Home

Achtergrond 60 reacties

‘Het PAS was niet meer dan een vergunningenmachine’

Nederland zit op slot vanwege falend stikstofbeleid. Johan Vollenbroek is het trotse boegbeeld van 3 milieuorganisaties dat zand in de motor gooide. “De overheid heeft er zelf een potje van gemaakt.”

De datum 29 mei 2019 staat in het geheugen gegrift van veel boeren. Het is de dag dat de Raad van State (RvS) een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Alle milieu- en natuurvergunningen op basis van het PAS die nog onder de rechter lagen, worden vernietigd. Uitbreidingen van veehouderijen, wegen, vliegvelden, hele woonwijken kunnen op slag niet meer doorgaan. Het land zit compleet op slot.

Oprichter Mobilisation for the Environment

De man die zo ongeveer de verpersoonlijking is van de bestrijding van het PAS is Johan Vollenbroek, de oprichter van de Mobilisation for the Environment (MOB). Samen met Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft de MOB geprocedeerd tegen het PAS. Hij ziet de uitspraak als een overwinning op een in zijn ogen falende overheid en is er apetrots op. Op de eettafel in zijn Nijmeegse woonkamer staat een papieren versie van de uitspraak met een feestelijke strik er omheen. Een cadeautje van een van zijn strijdmakkers, jurist Valentijn Wösten.

Tevreden stelt Vollenbroek vast dat een milieuorganisatie als MOB nu een factor van belang is. “Dat is wel eens anders geweest. Met de zienswijze die we in 2015 indienden, is helemaal niks gebeurd. Maar nu komen de hoofdlijnen daarvan allemaal terug in de uitspraak.”

Lees verder onder de foto.

Johan Vollenbroek (69 jaar) is oprichter en sturende kracht achter Mobilisation for the Environment (MOB), een organisatie die gespecialiseerd is in juridische procedures over milieuzaken. De boerenzoon uit de Achterhoek is cum laude afgestudeerd in schei- en natuurkunde, heeft jaren als procestechnoloog gewerkt bij Royal Haskoning, werkte in veel andere landen in Europa en daarbuiten, en richtte in 1993 MOB op. - Foto's: Van Assendelft Fotografie
Johan Vollenbroek (69 jaar) is oprichter en sturende kracht achter Mobilisation for the Environment (MOB), een organisatie die gespecialiseerd is in juridische procedures over milieuzaken. De boerenzoon uit de Achterhoek is cum laude afgestudeerd in schei- en natuurkunde, heeft jaren als procestechnoloog gewerkt bij Royal Haskoning, werkte in veel andere landen in Europa en daarbuiten, en richtte in 1993 MOB op. - Foto's: Van Assendelft Fotografie

Bent u zich bewust van de schade aan de economie door deze zaak?

“Het enige dat wij doen is zorgen dat de overheid zich aan de afspraken houdt. De schade aan de natuur door stikstof is enorm. We hadden al lang ver onder het emissieplafond moeten zitten, bij voorkeur op de helft. We hebben ons jarenlang suf geprocedeerd tegen Shell, Esso, en BP vanwege hun SO2- en NOx-emissies. Die zijn fors gedaald en daarmee was dat onderwerp klaar. Maar met de stikstofemissie uit de veehouderij zijn we nog lang niet zover. Het PAS deugde van geen kanten, het was een vergunningenmachine met een krediet op de toekomst.

Hoeveel zaken hebben jullie eigenlijk lopen rondom stikstof?

“We hadden in totaal zo’n 450 PAS-zaken lopen op moment van de RvS-uitspraak. Twee weken geleden kregen we nog een zak met 70 uitspraken binnen, die allemaal zonder zitting zijn afgehandeld. Vorige week kwamen daar nog 38 uitspraken van de rechtbank Limburg, waarvan ongeveer de helft van MOB, bij en er volgen er nog meer uit de rest van het land. In alle gevallen zijn de vergunningen vernietigd, conform de RvS-uitspraak.

Heel interessant is een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant waarin voor het eerst een onherroepelijke natuurvergunning is ingetrokken van een varkenshouder bij het natuurgebied Kampina op basis van artikel 5.4 van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Uit deze zaak van Brabantse Milieufederatie/Natuurmonumenten blijkt dat onherroepelijke vergunningen toch herroepbaar zijn.”

