Home

Achtergrond 1 reactie

‘Overijsselse boeren houden noaberschap in ere’

De coalities in de provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Overijssel is Gert Harm ten Bolscher (SGP) komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij gooit het roer niet radicaal om. Wel geeft hij extra aandacht aan gezinsbedrijven. Bijvoorbeeld door de inzet van ervencoaches. Dit is het laatste deel van deze zomerserie.

De vorige landbouwgedeputeerde in Overijssel was van CDA-huize, komende periode is het een SGP’er. Komt er een radicale koerswijziging? Gert Harm Bolscher – hij is die SGP-gedeputeerde – moet even nadenken. Hij glimlacht. Zegt dan: “Niet radicaal. Wel zal ik extra aandacht geven aan familiebedrijven. Het boerengezin, dat mooie samenwerkingsverband, daar ligt de basis van de Overijsselse landbouw. Waar ik kan, ga ik mijn nek uitsteken voor de gezinsbedrijven.”

Lees verder onder de foto.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP): “De ratrace in de landbouw kent meer verliezers dan winnaars.” - Foto: Ruud Ploeg
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP): “De ratrace in de landbouw kent meer verliezers dan winnaars.” - Foto: Ruud Ploeg
Lang niet elke agrariër wil groeien. Ik sprak ondernemers die terugverlangen naar de bedrijfsomvang van hun vader

Hij meldt het maar even: een groep boeren had deze zomer een fietstocht georganiseerd langs agrarische bedrijven, Toer de boer op. Ten Bolscher fietste mee en stelde iedere boer waar de route langskwam dezelfde vraag: “Waar loopt u tegenaan?”

Hij voerde indringende gesprekken, ze motiveren hem om als gedeputeerde de sector een duw in de rug te geven, ook al beseft hij dat de provincie slechts een bescheiden rol speelt. Wat hem vooral opviel: “Lang niet elke agrariër wil groeien. Ik sprak ondernemers die terugverlangen naar de bedrijfsomvang van hun vader. Als ze met minder koeien of leghennen de kost kunnen verdienen, zouden ze dat graag doen. Veelzeggend, toch? De ratrace in de sector kent meer verliezers dan winnaars. Die race zou ik wel willen doorbreken.”

boeren en tuinders zijn gedreven ondernemers, maar ze willen ook samenwerken; noaberschap is hier geen begrip uit het verre verleden

Ten Bolscher zat hiervoor vier jaar in Provinciale Staten, hij was woordvoerder landbouw en natuur. Hij is werktuigbouwkundige, werkte meer dan 20 jaar bij een adviesbureau en was vervolgens directeur van een installatiebedrijf.

Tijdens de coalitieonderhandelingen maakte hij duidelijk graag landbouw in zijn portefeuille te willen hebben. Waarom? “Omdat boeren en tuinders passie voor hun werk hebben, het zijn gedreven ondernemers. Maar ook ondernemers die willen samenwerken. Noaberschap is hier geen begrip uit het verre verleden. Integendeel.”

Geen mooie verhalen rondbazuinen, maar echt projecten van de grond tillen die meerwaarde hebben, ook voor boeren

‘Samen bouwen aan Overijssel’ heet het coalitieakkoord. Vast een titel uit de gereedschapskist van een communicatiebureau. “Helemaal niet”, reageert hij. “We gaan bouwen in de zin van realiseren. Geen mooie verhalen rondbazuinen, maar echt projecten van de grond tillen die meerwaarde hebben, ook voor boeren.”

Streekproducten in Aldi-winkels in Overijssel

Doen ze in Overijssel al langer, zegt hij. Het Agrofoodprogramma is er een voorbeeld van. Dat programma heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er nu streekproducten liggen in de supermarkten van Aldi in Overijssel. “Het Agrofoodprogramma loopt dit jaar af. Dit college trekt € 6 miljoen uit voor een vervolg. We helpen partijen in de landbouwketen om innovatieve projecten op te zetten. Met kennis en geld. Dat is nodig om de eerste hobbel te nemen.”

