Home

Achtergrond 7 reacties

PBL-onderzoek: (ook) reguliere boer doet aan natuur

Natuurinclusiviteit lijkt een modewoord. Maar veel boeren passen elementen van natuurinclusieve landbouw al lang toe in hun bedrijfsvoering – ook boeren die zichzelf regulier noemen, doen eraan mee, zo blijkt uit onderzoek.

Boeren die zichzelf aanduiden als regulier, zijn in veel gevallen wel bezig met natuurinclusieve landbouw. Dat blijkt uit het rapport Natuurinclusieve Landbouw: Wat beweegt de Boeren'. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport dinsdag 25 februari gepubliceerd.

Lees ook: Boeren willen meer geld voor natuurinclusieve landbouw

Een klein deel van de Nederlandse landbouwbedrijven (ongeveer 1 op de 20 bedrijven) heeft een volledig natuurinclusief bedrijf. Dat betekent dat het bedrijf weinig tot geen impact heeft op het milieu en waarbij het natuurlijk kapitaal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve bedrijven zijn doorgaans extensief.

Vooral ‘natuurinclusieve boeren’ in PBL-onderzoek

Bij het PBL-onderzoek was sprake van een oververtegenwoordiging van bedrijven die actief zijn op gebied van ecologische of biologische landbouw of bedrijven die deelnemen aan een collectief voor agrarisch natuurbeheer. Aan het onderzoek deden 1.100 boeren mee; 950 LTO-leden en 150 niet-leden. De laatsten vormden in het onderzoek vooral die boeren die meer doen aan natuurinclusiviteit.

Gebruik groenbemesters en vanggewassen gangbaar

Het gebruik van groenbemesters en vanggewassen is voor gangbare akkerbouwers bijna gemeengoed. Acht van de tien reguliere akkerbouwers doet dat. Het percentage is onder de gangbare boeren zelfs hoger dan in de groep van eko-akkerbouwers. Blijvend grasland, vermindering van het antibioticagebruik, aanpassing van voer en een latere maaidatum worden door tenminste een op de vijf gangbare melkveehouders toegepast.

Aanleg van bloeiende akkerranden en verhoging van het waterpeil zijn maatregelen die noch bij de ekoboeren, noch bij de gangbare boeren in grote mate worden toegepast.

De maatregelen die boeren nog willen gaan nemen zijn integrale gewasbescherming, niet-kerende grondbewerking en minder gebruik van zware machines in de akkerbouw. Voor de melkveehouderij gaat het om blijvend grasland, minder antibioticagebruik en ook vermindering van het gebruik van zware machines.

Jonge boeren experimenteren meer

Een van de opvallende observaties in het onderzoek is dat jonge boeren over het algemeen meer geneigd zijn tot experimenteren en het over het algemeen ook meer eens zijn met de stelling dat het noodzakelijk is dat de landbouw in Nederland minder intensief wordt. Tegelijk zijn er onder de groep boeren die al meer aan natuurinclusieve landbouw doet, hogere verwachtingen over de bereidheid van de consument om een meerprijs te betalen en over de inzet van de overheid om de ondernemers te ondersteunen.

Laatste reacties

 • Sjefo

  Er zijn door de overheid miljarden uitgegeven voor aankoop van boeren grond “ter versterking van flora en fauna “ wordt het niet eens tijd dat er we een (parlementair)onderzoek doen naar de effectiviteit van die miljarden euro’s
  En wordt het niet eens tijd dat overheid ver weg blijft van het boerenerf en eerst zijn eigen (natuur) zaak op orde brengt.

 • trekker123

  Het resultaat van dat onderzoek zal zijn dat ondanks de investeringen in versterking van flora en fauna de flora en fauna gierend achteruit gaat. De aanbeveling om het tij te keren zal zijn dat er ecologische verbindingszones moeten komen om de natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat die elkaar kunnen versterken. En verder zal het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk moeten worden verminderd om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Redden wat er nog te redden valt, het is vijf voor twaalf! Niks doen is geen optie!

 • D. de Jong

  Iedereen schrijft over biodiversiteit. Maar getallen over hoeveel wanneer ??????? Nooit parate getallen.

 • Alco

  Ja Trekker. Ik denk ook altijd bij zulk soort onderzoeken:
  Resultaat is bekend, maar het moet voor de "geloofwaardigheid" in een "onderzoek" gestopt worden.

 • Limburger

  Als er in Nederland 1 ha cultuur grond voor natuur wordt aangelegd moet hiervoor in de plaats in andere landen zoals Amezone in Brazilië 3 ha gekapt worden wil men zorg dragen voor de zelfde voedselvoorziening.

 • Buurke

  Trekkertje wat dacht je van lichtvervuiling 4G/5G straling is t gedaan met je flora en fauna niet door toedoen van de boeren o ja niet te vergeten loslopende honden in t veld zie t bij ons in t veld daar waar patrijzen en fazanten floreerde worden ze verjaagd door de vossen en loslopende honden eigenaars van de dieren vinden t geweldig dat hun hond zich eens tegoed kan doen aan een losloopgebied(onze akkers wel teverstaan).

 • veldzicht

  Dat pbl heeft het altijd maar over de biodiversiteit die achteruit holt en noemt dan wat diersoorten.Maar de biodiversiteit die vooruit holt daar hoor je ze nooit over,kijk eens naar de aantallen ganzen, zwanen,ooievaars,vossen ,meeuwen,valken, zee-arenden,witte reigers,lepelaars en nog een hele trits. Per saldo compenseert het die paar soorten die achteruit gaan ruim schoots .

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.