Home

Achtergrond 32 reacties

Knelgeval Van Twillert: mijn levenswerk is kapotgemaakt

Ko van Twillert uit Elburg molk 240 koeien en kreeg fosfaat voor 20. Hij omschrijft zichzelf als een uniek knelgeval. Zijn dieren zijn inmiddels bijna allemaal verkocht, maar hij zet zijn juridische strijd door. Desnoods stapt hij naar het Europese Hof van Justitie. “Ik had een kringloopbedrijf in optima forma.”

Ko van Twillert moet er moeite voor doen om niet emotioneel te worden. Het is al meer dan een half jaar geleden dat hij al zijn melkkoeien – 220 om precies te zijn – heeft moeten verkopen. Nog wat jongvee staat in de stal, daar heeft hij nog geen koper voor gevonden.

Biologische melkveehouders zoals ik zijn niet verantwoordelijk voor het fosfaatoverschot

Hij geeft niet op. Zijn zaak ligt bij de bestuursrechter, net zoals vele andere knelgevallen. Veel hoop op een positieve uitspraak heeft hij niet. Dan maar naar het Europese Hof van Justitie. Dit onrecht moet worden rechtgezet, zegt hij strijdbaar. “Biologische melkveehouders zoals ik zijn niet verantwoordelijk voor het fosfaatoverschot. Waarom worden wij dan op dezelfde manier behandeld als de intensieve bedrijven? Niemand heeft daar een goed antwoord op.”

Ko van Twillert: “Op mijn land barst het van de kieviten en grutto’s.” - Foto: Ruud Ploeg
Ko van Twillert: “Op mijn land barst het van de kieviten en grutto’s.” - Foto: Ruud Ploeg

Forse investeringen

Van Twillert (76) is precies op het verkeerde moment overgestapt van vleesvee op melkvee. Dat besluit viel in 2014. Vervolgens investeerde hij € 2 miljoen in aanpassing van zijn bedrijf. In de loop van 2015 kocht hij 240 biologische melkkoeien, nog eens een investering van circa € 0,5 miljoen. De peildatum in de fosfaatwetgeving (2 juli 2015) pakt voor hem dus wel heel dramatisch uit.

Verkoop veestapel

Uiteindelijk heeft hij voor 20 melkkoeien fosfaatrechten ontvangen. Dat op 300 hectare grond. De brief waarin dit definitief duidelijk werd, ontving hij in december 2018. Vervolgens is hij zijn veestapel gaan verkopen. Hij moest wel om een enorme boete te voorkomen. “Eerst gingen de melkkoeien weg, toen de drachtige vaarzen, vervolgens de niet-drachtige vaarzen. Zoiets wens je niemand toe. De onderkant van de veestapel heb ik nog staan. Door die onrechtvaardige fosfaatregels is mijn levenswerk kapotgemaakt.”

Een kringloopbedrijf in optima forma. Maar het mag blijkbaar toch niet

Op zijn bureau staan 8 dikke ordners met wetteksten, Kamerstukken, brieven en krantenartikelen. Begrijpen doet hij het nog steeds niet. “Op mijn bedrijf deden we alles wat de overheid wil: grondgebonden, koeien in de wei, weidevogelbeheer, bloemrijke slootkanten. De bodem zit barstensvol wormen. Kerkuilen broeden in de stal en krijgen succesvol jongen. Een kringloopbedrijf in optima forma. Maar het mag blijkbaar toch niet.”

Brieven aan minister

Hij schreef brieven aan de minister. Eerst feitelijk, later meer emotioneel. Zinnen met uitroeptekens, vetgedrukt. Meer dan een half jaar na zijn laatste brief kreeg hij een maand geleden antwoord. De strekking: u hebt een prachtig bedrijf, hulde, maar biologische koeien produceren ook fosfaat, de rechter is nu aan zet, veel succes met uw bedrijf.

Een uitermate teleurstellend antwoord, zegt Van Twillert. “Ik maak geen gebruik van de derogatie, alle mest komt op mijn eigen grond terecht. Voorheen had ik een vleesveebedrijf met een natuurbeschermingsvergunning voor 612 dieren. Dat mag wel, melkvee mag niet. Wat is in vredesnaam het verschil tussen mest van vleesvee en mest van melkvee? Niemand geeft mij hierop een helder antwoord.”

