Home

Achtergrond 40 reacties

Vogelaar: volgens mij is er geen stikstofprobleem

Jan Cees Vogelaar is niet ongerust over de natuur, maar wel om de boeren bij natuur. “Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over.” Achter de schermen speelt hij een belangrijke rol in het boerenprotest. Een interview.

Een straatvechter is hij, maar ook een oliemannetje, een ondernemer en een diplomaat. Jan Cees Vogelaar is van alle markten thuis en – vooral achter de schermen – zeer invloedrijk in bijna alle belangrijke onderwerpen die de landbouw nu beheersen, inclusief het stikstofprotest.

Enorm netwerk

Zijn enorme netwerk omspant iedereen die ertoe doet in de sector, en allemaal voorziet hij ze graag van advies. Het liefst in de mooie kantine van het paardenbedrijf dat zijn dochters samen met hem runnen in de buurt van Lelystad. Niet voor niks heeft de ex-voorzitter van zowel NMV als LTO Melkveehouderij een hoge plek in Boerderij’s AgriTop 50. Zeer tegen zijn eigen zin overigens. Vogelaar heeft niks met ‘zulke klotelijstjes’, zoals hij zegt in de hem kenmerkende stijl: recht voor zijn raap.

Tekst gaat verder onder de foto.

Jan Cees Vogelaar is duidelijk. "Ik schuw de confrontatie niet nee, ik ben hard op de inhoud en op de persoon. Je moet een duw kunnen hebben." - Foto: Koos Groenewold
Jan Cees Vogelaar is duidelijk. "Ik schuw de confrontatie niet nee, ik ben hard op de inhoud en op de persoon. Je moet een duw kunnen hebben." - Foto: Koos Groenewold

In een toelichting op zijn verschillende rollen als bestuurder, adviseur en ondernemer benadrukt Vogelaar eerst het vaak onderbelichte belang van de paardenwereld. “De omzet in de paardensector is € 1,5 tot € 3 miljard, voor een belangrijk deel in de agrarische sector. Agrarische media hebben daar weinig aandacht voor. Opvallend, ze schrijven wel over bloembollen en uien, maar dat zijn veel kleinere takken.”

Vogelaar vindt dat een gemis. “Veel boeren hebben pensionpaarden en dat heeft impact op hun bedrijf. De regels zijn streng. Zo moet elk paard een paspoort hebben, anders volgt zomaar 10% korting op je GLB-toeslagen.” Vogelaar schakelt daarna in een bijna niet te stoppen woordenstroom naadloos over van de paarden op het belangrijkste onderwerp van het gesprek: stikstof.

Wat vind jij (Vogelaar wil niet met ‘u’ aangesproken worden), heeft de landbouw een stikstofprobleem?

“Iedereen zal me hierom verketteren, maar volgens mij is er geen stikstofprobleem. Staf komt binnenkort met onderzoek over de vaststelling van de natuurdoelen. Terreinbeherende organisaties (tbo‘s) hebben die ingevuld, waarna ze door de regionale overheid zijn vastgesteld. Voor die tbo’s gold: hoe strenger het doel, hoe hoger de vergoeding. Provincies hebben zich dat niet gerealiseerd en hebben nooit stilgestaan bij de consequenties voor landbouw.

Al dat geleuter over minder natuur en biodiversiteit, mijn broek zakt ervan af. Er is juist meer biodiversiteit

Waar ben je mee bezig als je bomen weghaalt om zandverstuivingen te maken. Was dat ooit natuur in Nederland? Sterker, hebben wij hier natuur die niet man-made is? Al die zogenaamde natuurdoelen, zijn dat niet eigenlijk ecologische wensdromen? Ze zijn zo subjectief als de pest. Al dat geleuter over minder natuur en biodiversiteit, mijn broek zakt ervan af. Er is heel veel bos bijgekomen de afgelopen 50 jaar. Toen waren er geen steenmarters, ooievaars waren zeldzaam, evenals buizerds en vossen, de otter kwam niet meer voor. Hebben wij nu meer of minder biodiversiteit? Meer, zeg ik je.

Ik ontken niet dat de landbouw een bijdrage heeft in de uitstoot van stikstof, net als het verkeer. Maar hebben we wel een enorm ecologisch stikstofprobleem? Daar wordt van alles bijgesleept, tot en met de insecten en de volksgezondheid. Dat gaat mij te ver, vooral ook omdat de depositie niet gemeten wordt – wij gaan dat nu als eerste doen.”

De Vogel- en habitatrichtlijn schrijft voor dat we natuur in stand moeten houden die we hebben. Dat is Europees beleid.

