Home

Achtergrond 16 reacties

‘Boer vermalen tussen belangen’

Vogelwetenschapper Theunis Piersma omarmt het boerenprotest. Niet omdat hij het eens is met alle actiedoelen, maar omdat debat nodig is.

In Friesland is hij een bekende figuur. Trekvogelecoloog Theunis Piersma is een van de mensen achter het project Kening fan ‘e Greide, daarmee is hij ook mede-inspirator van de demonstratie-te-voet van kringloopboeren, 14 januari in Den Haag. Hoewel de massale trekkerprotesten voor een groot deel tegen het natuurbeleid zijn, is hij als natuurman toch ook blij met het protest. “Door de trekkerprotesten is de geest uit de fles. De discussie over hoe het verder moet in de landbouw ligt op straat. En dat werd tijd ook, want tot nu toe werkten we gewoon niet aan onze ‘duurzame’ toekomst.” Piersma is ook medeauteur van het recent verschenen boek De Friese Utopie, dat vooruitkijkt naar 2030.

Waarom bent u blij met het protest?

“Dat de huidige landbouw een grote wissel trekt op onze leefomgeving was al lang bekend. Dat de boeren zelf niet op veel overheidsaandacht kunnen rekenen, en dat de boerenorganisaties vooral de belangen van de multinationale ondernemingen leken te verdedigen ook. En zo bleef het een discussie van een klein groepje – liefhebbers, boeren samen met burgers, en daar hoorden ook ecologen bij. Door de protesten komen nu alle oude en ook nog wat nieuwe argumenten op tafel en wordt de regering gedwongen dat alles onder ogen te zien. Maar voor een oplossing hebben we het creatieve ‘utopische’ denken van boeren/burgergroepen als Kening fan ‘e Greide heel hard nodig.”

Lees verder onder de foto

Theunis Piersma is bekend van onder meer grutto-onderzoek. Hij pleit voor een omslag naar een landbouw met meer oog voor natuur en ziet daar ook mogelijkheden voor ene goed boereninkomen. - Foto: Anne van der Woude
Theunis Piersma is bekend van onder meer grutto-onderzoek. Hij pleit voor een omslag naar een landbouw met meer oog voor natuur en ziet daar ook mogelijkheden voor ene goed boereninkomen. - Foto: Anne van der Woude

Hoe belangrijk zijn zulke initiatieven?

“De meeste koplopers werden tot voor kort beschouwd als de ‘achterblijvers’, terwijl men hun denkwijze juist voor het voetlicht zou moeten brengen. Het zal alweer vijftien jaar geleden zijn dat Koos van Zomeren pleitte voor standbeelden voor boeren die het toen nog lukte om kleinschalig, met behulp van ecologie, en met een grote biodiversiteit op hun bedrijven, te boeren.”

Door de protesten komen nu alle oude en ook nog wat nieuwe argumenten op tafel en wordt de regering gedwongen dat alles onder ogen te zien

Wat is in uw toekomstvisie de rol van de kennis?

“Alles draait om kennis, en voor duurzame landbouw, gericht op een lagere voetafdruk en herstel van de kwaliteit en levensduur van bodems, is heel veel kennis nodig. Daarin heeft technologie uiteraard een plaats, zolang het denken maar ‘ecologisch’ wordt. Omdat er een maatschappelijke transitie nodig is om dit voor elkaar te krijgen, is er ook bredere kennis nodig van politicologen, sociologen, historici en economen.”

In het boek De Utopie van Friesland heeft u het over meer koeiendiversiteit, meer en ander vee?

“Er valt aan minder vee niet te ontkomen; ik denk vooral veel minder varkens en kippen. Dat verlost ons van veel import van producten die elders op de wereld grote schade veroorzaken. Denk aan soja en ook aan palmolie. Als we in balans met de lokale omstandigheden gaan boeren – denk aan natte veenweiden om bodemdaling te voorkomen – dan zal daar een andere koe bij horen dan de Holsteiner. Op zo’n manier wordt een verscheidenheid aan koeien, elk aangepast aan de lokale ecologische omstandigheden, weer van waarde.”

Kan de landbouw de omslag maken naar duurzaamheid en tegelijkertijd rendabel zijn?

“Tuurlijk wel, maar dat is wel een ingewikkelde puzzel waar je dus heel sterk op moet inzetten. Want tijdens de omslag zullen er grote hobbels te overwinnen zijn, en daar moet, om fair te blijven en vaart te houden, geld bij. Veranderen is gewoon hartstikke moeilijk, daarom zal de sector niet alleen financiële, maar ook inhoudelijke steun nodig hebben als we echt met de transitie beginnen.”

Veranderen is gewoon hartstikke moeilijk, daarom zal de sector niet alleen financiële, maar ook inhoudelijke steun nodig hebben als we echt met de transitie beginnen

De belangen zijn groot en verschillen nogal. Wie zijn de verliezers in dit verhaal?

“Ik zie een tegenstelling tussen snel geld verdienen ten koste van de planeet enerzijds en ons aller omgeving en welbevinden anderzijds. Door gebrek aan echte aandacht dreigen de boeren daartussen te worden vermalen. Boeren moeten nagaan wie, wat en welk belang ze willen dienen. De machtige belangengroepen hebben heel wat te verliezen en zullen maximaal zand in de transitiemotor strooien. Het is voor iedereen zaak om die spelers in kaart te brengen. Het lijstje financiële supporters van de trekkerdemonstraties lijkt me een goede start.”