U kunt fosfaatrechten kopen, schrijft minister Schouten. Is feitelijk juist, zegt Van Twillert. “Maar heeft zij enig idee hoeveel mij dat gaat kosten voor 220 melkkoeien en jongvee? De bank gaat er in ieder geval niet in mee. En dat terwijl diezelfde bank mij in 2014 adviseerde om van vleesvee op melkvee over te stappen om mijn bedrijf rendabel te maken.”

Biologische sector

Als alle biologische knelgevallen fosfaatrechten krijgen, leidt dat tot een extra korting voor gangbare melkveebedrijven. “Is waar”, zegt Van Twillert. “Maar geldt in dit land niet de regel ‘de vervuiler betaalt’? LTO en de zuivelondernemingen hebben in het overleg met het ministerie en de Tweede Kamer de biologische sector laten vallen. Wij zijn niet vertegenwoordigd. Dat nekt ons nu.”

Het bedrijf van Twillert staat te koop. “Ik heb € 5,5 miljoen in dit bedrijf geïnvesteerd. Ik mag hopen dat ik de helft daarvan terugkrijg.”

Lees ook: Fosfaatprocedures vragen lange adem

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Het nederlandse melkveelandschap kent zo louter slachtoffers. Mijnheer van Twillert heeft volledig gelijk, maar ook de boeren die noodgedwongen 8,3% hebben moeten inleveren en zij die dit hebben teruggekocht. Nederland wordt bestuurd door een regering die voortdurend haar oren laat hangen naar de EU. We missen bestuurders die keuzes maken en die daar voor staan. De melkveehouders zijn na de quotering schandalig behandeld op basis van normen en regels waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat. En omdat we financieel aan de strop hangen doen we braaf wat er van ons verlangd wordt door banken en overheden. Sprak deze week mijn voermapman en hij zei: "Ik ben nu 1 week terug van vakantie en ik lul op elk erf over banken, D66 en de financieringslasten. Over voer wordt niet gepraat"! Onze sector verloederd aan de hand van de ene onkundige minister na de andere. Er broeit wat in landbouwend nederland en een deel van deze mensen zal op 1 oktober in Den Haag verhaal gaan halen. Maar ook dat zal niets oplossen.

 • famboenink@hetnet.nl

  fosfaatrechten220 melkoeien A 5000 per koe = 1,1 milioen euro
  verkoop 20 hectare a 60000 euro = 1,2 milioen euro
  voor iemand met 300 hectare lijkt mij dit een prima oplossing ?

 • farmer135

  Met 76 zou ik lekker gaan klaverjassen ofzo

 • gjh

  we zijn allemaal de dupe. dus Ko niet zieken.

 • pinkeltje

  farmer135, dat doet deze man ook. Bij wijze van spreken. Staat niet zelf in de melkput. Maar dat doet er ook verder niet toe, het geeft aan hoe de maatregelen van de overheid op individuele bedrijven uitpakken. Maar de politiek heeft altijd als standaard antwoord dat ze niet op individuele zaken in gaan. Het gaat om het grote geheel. Punt is alleen dat het grote geheel bestaat uit de som van individuelen.

 • Henk.visscher

  11.21 Als je geen fosfaatrechten hebt kun je ze ook niet verkopen

 • eenvoudige boer

  Het is onvoorstelbaar hoeveel leed de politiek heeft veroorzaakt met zulk slecht beleid. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn met zo'n onbetrouwbare beleidsmakers.

 • agratax(1)

  Hier boven is duidelijk gemaakt, dat de hele Kringloop en biologische landbouw pas wordt gerespecteerd als het door de Haagse burelen is bedacht en volgens door de Kamer vastgestelde Regels wordt uitgevoerd met bijbehorende Certificering. Niet zelf de biologische en kringloop gedachte volgend boeren wijsheid invullen, kost je je kop.

 • xw

  en zoals altijd, wij allen kennen vrijwel zeker niet het hele verhaal.
  M.a.w. we weten niet hoe het precies in mekaar zit.

