Home

Achtergrond 21 reacties

Rabo: halvering veestapel kost jaarlijks € 3,5 miljard

Halvering van de intensieve veehouderij kost de Nederlandse economie jaarlijks circa € 3,5 miljard. Dat blijkt uit een berekening van Rabobank, als reactie op de uitspraak van Tjeerd de Groot (D66) om de veestapel te halveren.

Rabobank heeft berekend dat halvering van de intensieve veehouderij de Nederlandse economie op jaarbasis circa € 3,5 miljard gaat kosten. Rabobank maakte de berekening als reactie op de uitspraak van Tjeerd de Groot van D66 dat de landelijke veestapel met de helft moet krimpen.

Intensieve veehouderij goed voor 1% totale economie

De Groot zegt dat de intensieve veehouderij, hoofdzakelijk varkens, kippen, vlees en eieren, voor 1% bijdraagt aan de landelijke economische sector. Dat blijkt ook uit de cijfers van Rabobank. Maar halvering raakt de gehele keten en sector op veel meer plaatsen.

Naast de intensieve veehouderij is de grondgebonden veehouderij, voornamelijk koeien en zuivel, goed voor 1,3% van de landelijke economie en is de rest van de landbouw, onder meer akkerbouw en glastuinbouw, goed voor 7,4% van de totale Nederlandse economie. Dat komt neer op een jaarlijks bedrag van circa € 52 miljard. Volgens een factsheet van POV is het economisch belang van alleen de varkenssector in Nederland al goed voor ruim € 8 miljard (1,5% totale economie) en 26.000 arbeidsplaatsen.

Als de intensieve veehouderij halveert, verliest de voerindustrie zo’n 30% van het afzetvolume. - Foto: Hans Prinsen
Als de intensieve veehouderij halveert, verliest de voerindustrie zo’n 30% van het afzetvolume. - Foto: Hans Prinsen

Impact dringt verder door in keten

Naast directe schade dreunt halvering verder door in de keten en arbeidsmarkt, zo blijkt uit de ‘feiten en cijfers’ van Rabobank. Naast het verlies van € 3,5 miljard toegevoegde waarde, betekent de maatregel ook een verlies van de helft van de huidige 81.000 arbeidskrachten werkzaam in de intensieve veehouderijketen. Bovendien moet de helft van de activa die in de intensieve veehouderij worden ingezet, worden afgeschreven omdat dit niet meer nodig is in de sector. Voor de circa 2.900 betrokken bedrijven betekent dit een eenmalige kapitaalvernietiging van € 4,3 miljard (€ 1,5 miljoen per bedrijf).

In de periode 1990-2017 is de depositie in Nederland met circa 40% afgenomen, terwijl de emissie met 64% afnam

De voerindustrie verliest met halvering dik 30% van het afzetvolume en slachterijen in Nederland verliezen de aanvoer van de helft van de vleesvarkens en het vleespluimvee. Ook zullen de verwerkers van eieren de helft van de aanvoer verliezen. Daarnaast zal bij dierenartsen, broederijen en leveranciers van genetica een forse krimp merkbaar zijn.

5% minder neerdaling stikstof

De aangekondigde halvering van de intensieve veehouderij zal de stikstofdepositie in Nederland met ruwweg 5% kunnen verminderen. Uit cijfers van RIVM blijkt dat de landbouwsector met 42% stikstofdepositie op de lijst staat, gevolgd door 20% in overig Nederlands gebied en dat 38% van de neergedaalde stikstof afkomstig is uit het buitenland, de Noordzee of onverklaard is.

In de periode 1990-2017 is de depositie (neerslag) in Nederland met circa 40% afgenomen, terwijl de emissie (uitstoot) met 64% afnam. In de landbouw nam de ammoniakemissie met 69% af. De depositie komt voor de helft voor rekening van rundvee, terwijl de intensieve veehouderij zorgt voor een kwart van de neerslag.

Laatste reacties

 • Alco

  Met D66 Bv. Nederland in de schuldsanering.

 • veldzicht

  In de periode 1990 -2017 is de ammoniak emissie met 69 % afgenomen,dan zal het voor 1990 toch wel een enorme ramp geweest zijn,ik hoor alleen maar dat het
  nu steeds slechter gaat.Of lopen ze allemaal maar wat te zwetsen en met cijfers te googelen wat ze goed uitkomt.Net als Schiphol,die berekent het Nederlands belang van de luchthaven op 27 miljard terwijl milieu defensie op 4 miljard uit komt,zoek het maar uit wie gelijk heeft.

 • Alco

  Uitsparen van delfstoffen is het enigste wat zode aan de dijk zet.
  Maar als je daar iets over zegt? Een voorbeeld:
  We hadden hier in de buurt vloeivelden van een aardappelfabriek die nu dicht is.
  Men wilde er neptuur van maken en gemeente en provincie moesten miljoenen bijleggen.
  Ik stelde voor de buldozer ervoor te zetten en granen in te zetten voor oa. ethanol productie. Driemaal win zogezegd.
  Miljoenen voor zorg en ouderen blijft beschikbaar.
  De gewassen zuigen CO2 op en produceert Zuurstof.
  Ethanol productie spaart delfstoffen uit.
  Het was even helemaal stil en toen ging men verder met de smeekbedes om geld.

