Home

Achtergrond 4 reacties

Trekkerkenteken moet veiligheid verbeteren

Landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen, moeten vanaf 2025 een kentekenplaat hebben. Het wisselgeld: verhoging van de snelheid en toegang tot rondwegen, maar niet overal. Wegbeheerders bekijken dit per situatie.

De registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen gaat door. Alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen en breder zijn dan 1,30 meter, moeten vanaf 2025 een kentekenplaat aan de achterzijde voeren. De kentekenplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Trekkers en aanhangers die harder willen rijden dan 25 km/uur of gebruik willen maken van de rondwegen moeten al eerder een kentekenplaat voeren. Dat geldt ook voor nieuwe landbouwvoertuigen en voertuigen waar vanwege de afmetingen een ontheffing voor nodig is.

De maximum snelheid van landbouwtrekkers gaat met de invoering van de kentekenplicht omhoog van 25 naar 40 km/u. Binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggend fietspad is, blijft de snelheid 25 km/u. - Foto: Michel Zoeter
De maximum snelheid van landbouwtrekkers gaat met de invoering van de kentekenplicht omhoog van 25 naar 40 km/u. Binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggend fietspad is, blijft de snelheid 25 km/u. - Foto: Michel Zoeter

De datum waarop de wet van kracht wordt, is nog onduidelijk. Het ministerie en de RDW gaan uit van komend najaar. Dan start de conversieperiode voor bestaande landbouwvoertuigen, die naar verwachting tot het voorjaar zal lopen. Boeren moeten in deze periode alle voertuigen, ook die niet op de openbare weg komen, registreren. Registratie kost € 18 per voertuig.

Kenteken vanaf 2025 voor alle landbouwvoertuigen

Registratie kan digitaal, maar ook schriftelijk bij een RDW-keuringsstation. De geregistreerde voertuigen krijgen bij registratie automatisch een kentekennummer. Het maken van een kentekenplaat kost ongeveer € 12 per plaat, waarmee de totale kosten op € 30 per voertuig komen. Hangende werktuigen, zoals een frees, hoeven geen kentekenplaat. Getrokken voertuigen, zoals opraapwagens of kiepers, moeten wel voorzien zijn van een kenteken.

Hoofdlijnen Wet trekkerkenteken

Registratieplicht voor alle trekkers, oud en nieuw, mobiele machines en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen.

Uitzondering voor heftrucks en andere voertuigen smaller dan 130 centimeter, trekkers die niet op de openbare weg komen en voor aanhangers die maximaal 25 km/u rijden.

Kentekenplicht per 1 januari 2025 voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg.

Eerdere kentekenplicht voor:

 • Trekkers en aanhangers die harder rijden dan 25 km/u.
 • Trekkers die (ook) in het buitenland rijden.
 • Nieuwe trekkers.
 • Trekkers die APK-plichtig zijn.
 • Landbouwvoertuigen met ontheffing voor openbare weg vanwege afwijkende afmeting of gewicht.
 • Getrokken voertuig zonder registratieplicht moet witte kentekenplaat voeren van een van de trekkers van het bedrijf.

APK-plicht voor trekkers met constructiesnelheid van meer dan 40 km/u, met vrijstelling voor trekkers die hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden worden gebruikt.

Snelheidsverhoging:

 • Wordt bepaald door wegbeheerder.

Hoofdlijnen:

Buiten de bebouwde kom :

 • 40 km/u.

Binnen de bebouwde kom:

 • op wegen met maximum snelheid van 30 km/u: 25km/u.
 • op wegen met maximum snelheid van 50 km/u zonder vrijliggend fietspad 25 km/u, met vrijliggend fietspad 40 km/u.
 • op wegen met maximum snelheid van 70 km/u: 40 km/u.

Tijdig registeren voorkomt keuringsplicht

Bij de registratie worden de voertuigen niet gekeurd. Het is belangrijk om de registratie tijdig te doen, om te voorkomen dat de voertuigen gekeurd moeten worden door de RDW. Na de conversieperiode moeten voertuigen wel gekeurd worden bij registratie.