 • Kelholt

  Die paar boeren die nog lid zijn van LTO dat zijn derogatie boeren. Voor deze boeren moest kost wat 't kost de derogatie behouden blijven omdat ze anders met stijgende mestafzetkosten te maken zouden krijgen. Het is niet Brussel geweest die de fosfaat- en stikstofplafonds heeft bedacht. Dat heeft destijds LTO samen met LNV bedacht. "Geef ons derogatie en wij blijven onder de plafonds." In de tijd van het melkquotum was dit ook goed vol te houden. Daarna, toen RFC en LTO zeiden kom maar op met de melk, lukte dit echter niet meer. Door het fosfaatplafond gaan zou verlies van derogatie betekenen maar meer ook niet. Niemand zou zonder schadevergoeding 8,3% gekort kunnen worden. Maar derogatie MOEST behouden blijven dus hebben we VRIJWILLIG meegedaan aan het fosfaatreductieplan. Tja, en als je ergens vrijwillig aan mee doet dan is het natuurlijk geen schending van artikel 1 recht van eigendom.
  Volgens de geleerden spoelt kunstmest minder uit naar open water en de bodem dan drijfmest. Je zou dan denken dat behoud van derogatie ongewenst is. Ook zorgt behoud van derogatie voor meer koeien op een hectare. Dit is niet in lijn met de kringloop gedachte van onze minister. Hoe kan het toch dat zowel de melkveehouders als de minster de derogatie zo graag willen behouden?

 • Vhouder

  hij begon in 2016 met melken als je toen nog niet door had dat dat niet kon was je niet goed wakker

 • Jan-Zonderland

  @Boenink, dat lijkt mij ook een prima oplossing maar als je de hele situatie niet kent is het moeilijk te beoordelen of dat idd een werkbare oplossing is. Wat als het allemaal pachtgrond is ? Wat als er op de grond nog een zware hypotheek rust, dan zegt je financier dankjewel en heb je nog niks om rechten te kopen. De man zegt zelf al dat hij niet verwacht meer dan 2,25 milj voor het hele bedrijf te kunnen krijgen. Het is ook wel een extreem geval maar het lijkt mij dat er erg weinig aan te doen is/was.

 • Gerrit Lammertink

  Met deze man heb ik nou geen enkel beklag!
  Heeft al 10 jaar AOW en bulkt van t vastgoed en om dit bedrijf beter verkoopbaar te maken er een melkveebedrijf van gemaakt!
  Te laat voor hem maar gelukkig voor ons anders had de korting 25% geweest i.p.v. 8,3%
  Velen wilden ook 5a 10% groeien met eigen vee en dat is dus korting geworden!
  Dat zijn er veel meer en daar heb ik veel meer beklag mee! Dat zijn de gezinsbedrijven

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, Dierlijke mest spoelt op bouwland meer uit naar grondwater dan kunstmest, op grasland is het net andersom: daar spoelt kunstmest meer uit dan dierlijke mest.
  Derogatie is speciaal bedoelt voor grasbedrijven. Via derogatie meer dierlijke mest op grasland en minder kunstmest is dan ook goed voor het milieu.
  Maximaal dierlijke mest benutten en daarmee de aanvoer van kunstmest beperken past ook in de kringlooplandbouw.

 • jaap72

  Derogatie is de grootste onzin die er bestaat melkveehouders moeten bij teveel aan drijfmest zelf de afzet regelen weg met de derogatie .. maar deze man had dit moeten zien aankomen...en dan geef fosfaatrechten aan echte knelgevallen en niet aan iemand die op z'n 76e nog ff z'n zakken wil vullen

 • Jan-Zonderland

  Het hele fosfaatrechtenstelsel is niet in het leven geroepen omdat er nou zo’n groot fosfaatprobleem is. Dat had ook anders opgelost kunnen worden bijv door eerst eens alle fosfaat kunstmest die nu nog gebruikt wordt te vervangen door fosfaat uit dierlijke mest. Nee het is in het leven heroepen om de overheid, ba het quotum tijdperk, een instrument in handen te geven om de omvang van de veestapel naar believen te kunnen reguleren. En dan maakt het niet uit of je nu biologisch bent of gangbaar. En reken er maar op dat de veestapel moet gaan krimpen en dat kan dan mooi door het aantal fosfaatrechten te verlagen. Makkelijk door te voeren en makkelijk te controleren. En dat is wat de overheid wil.

 • witrug123

  los van dit verhaal, zou ik wel eens willen weten hoeveel fosfaat er is uitgedeeld aan pensioen gerechtigden. Denk dat we er stijl van achter overslaan. Dit zouden vele ouderen die hun leven hard gewerkt hebben, ook wel passen op een bepaalde peildatum even een cadeautje van tonnen of misschien wel een miljoen krijgen. En maar roepen er zijn geen jonge boeren meer...………….