We denken voorlopig niet aan intrekkingsverzoeken van vergunningen in de veehouderij

Tot nu toe ging het om vergunningen waar nog procedures over liepen. Gaan jullie nu ook vergunningen aanvallen die onherroepelijk zijn verleend?

“Aan onherroepelijke omgevingsvergunningen doen we in ieder geval niets. Formeel kun je die aanvallen, maar het blijft ter beoordeling van het bevoegd gezag. Die zijn dus heel moeilijk terug te draaien, alleen in heel uitzonderlijke gevallen. Bij de Wet Natuurbescherming ligt dat anders. Als er dan significante effecten zijn, zoals daar bij Kampina, met een dikke depositie van 6 of 8 mol, dan kun je het gezag wel dwingen. Maar we denken voorlopig niet aan intrekkingsverzoeken van vergunningen in de veehouderij. We zetten daar niet op in. Er zijn veel betere manieren om stikstofruimte weg te halen. Zo hebben we als MOB intrekkingsverzoeken op grond van de Wnb ingediend voor twee kolencentrales, een biomassacentrale en een mestvergistingsinstallatie, die overigens nog niet gebouwd is. Geen intensieve veehouderij dus.”

Boeren pesten is niet ons doel

U vertelt met zichtbaar genoegen over de overwinning in de PAS-procedure. In hoeverre is het procederen tegen de overheid een spel?

“Dat is het niet, het is heel serieus. Wat denk je nou, dat we voor ons plezier zin hebben om in allerlei procedures te duiken? De overheid zou zich aan Europese en eigen wetgeving moeten houden. Het PAS is in flagrante strijd met Habitatrichtlijn en Wet Natuurbescherming, hoe is het mogelijk dat dit zo heeft kunnen gebeuren in dit land? Ons doel is dat we iets van de natuur in Nederland overeind houden. Niet om de agrarische sector en zeker niet om individuele boeren te pesten.”

Maar u pakt individuele boeren aan, die hebben toch de wet niet overtreden?

“Dat klopt. Daarom zeg ik ook dat we ons op de wet richten, maar die kun je niet rechtstreeks aanvallen. Het PAS op zich was niet voor bezwaar en beroep ontvankelijk. Dan blijft ons geen andere keuze dan tegen vergunningen van individuele boeren te procederen, met als doel het PAS van tafel te krijgen. En soms pakken we inderdaad individuele ondernemers aan. Bij uitbreidingen bijvoorbeeld. Daar selecteren we specifieke gevallen die substantieel zijn. Zoals die mafkees van Adriaan Straathof, die weer opnieuw een varkensbedrijf wilde beginnen. Omwonenden hebben ons gevraagd hen te helpen dat te voorkomen. Dat doen we natuurlijk.”

U geeft wel steeds aan niet tegen boeren te zijn, maar dat klinkt niet heel geloofwaardig, in de landbouw bent u in ieder geval de boeman.

“Moeten we zo’n Straathof dan niet aanpakken? En moeten we niets doen tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf met 1 miljoen kippen? We hebben de grote bedrijven eruit gepikt, maar lang niet alle vergunningen gedaan. Daarvoor ontbreekt ons en andere milieuorganisaties de menskracht.

En met het PAS hebben we een spaak in een systeem gestoken dat verdere vernietiging en verstikking van de natuur onder een stikstofdeken mogelijk maakte. Het is maar hoe je het framet.”

U procedeert niet lukraak tegen elke veehouder, zegt u, maar gaat selectief te werk. Hoe selecteert u?

“We doen geen biologische bedrijven. Die boeren zijn in onze ogen innovatief bezig. En als we per ongeluk toch een procedure tegen een biologische boer starten, dan trekken we de zaak in als de boer kan aantonen dat hij gecertificeerd is.

Maar we kiezen niet alleen zelf de zaken uit, deels worden we ook gevraagd. Een buurman die ons vraagt om de bouw van een stal te voorkomen. Als het zinvol is helpen we en via een rechtsbijstandverzekering is vaak een vergoeding mogelijk.