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • agratax(1)

  Helaas maar dhr. Piersma maakt dezelfde denk fout als vele anderen, Afschaffen landbouwhuisdieren betekent Einde ongelimiteerde soja teelt en palmolie teelt. Beide gewassen worden geteeld en blijven geteeld worden voor Bio Brandstof als bijmenging in dieselolie. Wat overblijft Schroot verdwijnt o.a. in de magen van varkens, koeien, kippen en mensen (soja brokjes en vegavlees), dit zal dus betekenen meer schroot (soja) dat niet gebruikt kan worden voor voederdoeleinden maar daarmee is de soja teelt niet ten einde en zal ook de palm plantage niet worden omgezet in Oerwoud.

 • agratax(1)

  Dhr. Piersma geeft aan het eind onze Veevoederbedrijven nog even de Zwarte Piet, hij staat net als velen met beide benen in een heel klein wereldje (Nederland niet meer). Ookal stoppen wij met onze moderne voedselproductie, dan nog zal de wereld vraag naar vlees, melk, kaas etc. niet doven. De vraag zal groeien met de wereld bevolking en het aanbod zal eerder stijgen dan dalen. In het ergste geval wordt Nederland importeur van voedsel en zijn onze enige Schone industrie (Data Centra) vertrokken omdat ze hier een te fluctuerend elektrisch net hebben gevoed door zon en wind (beide niet betrouwbaar). Ik vind de wijze waarop nu met de voedselproductie wordt omgegaan uitermate A-sociaal, wetende dat er zoveel honger op de wereld is, omdat de rijken in die gebieden hun voedsel kopen.

 • farmerbn

  Ik kon het in drie woorden Agratax.

 • Alco

  Deze meneer weet één ding niet!
  Namelijk dat de schappen in de supermarkt scherprechter zijn.
  Desnoods melken we een koe op de kop, als er maar vraag naar is.
  Ook het begrip DUURzaam wordt te pas en te onpas gebruikt.
  Een veganist beseft nog niet dat leer uit de natuur duurzamer is dan er een industrie voor neer te zetten.
  We gaan vanavond het debat aan met Alex Datema in de raad van Hardenberg.
  We zullen zien wat het wordt.

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Wil dat er meer van gedachten gewisseld wordt ipv elkaar te overtuigen van eigen gelijk.
  Misselijk makend.
  X

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Leuk ideaal om de wereld bevolking te willen voeden.
  Echter ze kunnen het niet betalen.
  Dus niet werkend meer een excuus te willen produceren.
  Tegen beter weten in.
  X

 • veldzicht

  Even lezen dat verhaaltje van Theunis Piersma daarna onderin een la stoppen en nooit meer naar kijken. Hoezo trekt de landbouw een grote wissel op de leef omgeving?Zo beroerd is het allemaal nog niet of het moet zo worden als het 60 jaar geleden was maar dat is geweest en komt nooit meer terug.Voor de rest is het alleen maar bla bla bla.

 • 306lsa

  GAJ van den Broek @
  Wat bedoel je met de : X ?

 • Henk.visscher

  een ding heeft hij wel gelijk in er is nog veel meer kennis nodig en er moet gekeken worden naar de feiten, natuurbeleid is nu natte vinger werk en veel te veel op het gevoel, keiharde feiten daar moeten we snel mee aan de slag, goed voor de boer,burger en het mileu

 • Henk.visscher

  jongens niet gelijk alles afbranden, discusie en meningverschillen mogen er zijn

 • Gat

  Geen enkele burger hier in de straat waar wij ooit trammelant mee hebben gehad. Zijn al verscheidene van ouderdom verhuist. De nieuwkomers maken meer problemen met elkaar dan de rest.
  Het is echt kijk mij duur huis heb gekocht, ik wil ook me vinger de pap roeren en van me laten horen. Die theunis piersma woont zeker in een tent in natuurgebied.

 • René de jong

  Vogelwetenschapper Theunis Piersma heeft de mond vol van hoe de landbouw het beter moet doen & anders moet doen.

  Maar nou even terug naar het SOVON onderzoek inzake de Wulp, want SOVON wil de achteruitgang van de WULP graag toeschrijven aan...jawel depositie !!
  In de duinen van de Waddeneilanden zou er namelijk te HOGE BERGROEIING !! zijn door depositie en daarom vertrekt de Wulp naar naastgelegen boerenland.
  <>
  "dat te krijen mei it ferrûgjen fan dúngebieten troch te folle stikstof. Mar yn de greiden rêde wylpen it ek net, omdat sy twa moannen lang nedich hawwe"

  Met een beetje boerenverstand weet je natuurlijk dat dit vogeltje naar deze grond vertrekt omdat daar nog bodemleven is maar goed.

  Dus de Wulp zit nu in het boerenland naast de Duingebieden en wat wil SOVON nu...... jawel.... SOVON wil dat de boeren later gaan maaien omwille van de WULP.
  En wat gebeurt er ook al weer als je wat later maait ??? hoge begroeiing misschien ???
  >>>>>>>

 • René de jong

  vervolg>>
  <>

  m.a.w. Vogelwetenschapper Theunis Piersma; verbeter de wereld en begin bij de terreinen die al zijn ingericht als natuur, zorg dat dáár weer bodemleven komt !
  En stop met die wijsvinger naar de landbouw, er zijn genoeg boeren die uit liefhebberij de vogelnesten beschermen maar als dan vervolgens er een claim om de hoek komt van de vogelbescherming die de grond in het voortraject wil plaatsen voor aanwijzing natura 200 gebied, dan hou je toch geen boer over die dit gaat doen.
  vr gr René

 • GAJ VAN DEN BROEK

  306Isa.
  Ik sluit mijn mails altijd af met X .
  Daaarmee laat ik zien dat ik mijn verhaal deel met liefde.
  Om verbinding te krijgen.
  Ben ik duidelijk?

 • 306lsa

  👍

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.