Home

Achtergrond 34 reacties

‘Opstaan voor onze sector voelt als morele plicht’

1.500 boeren trekken, al dan niet met trekker, op 1 oktober naar Den Haag, is het plan. Akkerbouwer Arjen Schuiling (30) zit in de organisatie en onderhoudt het contact met de media, om een duidelijk verhaal te kunnen vertellen.

Het aantal deelnemers neemt nog steeds toe, maar behalve aantallen heeft de organisatie vooral een goed verhaal nodig. Afgelopen weekend ging het idee van een grote boerenactie in Den Haag als een lopend vuurtje door het land. De organisatie bestaat uit acht personen. Twee boeren moeten het verhaal neer gaan zetten in de media, een veehouder en een akkerbouwer. Arjen Schuiling, jonge akkerbouwer in het Drentse Tynaarlo, is een van hen.

Akkerbouwer Arjen Schuiling (30) zal in de aanloop naar de boerendemonstratie in Den Haag de rol van woordvoerder op zich nemen. - Foto: Jan Willem van Vliet
Akkerbouwer Arjen Schuiling (30) zal in de aanloop naar de boerendemonstratie in Den Haag de rol van woordvoerder op zich nemen. - Foto: Jan Willem van Vliet

Waarom heb je deze rol op je genomen?

“Ik ben niet iemand die per se met z’n hoofd op tv of in de krant wil, maar het is nu belangrijk dat iemand een goed onderbouwd verhaal houdt. Met passie, maar zonder te verschieten in emotie. Anders kom je nergens.”

Welk verhaal is dat?

“Met de demonstratie, waar akkerbouwers, pluimveehouders, varkenshouders, melkveehouders en zelfs vissers en kleine sectoren als nertsenhouders, samenkomen, maken we een statement dat we eensgezind zijn. Het uiteindelijke doel is een eerlijker landbouwbeleid, waarin boeren de waardering krijgen die ze verdienen. Meer vrijheid, waardering en een eerlijke prijs. Ik zie om me heen, zowel bij akkerbouwers als veehouders, dat het ondernemen steeds zwaarder wordt. Toenemende regels, maar vooral de vele negatieve verhalen. Voor je gevoel is er elke dag wel slecht nieuws over de landbouw in de media. Dat moet anders.”

En daar ga jij voor zorgen?

“Ik weet dat je niet iedereen kunt overtuigen, maar ik vind het belangrijk dat Nederlanders het echte verhaal over bijvoorbeeld middelengebruik, weidevogels en antibiotica te horen krijgen. Boeren zijn altijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en denken na over elke stap die ze zetten. Ik ken geen akkerbouwer in mijn omgeving die in het voorjaar klakkeloos met de trekker over nesten van vogels heen rijdt. Boeren stappen af, verplaatsen het nest en gaan verder met hun werkzaamheden. Dat doen ze uit moreel besef. Mensen moeten zich dat realiseren.”

Lees verder onder de tweet.

Kom je zelf ook met de trekker naar Den Haag?

“Werknemers gaan met mijn trekkers. Ik zelf moet nog veel regelen, ook de dag ervoor. En nu kan dat, ook omdat de oogstwerkzaamheden worden gedaan door de loonwerker. Onze actie moet strak zijn, we zijn geen rouwdouwers. We willen een punt maken. Hoe er nu tegen de landbouw aan wordt gekeken, klopt niet. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Het voelt als mijn morele plicht om nu op te staan voor de sector waar ik zoveel passie voor heb.”

Laatste reacties

 • Almagro

  We boeren niet meer in dit landje maar wanneer ik op 1 okt in NL ben doe ik zeker mee.

 • Firma Vellenga

  Het blijft toch vreemd al die actie berichten van ons boeren. Het is de omgekeerde wereld. Politiek/burger hadden in actie moeten komen om ons voedsel veilig te stellen.

 • farmerbn

  Zorg dat het niet te lief wordt. Het land moet één dag gewoon op slot. Ga met auto's langzaam rijden en zorg dat er files komen. Als het te lief is , gaat politiek gewoon verder. De maatschappij moet zeggen dat ze nooit geen boze boeren meer willen hebben die het land plat leggen.