Zo zijn we de laatste tijd vaak benaderd door omwonenden en bedrijven in de buurt van mestvergisters, we hebben er nu zo’n acht op de korrel. Omwonenden zitten in de stank omdat de biologische wasser het niet doet, bijvoorbeeld. Er zijn structurele problemen met die wassers. In Varsseveld willen malloten een mestvergister bouwen naast Koel- en Vrieshuis Lintelo, een van de grootste koelhuizen van Europa. Zes jaar geleden belde de eigenaar me met de vraag of wij kans zien een vergunning tegen te houden. Er is nog steeds niets gebouwd. Lintelo betaalt de onkosten. De zaak tegen de RMS-mestvergister in Groenlo loopt nog, maar dat is volgens mij kat in het bakkie. Die vergunning slaat nergens op, er stond niet eens een emissienorm in voor stof. We hebben het namens omwonenden gedaan. Daarnaast doen we ook veel pro-Deozaken voor mensen die het niet kunnen betalen.”

Lees verder onder de foto.

Johan Vollenbroek is ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor het milieu. Binnen MOB zijn twee partners. Er werken nu op tijdelijke basis twee jonge bijna afgestudeerde milieujuristen. MOB werkt nauw samen met drie gespecialiseerde milieujuristen Wösten, Van Hoof en Korevaar en andere milieuorganisaties op case by case basis.
Johan Vollenbroek is ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor het milieu. Binnen MOB zijn twee partners. Er werken nu op tijdelijke basis twee jonge bijna afgestudeerde milieujuristen. MOB werkt nauw samen met drie gespecialiseerde milieujuristen Wösten, Van Hoof en Korevaar en andere milieuorganisaties op case by case basis.

Hoe financieren jullie al die activiteiten?

“Ik heb al pensioen en hoef er dus niet van te leven. We werken soms ook op uurbasis en krijgen opdrachten. Zoals van een kweker in Klazienaveen waar ze pal naast zijn kwekerij een vergister wilden bouwen en grondstoffen in de open lucht opslaan. De kweker betaalt ons om dat tegen te gaan. De bouw is stilgelegd. We winnen veel zaken, maar we pakken dan ook alleen kansrijke zaken op natuurlijk. Wij doen niet aan procederen om het procederen. Het moet iets concreets opleveren.”

Jullie zijn dus eigenlijk ook een soort ‘rechtshulpwinkel’?

“Voor een deel wel, dat is zo’n 10% van onze inkomsten. De grotere opdrachten dragen meer bij. We hebben al tien jaar een heel grote van Drechtsteden. DuPont/Chemours zorgt voor een grote puinhoop in die omgeving. Er komt veel rotzooi uit schoorsteen, de bodem op het terrein zelf en de omgeving verziekt, er kan niets of maar heel beperkt gegeten worden uit de moestuin, afgegraven grond moet opgeslagen. Een flink deel van mijn tijd ben ik daarmee bezig. Verder hebben we een flinke opdracht gedaan voor de provincie Friesland in verband met de afvalverbrander in Harlingen. Die stootte te veel dioxine uit. Dat is klaar.”

Als je naast salderen ook gaat afromen, dan valt er met ons een deal te sluiten

Na de PAS-uitspraak liet u meteen weten tegen het opnieuw invoeren van salderen te zijn. Waarom? En hoe moet het nu verder?

“Je mag van ons wel salderen, maar dan moet er wel afgeroomd worden. Als je van de stoppers de rechten opkoopt en je gaat naast salderen ook afromen, dan valt er met ons een deal te sluiten. Dat afromen moet dan wel substantieel zijn, zeker 30 tot 40 procent. We zijn op zich ook niet tegen een programma als het PAS, als de doelstelling maar wordt gehaald. Binnen tien jaar moet 90% van de kdw’s (kritische depositiewaardes) worden gehaald. Als er een nieuw PAS komt met dat doel, dan stoppen wij onze procedures tegen de veehouderij.”

Gelooft u in technische maatregelen?

