Home

Achtergrond 14 reacties

Stikstofwolk hangt boven landbouwbegroting

Hoewel in de landbouwbegroting maar weinig woorden worden vuil gemaakt aan het stikstofdossier, hangen de gevolgen van de rechterlijke uitspraak als een wolk boven de vandaag gepresenteerde landbouwbegroting.

De financiële gevolgen van de stikstofuitspraak komen in de begroting niet expliciet tot uiting.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), zegt dat de huidige stikstofdiscussie de opdracht voor het terugbrengen van de balans tussen landbouw en natuur alleen maar urgenter maakt.

Koning Willem-Alexander zei in de Troonrede: “Nieuwe urgente vraagstukken dienen zich steeds aan. Zo dwingt een gerechtelijke uitspraak over de uitstoot van stikstof te zoeken naar een nieuwe aanpak, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop was een van de politici die in een reactie op de begroting de impasse rond het stikstofbeleid aankaartte. “Dit hangt als een donkere wolk boven de agrarische sector. Op alle fronten moet actie worden ondernomen.”

LTO Nederland wijst in haar reactie op de inzet om minder stikstof uit te stoten (door alle sectoren, inclusief de veehouderij), maatwerk te leveren rondom natuurgebieden en om vergunningverlening mogelijk te maken voor projecten met een verwaarloosbare stikstofdepositie.

Handelsmissie in eigen land

Minister Schouten wil de band tussen boer en consument versterken. Ze gaat op handelsmissies in eigen land om streekproducten onder de aandacht te brengen. Ze wil de waardering voor het voedsel vergroten.

Schouten gaat initiatieven stimuleren die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de boer en meer verbinding tussen boeren en burgers. Een echt budget, los van de regiodeals, is hiervoor niet gereserveerd. Via de regiodeals trekt het ministerie in 2020 € 79 miljoen uit om boeren in het veenweidegebied te stimuleren om nieuwe en minder intensieve vormen van landgebruik en veehouderij te gaan doen om bodemdaling tegen te gaan en natuur te versterken.

Starten met uitvoering klimaatakkoord

De uitvoering van het klimaatakkoord gaat echt beginnen. Voor de uitvoering hiervan trekt LNV in 2020 € 58 miljoen uit. Het grootste deel hiervan, € 26 miljoen gaat naar de Kas als energiebron. Ook in de subsidieregeling voor brongerichte maatregelen, bedoeld voor het ontwikkelen en stimuleren van integraal duurzame en emissiearme stalsystemen, wordt al fors geïnvesteerd: € 11 miljoen. € 6 miljoen is bestemd voor de aanpak van ammoniak- en methaanuitstoot in de melkveehouderij, via een geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak. Het geld wordt besteed aan onderzoek en kennisverspreiding over onder andere maatregelen bij het rantsoen voor de koeien. € 7 miljoen is in 2020 gereserveerd voor onderzoek en kennisverspreiding over het vastleggen van CO2 in de bodem via ander bodembeheer. Ook worden meetmethoden ontwikkeld om de bodemgesteldheid te meten.

Geen assurantiebelasting op weersverzekering

In samenwerking met het ministerie van Financiën wordt geen assurantiebelasting meer op de brede weersverzekeringen geheven en wordt de schadedrempel verlaagd naar 20%. Hierdoor worden de risico’s die boeren lopen bij de productie van gewassen in het open veld beter beheersbaar.

€ 160 miljoen naar Warme Sanering Varkenshouderij

Een van de grote uitgaven gaat naar de Warme Sanering Varkenshouderij: € 160 miljoen van het totale budget van € 180 miljoen wordt daarvoor volgend jaar uitgegeven. € 146 miljoen is voor het uitkopen van varkenshouders, € 14 miljoen voor de verduurzaming van bestaande varkens-, pluimvee en geitenstallen. De Europese Commissie moet de saneringsregeling nog goedkeuren.

€ 23,1 miljoen voor nieuwe mestbeleid

De minister trekt € 23,1 miljoen voor het nieuwe mestbeleid. Dit zal vooral bestemd zijn voor uitvoering van het zesde Actieprogramma, de herbezinning van het mestbeleid en het opstellen van het zevende Actieprogramma. Voor de controle op de uitvoering van het mestbeleid is € 3 miljoen extra uitgetrokken om fraude met mest structureel terug te dringen. LNV heeft de boete-opbrengsten voor het mestbeleid begroot op € 7,2 miljoen.

Lees meer artikelen over het klimaatakkoord

Jan Braakman en Mariska Vermaas

Laatste reacties

 • Wat een gezever. Geen woord over vliegverkeer, auto. Gebruik fossiele brandstoffen dus.

 • Gooi het klimaatakkoord maar in de prullenbak als ze de grootste vervuilers het verkeer en de vliegtuigsector niet wíllen aanpakken.

 • .....

  Raar dat dat alleen boven de landbouwbegroting hangt

 • Gat

  Schouten gaat waardering voor onze producten bewerkstellen bij de burger. Wat gaat ze doen? In moslim wijk vragen hoe goed varkensvlees we produceren met beter leven ster?

 • Natuur beschermen is een onbetaalde plicht voor boeren , en niet voor de rest van Nederland ,want die moeten 130 kunnen en vliegen ..... toch......?

 • kwwet wel waar het allemaal door komt die weertand gisteren proefexamen gedaan met dochter wat er allemaal niet over de veehouderij ging was niet mals in negatieve zin dan zo wordt het iedereen ook met de paplepel in gegoten is het niet?

 • Gradje 1966

  Als ze de landbouw willen saneren moet er wel wat meer geld komen de sector staat al voor 30 miljard bij de Rabo in het krijt wie zal dat gaan betalen ??
  De auto rijder de vakantieganger met het vliegtuig ??
  Ze praten in Den Haag als een kiep zonder kop ze denken nergens over na hoe het verder moet

 • agratax(1)

  Jammer voor Schouten maar streekproducten eten verlaagt niet de Stikstof uitstoot die tijdens de productie en transport ontstaat. In het meest gunstige geval gaan alle consumenten over op streek eigene producten, helaas de boer mag niet meer produceren wegens de Stikstof en fosfaat norm dus te weinig eten in de winkels.

 • koestal

  onderzoek en nog eens onderzoek,dat mag bakken vol geld kosten,terwijl het resultaat nihil is en de boer een lage opbrengst krijgt.

 • boerderij1q8

  kleine projecten met een verwaarloosbare stikstofdepositie mogen wel door gaan......
  10.000 kleine verwaarloosbare stikstofdepositie projecten is ook een groot project!!
  onzin dus!!!

 • hylkema.l

  De beste stuurlui staan aan wal.
  Probeer zelf met werkbare voorstellen te komen, in plaats van aan de zijlijn te roepen dat alles verkeerd gaat.

 • fietskip

  @ hylkema.l eerst iedereen 65% reduceren dan los je al veel problemen op.

 • breukers1

  Zet 2 huiskamer ventilatoren buiten. Een in een landbouwgebied en een in de randstad. Laat ze 24 uur draaien en eventueel tegen een wit doek blazen. Bekijk daarna het verschil in aanslag op de wieken en op het doek.... Daarnapraten we verder!

 • breukers1

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.