Registratie en vrijwillige plaat vanaf dit najaar

Voor nieuwe voertuigen sluit de registratie gelijk aan bij de bestaande structuur van registratie van kentekenplichtige voertuigen. Dat kost € 40,70 voor de registratie en kentekenbewijs en € 10,40 voor de tenaamstelling. De kosten voor de kentekenplaat € 12 komen daar nog bij.

Het centrale loket voor ontheffingen voor voertuigen met een bijzondere afmeting zal in het voorjaar van 2021 operationeel worden.

Politieke strijd

Politiek was de invoering voor de kentekenplicht een hele strijd. Ruim vijftien jaar werd gestreden voor de invoering van het kenteken. “Beter dan dit wordt het niet meer”, aldus verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. “We hebben nu een compromis gevonden dat iedereen acceptabel vindt en waar we voor de verkeersveiligheid en voor de efficiëntie ook goede zaken doen. Goedkoper en efficiënter dan dit kan ik het niet maken. Ik begrijp dat het niet leuk is als je iets eerst niet hoeft en nu wel. Daarom hebben we de kentekens gecombineerd met de snelheidsverhoging. Het is voor boeren en loonwerkers fijn dat ze over de rondwegen kunnen, in plaats van dat ze door de dorpskernen moeten en het is een verbetering voor de verkeersveiligheid”, aldus Van Nieuwenhuizen. Betrokken organisaties als LTO, Cumela, Fedecom, verkeersorganisaties en wegbeheerders staan achter de wet.

Onzekerheid over ingangsdatum

In de Tweede Kamer stemde een ruime meerderheid voor de wet. Alleen PVV, Forum voor Democratie en SGP stemden tegen.

Nu is de Eerste Kamer aan zet. De senatoren hebben besloten het wetsvoorstel in ieder geval inhoudelijk te behandelen en niet af te doen als hamerstuk. Begin maart begint het behandelingstraject met een schriftelijke vragenronde. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de zomer door de Eerste Kamer behandeld zal zijn. Met de stemverhouding van de Tweede Kamer ziet het ernaar uit dat ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel zal stemmen.

Als de Eerste Kamer voor de zomer voor het wetsvoorstel stemt, zullen dit najaar de eerste trekkerkentekens verstrekt worden. In Duitsland is het kenteken al jaren gemeengoed. - Foto: Henk Riswick
Als de Eerste Kamer voor de zomer voor het wetsvoorstel stemt, zullen dit najaar de eerste trekkerkentekens verstrekt worden. In Duitsland is het kenteken al jaren gemeengoed. - Foto: Henk Riswick

Inhoudelijk kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet meer veranderen. De Senaat kan alleen voor of tegen een wetsvoorstel stemmen.

Snelheidsverhoging

Hoewel de snelheidsverhoging informeel wordt gekoppeld aan de kentekenplicht, staat de snelheidsverhoging niet in deze wet. Gemeenten en provincies zijn hiervoor als wegbeheerders verantwoordelijk. Van Nieuwenhuizen is niet bang dat dit tot gevolg heeft dat de snelheid alsnog niet verhoogd wordt. “Nee, hun handtekening staat er ook onder. Ze hebben in gezamenlijkheid de afspraken gemaakt en ik heb er ook geen enkele twijfel over dat ze het niet zouden doen. We houden ook hen aan de afspraken”, zegt ze.

De snelheidsverhoging wordt geregeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Deze wordt nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het kenniscentrum voor infrastructuur en openbare ruimte CROW heeft een richtlijn opgesteld voor het verhogen van de snelheid. In het advies staat dat landbouwvoertuigen buiten de bebouwde kom overal 40 km/u mogen rijden. Binnen de bebouwde kom geldt op 30 km/u-wegen een maximale snelheid voor trekkers van 25 km/uur. Die snelheid geldt ook voor straten waar de maximumsnelheid 50 km/u is, maar waar geen vrijliggend fietspad is. Als er wel een apart fietspad is, mag ook binnen de bebouwde kom 40 km/u worden gereden.