“Wat valt er nog meer te bedenken dat werkt? Luchtwassers werken niet of niet goed. Al dat stof in de stallen, die wasser versmeert binnen korte tijd, dat werkt niet. Aanpassing van het voer is ook nooit iets van terechtgekomen. Bij stikstof werkt het gewoon niet. Een emissie-arme stal? Als je daar echt naar toe wil moet je mest en urine gescheiden houden, maar daar zijn de stallen niet op gebouwd. Niemand wil dat horen, want dan moeten alle stallen omgebouwd worden.”

Gevolg van uw procedures is dat boeren een vergunning moeten aanvragen voor bemesten en beweiden. Dat is toch bizar?

“Bij een bedrijf als Shell wordt alles meegerekend in de emissie. Tot mijn stomme verbazing was voor beweiden en bemesten in de landbouw geen vergunning nodig, terwijl het wel integraal bij het boerenbedrijf hoort en emissie veroorzaakt. Wij hebben hier niet voor gekozen, deze situatie is het gevolg van een verkeerde keuze van de regering en een enorme lobby van LTO. Die heeft het aan zichzelf te wijten. Ze hebben een vergunningensysteem voor elkaar gekregen dat in strijd is met systemen voor andere bedrijven in Nederland en Europa. Dat moet hersteld worden.”

U komt over als iemand die heel rechtlijnig denkt en geen enkel begrip heeft voor wat u in de praktijk teweeg brengt.

“Maar als ik nu een melkveebedrijf zou hebben met een bepaalde emissie uit de stal en uit de wei, en af en toe rijd ik mest uit op mijn land. Wat is er dan mis mee om een aanpassing van mijn vergunning aan te vragen? Dat is geen probleem toch? Die aanpassing van de vergunning krijg je gemakkelijker als je koeien zo lang mogelijk in de wei houdt omdat een koe in de wei minder ammoniak emitteert dan een koe in de stal. Ammoniakwassers voor koeienstallen bestaan niet en moet je ook niet willen.”

We moeten af van dat idiote idee dat we de wereld moeten voeden

Heeft u eigenlijk een beeld van waar het heen moet met de veehouderij?

“We moeten naar een situatie waarin de natuur weer een beetje kan herstellen in Nederland. Dat voor onze kleinkinderen de Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden er straks nog zijn. Daar past een circulaire landbouw bij. We moeten af van grote soja importen en we moeten af van de situatie dat 80% van het hier geproduceerde vlees naar het buitenland gaat. We moeten af van dat idiote idee dat we de wereld moeten voeden. En grondgebondenheid is belangrijk. Voor intensieve veehouderij krijg je de handen bij ons niet op elkaar, wel voor biologische grondgebonden veehouderij.

We hebben veel te veel vee in dit land. We moeten boeren fatsoenlijk uitkopen en daar is geld zat voor. Stop met die idioterie van die biomassa-installaties, dat is een door de belastingbetaler betaalde ecologische ramp. Daar gaat nu € 7 miljard aan subsidie in. Van dat geld kun je de intensieve veehouderij warm saneren. Dat is een veel betere oplossing dan dat wij individuele boeren moeten gaan aanpakken op vergunningen. Dat gaan we niet doen.”

‘Er ligt een juridische bom onder mestvergisters’

Het nieuwe ‘doelwit’ van MOB zijn mestvergisters. Volgens Johan Vollenbroek ligt er onder die vergisters juridisch een bom. “De rechtbank Gelderland heeft de lozingsvergunning van RMS Groenlo vernietigd omdat er geen lozingsnorm in zit van pesticiden en veemedicatie. Die worden maar beperkt afgebroken, daar moet dus een emissienorm voor waterlozing komen.
De mestvergister in Varsseveld – die nog gebouwd moet worden – heeft wel een lozingsvergunning, maar er is geen norm opgenomen voor veemedicatie en pesticiden. Daartegen loopt een procedure. We overwegen er een mestvergisterproject van de maken. Want geen enkele mestvergister lijkt een lozingsvergunning te hebben waarin de maximaal toegestane concentratie veemedicatie en pesticiden staat.
Verder zijn we ook druk met biomassacentrales. Overal willen ze die dingen bouwen. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Zaanstad is al in aanbouw, maar heeft niet eens een vergunning. We hebben al een verzoek ingediend om die niet in werking te laten gaan. Er lopen meer procedures zoals tegen de houtstook in de Amercentrale. Verder zijn we bezig met vliegveld Lelystad en de geplande Formule 1-race in Zandvoort.”