“Je moet je afvragen of die richtlijn wel opgaat voor zo’n dichtbevolkt en druk gebied als hier. Gaan wij met onze stikstofwetgeving dat ene natuurgebiedje onder Den Haag redden? Nee. Die discussie moeten we aangaan. Al die mensen plus hun economische activiteit, welke natuur past daar nog bij? In die volgorde moet de discussie gevoerd worden, maar het gaat nu precies andersom. Als je in Brussel met goede argumenten komt, dan luisteren ze wel. Ze komen hier echt niet met tanks binnenrijden om die natuur te beschermen. Het is bestuurlijke lafheid om Brussel er steeds bij te halen.”

Dus een maatschappelijk debat met als uitgangspunt: niet alles kan. Het is niet ondenkbaar dat de uitkomst daarvan is: Nederland wil meer natuur en minder landbouw. Wat dan?

“Die keus mag de maatschappij maken. Als 18 miljoen Nederlanders zeggen, we moeten naar 2 miljoen varkens en 4.000 boeren of weet ik wat, dan is dat zo. Daar hoort wel meteen de vraag bij: hoe gaan we dat goed afhandelen? Er is een debat over groene wensen en dromen, maar de gevolgen zijn niet in beeld. We vragen mensen hun eigendommen in te leveren, maar je hoort niemand over fatsoenlijke financiële afwikkeling. In Brabant leggen ze zo even voorkeursrecht op 4 of 5 kilometer rondom een natuurgebied. Hoe denk je dat de bank daarop reageert? Ze hebben het over vrijwillig stoppen, maar hoe vrijwillig is dat? Als je mij vraagt waar mijn jeuk vandaan komt, mijn irritatie, nou daar vandaan.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Vogelaar tijdens een extra rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid in oktober vorig jaar. - Foto: ANP
Vogelaar tijdens een extra rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid in oktober vorig jaar. - Foto: ANP

Over de wetenschappelijke instituten. Jouw verhouding met Wageningen UR is niet optimaal. Denk aan de kwestie met de data van het stikstofonderzoek. Je hebt publiekelijk getwijfeld aan de integriteit.

“Dat ging niet om het instituut maar om bepaalde mensen. Oene Oenema en Jan Huijsmans, die zitten als persoon fout in de wedstrijd. Onlangs heb ik nog met Oenema om tafel gezeten, dat ging hard tegen hard. Ik vind het niet correct als je je eigen werk gaat beoordelen, wat hij in feite wel doet als voorzitter van de Commissie deskundigen meststoffenbeleid.

De WUR als geheel is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Ik kan een hele rij mensen noemen waar ik veel respect en waardering voor heb. Maar het is ook een veelkoppig monster

De WUR als geheel is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Ik kan een hele rij mensen noemen waar ik veel respect en waardering voor heb. Maar het is ook een veelkoppig monster. Er zijn in verband met ammoniak dingen ontzettend fout gegaan. Die mensen nemen daar geen verantwoordelijkheid voor, hun leidinggevenden niet en Louise Fresco ook niet. Ik heb daar een heftig gesprek gehad over die data. Ze wilden excuses, omdat ik de betrokkenen uitmaakte voor leugenaars. Ik zei dat doe ik niet, want ze liegen wel. Uiteindelijk bleek dat ze inderdaad informatie achterhielden en dat ik dus gelijk had. Ze hadden op zijn minst achteraf kunnen zeggen: dat hadden we anders moeten doen. Maar dat deden ze niet. Dan ben je in mijn ogen als organisatie en als mens een grote nul.”

Geldt dat ook voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar je ook kritiek op hebt, en waar 3.000 trekkers op de stoep stonden vorig najaar?

“Nee. Drie weken geleden zat hun stikstofdeskundige Addo van Pul nog op die stoel daar met ons te praten over mogelijke samenwerking. Die jongens zitten ook klem tussen het ministerie en de praktijk. Ja, die leidinggevende, Hans Brug, die zei: we zijn transparant en alles is beschikbaar, die stond met een grote staatsiefoto in de Volkskrant, juist toen ons proces over die data begon dat we dus wonnen.”

Zijn jullie wel in staat om die RIVM-data te na te rekenen, om zo snel een grondige controle te doen op het werk van zo’n groot instituut?

“Vergeet niet dat wij al jaren onderzoekers financieren die studie maken van het ammoniakbeleid. De informatie komt stukje bij beetje op tafel. Na zoveel jaar weten we aardig hoe de zaak in elkaar zit. Wij huren steeds mensen in die zaken wel kunnen beoordelen. Die lopen rond op deze wereld. Overheden zoals provincies doen dat ook. Deskundigheid inhuren, dat kan heel goed.”

Door de voortdurende, felle kritiek op instellingen als Wageningen UR en RIVM lijkt het of je het vertrouwen in zulke instituties wilt ondermijnen.

“Nee, absoluut niet. Wat wij willen is transparantie, dat draagt juist bij aan vertrouwen. Wij vinden dat informatie waar beleid op is gebaseerd, transparant moet zijn. Als er hele grote twijfels zijn over data, dan is een wetenschappelijke discussie nodig.”