 • Alco

  Ik zal eens een voorzetje doen wat gezegd zal worden.
  Vraag: Het is toch prachtig dat boeren uitgekocht worden met een dikke zak geld.
  Antwoord: Het gaat niet om vertrekkers, het gaat om de blijvers.
  Vraag. Maar het neemt de druk van de mestmarkt af.
  Antwoord: Druk op mestmarkt is er niet omdat er teveel mest is, maar omdat de norm van bemesting per gewas te laag is. Daar komt bij dat zowel subsidies als mestopbrengsten verrekend worden in de kostprijs voor een gewas.
  Maw. De veehouder krijgt zijn voeding voor de dieren ook goedkoper terug.
  Vraag: In overzeese landen worden bossen gekapt voor veevoeding?
  Antwoord. Bossen worden daar gekapt voor oa. de soja teelt. Maar dit is voor de productie van oliën en vetten voor onze luxe motoren en ook voor vegetarische voeding. Het afvalproduct, het sojaschroot, wat anders op de mestvaalt komt, importeren wij en voeren het onze dieren die er hoogwaardige eiwitvoeding van maken. Als de dieren dat niet deden zouden er nog veel meer bossen gekapt moeten worden.
  Vraag: Maar dieren zijn toch heel inefficiënt, 30 % wordt maar benut naar voeding.
  Antwoordt: Nee 70 % wordt benut en dat is mest.
  Mest is het belangrijkste wat er is. Het houdt de bodem groeizaam, wat de CO2, N en nog zoveel meer weer omzet in Zuurstof. Mest geeft bodemleven, insecten en dus ook voer voor weidevogels.

 • veldzicht

  Arjan Schuiling moet wel met een heel goed verhaal komen,de linkse partijen en de natuur en milieu-beweging zal er alles aan doen de boeren onderuit te halen.En het moet gezegd worden,die gasten is het hun beroep en zijn verbaal vaak veel sterker dan de boeren die bovendien alle aandacht bij de vaak anti- boerenomroepen krijgen.Wat praatjes over klimaat verandering en een armzalig natuurgebiedje verpest door de stikstof uitstoot door de intensieve veehouderij maakt het erg moeilijk je gelijk te halen .Niettemin wens ik je alle succes toe.

 • Alco

  Vraag: Maar de natuur lijdt onder de uitstoot van de landbouw.
  Antwoord; Dat is maar een aanname. Als natuur op postzegel Nederland goed onderhouden wordt dan is er niets aan de hand.
  Daarnaast kijk eens naar de kaart van het KNMI. Rode gebieden zijn er rond steden en industrie. Zelfs bij bij de intensiefst landbouw gebieden zijn er nog geen gele stippen.
  Daarnaast is N uit de landbouw heel anders als N uit industrie ed.

 • veldzicht

  @alco.Helemaal waar als je de kans maar krijgt je verhaal te vertellen en de omroepen het op willen pikken en er niet teveel in gaan snijden,anders gaan de tegenstanders er mee aan de haal en krijgt het een averechts effect.

 • eenvoudige boer

  Ik vind het heel dapper Arjen dat je dit aandurft. Veel succes.

 • agratax(1)

  Ik weet dat de afgelopen 50 jaren we 2 X boeren acties hebben gehad, waarvan 1 met hulp van de vrachtwagenchauffeurs (zij sloten wegen af in melktijd). Al wat het opgeleverd heeft, is niet meer dan een nog steeds noodlijdende bedrijfstak. Ik denk dat het tijd wordt voor verandering bij burger en boer. De boer zal zich moeten gaan realiseren dat Nederland een groot bewoond gebied is waarbij de boer als "parkwachter" op treedt. Als de burger dit ook wil accepteren, dan kan er sprake zijn van een passende vergoeding voor de arbeid. Nu wordt alles afgedaan met de kreet "Jullie willen toch een Vrije Wereld Markt met alle plussen en minnen". Deze markt bepaalt de boeren prijs en aangezien er enkele spelers op deze markt zijn, die naast goedkoop land en arbeid ook nog eens 1,5 oogst per jaar weten te realiseren zullen wij altijd het onderspit delven. Ook als onze milieu eisen minder hoog zijn.
  Boer accepteer je rol als parkwachter en laat de rest van Nederland je hiervoor betalen. Het zal je stress verlagen en hopelijk je inkomen verhogen. Of Nederland nu wel of geen voedsel produceert, de voedselzekerheid voor het arme deel van de wereld bevolking zal er niet door veranderen.

