie ik niet

Of registreer je om te kunnen reageren.