Home

Achtergrond 7 reacties

Duizenden wetenschappers voor hervorming GLB

Meer dan 3.600 wetenschappers uit 63 landen roepen de Europese leiders op om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te hervormen. Volgens hen financiert het GLB praktijken die de biodiversiteit op het platteland massaal vernietigen.

Met een tienpuntenplan willen de wetenschappers onder meer voedselveiligheid, biodiversiteit en klimaatmaatregelen waarborgen. Het huidige GLB schuurt met de afspraken in de recent gesloten Green Deal, vinden de wetenschappers. Het rapport met het stappenplan en aanbevelingen is deze week gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift British Ecological Society (BES).

Tekst gaat verder onder de tweet

Onderhandelingen over EU-landbouwbegroting 2021-2027

De oproep van de wetenschappers komt op het moment dat Europa onderhandelt over de begroting voor 2021-2027. Naast landbouwproblematiek benadrukken de wetenschappers dat het model dat Europa momenteel steunt, leidt tot directe verliezen van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging en bijdraagt aan de klimaatcrisis. Sinds 1980 heeft de EU 57% van de weidevogels verloren, stellen zij. Ook de vlinders, bijen en andere insecten nemen drastisch af in aantallen en soorten.

10% van areaal natuurlijk inrichten

De wetenschappers eisen dat 10% van het landbouwareaal besteed wordt aan natuurlijke habitats als heggen, bloemstroken en vijvers. Zij maken zich zorgen over de houding van nationale regeringen en de landbouwcommissie van het Europees Parlement, die de klimaatambities afzwakken om de belangen van enkelen te verdedigen ten koste van velen.

Inkomenssteun GLB naar grote partijen

De wetenschappers spreken hun bezorgdheid uit over de manier waarop boeren inkomenssteun ontvangen. Dat gaat volgens hen nu op basis van de omvang van het bedrijf. Zo’n 80% van de betalingen gaat naar 20% van de Europese boeren. Dat betekent dat boeren vastzitten in een systeem waarin degenen met de meeste grond het meeste geld krijgen, ongeacht de milieuprestaties van het individuele bedrijf.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Goed en belangrijk voorstel van een zeer groot aantal (3600) wetenschappers, temeer daar we nu in EU-verband aan het begin staan van een veelomvattende Green Deal.

  Het eerste van de tien actiepunten in het voorstel van de wetenschappers luidt vrij vertaald:

  “Directe betalingen omzetten in betalingen voor collectieve goederen, om zowel de ecologische als de sociaal-ecologische aspecten van duurzaamheid op elkaar af te stemmen. Het meest dringend zou de afschaffing van gekoppelde betalingen voor intensieve productiesystemen met hoge broeikasgasemissies maar lage levering van publieke goederen zijn en het verminderen van de verstoring van de markten. Door de rechtstreekse betalingen te transformeren, zouden overheidsmiddelen op een meer doelgerichte manier kunnen worden gebruikt, zij het als fondsen voor ecostelsels, voor de geleidelijke uitbreiding van plattelandsontwikkeling, ter verbetering van de ondersteuning van multifunctionele landbouwsystemen die zijn ontworpen volgens agroecologische principes zoals biologische landbouw en agroforestry, of om landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde (natuurinclusieve kringlooplandbouw) te helpen beschermen.”

 • Bertus Buizer

  In een reactie vraagt IFOAM (de internationale koepelorganisaties van biologische landbouworganisaties): “waarom niet beginnen met het bepalen van een doelstelling voor biologische landbouw op EU-niveau?”

  Volgens mij en vele anderen is de landbouw is toe aan een omslag en moeten veel meer boeren, “klein” en “groot”, een goed inkomen kunnen halen uit ecologisch verantwoorde landbouw, natuurinclusieve landbouw, multifunctionele landbouw, biologische landbouw, agroforestry en andere duurzame productiesystemen. Daarvoor zijn inzicht, visie, lef, regie, en misschien wel vooral de wil nodig.

  Zie ook het opinie-artikel van 6 maart 2020 van de hoogleraren Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra (RUG) op deze pagina van Boerderij (open URL): bit.ly/3aNeBI3

  En een artikel van mijn hand (open URL): bit.ly/2TTu2aP
  .

 • bori

  Dit is ongehoord !
  Waar halen ze het lef vandaan om zich te moeien met het inkomen van de agrarische sector in de EU.
  Inwoners uit 63 landen proberen er invloed op uit te oefenen ,nog niet eens alleen maar uit de EU .

 • farmerbn

  Wat doen die 3600 wetenschappers zelf om het beter te maken? Groot huis met veel stookkosten, meerdere auto's op de stoep, vliegvakanties, kinderen die in het buitenland 'studeren' ,snoepreisjes naar Ghana, geen bomen in hun eigen tuin, hond met vlooienband, eigen verwarmd zwembad in de tuin, naast een moter ook nog een boot, tweede huisje op het platteland,enz. Hoeveel wetenschappers blijven er dan nog over die recht van spreken hebben? Bertus, zit jij er dan nog bij?

 • françoise

  gbl is er voor de prijs dalinge is men er wel van bewust wat er voor nodig is om 7milliard mensen corect te voeden . mr Buizer geeft er twee !Deze geven de halve opbrengsten . Hoveel beleidsmakers kennen iets van voedsel productie gaan we naar ,une crimme contre de Humanite,?? en zeggen we dan ,,we heben het niet geweten,, .

 • jan4072

  @BB, Dat greendeal van onze timmerfrans wordt bij voorbaat een drama. Noem mij eens een ding waarbij vanuit de regering iets geregeld zou worden om het beter te maken maar aan het eind het uiteindelijk nog slechter is dan het in het begin was? Één voorbeeld: Vaste mest op het land mag niet meer er moet (wettelijk) geïnjecteerd worden met drijfmest. Weg is het natuur leven (wormen enz) en als er al vogels zijn die broeden dan komt daar niks van terecht want er zit nog geen 4 weken tussen de laatste drijfmest injectie en het maaien. Ander nadeel is dat de mest onder de wortels komt en dus veel meer uitspoeling. En die zg CO2 neutraal waar timmerfrans het nu over heeft. Dat gaat met rechten kopen en verkopen en compenseren. Dus ook weer maffia handel voor de grote multinationals. Net zo als we de uitlaatgassen van vliegtuigen boven de 900 meter niet meetellen terwijl dat juist één van de grote boosdoener is voor het broeikas effect.

 • Sjefo

  “Buizer” eerst uitleggen hoe de kringloop rond gezet moet worden.
  Voor de rest van jou opmerkingen- die vallen onder de noemer inhoudloze prietpraat.
  Wij produceren veelal voedsel- wat van het erf afgaat -hiermede creëren wij een groot mineralen verlies- als boeren dat niet op een fatsoenlijke manier aanvullen plegen wij roofbouw of je biologisch of gangbaar maakt niet uit.
  Vooraan beginnen Buizer - een sector ziek maken met inhoudloze lulpraat schiet niemand iets mee op !

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.