Wij vinden dat informatie waar beleid op is gebaseerd, transparant moet zijn

Je hebt veel kritiek op de onderbouwing van het beleid. Zeg jij: we weten zo weinig van stikstof dat ieder beleid ongefundeerd is?

“Nee, maar ik verwacht wel een proportionele bijdrage van alle partijen. Nu wordt een veebedrijf al snel gezien als piekbelaster, terwijl een staalbedrijf een eindje verderop, met een veel grotere uitstoot, niet eens in beeld is. Wat schiet de natuur daarmee op?

Het is prima dat de veehouderij zich inspant. Ik ben ook erg voor weidegang. Dat is een fantastisch mooi plaatje. We proberen om een zo klein mogelijke voetafdruk te maken. Maar je moet het wel in proportie zien en het kan bij mij niet bestaan dat de veehouderij heel sterk wordt ingeperkt en iedereen anders vrolijk doorgaat. Samen uit, samen thuis. Dat ontbreekt er nu aan op alle punten.”

Sinds 24 oktober bestaat het Landbouw Collectief. Wat is jouw rol daarin?

“Het is ontstaan op initiatief van Jeroen van Maanen, vanuit de Farmers Defence Force (FDF). Hij wilde één geluid krijgen richting ministerie. Ik ken Jeroen, omdat ik de leveranciersclub voor Leerdammer heb helpen opzetten. Ik adviseerde hem het zo breed mogelijk te maken, en ook de akkerbouw mee te nemen. En ik heb inderdaad Aalt Dijkhuizen als voorzitter aangedragen. Iemand met veel gezag en een goed netwerk. Hij kan bij wijze van spreken zo Rutte bellen.”

Aalt Dijkhuizen is iemand met veel gezag en een goed netwerk. Hij kan bij wijze van spreken zo Rutte bellen

Dus Jeroen is de initiator. Is het gek om te veronderstellen dat jij de regisseur op de achtergrond bent?

“Ja, want dat is echt niet zo. Ik leen mijn kennis, zoals ik dat meer doe, en gebruik mijn netwerk. Misschien ben ik meer het oliemannetje.”

Hoe zie je de toekomst van het Landbouw Collectief?

“Heel positief van de FDF is ze dat ze veel jonge mensen op de been krijgen, en ook veel boerinnen. Het is belangrijk die betrokkenheid vast te houden. Ik heb nog geen concreet beeld van hoe de nieuwe belangenbehartiging er precies uit moet zien en wie welke rol speelt. In ieder geval moet je het collectief niet institutionaliseren. Dat kan ook niet trouwens, want er zit geen financiering onder. Samenwerken op thema’s zie ik wel gebeuren. Gekke Frans Timmermans heeft een plan gelanceerd, die weet echt niet waar hij het over heeft. Dat wordt volgens mij nog groter dan stikstof!”

Je noemt de financiën. Heeft het Mesdagfonds daar een rol, en wat is de financiële reikwijdte daarvan?

“Het Mesdagfonds staat borg voor de eerste € 25.000 aan uitgaven van het Landbouw Collectief. We hebben gezegd dat we het later wel oplossen. Hoe diep de zakken van het fonds zelf zijn, daar doe ik geen mededelingen over, dat is ons grote geheim. Maar het is eindig, ja. Als we in dit tempo doorgaan met uitgeven dan moeten we er binnen twee, drie jaar mee stoppen.”

Het Mesdagfonds heeft aan bekendheid en impact gewonnen afgelopen jaren. Welke rol zie jij voor het fonds?

“Onze achtergrond is: verbetering van de kwaliteit van melk en processen in de melkveehouderij. Van daaruit is eerst veel aandacht naar diergezondheid gegaan. We hebben heel veel geld in paratuberculose gestoken, met groot effect. Ook Joint Data komt voort uit een initiatief van het Mesdagfonds. En de Gildeboeren zijn eruit gefinancierd. De laatste tijd krijgen we ook steeds meer een denktank-achtige positie. Waar het steeds om blijft draaien is verbetering van de positie van de melkveehouderij in een sterk veranderende omgeving.”

In het Landbouw Collectief ontbreekt de agribusiness. Waarom?

“Dat is een heel bewuste keuze. De primaire sectoren zijn hierin verenigd. Niet omdat we op gespannen voet staan met de agribusiness, maar omdat het boerenbelang juist in de primaire sectoren duidelijk gemaakt moest worden. Als bij uitwerking van plannen de voerbranche of de zuivel nodig zijn, dan vinden we die wel. Daar hebben we goed contact mee.”

Afgelopen jaren is steeds gehamerd op samenwerking binnen productieketens. Is het ontstaan van het Collectief daar ook een reactie op?

