Home

Achtergrond laatste update:30 jan 2020

Trend 19: aanpassen aan klimaatverandering

Boeren zijn de eersten die de gevolgen van klimaatverandering gaan merken en gaan aan de slag om de schade zoveel mogelijk te beperken. Overheden maken gelden vrij voor pilotprojecten.

De hete en plaatselijk droge zomer van 2019 is een exemplarisch voorbeeld. Ook hoosbuien met tientallen millimeters neerslag in korte tijd horen naar verwachting tot het toekomstige weerbeeld. Sinds de droge zomer van 2018 zijn overheden bezig om vooral de droogte in de toekomst het hoofd te bieden. Waterschappen zijn sinds die bewuste zomer zich gaan beraden hoe zij de taak van voldoende water uitvoeren, naast het aloude werk van het afvoeren van te veel water.

Deltafonds

Geld is er vanuit de Rijksoverheid, een slordige € 600 miljard en hetzelfde bedrag uit de regionale overheden. De eerste plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder leiding van Cora van Nieuwenhuizen, hebben nog geen concrete maatregelen in petto voor de landbouw. De focus ligt in eerste instantie op pilots in stedelijk gebied. Wel moet het vanaf dit jaar mogelijk worden om grotere projecten voor ‘klimaatadaptatie’ te betalen uit het Deltafonds, ook voor de landbouw.

Lees verder onder de foto.

Stoffige groenbemesterwerkzaamheden in het oosten van het land in 2019. Droge zomers en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Boeren passen hun bedrijfsvoering aan op de nieuwe weersomstandigheden. - Foto: Henk Riswick
Stoffige groenbemesterwerkzaamheden in het oosten van het land in 2019. Droge zomers en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Boeren passen hun bedrijfsvoering aan op de nieuwe weersomstandigheden. - Foto: Henk Riswick

Waterpeil in sloten handhaven

De bal ligt dus bij regionale overheden, waterschappen en boeren. Velen zijn al bezig geweest met het vasthouden van water rondom hun percelen. Boeren nemen zelf het heft in hand om het waterpeil in de sloten te handhaven, vaak in samenspraak met waterschappen. Anderen experimenteren met bodemkundige maatregelen om water in de bovenste lagen van de grond te houden.

De onverhoopte weerschade verzekeren is sinds dit jaar ietwat aantrekkelijker gemaakt. De bredeweersverzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting, een langgekoesterde wens van de akkerbouwlobby. De vrijstelling van 21% belasting is verwerkt in het belastingplan van dit jaar. Ook de schadedrempel is dit jaar lager: dit seizoen wordt bij 20% schade al uitgekeerd.

Boeren staan voor misschien wel de belangrijkste keuze in hun ondernemersbestaan: ga ik door of niet? Lees wat er speelt dit jaar, inclusief alle 20 trends.

Of registreer je om te kunnen reageren.