Home

Achtergrond 9 reacties

Enquête: veehouder heeft geen vertrouwen in kabinet

Veehouders hebben bar weinig vertrouwen in het kabinet. Ook LTO komt er bekaaid vanaf in een gezamenlijke enquête van EenVandaag en Boerderij. Verder vindt een grote meerderheid publieksonvriendelijke acties acceptabel.

Nederlandse veehouders hebben bar weinig vertrouwen in het kabinet. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van Boerderij en EenVandaag, het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS op NPO 1 en Radio 1.

Van de deelnemers heeft 83% weinig tot geen vertrouwen in het kabinet. 77 % heeft weinig tot geen vertrouwen in premier Rutte. Voor minister Schouten is dat cijfer 65% en voor het eigen provinciebestuur 72%.

Hier vind je meer informatie over de totstandkoming van de enquête.

Aan de uitgebreide enquête hebben 1.423 veehouders meegedaan. Hen is gevraagd naar hun mening over het stikstofbeleid, over de boerenacties en over het vertrouwen in de politiek en belangenorganisaties.

Landbouw Collectief en LTO

Van de belangenorganisaties geniet het Landbouw Collectief het meeste vertrouwen onder de veehouders. 85% geeft aan hierin redelijk wat tot veel vertrouwen te hebben. Voor Agractie is dit 79% en voor Farmers Defence Force 69%. Varkenshoudersorganisatie POV scoort hier ook hoog met 83%. Daarna volgen melkveehoudersvakbond NMV met 66% en LTO met slechts 38%. Een ruime meerderheid van 61% zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in LTO.

Publieksonvriendelijke acties

Twee derde van de veehouders vindt publieksonvriendelijke acties geoorloofd om een signaal af te geven. Ook vindt twee derde de toon die de organisatoren van de boerenprotesten aanslaan niet te hard. Tegelijk vindt ruim de helft dat door publieksonvriendelijke acties het begrip van mensen in het land voor de acties wel afneemt. Uit een eveneens vandaag gepubliceerde publiekspeiling van EenVandaag blijkt dat het begrip bij het publiek voor de acties afneemt.

39% van de ondervraagde veehouders vindt dat ‘intimidatie van politici en autoriteiten’ moet kunnen om invloed uit te oefenen op het tot stand komen van stikstofmaatregelen. 45% vindt dat dit niet moet kunnen.

Stikstof: genoeg gedaan

Veel veehouders vinden dat de landbouw onevenredig veel heeft gedaan om stikstofuitstoot op bedrijven terug te dringen. Andere sectoren zijn eerst aan de beurt, zo is de stemming. 81% vindt dat de landbouw niet meer hoeft te doen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Toch is 40% bereid om desgevraagd maatregelen te nemen. Een overgrote meerderheid vindt ‘ondernemen in evenwicht met de natuur’ belangrijk.

De meningen over concrete stikstofmaatregelen zijn wel verdeeld. 13% is bereid tot vrijwillige verkoop aan de overheid, en 22% zegt dat ‘misschien’ te zijn; samen 35%. Een opvallende score die past bij de uitslag van een andere vraag: ruim de helft is in het algemeen positief over vrijwillige uitkoop rond natuurgebieden. Bedrijfsverplaatsing scoort duidelijk minder goed. 38% is positief over deze maatregel, 20% is daar (misschien) zelf toe bereid.

Verkopen en verleasen

Wel is er flinke animo voor het verkopen of verleasen van ammoniakruimte. De helft vindt dit een goede maatregel en is (misschien) bereid dit zelf te doen. Voor de bedrijfscoach ter begeleiding van verandering in bedrijfsvoering is slechts bij een minderheid animo. 52% vindt het een slecht idee, 39% is eventueel bereid hier gebruik van te maken. Meer bijval vindt de inzet op technologie en innovatie, 61% is daar positief over.

Kringlooplandbouw

Over kringlooplandbouw bestaat veel onduidelijkheid. 74% is het oneens met de stelling: ‘Voor mij is duidelijk wat het kabinet verwacht van mij als het spreekt over de omschakeling naar kringlooplandbouw’.

CDA, FvD en SGP

Veehouders vinden dat de partijen CDA, SGP en Forum voor Democratie in de Tweede Kamer het best opkomen voor belangen van boeren in Nederland. Ruim een derde van de deelnemers noemt deze drie partijen.

Andere partijen scoren veel lager. De ChristenUnie wordt genoemd door 10%, de VVD door 9%, en de PVV door 8%. Andere partijen scoren 1% of minder.