“Een keten moet leiden tot meerwaarde, anders heeft ze geen zin. Een goed voorbeeld is het AH-concept van Aware, met 3 cent of meer extra per liter melk. Maar een keten moet niet leiden tot knechting. Dat zie je wel steeds meer. Neem de KringloopWijzer. Waar is de meerwaarde voor de boer? Nergens, die heeft er geen flikker aan, alleen administratieve lasten. De adviesbureaus varen er wel bij, en de KringloopWijzergraaiers zoals Frank Verhoeven van Boerenverstand, die hebben een leuk verdienmodel. Mijn aversie wordt nog eens gevoed als er beloningen komen te hangen aan iets wat bedoeld is als managementinstrument. Dan gaat het fout, kijk maar naar de I&R-affaire.”

Waar is de meerwaarde voor de boer in de Kringloopwijzer? Nergens, die heeft er geen flikker aan, alleen administratieve lasten

Over de acties. Er lijkt te worden geflirt met geweld. De deur van het Groningse provinciehuis geforceerd, Sieta van Keimpema die met een geweer poseert in de krant, Mark van den Oever met zijn verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, de oproep om Brabantse politici maar eens op te zoeken …

“Van den Oever heeft de holocaust niet genoemd, dat voorop. Hij had het over wat het gevolg kan zijn van bepaalde behandeling van een bepaalde bevolkingsgroep. En ja, dat gebeurt op dit moment met de boeren. Dat van die Statenleden, dat heeft hij zo niet bedoeld. Hij had het over ter verantwoording roepen in een misschien wel hard, maar open debat. En laat dit duidelijk zijn, geweld vind ik helemaal niks.”

De minister heeft alle ingrediënten in het kruitvat gelaten. Zij is slecht in crisismanagement

En die deur in Groningen?

“Dat noem ik geen geweld. Dat is onderdeel van het spel. Gedeputeerde Staghouwer liet die mensen zes uur buiten wachten zonder boe of bah. Dat dan zo’n deur sneuvelt? Ik noem het een samenloop van omstandigheden die onhandig gemanaged wordt en waar emoties bij komen kijken. Het gebrek aan empathie leidde ertoe dat mensen even die deur openzetten. En later zelf de schade vergoed hebben. De afgelopen tijd is er ontzettend veel gebeurd. Wat is er nu echt fout gegaan? Niet zoveel, toch?”

Je deed zelf ook een duit in het zakje. Je schreef op Prikkebord: ‘het materieel van Defensie is zwaar verouderd en geen partij voor moderne boerentrekkers’. Dat klinkt als een verkapte oproep om je er niks van aan te trekken als het leger wordt ingezet.

“Dat was in een discussie over mogelijke inzet van het leger. Dat ze van die lege bakwagens neerzetten om het Binnenhof af te sluiten. Ik noem dat: symbolen inzetten om boeren tegen te houden. Dat is een farce. Als een trekker zijn neus daar tegenaan zet, is-ie hem zo voorbij. Als boeren inderdaad kwaad willen, hou je ze daar niet mee tegen. Zo bedoel ik het, niet als oproep tot geweld.

Ik maak me niet ongerust dat boerenacties gaan ontsporen. Heb ik nooit gedaan en dat is afgelopen maanden ook bewezen. Boeren corrigeren elkaar ook. Ja, er kan een keer iets misgaan, dat heb je als een paar duizend mensen demonstreren. Ik wil dat niet goedpraten, maar dat gebeurt overal wel eens.”

Dan naar je optreden op het partijcongres van Forum voor Democratie. Je slotwoord was: ‘Ook voor boeren is het tijd voor Forum’.

“Dat slotwoord stond zo niet in mijn tekst, dat was ingegeven door het moment en de ambiance van een paar duizend mensen en het applaus dat ik kreeg. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad en zou het nu weer zeggen, ook al reageren sommige politici waar ik mee omga, afwijzend. Ik sta voor wat ik zeg. En ja, ik ben ook lid van Forum. Een hoop mensen durven dat niet hardop te zeggen, maar ik wel.

De minister heeft alle ingrediënten in het kruitvat gelaten. Zij is slecht in crisismanagement

De insteek van die partij is goed: ruimte geven aan de mensen waar het om gaat. Niet die coalitiediscipline van CDA en VVD. Meer dualisme. Democratie is de minst slechte vorm van bestuur. Als we maar genoeg rekening houden met minderheidsgroeperingen. Zoals boeren. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Daarom heb ik in september mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Heel veel mensen hebben hun vertrouwen in de politiek verloren. Of dat terugkomt met Forum? Dat weet ik niet. Ook dat zal zich moeten bewijzen.”

Wil je ook gezien worden als het landbouwgezicht van Forum?

“Ik weet niet of Forum daaraan toe is en of ik daaraan toe ben.”

