Home

Achtergrond 6 reacties

Wojciechowski: ik wil de mythes over landbouw wegnemen

De beoogd Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft in het Poolse parlement zijn plannen al ontvouwd. Hij wil beginnen met het opmaken van de staat van de landbouw in Europa.

Janusz Wojciechowski wordt – als het Europees Parlement ermee instemt – de nieuwe Europees Commissaris voor de landbouw. De nieuwe landbouwman in het team van voorzitter Ursula von der Leyen heeft in het Poolse parlement zijn visie gegeven op de landbouw.

Hij kondigde daar aan dat hij wil beginnen met het opmaken van de staat van de Europese landbouw. Wojciechowski: “Het eerste probleem dat ik zie is dat sommige politici, en ook een groot deel van de publieke opinie, de illusie hebben dat de toestand van de Europese landbouw goed of zelfs zeer goed is. We zouden te veel voedsel produceren, de boeren zouden in grote mate profiteren van de Europese begroting; daarom bestaat de neiging om het beleid in twijfel te trekken. Boeren zouden wel minder kunnen krijgen. We zien dat dat terugkomt in begrotingsvoorstellen, waarin voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) minder geld terugkomt.”

De beoogd Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wil beginnen met het opmaken van de staat van de landbouw in Europa. - Foto: ANP
De beoogd Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wil beginnen met het opmaken van de staat van de landbouw in Europa. - Foto: ANP

Mythes over de landbouw

De Pool voelt zich geroepen om “algemeen verspreide mythes over de landbouw” weg te nemen.

“Elke dag verdwijnen in Europa meer dan duizend bedrijven. Sommigen vinden dat een goede trend, omdat de bedrijven groter en sterker worden, maar er is geen visie. Ik hoorde het argument dat kleine inefficiënte bedrijven verdwijnen en dat het goed is dat we sterkere boerderijen nodig hebben om de concurrentie het hoofd te bieden. Met hoeveel bedrijven moeten we eindigen? Hoeveel bedrijven zijn er in 2050 in Europa? Eén miljoen, 500.000, 100.000? Of 3 grote landbouwbedrijven van elk 50 miljoen hectare. Deze trend is mogelijk als dit proces niet stopt. Ik wil een langetermijnvisie ontwikkelen voor de Europese landbouw tot 2050.”

Als we landbouw in Europa willen, moeten we die ondersteunen

Hij neemt alvast een voorschot: “Kleine boerderijen zijn van onschatbare waarde, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. We zullen die biodiversiteit niet beschermen met grote boerderijen.”

Volgens de kandidaat-commissaris blijkt uit alle analyses dat de Europese landbouw snel ophoudt te bestaan, als de steun wegvalt. “Als we landbouw in Europa willen, moeten we die ondersteunen. Voor voedselzekerheid, voor het milieu en voor de biodiversiteit.”

Voedselzekerheid precair

Wojciechowski zegt dat de de voedselzekerheid in de Europese Unie precair is, terwijl het Europees landbouwbeleid er juist voor bedoeld is voedselzekerheid te garanderen. Volgens zijn analyse is de EU nog steeds te veel van voedselimporten afhankelijk. “Als gekeken wordt naar landbouwproducten die rechtstreeks van de boerderij komen, dan is er een tekort. Het is goed als de EU succes heeft in het verwerken en exporteren van voedsel, maar dat beteken niet dat we voedselzekerheid hebben. Nee, die wordt zeer bedreigd.”

De plannen voor het nieuwe beleid, vorig jaar gepresenteerd door Phil Hogan, bieden volgens Wojciechowski grote kansen voor kleine en middelgrote (Poolse) bedrijven. Vooral de klimaat- en milieudoelen bieden een “geweldige kans”, aldus de kandidaat-commissaris.

Vleesvarkensbedrijf in Polen. Sympathie voor kleine bedrijven steekt Wojciechowski niet onder stoelen of banken. - Foto: Ronald Hissink
Vleesvarkensbedrijf in Polen. Sympathie voor kleine bedrijven steekt Wojciechowski niet onder stoelen of banken. - Foto: Ronald Hissink

Sympathie voor kleine bedrijven

Wojciechowski zet vraagtekens bij de noodzaak van lange-afstandstrandsporten voor slachtvee. “De kernvraag is, waarom is het überhaupt de moeite waard om vee op te laden, naar een haven te brengen, op een schip te laden om ze naar het slachthuis te brengen?” Volgens hem kom je dan terug op de lage prijzen die boeren krijgen voor hun producten.

