Home

Achtergrond 1 reactie

Provincie weet zich geen raad met extern salderen

De provincie Noord-Brabant heeft de eerste vergunningaanvraag binnen voor extern salderen. Maar heeft geen idee hoe deze aanvraag te beoordelen.

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een rechtszitting bij de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning van een varkenshouder met een bedrijf in De Heen, gemeente Steenbergen. De Stichting Sirene, een regionale natuur- en milieuorganisatie, had de provincie voor de rechter gedaagd.

Omgevingsvergunning op basis van PAS

Sirene maakte bezwaar tegen de gewijzigde omgevingsvergunning die het varkensbedrijf voor ruim 6.000 varkens in 2016 had gekregen voor het aanpassen van de luchtwasser op de varkensstallen. Het bedrijf is voorzien van biologische combi-luchtwassers. Volgens de actiegroep voldoen deze combi-luchtwasser niet aan de rendementseis van 85%. Omdat de omgevingsvergunning op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is verleend, is de varkenshouderij nu illegaal bezig en eisen de milieuactivisten dat er door de provincie handhavend opgetreden wordt.

Lees ook: Stikstofbank, extern salderen of toch een PAS-plus?

Vergunningaanvraag extern salderen

Tijdens de rechtszitting bleek de varkenshouder al geanticipeerd te hebben op de – waarschijnlijk – onvermijdelijke vernietiging van zijn natuurvergunning omdat die op het PAS is gebaseerd. Hij heeft al vergaande afspraken met een ‘actieve saldogever’ voor het extern salderen, het overnemen van de fosfaatrechten van die stoppende veehouder. Alleen de handtekeningen moeten nog gezet worden. De vergunningaanvraag voor extern salderen is naar de provincie gestuurd. Een beleidsmedewerker van de provincie bevestigt de aanvraag. Maar laat meteen ook weten dat er geen besluit genomen wordt, de aanvraag is ‘op de plank’ gelegd omdat er nog geen provinciaal toetsingskader is. Wel is er vanaf 1 oktober weer een systeem voor intern salderen, aldus de provincieambtenaar. Aanvullend probleem is dat de Aerius-calculator om alles door te rekenen niet meer werkt na het ‘sneuvelen van het PAS.

Op de vraag van rechter of de provincie zich dan wel aan de termijnen gaat houden om een beslissing te nemen, zei de beleidsmedewerker dat dat wel zal moeten, maar hij geen idee heeft hoe dat moet.

Alternatief

Een mogelijke oplossing voor de varkenshouderij kan ook zijn dat het bedrijf terugvalt op de omgevingsvergunning uit 2014, werd tijdens de zitting geopperd. Daarvoor zullen dan de wijzigingen aan de luchtwasser teruggedraaid moeten worden en de varkenshouder weer terug moeten vallen op dubbele chemische luchtwassers. Een aanwezige deskundige in de zaal liet wel meteen weten dat dit type luchtwassers wel zorgt voor een lagere depositie, maar daarentegen een hogere geurbelasting zullen opleveren, iets waar de omwonenden niet op zitten te wachten.

Uitspraak

Binnen uiterlijk 6 weken zal de rechter laten weten of hij de PAS-vergunning onder het bedrijf in De Heen zal vernietigen of dat hij door middel van een tussenuitspraak er op aanstuurt dat partijen onderling een oplossing vinden.

Eén reactie

  • 8911077012

    ik hoorde zojuist op tv het woord kantoor kneuzen valle hier ook van toe passing
    ?????!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.