 • pinkeltje

  Een gewas zuigt en produceert per saldo helemaal niks.
  Wat er aan CO2 bij komt is wat we aan fossiele brandstof opstoken. En voor zover er fossiele brandstof wordt aangemaakt, als je dat zo mag noemen (o.a. veenvorming), dat gaat er dan weer vanaf. Een landbouwgewas is gewoon 100 procent kringloop, behalve dan dat we fossiele brandstof opstoken om het te verbouwen. Zoals de aanleg en het onderhoud van nieuwe natuur ook gepaard gaat met het opstoken van fossiele brandstof. Dus per saldo geen winst voor de )2 of CO2 balans.

 • wimschaap

  heel d66 op een onbewoond eiland zetten hebben ze geen laast meer van vee

 • arink

  Pinkeltje, de kunstmeststikstof voor de teelt vraagt zo'n liter diesel per kg zuivere stikstof.
  Dus alle gewassen die op kunstmest groeien produceren per saldo CO2.

 • Au Gurky

  Wordt er ook rekening gehouden met een hogere productprijs als er minder geproduceerd wordt?
  Liever schaarste dan overschot, toch?

 • veldzicht

  @arink.Daarom moet men de veestapel niet verkleinen maar juist vergroten,dan kan je bemesten met echte mest en heb geen of veel minder kunstmest nodig,bovendien worden enorme hoeveelheden restproducten, (veevoer) opgeruimd wat anders in de verbrandingsoven terecht zou komen.,

 • johan.vandegraaf

  Is die RABO een beetje bezopen om hier op te reageren ,of spelen ze een gevaarlijk dubbelspel ??

 • wmeulemanjr1

  Wat ik nooit helemaal begrijp is dat de melkveehouderij grondgebonden moet wezen en de intensieve veehouderij min of meer niet..

 • agratax(1)

  @Au Gurky. Maak je geen zorgen er komt geen schaarste met hogere prijzen. De wereld markt zal onze consumenten voor die ellende behoeden. Importeren wij geen sojaschroot meer dan geven de Braziliaanse of Amerikaanse boeren het wel aan de varkens en verkopen het vlees in bv. Nederland voor Wereldmarkt prijs.
  Het geluk voor Den Haag is dan dat de stikstof uitstoot uit die hokken niet hier wordt gemaakt maar wel neerdaalt.

 • agratax(1)

  Willen we landbouw zonder fossiele input en een zo zuiver mogelijke kringloop, dan moet het paard en os terug en alle stedendrek weer richting landbouw en wel zonder chemische en medicijn vervuiling. Ik denk dat om dit te bereiken we toch echt moeten denken aan een minimaal een halvering van de wereldbevolking. Hoe we dit op acceptabele wijze bereiken is voor mij de grote vraag.

 • Firma Vellenga

  Precies, wat als alles gaat zoals D66 etc, in de kop heeft. Wanneer er eigenlijk geen boeren meer zijn maar de uitstoot het zelfde blijft door omringende landen. Hoe gaan ze dan reageren en de boel denken op te lossen? Ze komen steeds dieper in een ongelofelijk verhaal. Ik begrijp hun doel dan nog wel maar ze verliezen de werkelijkheid uit het oog

 • Kleine huiskavel

  Leuk idee van die de Groot
  Kost elk gezin €500,- per jaar.

 • Maas1

  Soms in de tijd komen er mensen met pen en papier de plantjes inspecteren voor op de lijst na uitvoerige " inspectie"..... komt enkele dagen later de klepelmaaier om het gehele zaakje met de grond gelijk te maaien...

  ...Dat het plantje plat ligt snap ik,maar wat heeft die inventarisatie van dat plantje op de lijst dan voor een nut?

  En maar investeren in NH3 reductie.

  <>

 • goed plan van D66
  geef de boeren die willen stoppen een gouden handdruk, en de andere helft ruimte voor te investeren in welzijn en milieu. dit werkt niet kostprijs verhogend. en het mestprobleem is dan opgelost.
  de agrarisch aanverwant begint wel te mieppen, kan ook de helft weg.

  ricus kuunders


 • Alco

  @ricus. Gouden handdruk?
  Waar moet die weg komen?
  Gas baten gaan de komende jaren ook al van export naar import.
  Als het zo door gaat komt BV Nederland in de schuldsanering.
  Wacht maar totdat ook het Libor geld op is en de rente gaat stijgen.
  Wat de individuele boer betreft kan ik jouw instelling wel begrijpen als je geen blijver bent.
  Voor blijvers zal het leven in ontwikkelings staatje Nederland niet amusant worden.

 • Attie

  Precies Alco, de balans gaat scheef zo.., raar dat de hoogopgeleide wijsneuzen van D66 dat niet zien.

 • ENDE902

  Hoogopgeleid is iets anders dan goed nademken.

 • Jan-Zonderland

  Jongens, jullie kunnen het boek wel sluiten nu ze narcist Timmermans weer een verzonnen baantje bezorgd hebben in Brussel en hij die Greenpeace terrorist aangenomen heeft als zijn assistent. Die strijd is niet te winnen.

 • jan hospers

  Ik vrees het ergste voor BV Landbouw. De boer ploegt over 5 jaar niet meer

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.