Straks heeft Baudet mensen nodig, omdat hij een sprong maakt in de Kamer. Ben jij daar beschikbaar voor?

“Dat soort vragen zal ik altijd alleen beantwoorden aan iemand die in de positie is om die te stellen. En die is me nog niet gesteld. Het is volstrekt niet opportuun om op dat soort dingen te reageren.”

Over jouw persoonlijke stijl. Je gooit graag de beuk erin, lijkt het. Zowel online als live, zo bleek laatst op een bijeenkomst hier in Lelystad, waar je hard botste met de commissaris van de Koning.

“Ik ben voor een open debat. Je mag ontzettend hard zijn op de inhoud en ook op de persoon, vind ik. Je mag best eens iemand een duw geven en je moet ook tegen een duw kunnen. Daar heb ik geen moeite mee. Ik schuw de confrontatie niet, nee. Tegelijk kan ik in principe met iedereen samenwerken. Ik heb zelfs samen met onder meer Esther Ouwehand van de dierenpartij iets gemaakt over grondgebondenheid. En ik heb Johan Vollenbroek van de MOB voorgesteld om samen te gaan procederen tegen bedrijven buiten de agrosector. Maar hij stelde zoveel voorwaarden dat dat er niet van kwam.”

Vorig jaar is onrustig geëindigd, wat brengt dit jaar?

“De minister heeft alle ingrediënten in het kruitvat gelaten. Ze is heel slecht in crisisbeheer. Dat heeft ook te maken met gebrek aan kwaliteit van de mensen om haar heen. Schouten is de slechtst geadviseerde minister van landbouw ooit. Brinkhorst was destijds een rare malloot met weinig empathie. Maar die had wel goeie mensen om zich heen.

Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over

Als er een onacceptabele uitwerking van de stikstofmaatregelen komt, kan ik me voorstellen dat mensen in paniek raken. In Den Haag hebben ze echt niet door dat een aantal mensen volstrekt radeloos is gemaakt. Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over. De minister heeft hele mooie zalvende woorden en een warme toon en weet ik wat, maar dat neemt de paniek niet weg. Je mag zorgvuldig beleid verwachten. Dat is er niet gekomen. Er is een hoop afgeraffeld en bij elkaar geschreven. Wat er nu ligt, gaat geheid weer nat.”

Medeauteur: Jan Braakman

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Gelukkig dat er nog mensen zijn die met open vizier durven te strijden en stáán voor de landbouw! Ik heb Jan Cees als bestuurder nooit anders gekend. Deze mensen zijn zeer zeldzaam. Die moeten we koesteren en (financieel) steunen ander verzuipt de overheid ons allemaal!

 • agratax(1)

  Als alle radeloze burgers in Nederland de koppen bij elkaar steken en een front vormen tegen de politiek (niet alleen tegen de regering). Wat zou dan de reactie van de Eerste, Tweede Kamer en de regering zijn? Ik vind deze onvrede in brede lagen van de bevolking explosiever dan de stikstof, fosfaat en broeikasgas samen. Bij bijna de hele bevolking staat Regelgeving zeer hoog op de lijst van ergernissen en daarna het niet handhaven van ge- en verboden in de openruimte. Genoeg ingredienten om tot een gezamenlijk actie over te gaan.

 • @123

  Zat Vogelaar maar op de plek van Calon, waren we met dit stikstofgeleuter ook veel eerder klaar en was het afgelopen met de verborgen natura agenda van links.

 • veldzicht

  Voorlopig ben ik er nog niet van overtuigd dat de landbouw als overwinnaar uit het stikstof debat komt als je leest dat 68% van de mensen zich zorgen maakt om het milieu en de natuur.Echt alles wordt er bij gesleept de mensen de stuipen op het lijf te jagen als we nu geen draconische maatregelen treffen om de natuur en het klimaat redden,zelfs gehersenspoelde kinderen (wat weten zij er van?)worden massaal opgeroepen te protesteren om hel en verdoemenis te voorkomen.Ik ben toch bang dat te veel mensen van de linkse groene milieukliek (onderwijs,gemeenten, provinciale en landelijke politiek )op te veel strategische plaatsen zitten om het tij nog te keren.Hooguit kunnen we het nog enigszins wat afzwakken.

 • Met het paard van Troje zijn er allerlei figuren de zuivel en agrarische sector binnengeloodst om van binnenuit de politiek een handje te helpen. Wij zijn mensen als vogelaar nodig om weer zelf de touwtjes in handen te krijgen...En inderdaad als heel Nederland minder dieren en boeren wil dan zij dat zo,maar kom dan met een redelijke vergoeding,zitten we ook zo weer op 130 km per uur.

 • melkveehouder .