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink Dan snap ik niet waarom de derogatie van 230/250 kg N uit graasdierenmest voor ALLE bouwland geldt en niet alleen voor het gedeelte grasland.
  En minder kunstmest? Op gras gaat in Nederland gemiddeld 250 kg N uit kunstmest op een ha. Wordt er bij de rijenbemesting van mais ook 250 kg N meegegeven?
  Derogatie, op grasland tenminste, is goed te verdedigen maar niet met de door jou genoemde redenen. Helaas wordt derogatie gebruikt om boeren te chanteren en zijn velen ertoe gedwongen om hieraan toe te geven. Met het invoeren van de fosfaatrechten zijn echter ook de boeren die niet meededen met de derogatie, en er dus ook niet de voordelen van hadden, keihard genaaid. Een organisatie die stelt de hele sector te vertegenwoordigen had dit nooit mogen laten gebeuren...

 • kanaal

  fosfaat rechten zijn in strijd met kringloop landbouw Carola smeert veel mensen de ogen dicht.

 • farmerbn

  Helemaal eens met Kelholt. Derogatie en daarbij het fosfaatrechtenstelsel is het domste wat ze vrijwillig ingevoerd hebben. Melkveehouders met mestoverschot (en overvolle stallen) profiteerden, alle anderen zijn genaaid.

 • landboer

  Volgens mij was er in 2006 ook nog zoiets als een fosfaat en stikstof plafond afgesproken...

 • farmerbn

  Ja, ook dom .

 • Attie

  Maar vooruit het is er nog.., derogatie
  En bevalt het??
  👍

 • agratax(1)

  Als ik me niet vergis staat deze mijnheer plaatselijk bekend als Ko Kalf en heeft goed geboerd voor hij met deze bio melkerij begon. Zijn laatste uitdaging als ondernemer mag ik aannemen.

 • Alco

  Farmer en kelholt. Boeren gingen ook zelf met de "laarzenactie"

 • Gradje 1966

  Ik heb geen medelijden met deze geld magnaat er zijn genoeg gezinsbedrijven die ook kapot zijn gemaakt en die mensen moeten het met veel minder doen dan hij .
  En een boer met een normale omvang die 8.3% hebben ingeleverd en veel investeerder hebben het veel moeilijker dan hem . Hij wil met al zijn poen alles afdwingen over de rug van de gewoone man Ik hoop dat hij niets klaar krijgt er zijn gezinnen waar het veel harder knelt en krijgen ook niets

 • Gat

  Levenswerk? Hoe oud denkt hij te worden 125 jaar ofwat? Ken er genoeg die zijn leeftijd niet gehaald hebben. Ken er geen ene die zoiets in zijn kop haalt, mja de wereld wordt steeds gekker.

 • pinkeltje

  Dus als iemand geld heeft dan maakt het opeens niet zoveel uit wat voor beleid de overheid voert? Zien boeren zich dan toch als een soort alternatieve uitkeringsgerechtigden? Zo redeneren de bijstandsmoeders ook: die zien boeren als mensen met een dikke uitkering die ongeneerd mogen bijverdienen. Op papier immers heel wat miljonairs onder die mensen die zich zo benadeeld voelen! Dat is heel wat anders dn begrip en medelijden!

 • Gat

  @pinkeltje medelijden met iemand die 5.5 miljoen geinvesteerd heeft en zegt als ik de helft terug kan krijgen vind ik het goed??
  Hij zal wel niet in bijzonder beheer zitten of wel soms. Daarbij ik gun het liever echte koeienboeren die altijd koeien gemolken hebben dan een geld belegger.

 • Gradje 1966

  Pinkeltje deze man moet niet zeuren Ik vind het beleid in Nederland ook niet goed maar deze man wil iedereen naar zijn poppen laten dansen en dat gaat ten koste van de gewoone boer en daar ben ik op tegen Hij had maar eerder die melkoeien moeten kopen maar hij dacht dat hij als startende ondernemer in aanmerking zou komen op je 76 startende is wel laat en niet geloofwaardig als hem dit was gelukt had hij de hele rotzooi verkocht en nog rijker geworden over andermans rug

 • vandenbrandcv1

  Bij eerdere advertenties was niet duidelijk of de grond ook overdraagbaar was voor derden en of het een PAS NB vergunning betrof.

 • boerke brabant

  levenswerk kapot gemaakt ? Zijn veestapel heeft deze beste meneer pas in 2015 bijeen gekocht ? De rest heeft hij nog. En waar zijn de fosfaatrechten van zijn vleesvee ?
  Ik begrijp dat dit een achteraf een pijnlijke keuze is gebleken , heel jammer voor deze meneer. Gegokt en verloren zeg maar. Ik ben van mening dat er schrijnender gevallen te noemen zijn maar dat doet niets af van zijn situatie. Benieuwd wat zijn idee was bij de overstap naar melkvee ?

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.