Home

Achtergrond 9 reacties

‘Zonder de landbouw houdt alles op’

De coalities in de provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Noord-Holland is Jack van der Hoek (D66) komende vier jaar verantwoordelijk voor de landbouw. Gedeputeerde was hij al, landbouw is voor hem nieuw. “Elk mens moet eten en drinken, elke dag, zonder de landbouw houdt alles op.”

Jack van der Hoek wil er geen onduidelijkheid over laten bestaan: landbouw is voor hem nieuw. Hij is bezig met inwerken. Stukken lezen, met organisaties praten, werkbezoeken afleggen, een dagje meelopen op een paar agrarische bedrijven. Laarzen aan. “De grootste fout van politiek bestuurders is om onmiddellijk stevige uitspraken te doen. Doe ik niet. Ik ga de eerste maanden vooral luisteren.”

Ik wil van boeren en hun organisaties weten welke maatregelen tegen bodemdaling haalbaar en betaalbaar zijn

Hij noemt een voorbeeld, bodemdaling in de veenweidegebieden, een heet onderwerp in Noord-Holland, dat zeker onderwerp van gesprek is tijdens zijn kennismakingsronde door de provincie. Begin dit jaar stonden boze boeren en ronkende trekkers voor het Provinciehuis in Haarlem. Toen was Van der Hoek ook gedeputeerde, maar niet van landbouw. “Er lag een nota met mogelijke oplossingsrichtingen. Van een pakket maatregelen was toen geen sprake. Nog steeds niet trouwens. We gaan op zoek naar de beste maatregel op de juiste locatie. Ik wil van boeren en hun organisaties weten welke maatregelen tegen bodemdaling haalbaar en betaalbaar zijn. Maatwerk dus, waarbij de toekomst van de landbouwbedrijven een heel belangrijke factor is.”

Lees verder onder de foto.

Jack van der Hoek: “Afzet in de regio biedt perspectief voor een groep boeren en tuinders.” - Foto: Cor Salverius Fotografie
Jack van der Hoek: “Afzet in de regio biedt perspectief voor een groep boeren en tuinders.” - Foto: Cor Salverius Fotografie

Geen ultieme oplossing tegen bodemdaling

Er is volgens hem geen ultieme oplossing tegen daling van de bodem. “Was het maar zo simpel.” Hij zegt er nog iets bij. In het vorige college viel het onderwerp onder verschillende gedeputeerden. Nu is er één bestuurder voor aan zet, zijn collega Esther Rommel. “Dat geeft aan dat bodemdaling in deze provincie topprioriteit heeft”, aldus Van der Hoek.

Bij de besprekingen over de verdeling van de portefeuilles had Van der Hoek een voorkeur voor landbouw. “In deze provincie is de landbouw een belangrijke economische sector. Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, bijvoorbeeld; die zijn nationaal én wereldwijd toonaangevend. Alles hebben we hier, van bollen tot koeien en van tomaten tot zaadveredeling. Elk mens moet eten en drinken, elke dag. Zonder de landbouw houdt alles op.”

Er staat een hoop te gebeuren. Daar wil ik als gedeputeerde graag een rol in spelen

Daar komt bij dat de agrarische sector ook politiek en bestuurlijk interessant is. “De wens is om de productie duurzamer te maken. Meer in kringlopen, minder chemie. Er staat een hoop te gebeuren. Daar wil ik als gedeputeerde graag een rol in spelen. Ik ben nieuw op dit beleidsterrein, maar de grote discussies over bijvoorbeeld eerlijke prijzen en de macht van de grote inkooppartijen ken ik.”

D66

Hij is lid van D66 en dat zal tot uiting komen in het beleid, zegt hij. Op welke punten? Van der Hoek noemt innovatie als eerste. “Verduurzaming van de landbouw smeekt om nieuwe technieken, én om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Als gedeputeerde wil ik het vliegwiel in beweging brengen. Bijvoorbeeld door een transitieacademie op te zetten waar ondernemers ervaringen kunnen delen.”

Ik denk dat afzet in de regio perspectief biedt voor een groep boeren en tuinders

Verkorting van de keten van producent naar consument is een ander punt waar hij op gaat inzetten. “Ik realiseer me dat de landbouw voor een belangrijk deel afhankelijk is van export, zeker in Noord-Holland. Toch denk ik dat afzet in de regio perspectief biedt voor een groep boeren en tuinders. Daar zet landbouwminister Schouten ook op in. Gaan wij hier ook doen.”

Lees verder onder de foto.

Noord-Holland is niet alleen de provincie van hoofdstad Amsterdam en van de drukke luchthaven Schiphol. Ook de agrarische sector is heel belangrijk voor Noord-Holland. - Foto: Lex Salverda
Noord-Holland is niet alleen de provincie van hoofdstad Amsterdam en van de drukke luchthaven Schiphol. Ook de agrarische sector is heel belangrijk voor Noord-Holland. - Foto: Lex Salverda

3.000 Hectare nieuwe natuur

In het coalitieakkoord staat dat er 3.000 hectare nieuwe natuur komt. “Dat is niet nieuw”, zegt Van der Hoek onmiddellijk. “Daarover is op landelijk en provinciaal niveau eerder over besloten. Simpel wordt het niet, want de makkelijkste hectares zijn al gekocht. Die percelen liggen verspreid. De uitdaging is vooral om daarvan aaneengesloten natuurgebieden te creëren, liefst aansluitend aan de bebouwde kom. Wat mij betreft krijgen boeren een rol bij het beheer van die nieuwe natuurgebieden. Zij zijn daarvoor capabel.”