  @veldzicht. Zo gemakkelijk gaat dat niet meer. Johan Vollenbroek en de MOB hebben de agrarische sector succesvol met juridische gifpijlen beschoten. Ze hebben over het hoofd gezien dat dit een olievlekwerking geeft op de rest van ondernemend Nederland. Precies dezelfde argumentatie/ gifpijlen bij handhavingsverzoeken/bodemzaken zal de bestuursrechter weinig ruimte geven...... FDF heeft dit al heel goed in de gaten. En de meelezende overheid inmiddels ook wel denk ik zo.

  Zoals Vogelaar terecht opmerkt: maatschappelijke wensen? Het zij dan maar zo, maar wel netjes afrekenen en niet stelen!

 • husky

  Laat Vogelaar maar is aanschuiven bij Jinek en zijn verhaal doen.

 • 306lsa

  Als Vogelaar bij fvd komt dan denk ik omdat hij zo geliefd is bij de boeren heel veel mensen zijn die wel op Vogelaar willen stemmen

 • St. LBG

  Het is na het lezen van dit verhaal weer heel duidelijk, mister landbouw lobby no 1 schuift vooral alle verantwoordelijk af en blijft het echte PROBLEEM ontkennen. Landbouw Collectief heeft tot nu niets fatsoenlijks op papier gezet. Uit deze hoek gaan er geen oplossingen komen voor ons leefmilieu.

 • Bertus Buizer

  Als er een goede LNV minister is sinds WOII dan is dat volgens mij minister Carola Schouten wel. Of zij de goede adviseurs heeft voor een consistent duurzaam landbouwbeleid is vers twee. Maar tot 1 januari 2020 was Aalt Dijkhuizen een van de adviseurs toen hij nog voorzitter was van de Topsector Agri&Food.
  Lees ook: <>

  Dijkhuizen is een ecomodernist (voorstander van hoogproductieve intensieve veehouderij in Nederland en daar buiten meer ruimte voor natuur). En ik heb al eens van hem opgevangen dat hij sympathie heeft voor de handelswijze van de PVV van Geert Wilders (doen wat de mensen willen, oftewel populisme).

 • Bertus Buizer

  Kortgeleden heeft Jan Cees Vogelaar zijn heil gezocht bij FvD van Thierry Baudet. Beide partijen weten noch de hoed nog de rand van de landbouw. Maar dat hindert ze kennelijk niet, want ze spelen in op de heersende emoties. En dat kan wat hun betreft ook wel feitenvrij, zo blijkt wel. De klimaatcrisis en diversiteitscrisis worden ontkent. Want die voelen kennelijk ongemakkelijk en dan gaat het toch wel echt om feiten.
  Zo niet bij Aalt Dijkhuizen en Jan Cees Volgelaar, zo lijkt het, althans wanneer het hun van pas komt. Echt PVV en FvD dus. En FDF, DDB ook. Zo schermt de heer Vogelaar bijvoorbeeld met onderzoek van de Stichting AgriFacts (STAF), maar onderzoek en conclusies van die club (die mede door Vogelaar schijnt te zijn opgericht) bleken wetenschappelijk nogal eens onjuist of niet erg betrouwbaar. Medio vorig jaar nog concludeerde STAF uit eigen onderzoek dat bijen geen last zouden hebben van bijengif uit de groep neonicotinoïden. De Universiteit van Utrecht heeft STAF daar toen op gewezen.

 • Bertus Buizer

  Nu lijkt het misschien alsof Aalt Dijkhuizen en Jan Cees Vogelaar namens alle boeren spreken. Maar dat valt wel mee. De Kring-loop wandeltocht en overhandiging van een tien stappen plan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw door leden van zestig boeren- en natuurorganisaties afgelopen dinsdag 14 januari laat dat zien. Fantastisch ook hoe de minister ook die partijen verwelkomde en hoe zij hen uitnodigde om met haar mee te denken. Lees hier een mooi verslag van Ruth van Schriek: <>

 • Bertus Buizer

  Ontbrekende link (<>) bij mijn reactie van 20:33 uur (open URL): bit.ly/2tmfJSX

  En bij mijn reactie van 20:34 uur (open URL): bit.ly/2R9Lish

 • Gradje 1966

  Bertus Buizer ben je ook een milieu fanaat of een mislukte boer die zijn heil in het buitenland is gaan zoeken Je klets maar wat uit je nek Als de maatschappij iets wil dan moet moet men er ook maar voor betalen en ook niet met twee maten meten
  De burger moet dan ook maar grote offers doen de auto laten staan het vliegtuig niet meer gebruiken geen transport over zee het huis verwarmen met wat oud hout met tien man in een huis net als vroeger dan hoeven er geen huizen meer gebouwd te worden geen tv geen mobieltje enz

 • nvanrooij1

  Laat Bertus maar verder gaan met dromen. Ik neem hem niet serieus. Veel respect voor Jan Cees Vogelaar

 • boris

  Beste heer Buizer,
  Hoeve Biesland,waar de kring-loop wandeltocht vorige week is gestart is een bedrijf wat 170 HA grond van GTB exploiteert.
  Naast de veehouderij tak is er een boerderij winkel word er aan de horeca geleverd en word er een zorg boerderij / dagopvang ge exploiteert.
  Konclusie : er is maar beperkt ruimte en behoefte aan zulk soort bedrijven in Nederland.