Kringlopen en landschapsbeheer

Overijssel profileert zichzelf als proeftuin van de verduurzaming in de landbouw. Ten Bolscher vindt dat terecht. “Hier in de provincie zijn veel boeren die denken in kringlopen, die actief zijn in het landschapsbeheer, die samen met collega’s producten lokaal afzetten. Kortom, er is beweging in de goede richting. Daar gaan we mee door, bijvoorbeeld door initiatieven van boeren te steunen.”

Lees verder onder de foto.

Veel boeren en tuinders staan voor moeilijke keuzen. Uitbreiden of extensiveren? Gangbaar of biologisch? Doorgaan of stoppen? "Wij gaan daar ondernemers heel laagdrempelig bij begeleiden", vertelt nieuwbakken landbouwgedeputeerde van Overijssel Gert Harm ten Bolscher. - Foto: Michel Velderman
Veel boeren en tuinders staan voor moeilijke keuzen. Uitbreiden of extensiveren? Gangbaar of biologisch? Doorgaan of stoppen? "Wij gaan daar ondernemers heel laagdrempelig bij begeleiden", vertelt nieuwbakken landbouwgedeputeerde van Overijssel Gert Harm ten Bolscher. - Foto: Michel Velderman

Ervencoaches

Hij haalt nog een ander punt uit het coalitieprogramma, de aanstelling van ervencoaches. Het gaat hier om agrarische adviseurs die boeren gaan begeleiden bij het maken van keuzen. “In een aantal gemeenten gebeurt dat al. De ervaringen zijn positief. We gaan dit komende jaren in de hele provincie uitrollen. Veel boeren en tuinders staan voor moeilijke keuzen. Uitbreiden of extensiveren, gangbaar of biologisch, doorgaan of stoppen. Wij gaan daar ondernemers heel laagdrempelig bij begeleiden. Zodat ze de keus maken die bij hen past.”

Emotioneel Facebook-bericht van boerendochter Anna

Of hij nog iets mag toevoegen? Nog tijdens de coalitieonderhandelingen is hij op bezoek geweest bij Anna. Deze boerendochter had een emotioneel bericht op Facebook geplaatst over de kritiek op boeren. Ten Bolscher wilde meer weten en belde op of hij langs mocht komen. Hij heeft een middag met Anna en haar ouders gesproken. “Een van de conclusies was dat burgers niet weten wat er op een agrarisch bedrijf gebeurt. Boeren moeten meer naar buiten treden, hun eigen verhaal vertellen. Ik ben aan het nadenken hoe wij als provincie daarbij kunnen helpen.”

SGP voor het eerst in bestuur Overijssel

Vijf politieke partijen vormen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. Gert Harm ten Bolscher (50) is gedeputeerde voor landbouw en natuur. Het is de eerste keer dat de SGP een gedeputeerde heeft in Overijssel.
Landbouwpunten uit het coalitieakkoord 2019-2023 zijn:

 • Vereenvoudiging van regelgeving, bijvoorbeeld op terrein van asbest en aanvragen van subsidie.
 • Overijssel wordt landelijke proeftuin voor duurzame landbouw en nieuwe ketenconcepten.
 • Voor het vervolg van het Agrofoodprogramma is € 6 miljoen uitgetrokken.
 • Ervencoaches gaan boeren en tuinders (gratis) begeleiden bij het maken van keuzen.
 • De provincie zet in op inzet van boeren in het natuur- en landschapsbeheer; “Bij die extra bijdrage hoort een passende beloning.”
 • Voor het veenweidegebied in Noordwest-Overijssel wordt een gebiedsprogramma gemaakt in samenspraak met de gebruikers.
 • De zogeheten Zonneladder wordt strikter toegepast om te voorkomen dat zonnepanelen komen op landbouwgrond.

Lees ook deze andere artikelen over nieuwe landbouwgedeputeerden.

Eén reactie

 • Broer

  Iemand die terugverlangd naar vroeger is geen gedreven ondernemer.
  Zo iemand leeft helemaal buiten de realiteit, is misschien uit gewoonte/traditie 'boer' geworden.

Of registreer je om te kunnen reageren.