Home

Achtergrond 2 reacties

Medicijnen, nitraat, zout en middelen in water

Drinkwaterbedrijven zijn bezorgd. Grond- en oppervlaktewater is verontreinigd met nitraat, medicijnen, zout en residuen van bestrijdingsmiddelen en dat bemoeilijkt drinkwaterproductie.

De nitraatconcentratie in grondwater, met name in zandregio’s, is sinds 1992 drastisch afgenomen, maar anno 2019 worden plaatselijk nog te hoge gehaltes gemeten. Ook op lössgrond is het mestbeleid nog onvoldoende effectief. Hier worden concentraties van 75 milligram per liter gevonden.

Een waterwingebied in Noord-Holland. Waterbedrijven vrezen problemen door vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. - Foto: Rick Nederstigt
Een waterwingebied in Noord-Holland. Waterbedrijven vrezen problemen door vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. - Foto: Rick Nederstigt

Deze en andere constateringen van KWR, een onderzoeks- en kennisinstituut op het gebied van water, in een 55 pagina’s tellend rapport zijn reden voor drinkwaterbedrijven om zich zorgen te maken over de toekomst van het Nederlandse drinkwater. Behalve de nitraatgehaltes meten drinkwaterbedrijven (te) grote hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, stoffen uit de industrie, microplastics, zout en bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Deze combinatie van ‘bekende en nieuwe uitdagingen’ is reden voor de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) om de overheid tot actie te manen.

Nuances rondom meetresultaten

Rondom de nitraatconcentraties brengen de onderzoekers wel nuances aan: de metingen zijn verricht op innamepunten en zijn niet altijd representatief voor de gemiddelde gehaltes. Ook droge zomers hebben een negatieve invloed op de nitraatgehaltes in het water en zijn dus niet direct toe te schrijven aan niet-toereikend beleid. Wat betreft fosfaat is het rapport kort, maar krachtig: fosfaat is tot nu toe geen knelpunt, omdat dit bij innamepunten al wordt verwijderd.

Wat betreft bestrijdingsmiddelen worden vooral (afbraakproducten van) herbiciden aangetroffen, ook van stoffen die al langere tijd niet meer zijn toegelaten. Deze stoffen zakken nog altijd in de bodem en worden op steeds grotere diepte aangetroffen. In oppervlaktewater wordt vooral glyfosaat aangetroffen, in grondwater met name bentazon.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Lees niet veel over medicijnen.

  • Flepke

    Zullen vooral antideprasieva zijn. Maar als men daaraan komt (verbieden) word de helft van de Nederlandse bevolking gek

Of registreer je om te kunnen reageren.