 • melkveehouder .

  @Bertus. Wat ongenuanceerd roeptoeteren is jou niet vreemd. Als er iemand wegloopt voor feiten dan ben jij het wel. In een andere topic heb ik je vijf feitelijke vragen gesteld.Maar ondanks een rappel enkel radiostilte van jouw kant. Dat ergert me gewoon. Wees een vent en kruis de degens op inhoud of hou gewoon je mond dicht.

  Maar het meest stuitende in jouw verhaaltje vind ik wel dat je Vogelaar beticht ten aanzien van de landbouw niet van de hoed en de rand te weten. Man man, wat kun jij toch uit je nek kletsen. Als er iemand is die weet hoe het in de volle breedte werkt dan is hij dat wel. Zijn gedetailleerde uiteenzetting is iets anders dan jouw slap verhaal vol met holle woorden en en vermeend ‘tegengeluid’ van een in de haast bijeengeraapt wandelclubje wat krampachtig probeert Schouten een tegenargument jegens de massale boerendemonstraties in de handen te duwen.

 • Bolder01

  Opwarming van de aarde haha ,,, het kan ook niet anders ,, hier veel te veel mensen tekort op elkaar vergelijkbaar met een woonkamer wie daar alleen zit krijgt het ook koud ,, in een mum van tijd is de kamer op temperatuur als de kamer vol is

 • Jaap39

  @husky vogelaar niet bij Jinek, Jinek is verre van geloofwaardig, Jinek is alweer passé

 • podolski

  Nou die Vogelaar heeft wel een heel grote mond. Met z'n gigantische netwerk.
  En heel stoer ook nog lid van FvD. Nou die willen uit de EU, en zonder subsidies blijft er geen regulier landbouwbedrijf over. Tjonge jonge wat een domheid. Buizer heeft het beter gezien die is op tijd omgeschakeld.

 • boris

  Als we met zijn alle omschakelen zoals Bertus het zou willen,dan blijven er maar heel erg weinig bedrijven over.

 • Gat

  Podolski, zonder subsidie red ik me wel. Als er nog 40% vanaf gaat wel boer gaat zich voor die paar centen nog druk maken. Daarbij we zijn zonder eu goedkoper uit. We dragen meer af dan we ontvangen en dat wordt mee brexit nog erger. Plus deutsch bank die om gaat vallen.
  Uit de EU zal nieuwe markten openen en illegale import uit ukraine kunnen we mooi buiten houden!
  Bertus wanneer is het open dag op jouw farm. Komen we eerste jaar kijken en over 5 jaar nog eens. Tenminste als je dan nog boert!

 • Peerke1

  Politiek is bangmakerij. Dat gebeurd nu ook de boeren bang maken en de burgers bang maken dat ze naar de kloten gaan. Zo krijgt de politiek de meeste stemmen en kunnen dan ook doorgaan.

 • Dre van Helmond

  Het stikof probleem is een papieren probleem veroorzaakt door linkse elite onder invloed van dieren activisten gecreëerd.

 • gjh

  Bertus meer wortels eten en mensen die verder willen niet lastig vallen. Bertus jij begrijp nog niet met je links gelul dat de boeren voor het eten zorgen. Goed dat het bekend wordt dat dat stikstof flauwekul helemaal niets van waar is.

 • johnroos

  Laat Vogelaar maar schuiven. Je hoeft het niet met hem eens te zijn; wel een duidelijk verhaal.

 • Marie Lou

  Gelukkig zijn er nog mensen zoals dhr. Vogelaar met boerenverstand die zich inzetten voor eerlijke cijfers en transparantie. Respect! Ik wens hem veel succes toe en denk dat wij daar allen baat bij zullen hebben.

 • Bennie Stevelink

  @Bertus, de kritiek die jij hebt op Vogelaar en anderen wat betreft de ecologie op het platteland, is exact gelijk aan de kritiek die ik kan hebben op jou en anderen uit de milieuhoek, wat betreft de economische en sociale bestaansmogelijkheid in de landbouw.
  Met andere woorden: de economische en sociale bestaansmogelijkheid van landbouw, zoals jij en andere milieumensen zich voorstellen, wordt niet serieus genomen en wordt afgedaan met populistische dooddoeners.