APK-plicht geldt niet voor ‘boerentrekkers’

“Simpel gezegd komt het erop neer dat op alle wegen de snelheid voor trekkers 40 km/u wordt, behalve op wegen binnen de bebouwde kom zonder vrijliggend fietspad”, legt Hero Dijkema, beleidsmedewerker verkeer van Cumela uit. Hij is nauw betrokken bij de invoering van het wetsvoorstel. “Als gemeenten er van af willen wijken, zullen zij borden moeten plaatsen met specifiek een maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen”, legt Dijkema uit. “Uitgangspunt is een Ja-tenzij-principe. De snelheid gaat omhoog en de wegbeheerders maken dus geen afwijkende specifieke regels, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om wel af te wijken”, aldus het ministerie. De snelheidsverhoging gaat tegelijk in met de kentekenplicht.

Bijna alle trekkers kunnen ontkomen aan APK-plicht

De officiële reden voor de invoering van de registratie- en kentekenplicht is de Europese eis voor de invoering van APK voor trekkers met een constructiesnelheid die hoger ligt dan 40 km/uur. Deze plicht wordt met de wet ook ingevoerd, maar in de praktijk zal het weinig effect hebben. Het ministerie stelt trekkers die hoofdzakelijk op agrarisch terrein rijden vrij van de APK-plicht. Dit gaat automatisch, boeren hoeven dit niet aan te vragen.

Loonwerkers en grondverzetbedrijven zijn wel APK-plichtig. Om APK-plicht te voorkomen kan een trekker begrensd worden op 40 km/u. Zolang dit gebeurt tijdens de registratieperiode, zal de RDW dit niet controleren. In deze periode is de maximale snelheid die wordt opgegeven door de eigenaar leidend. De constructiesnelheid van de trekker moet wel hetzelfde zijn als vermeld op het kentekenbewijs. Wanneer de snelheid later wordt teruggebracht van 50 naar 40 km/u, zal de RDW wel controleren. Voor loonwerkers is dit een aantrekkelijk optie.

Sneller dan 40 km/u is voor landbouwvoertuigen toch nooit toegestaan op de Nederlandse wegen. Bovendien geldt voor trekkers voor niet-agrarische doeleinden die harder dan 40 km/u kunnen rijden een tachograafplicht. Er is dus een dubbele reden om de trekkers te begrenzen en ze te registreren op 40 km/u, legt Hero Dijkema van Cumela uit.

Verzekeraars verwachten geen effect

Meerdere politici verwachten dat de kenteken- en registratieplicht ook zal bijdragen aan het voorkomen van diefstal. Nederland zou bij internationale dievengilden positief op de kaart staan, omdat landbouw- en grondverzetmachines niet geregistreerd staan. Toch verwachten verzekeraars weinig effect van de registratie- en kentekenplicht. “Kentekening helpt wellicht om gestolen voertuigen te identificeren en dus terug te vinden, maar helpt niet om diefstal te voorkomen”, aldus Interpolis. Of de wet effect heeft op het risico van diefstal moet blijken. Voor de casco- en aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen heeft de wet geen effect, aldus de verzekeraar.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Zo eenvoudig het is om autoplaten te copieeren, zal het zijn om valse trekkerplaten te maken, als dit voor het dievengilde zo uitkomt. Gestolen trekkers zullen doorgaans niet in het land van registratie worden aangeboden, maar vertrekken naar landen met minder goede opsporingsmogelijkheden. Dus als de politiek gelooft in minder diefstal door registratie vrees ik dat ze weer eens in utopia wonen.

 • En de veiligheid blijft toch ook hetzelfde als nu, als de meesten geen apk hoeven.

 • veldzicht

  Dat betekent wel het einde om tijdens boerenprotesten op de autosnelweg te rijden met de trekker,ik vond het wel geinig maar als je telkens een bon thuis krijgt van een paar honderd euro is de lol er gauw af.Nou ja,dan maar over binnenweggetjes dat kan de politie toch niet verbieden.

 • boer drenth

  Ik ben geen boer meer .Maar ik begrijp nog nooit wat een kenteken plaat met veiligheid te maken heeft . Ik dacht altijd dat de bestuurder verantwoordelijk is voor veiligheid .Maar ik zal het wel niet begrijpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.