De helft van de veehouders heeft interesse in een nieuwe boerenpartij. Op de vraag in hoeverre mensen zich op dit moment aangetrokken voelt tot de BoerBurgerBeweging antwoordt 49% ‘sterk’ tot ‘redelijk’, en 40% ‘niet zo’ tot ‘helemaal niet’.

Stoppen

Een klein maar significant aantal veehouders geeft aan te stoppen met het bedrijf vanwege de stikstofproblemen, of dat te overwegen; respectievelijk 4% en 12%. De overgrote meerderheid (79%) zegt niet te gaan stoppen. Van de groep die stopt of dat overweegt, heeft ruim de helft geen opvolger. Een nog vaker genoemde reden is: er zijn te veel regels. Bijna de helft van de mogelijke stoppers weet nog niet wat hij of zij na bedrijfsbeëindiging zal gaan doen.

Emigratie

In het onderzoek is ook gevraagd naar emigratieplannen. Conclusie is dat weinig boeren verwachten te emigreren door de stikstofkwestie. 5% geeft aan te vertrekken of dat te overwegen. Een vijfde zegt emigratie nu niet te overwegen, maar dat ook niet uit te sluiten, en bijna driekwart zegt niet van plan te zijn om te emigreren. “We wonen in één van de mooiste landen van de wereld om voedsel te produceren. Het is toch van de zotte dat alleen vanwege regelgeving er zo veel mensen dit land willen verlaten. Mij krijgen ze niet weg, ik woon hier prachtig”, aldus een veehouder in het onderzoek.

Lees hier hier het complete rapport naar aanleiding van de enquête.

Over de enquête

Aan de uitgebreide enquête van Boerderij en EenVandaag hebben ruim 1.900 boeren meegedaan, waaronder 1.423 veehouders. Alleen de resultaten van die groep zijn verwerkt in de enquête.

De aantallen pluimveehouders, varkenshouders en rundveehouders zijn relatief vergelijkbaar met de getalsverhouding in werkelijkheid. 78% is rundveehouder, 7% pluimveehouder en 11% varkenshouder. De enquête is verspreid via Boerderij onder ruim 14.000 eigenaren van veebedrijven.

Grote en kleine bedrijven
De deelnemers zeggen het volgende over hun eigen bedrijf: ruim een derde is groter dan gemiddeld, eveneens ruim een derde is kleiner dan gemiddeld, de rest is ongeveer gemiddeld qua omvang. 43% ligt verder dan 5 kilometer van een Natura 2000-gebied, 15% ligt op minder dan 1 kilometer afstand van zo’n beschermd natuurgebied. De bedrijven liggen verdeeld over alle provincies, waarbij Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant het best vertegenwoordigd zijn met elk rond 17%.

Financiële situatie
42% van de deelnemers zag zijn of haar bedrijf de afgelopen tien jaar in omvang toenemen, een even groot deel is ongeveer gelijk gebleven, 14% van de bedrijven is kleiner geworden.

Ook is gevraagd naar de beoordeling van de eigen financiële situatie. 8% noemt die ‘zeer goed’, 39% zegt ‘redelijk goed’, ‘niet goed/niet slecht’ scoort 38%, ‘redelijk slecht’ 11% en zeer slecht 3%. De rest weet het niet of zegt het liever niet.
De 199 deelnemers die hun financiële situatie als slecht beoordelen, noemen de supermarkten en de landelijke politiek als belangrijkste oorzaak daarvoor.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Kijk daar kan Bennie iets mee.

 • Attie

  'Divanmelkerij'...🤔

 • @123

  Zojuist op AD.nl Boeren dragen véél minder bij aan de stikstofneerslag, de uitstoot van de industrie gaat van 1% naar 12% volgens AD.

 • farmerbn

  Ai, dat vinden NRC en Volkskrant niet leuk.

 • gjh

  Bennie zit nog in den Haag dus duurt het nog even voordat hij leest dat het LTO niets doet

 • Peerke1

  Wie is er nog te geloven en te vertrouwen op zijn of haar mooie blauwe of bruine ogen. Ik denk dat niemand meer de WAARHEID spreekt. Dus de media is op de eerste plaats ook de grootste leugenaar.

 • Firma Vellenga

  Ik vraag me af of alleen de "goed zittende" boeren op de enquete hebben gereageerd of dat het toch bewerkt is? De meeste boeren hebben het financieel zo gek nog niet als ik dit moet lezen. Ik dacht dat het ons allemaal tot aan de lippen stond ook financieel. Ik kan het allemaal niet goed plaatsen....

 • wadevries

  Is 1400 reacties iets zeggend over de meer dan 30.000 veebedriijven?

 • grijs

  nee nietszeggende enquete.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.