 • peters

  Vriendje Buizer heeft een adviesbureau en preekt volgens mij voor eigen parochie

 • drikhend

  Beste Bertus minister Schouten loopt niet van verwaandheid en arrogantie langs haar schoen en laat zig niet negatief uit over de boeren . Ze moet het voor de boeren goed doen en aan de andere kant voor de gevestigde orde. En het siert Schouten dat zij met iedereen spreekt . Het woord kringlooplandbouw is nu stokpaardje . En diversiteit is een woord dat we ook al niet meer vergeten . Kringloop bestaat al sinds mensen veehouden .Voer van eigenland ,restproducten voeren ,mest naar eigenland enz. Maar aangezien landbouw ook afhankelijk is van prijzen zijn de bedrijven moeten groeien om inkomen blijven te halen . En is een deel van de kringloop veranderd . Hoe dat weten we allemaal . Maar als we terug gaan naar wat er gewenst wordt dan zijn er twee opties paar hele grote bedrijven met grote geld omzet . Of veel kleine bedrijven met weinig geld omzet en daarbij een prijs garantie . Want zolang goederen en producten vanuit buitenland hier binnen komen kunnen kleine bedrijven met lage geldomzet niet produceren voor deze prijzen . En het stikstof probleem als dat er een is wat zou bestaan . Wordt niet opgelost door de landbouw de nek om te draaien en de rest zijn gang te laten gaan omdat er zogenaamd ruimte is gekomen . Als er dan ingeleverd moet worden dan ook iedereen net zoveel inleveren als de landbouw gedaan heeft of nog moet doen en deze weer niet elders gaan gebruiken . Want dan is er kennelijk geen probleem .

 • Axl

  Volgens mij wil vogelaar zich populair maken bij de boeren om straks bij de verkiezingen te stunten met forum om minister van landbouw te kunnen worden.
  Toen ie bij lto was nog realistisch nu probeert hij te populair te zijn en alles simpel voor te stellen.
  Ik heb het niet zo op paardemensen valt vaak tegen

 • diele

  alle groenen praten over stikstof uit stoot,maar niemand praat over wat de planten opnemen en kringloop landbouw dan heb je volgens mij ook dieren nodig die mest produceren om de planten te laten groeien

 • EL

  De groenen hebben een beperkt denkvermogen,@diele, heel misschien op een goed moment, gaat bij hun ook het lichtje aan! @Axl, als je met paarden succesvol bent, ben je een topper!

 • 306lsa

  Axl @ wanneer wordt je populair? Als je echt heel erg je best doet en de anderen zien dat dan is populair worden positief
  De onderste regel slaat nergens op vindt ik
  Is puur bedoeld om ...... vul maar in

 • Mitchell1965

  @ Bertus Buizer. Citaat: Nu lijkt het misschien alsof Aalt Dijkhuizen en Jan Cees Vogelaar namens alle boeren spreken. Maar dat valt wel mee. De Kring-loop wandeltocht en overhandiging van een tien stappen plan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw door leden van zestig boeren- en natuurorganisaties afgelopen dinsdag 14 januari laat dat zien." Dus je wilt suggereren dat die 20 of 30 man/vrouw die daar waren van o.a. Green Peace en PvdD en nog geen tien boeren, een 'groot tegengeluid' hebben laten horen tegen de 10 duizenden boeren die afgelopen maanden actie voerden...? Prima als je links gedachtegoed aan de man wil brengen, maar begin dan eerst eens om niet de feiten te verdraaien zoals deze de afgelopen maanden te zien zijn.

 • Alco

  @Mitchel
  En dan zijn het ook nog boeren die niet zelf de broek ophouden!!!

 • veldzicht

  1 van die boeren ken ik persoonlijk(zal geen naam noemen)die heeft zo,n 80 melkkoeien maar heeft wel ruim 100 ha,hoofdzakelijk natuurland, ter beschikking.
  Bedoelen ze dat met natuurinclusieve landbouw dat iedere boer er vele tientallen ha land er bij krijgt van staatsbosbeheer van weggepeste boeren rond natura 2000 gebieden.Als dat de bedoeling is van die kringloop wandel tocht zal ik de trekker maar vast klaar zetten voor de volgende protestoptocht,daar heb ik toch geen zin in naar de pijpen van natuurmonumenten en staatsbosbeheer te dansen.

 • Peerke1

  De kringlooplandbouw met als doel grote groepen boeren te laten stoppen is dat nou het doel van de kringlooplandbouw???? Het begint er wel steeds meer op te lijken toch!!!

 • farmerbn

  Nog steeds geen definitie van kringlooplandbouw gezien. Daarbij wat is lokaal? Sommigen (pro landbouw) spreken dan over (kracht)voer uit Europa en anderen (anti landbouw) over je eigen gemeente. Laten we stoppen met het kletsen over kringlooplandbouw totdat de definitie gegeven is.

 • EL

  Ook de consument moet kringloop worden, op vankantie binnen fietsafstand met lokaal geproduceerd vlees op de barbecue! Iedereen draagt bij!

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.