Medeauteur: Johan Oppewal

Laatste reacties

 • Alco

  Kon er nu echt niet de vraag gesteld worden dat voeding van dieren juist heel veel tot zich neemt. Maw. Dat uitstoot en het opnemen van voedsel altijd met elkaar in balans zijn.

 • kleine boer

  Wat ziet die man er slecht uit? Veganist?

 • Gat

  Dan ben je 69 jaar en ga je anderen leven zuur maken. Heb je geen klein kinderen? Of zeggen die opa vollenbroek die is niet leuk.

 • wruiten

  boerenzoon

 • el

  Moeilijke jeugd gehad, misschien!

 • farmerbn

  Waar komt die haat tegen de veehouders vandaan? Ik lees hier pure frustratie. Is zijn familie de boerderij verloren omdat die te klein was of heeft het ergens anders mee te maken? Hij zal best vaak gevlogen hebben en zou eigenlijk de luchtvaart moeten aanpakken.

 • kuiken007

  als je alles probeert gezond te doen en je gaat er zo uit zien, is niet best dan!!!

 • Attie

  Iets 'voller' zou hem niet misstaan...🤔

 • farmerbn

  Hé, we gaan niet iemands uiterlijk afzeiken. Dat is laag nivo.

 • kleine boer

  farmebn iemands beroep mag wel?

 • massy

  Hoe leg je een heel land stil door 1 boerenzoon ? dus zeg niet dat ze niks kunnen.

 • Tuig

  Weinig inhoudelijke reacties.

 • kleine boer

  tuig gelukkig geef jij er wel 1....

 • Gebageit

  Moet niet gekker meer worden in NL we maken "extremisten" tot Ridder vind je het gek dat de burgers zo alles geloven wat hun roepen!! Meneer kan beter wat honger krijgen dan gaat ie plots anders denken

 • Tuig

  Kleine boer, hij heeft het recht aan zijn kant. Zeuren dat hij veganist zou kunnen zijn helpt daar niet tegen. Weinig mensen zijn blij met het mob, maar ze doen niks illegaals.

 • gjh

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • kleine boer

  tuig niet direct illegaal maar ze zetten mensen wel degelijk op het verkeerde been met hun ideeën. Denk je nou werkelijk dat er nu in de natuur iets gaat veranderen?

 • Jan-Zonderland

  De man zeurt maar over het behouden van natuur in Nederland. Maar wat is natuur ? Een minimaal stukje moeras? Een bos waar niemand mag komen ? Een heideveldje hier en daar ? Ik vind alles wat buiten op het platteland groeit en bloeit natuur. Wat koop je ervoor om die laatste stukjes “ongerepte” matuur zo angstvallig in stand te willen houden ? De wereld veranderd met de dag en daarmee ook de natuur. Dat is gewoon inherent aan het menselijke bestaan. Nederland is te dicht bevolkt en daarom is er steeds minder plaats voor natuur. Dat kun je jammer vinden maar het is niet anders. Dan zul je de grootste bedreiging van die natuur, de mens, terug moeten dringen maar daar hoor ik de man niet over, laat staan dat hij daar zelf mee wil beginnen.

 • Maas1

  Wat achtergrond info... Best wel eng,toch!
  Wat er ook waar van mag zijn!

  <>

 • glaasje

  Nederland heeft natuur genoeg en dat redt zich prima , ook tijdens warme zomers. De economie is belangrijk voor Nederland. Waarom mag Nederland de wereld niet voeden met hun fantastische produkten. Dat stikstof / fosfaat / en ammoniak gedoe, allemaal bedacht door deze mensen met hun waanideeen. Zij maken Nederland kapot en daarbij ook alles voor een volgende generatie. Er moet veel meer mest op de grond, het begint compleet op een Sahara te lijken. In het fantastische produkt, dat mest heet zit voeding waar niemand zonder kan. Ook de vogels niet. Met meer mest op de grond heb je minder vergisters nodig, en ook minder verkeer. Een onvoorstelbare geldverspilling is er gaande door die milieukliek. Ook voor ondernemend Nederland Mensen worden op gigantische kosten gejaagd door die idioterij van milieu. En we hebben met een zeer laffe overheid van doen die hier niets aan doet en allemaal laat gebeuren.