 • Bennie Stevelink

  Denk je werkelijk dat je met die antwoorden wegkomt @alco? Daar wordt toch onmiddellijk doorheen geprikt.

  @farmerbn, jij wilt als Franse boer harde acties zoals het blokkeren van wegen? Dat hebben de Gele Hesjes ook gedaan. Wat is daar van gekomen? De bevolking was de acties van de Gele Hesjes zo zat dat geëist werd dat de politie er keihard op zou slaan. Op social media werden ze bespot en uitgemaakt voor rotte vis.

  Je moet beseffen dat Franse boeren zorgen voor het eten van Franse burgers. Nederlandse boeren produceren 70% voor export waar de bevolking geen belang bij heeft. Daar komt nog bij dat die 70% ook nog niet eens van Nederlandse grond komt. Het is vergelijkbaar met de staalindustrie: ijzererts wordt met schepen aangevoerd. Met veel vervuilende uitstoot wordt daar staal van gemaakt en voor het grootste deel met minimale marge als bulkstaal geëxporteerd naar Duitsland. In Duitsland wordt met weinig vervuilende uitstoot, hoog gekwalificeerde arbeid en ruime marges er auto’s van gemaakt.

  Wordt vervolgt.......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Een belangrijk deel van de Nederlandse veehouderij werkt op dezelfde manier: veevoer importeren, daar wordt met veel uitstoot melk, eieren en vlees van gemaakt die voor het grootste deel, met minimale marge, als bulk wordt geëxporteerd.
  Wie goed oplet ziet dat het Tjeerd de Groot helemaal niet gaat om de PAS. Hij wil dit deel van de veehouderij saneren om andere redenen dan de stikstofuitstoot.

 • Bennie Stevelink

  Voor het grootste deel sluit ik mij aan bij @agratax: het is een illusie te denken dat een veehouderij die op dezelfde manier werkt als de staalindustrie in Nederland een toekomt heeft. We moeten toe naar een landbouw die zich beperkt tot Nederlandse grond en in Nederland aanwezige restproducten.

 • farmerbn

  Bennie, dan kun je toch niet tegen harde acties zijn die nodig zijn om jouw idealen te bereiken? Zonder harde acties worden boeren koud gesaneerd.

 • agratax(1)

  @farmerbn. Hoe hard de actie zal zijn, de boeren worden koud gesaneerd behalve als ze uit de loopgraven komen en met voorstellen komen waar de bevolking over wil praten. Iedere Nederlanders wil in zijn hart geen over streste die uit nood hun dieren verwaarlozen. Zij willen boeren die het landschap onderhoud en dat daar een prijskaartje aan hangt begrijpen ze echt wel. Willen we profiteren van deze onderbuik gevoelens dan moeten we met constructieve voorstellen komen. M.a.w. Neem de andere partij de wind uit de zeilen, door hem tot op zekere hoogte zijn zin te geven onder onze voorwaarden. Dan is er een opening tot dialoog en daar wordt meer gewonnen dan met oorlog.

 • veldzicht

  Volgens mij is er ook geen boer die door de actie hogere prijzen verwacht of er een zak met geld klaar zal staan,maar ze zijn allemaal de leugens en valse aantijgingen zat als of iedere boer een dierenbeul is en milieu vervuiler die zo snel als mogelijk het land moet worden uitgezet.De boeren zitten constant in de verdediging terwijl we de schoonste en efficienste landbouw ter wereld hebben en als het zo door gaat blijft er inderdaad geen boer meer over om reden dat door de steeds hogere eisen geen boer de concurrentie met het buitenland vol kan houden.

 • mwschoonhoven1

  we moeten er als boeren massaal heen, liefst met de trekker, moet wel netjes blijven, maar het is goed om een keer gezien te worden. Bij de beslissingen die over de landbouw genomen worden zal vooral het politieke klimaat en het imago wat we hebben bepalend zijn, en niet "onze vertegenwoordigers die zoveel verschillende belangen hebben.
  En met een goede actie kunnen we wel iets doen aan ons imago en hoe de politiek naar ons kijkt.