Zonneparken

Hij kent de discussie over de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. “De verleiding om als grondeigenaar in zee te gaan met ontwikkelaars is groot. Snap ik. Maar dit college wil dat bij voorkeur niet. Daken en bedrijfsterreinen zijn beter en eerder geschikt voor plaatsing van panelen. Ik vind het overigens wel opvallend dat heftige discussies worden gevoerd over zonneparken op landbouwgrond en niet over huizenbouw op diezelfde grond.”

Vier partijen in coalitie Noord-Holland

Vier politieke partijen vormen het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. GroenLinks neemt de plek van het CDA in. ‘Duurzaam doorpakken’ is de titel van het coalitieakkoord 2019-2023. Landbouw zit in de portefeuille van Jack van der Hoek (56). Hij is ook verantwoordelijk voor recreatie, economie en arbeidsmarkt en Europa. In de vorige periode was hij gedeputeerde voor energietransitie en circulaire economie.
Landbouwpunten uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 zijn:

 • Er komt een Integraal Waterakkoord over aanpassing van het provinciaal watersysteem (nodig vanwege klimaatverandering).
 • Bodemdaling wordt gebiedsgericht aangepakt.
 • Er komt onderzoek naar de effecten van verzilting.
 • Realiseren van 3.000 hectare nieuwe natuur.
 • Versneld halen van doelen waterkwaliteit.
 • Verhogen eigen risico bij faunaschade naar 20%.
 • Stimuleren kringlooplandbouw in proeftuinen en met bodemcoaches.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Eén Noord-Hollandse bloementeler kan de hele provincie beleveren met bloemen. Hetzelfde met tien groentetelers en dertig melkveehouders. Zijn er samen 41, de rest kan oprotten.

 • nvanrooij1

  Weer 3000 ha nieuwe natuur ten koste van de landbouw. Tegelijkertijd betekent dit ook een verdere belemmering voor de agrarische sector door de stikstofdepositie op deze nieuwe natuur. Houdt toch eens op met het toevoegen en beheer eerst de bestaande eens fatsoenlijk

 • veldzicht

  Dan mag die Jack van der Hoek eerst die Tjeerd de Groot wel bij zijn nekvel pakken,de boeren zijn dat hele D66 spuug zat met hun valse beschuldigingen.Die Rob Jette is al net zo verschrikkelijk,totaal geen verstand van landbouw maar uitspraken doen kan ie als de beste en altijd ten nadele van de boeren.Rij eens van Alkmaar naar Amsterdam,Den Haag naar ver voorbij Rotterdam je komt amper nog een boerderij tegen maar de vervuiling komt van die paar boeren die er nog zijn.

 • Gat

  3000 ha nieuwe natuur? U bedoelt 3000 ha cultuur volgens een ideologisch gedachtengoed. Natuur maken bestaat niet.

 • bluemink

  DUS DEZE BESTE MAN GAAT EEN SPOEDCURSUS VOLGEN .
  Wij hebben D66 niet nodig ga puinruimen binnen de eigen partij.
  Die fabels geloven wij niet in .

 • Promotiestukje voor D66 , de zoveelste in de rij.Dacht dat de boerderij een onafhankelijk blad was.

 • Bert Verbaan

  Pas op; het is en blijft een groen persoon die door zijn achterban wordt gedicteerd. En we weten inmiddels wat deze willen. Boeren systematisch ruïneren zodat ze wel moeten stoppen. Nieuwe waardeloze natuur en vooral geen aanpak van alle werkelijke vervuilers. Meer huizen, auto's enz..
  Nederland gaat kapot door de groene korte termijn denkers. Wat nog gaat komen is dure tijd en hongersnood. Daar wordt niet aan gedacht. Deze lui zijn zo met hun eigen gedachtengoed bezig dat ze niet meer eenvoudig doordacht kunnen denken. En de burger loopt massaal achter ze aan. Dom, dom Nederland. Zo de leidslieden zo het volk.

 • Mbmb

  Ach ja, we slikken dit soort mooie praatjes toch niet langer. 3000 hectare nieuwe natuur ten kosten van de landbouw, veel hoger eigen risico faunaschade over de rug van de boer, versneld halen van kwaliteit van het water, grotendeels over de rug van de boeren, belachelijke proefvelden met rietsigaren, kostbaar en op weg naar debacle. Dát is toch geen goed boerenbeid. Waar blijf je met je gewauwel over export. Typisch D66, slap lullen en alles moeilijker maken.

 • Mbmb

  Weer een reden voor alle Noordhollandsze boeren om naar Den Haag te gaan op 1 oktober.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.