De kandidaat-commissaris liet zich verleiden tot een uitspraak over “industriële stallen met tienduizenden varkens”. Volgens hem is het de vraag of dergelijke bedrijven gebouwd moeten worden in Polen, waar nog veel kleine varkensbedrijven leegstaan “die het milieu niet bedreigen. Je zou kunnen proberen de productie in dergelijke kleinere boerderijen onder te brengen.”

Niet alleen Poolse boeren klagen over ongelijke hectaresteun

Sympathie voor kleine bedrijven steekt Wojciechowski niet onder stoelen of banken. Zo sluit hij zich ook aan bij de kritiek op de verschillen in hectaresteun tussen de lidstaten. “Er zijn analyses waaruit blijkt dat bijvoorbeeld Nederland of Denemarken subsidies hebben die bijna of zelfs meer dan 2 keer zo hoog zijn dan in Polen. Er wordt gesproken over de noodzaak om directe betalingen te compenseren. Daarover valt de beslissing volgend jaar.”

Dat de (kleine) Poolse boeren relatief lage hectaresteun ontvangen is volgens Wojciechowski ook te wijten aan het beleid van de Poolse regering die daarmee tot 2 keer toe heeft ingestemd. Hij constateert echter dat niet alleen Poolse boeren klagen over ongelijke hectaresteun.

Laatste reacties

 • farmerbn

  De toekomst van de Europese landbouw ligt in Oost-Europa. Landen die wel graag boeren hebben. Nederland krijgt parkwachters en koffieschenkers met een kinderboerderijtje erbij.

 • Gat

  Mja gelijke hectare steun. Zullen we grondprijzen is eerst vergelijken met elkaar.

 • Bennie Stevelink

  “Als gekeken wordt naar landbouwproducten die rechtstreeks van de boerderij komen, dan is er een tekort. Het is goed als de EU succes heeft in het verwerken en exporteren van voedsel, maar dat beteken niet dat we voedselzekerheid hebben. Nee, die wordt zeer bedreigd.”

  Een zeer opmerkelijke tekst die aansluit bij wat ik gisteren bij Foodlog las: in een extreme crisissituatie (Derde Wereldoorlog) waarbij geen aanvoer van buiten Nederland mogelijk is kan de Nederlandse landbouw amper de eigen bevolking voeden.
  We kloppen onszelf op de borst dat wij de grootste exporteur zijn na de VS. Dit wordt echter gerealiseerd via de haven van Rotterdam. Grootschalig veevoer importeren en vlees, eieren en melk weer exporteren. Als de aanvoer via de haven wegvalt en productie volledig van Nederlandse grond moet komen, kunnen wij niets exporteren en kunnen zelfs amper de eigen bevolking voeden.

 • bankivahoen

  Zo is het Benny, Nederland maakt een catastrofaal strategische denkfout met eliminatie van de landbouw. Die wo3 is dichterbij als velen durven vermoeden. Daar staat de Nederlandse bevolking dan met een leeg mobieltje in de hand. Even een pizza bestellen, of een tikkie doen, wat kan dat niet meer? Help wat nu?

 • Bennie Stevelink

  @bankivahoen, Tjeerd de Groot wil dat deel van de veehouderij inkrimpen die alleen kan bestaan via de haven van Rotterdam. De varkens worden voor 60% gevoerd met reststromen die in Nederland beschikbaar zijn. De varkenshouderij die na de inkrimping overblijft kan volledig met reststromen gevoerd worden en wordt haven-onafhankelijk. De melkveehouderij moet zoveel mogelijk van eigen land halen om ook zoveel mogelijk haven-onafhankelijk te zijn.

  Er wordt steeds gesproken over “kringlooplandbouw” terwijl niemand weet wat dat concreet inhoud. Ik heb steeds meer de overtuiging dat het woord “kringlooplandbouw” een positief klinkend eufemisme is voor haven-onafhankelijke landbouw.

 • Alco

  Via die haven wordt er ook weer geëxporteerd. Dat noemt men economie.
  Kringlooplandbouw is evenwicht bemesting.
  In de ogen van de overheid betekend het verschraling.
  Juist daardoor zal de humus in de grond opgevreten worden met als resultaat dat uitspoeling nog eerder op de loer ligt.
  Een kub mest per ha in de woestijn zal eerder het grondwater vervuilen dan zestig kub op goed grasland.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.