 • Alco

  Nou @Bennie. Prik jij er dan eens doorheen.
  Kan ik me evt. voorbereiden, want je weet maar nooit wat mijn lied doet.
  Er zijn al duizenden likes.

 • Bennie Stevelink

  @Veldzicht, jouw reactie herken ik. Van meerdere kanten hoor ik zeggen dat men de opkoopregeling helemaal zo slecht nog niet vinden. De woede wordt gewekt door de minachting, de euforie waarmee gereageerd wordt op de opkoopregeling, de dubbele agenda’s waarbij steeds wat anders wordt gezegd als wat men werkelijk wil. Met leugens en misleiding boeren zoveel mogelijk in de schoenen schuiven om zelf uit beeld te blijven.
  Ook Tjeerd de Groot, die net doet alsof hij halvering van de veestapel wil om het PAS probleem op te lossen, terwijl hij in werkelijkheid een heel ander doel heeft.

 • Gat

  Hoor ik toch helemaal andere verhalen van bennie over warme sanering en opkoopregelingen.!

 • Henk.visscher

  nou Bennie genoeg redenen om de trekker te pakken

 • Almagro

  @Bennie, ik ben niet voor Franse toestanden maar de tijd is er nu om aan te geven: tot hier en niet verder. Niet alleen boeren en vissers maar verreweg de meerderheid in dit schatrijke landje zou mee moeten doen en de regenten hun plek wijzen. Uitwassen van onze welvaartsstaat kunnen niet het beleid bepalen.
  Een grachtengordel bestuur wat kwijlend van randstedelijke arrogantie denkt te weten wat dit land nodig heeft. De enige keer dat ze buiten hun stad nog wat zien van dit land is wanneer ze erover heen vliegen op weg naar de vakantie bestemming. Om je slap te lachen ware het niet zo ernstig: terwijl men bezig is om onze sector te criminaliseren en te marginaliseren viert in de steden de zware misdaad hoogtij. Miljarden wordt er omgezet en alles wat in de weg loopt wordt overhoop geschoten. Oh ja, men roept even wat over bedreiging van de rechtstaat, wetteloosheid en nog wat meer, maar daarna trekt men zich weer genoegzaam terug en houd zich vooral bezig met partijpolitiek en scoren in de media.

 • Henk.visscher

  en als ze er niets mee doen dan hoop ik op Franse toestanden, ik ben dat wanbestuur meer dan zat

 • peetersdejongh1

  goede aktie, succes!
  Tip: de hele aktie staat of valt met het juiste verhaal over onze agrarische sector! Geen underdog, geen zielige verhalen, maar de onderbouwde waarheid en trots. Trots op het feit dat we voorzien in de eerste levensbehoefte van de mens, nl. produceren van ons voedsel. De beste kwaliteit voor een beperkte prijs. De hele wereld is trots op de Nederlandse landbouw en wil er graag van leren, dat is niet voor niets! We are doing a hell of a job, and we like it! For our people!

 • agratax(1)

  Moeten we de Gouden Eeuw niet vervangen door ???. Dat wist de bedenker van de kreet nog niet precies. Ik weet wel dat de Gouden Eeuw voor de mensen buiten de toenmalige randstad (de rijke steden in de Hollanden) zeker geen gouden tijd was, ook zij werden uitgebuit door de rijken der aarde. De boeren hebben ook in die tijd niet geprofiteerd van de Rijkdom. Ook in ons verleden hebben de boeren zich moeten redden met gastarbeiders uit het oosten (Hannekemaaiers) omdat de stedeling liever bedelde dan werkte voor zijn geld. Tot diep in de vorige eeuw zijn door de stedelingen de boeren weg gezet als domme boer en dat geld nog steeds gezien de wijze waarop de politiek en de linkse pers de landbouw benadert en bekritiseert. We moeten nog een wereld winnen willen we als VOL worden aangezien door de Randstedelijke kliek.

