Home

Achtergrond

Poolse commissaris komt op voor kleine bedrijven

Beoogd Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski toont zich meteen al kritisch over grote bedrijven en pleit voor blijvende steun aan de sector.

De nieuwe landbouwman in het team van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf vorige week in het Poolse parlement zijn visie op de landbouw. Janusz Wojciechowski kondigde daar aan dat hij wil beginnen met het opmaken van de staat van de Europese landbouw.

“Het eerste probleem dat ik zie is dat sommige politici, en ook een groot deel van de publieke opinie, de illusie hebben dat de toestand van de Europese landbouw goed of zelfs zeer goed is. We zouden te veel voedsel produceren, de boeren zouden in grote mate profiteren van de Europese begroting; daarom bestaat de neiging om het beleid in twijfel te trekken. Boeren zouden wel minder kunnen krijgen. We zien dat dat terugkomt in begrotingsvoorstellen, waarin voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid minder geld terugkomt.”

Mythes over de landbouw wegnemen

De Pool ziet zich geroepen om algemeen verspreide mythes over de landbouw weg te nemen.

“Elke dag verdwijnen in Europa meer dan 1.000 bedrijven. Sommigen vinden dat een goede trend, omdat de bedrijven groter en sterker worden, maar er is geen visie. Ik hoorde het argument dat kleine inefficiënte bedrijven verdwijnen en dat het goed is dat we sterkere boerderijen nodig hebben om de concurrentie het hoofd te bieden. Met hoeveel bedrijven moeten we eindigen? Hoeveel bedrijven zijn er in 2050 in Europa? Een miljoen, 500.000, 100.000? Of 3 grote landbouwbedrijven van elk 50 miljoen hectare. Deze trend is mogelijk als dit proces niet stopt. Ik wil een langetermijnvisie ontwikkelen voor de Europese landbouw tot 2050.”

Als gekeken wordt naar landbouwproducten die rechtstreeks van de boerderij komen, dan is er een tekort.

Hij heeft alvast een voorschot: “Kleine boerderijen zijn van onschatbare waarde, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. We zullen die biodiversiteit niet beschermen met grote boerderijen.”

Volgens de kandidaat-commissaris blijkt uit alle analyses dat de Europese landbouw snel ophoudt te bestaan, als de steun wegvalt. “Als we landbouw in Europa willen, moeten we die ondersteunen. Voor voedselzekerheid, voor het milieu en voor de biodiversiteit.”

‘Voedselzekerheid wordt bedreigd’

Wojciechowski zegt dat de voedselzekerheid in de Europese Unie precair is. Volgens zijn analyse is de EU nog steeds te veel van voedselimporten afhankelijk. “Als gekeken wordt naar landbouwproducten die rechtstreeks van de boerderij komen, dan is er een tekort. Het is goed als de EU succes heeft in het verwerken en exporteren van voedsel, maar dat betekent niet dat we voedselzekerheid hebben. Nee, die wordt zeer bedreigd.”

De plannen voor het nieuwe beleid, vorig jaar gepresenteerd door Phil Hogan, bieden volgens Wojciechowski grote kansen voor kleine en middelgrote (Poolse) bedrijven. Vooral de klimaat- en milieudoelen bieden een “geweldige kans”, aldus de kandidaat-commissaris.

Vraagtekens bij langeafstandstransport voor slachtvee

Wojciechowski zet vraagtekens bij de noodzaak van langeafstandstransporten voor slachtvee. “Waarom is het überhaupt de moeite waard om vee op te laden, naar een haven te brengen en op een schip te laden om ze naar het slachthuis te brengen?”

Bijvoorbeeld Nederland of Denemarken hebben subsidies die bijna of zelfs meer dan 2 keer zo hoog zijn dan in Polen

De kandidaat-commissaris liet zich ook verleiden tot een uitspraak over “industriële stallen met tienduizenden varkens”. Volgens hem is het de vraag of dergelijke bedrijven gebouwd moeten worden in Polen, waar nog veel kleine varkensbedrijven leegstaan ‘die het milieu niet bedreigen’. Sympathie voor kleine bedrijven steekt Wojciechowski niet onder stoelen of banken. Zo sluit hij zich ook aan bij de kritiek op de verschillen in hectaresteun tussen de lidstaten. “Er zijn analyses waaruit blijkt dat bijvoorbeeld Nederland of Denemarken subsidies hebben die bijna of zelfs meer dan 2 keer zo hoog zijn dan in Polen.”

Dat de (kleine) Poolste boeren relatief lage hectaresteun ontvangen is volgens Wojciechowski ook te wijten aan het beleid van de Poolse regering, die daarmee tot 2 keer toe heeft ingestemd. Hij constateert echter dat niet alleen Poolse boeren klagen over ongelijke hectaresteun.

Of registreer je om te kunnen reageren.