 • Onze consumenten hoeven zich nooit te bekommeren om voedsel. Altijd volle schappen. Vers, lang houdbaar,dierlijk, plantaardig, uit eigen land, buitenlands, noem maar op.
  Dat maakt het dat zij alles kunnen doen, wat ze doen. Ze hoeven zich nooit druk te maken over het belangrijkste om gezond te kunnen leven, namelijk voedsel. Daar mag best iets meer waardering tegen over staan met name door de politiek. Gelijk speelveld, werkbare regels.
  Tot 1 oktober.

 • missis

  Arjen Schuiling, heel veel succes. We zullen je steunen en komen ook met een volle bus!!!!!!!!!!

 • jandejong1982

  De Belangen zijn volgens mij heel groot, in allerlei verschillende sectoren. De boer plagen doet de burger niet, maar allerlei politieke partijen en belangen organisaties. Deze dwingt de politiek en zonde dat ze dan gewoon willen meegaan. De afspraken die de politiek maakt is ten afbreuk van de nederlandse landbouw, ik denk dat protesteren niet werkt als je niet aan de politieke tafel zit. Tijd om van deze belachelijke stikstofafspraak af te stappen is noodzakelijk, als we we onze bedrijven willen redden in nederland. De NLpolitiek / euro zone hebben hier al veel kapot gemaakt met de regels die ons dwingt in onmogelijke bochten. Zij moeten juist zorgen dat we kunnen ondernemen. Wie zijn economie niet waardeert zal volgens mij op den duur honger lijden...
  In ieder geval heel veel succes in Den Haag!!, ik hoop dat jullie gehoord worden en dat jullie met goed verhaal heen gaan en terug komen..

 • Almagro

  @jandejong1982 09:40, wat dacht je ervan om mee te gaan? Zoals je al vermeld: de belangen zijn groot.

 • veldzicht

  Het is wel noodzakelijk dat er goede sprekers komen op die actiedag, die op een duidelijke en eenvoudige wijze vertellen wat er aan de hand is.Alleen vandaag al las ik in mijn krant(Leidsch Dagblad) 4 artikelen hoe slecht het met de natuur en klimaat gaat en dat er nu echt stappen gemaakt moeten worden, en met landbouw zijn grote klappen te maken is wel de teneur.Voordat je het weet grijpt de milieu-lobby de kans om gehakt van te maken van die vervuilende boeren met hun megastallen, en het het is spijtig te zeggen ze zijn verbaal veel sterker als de boeren en hebben de media achter zich .Ik ben er nog niet gerust op of dit goed afloopt en we niet van de regen in de drup komen.

 • koestal

  Het is wel erg gemakkelijk om te zeggen dat het slecht gaat met de natuur ,hier gaat het goed met de natuur,veel mensen genieten er van.

 • Alco

  Die klojo's van de natuur beweerden dat door zure regen bomen dood gingen. Toen dat een fantasie bleek te zijn, werd er gezegd dat de bomen te hard groeiden.
  Zonder iets te kunnen bewijzen roept men maar wat, waardoor heel Nederland op slot komt.

 • LJ Frijters

  Er zijn zoveel meningen, maar als iedereen zijn mening zou baseeren op feiten, dan zouden wij nagenoeg allemaal hetzelfde denken, want tenslotte willen we allemaal hetzelfde - elke dag gezond, voldoende en betaalbaar voedsel - een gezonde leefomgeving - een aarde die we door kunnen geven aan onze kinderen.
  Enkele feiten.
  -De landbouw en tuinbouw is de enigste tak ter wereld die het meest CO2 en N
  neutraal is.
  -Milieu heeft geen landsgrenzen.
  -Productie die hier verdwijnt wordt elders in de wereld overgenomen met als
  gevolg minder dierwelzijn en een zwaardere belasting (als die al zou bestaan )
  voor het milieu, daar voor elke koe of hectare die hier verdwijnt er elders 3 nodig
  zijn.

 • @ Alco ,diezelfde klojo die de zure regen op het bordje van de landbouw legde , is de VVD'er Ed Nijpels die nu voor klimaatpaus speelt en nu een vals klimaatakkoord voor de landbouw heeft gemaakt.

 • koestal

  Er wordt in Den Haag en door boswachters flink overdreven dat het slecht met de natuur gaat. Dat wordt de burger wijs gemaakt. Hier in de buurt is veel natuur die prachtig is.Niks mis mee.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.