 • Attie

  Reclame voor een 'biefstuk' mag altijd..!!

 • kraats

  Probleem is zo opgelost, nl. rooi al die stikstofgevoellige natuurgebiedjes. Als die gevoelige gebiedjes niet de capaciteiten hebben om zich aan deze veranderende wereld aan te passen, hebben zo ook geen bestaansrecht en hoeven ze niet beschermd en niet behouden te blijven. Er komt vanzelf wel weer nieuwe natuur. Hier hoeft heel Nederland niet onder te lijden. Dus plat zagen die hap, rooien. ZEGT HET VOORT !!!

 • xw

  zo, kraats heeft het licht gezien

 • kleine boer

  kraats heeft een punt .

 • deB.


  Welnee, dat zegt hij al geruime tijd!

 • Bennie Stevelink

  Het standpunt van @kraats ligt enigszins in lijn met dat van LTO.

 • Dit doet mij zo aan de jaren 30 denken

 • famboenink@hetnet.nl

  beste johan volebroeks in uw helle leven is de rundveestapel in de achterhoek met 40 %afgenomen in Limburg met meer dan 50 % als er dan nu een stikstof probleem is om bijzondere natuur te beschermen zal alle waarschijnlijk dit alleen een papieren bedreiging zijn en voor de meeste gebieden dus alleen een papieren bedreiging waar de natuur zich aan prima aanpast

 • Belachelijk dat een gepensioneerde er zijn hobby van maakt om jonge ondernemers die hun hele leven nog voor zich hebben het leven zuur te maken.

 • Peerke1

  Stel morgen ligt heel Holland plat omdat niemand iets van stikstof uit zou mogen stoten dan kwamen de Supermarkten letterlijk en figuurlijk helemaal leeg te liggen. Is dat wat iedereen zou willen nee toch.

 • Maas1

  @Kraats heeft zeker een punt.In de jaren '90 waren op bepaalde plekken in Nederland bepaalde natuur gebieden gecatorriseerd in A / B / C elementen met een daar aan gekoppelde depositie niveau.
  Ook toen kwam men tot de conclusie dat het een onwerkbaar instrument was.
  Deze natuurgebieden zijn er vaak nog gewoon en daar leeft nu ook flora en fauna,misschien niet dat ene stukje mos wat je zou willen,maar het zou ook waanzin zijn om dat na te streven.
  Ik ben het met @ Kraats eens het mes in aangewezen natuurgebieden en reduceren naar enkele gebieden. Ook de rode lijst tegen het licht.
  Nederland moet door en als daar bij de zelf bij bedachten doelen daar niet haalbaar zijn dan PAS je de doelen maar aan zodat ze wel haalbaar zijn.
  Bovendien natuurgebieden stoten zelf ook stikstof uit,maar daar zul je ze niet over horen!

 • Noordam2

  Democratie is de mening van de meerderheid Niet van een paar extremisten. De raad van Staten moet in zo’n geval zeggen, het algemeen belang gaat voor in dit geval. Zo was het altijd. Nu kan 1 extremist het leven van miljoenen landgenoten verzieken! Het laat wel zien dat de raad van Staten verre van neutraal is!

 • Noordam2

  Het verbaast mij dat geen enkele deskundige dit argument aanvoert

 • veldzicht

  Je kan argumenten aanvoeren tot je een ons weegt die milieugekkken luisteren toch niet,zij weten het.En die slappe overheid doet alles wat die lui ze wijsmaken bang dat ze hun steun verliezen en daardoor een hoop stemmers kwijt raken.Het is toch niet normaal dat er hier of daar een beetje teveel stikstof neerslaat en een rottig plantje wat te hard of te langzaam groeit het hele land plat ligt.

 • Maas1

  En dit dan?

  <>

 • landboer

  Milieu /klimaat, het is een religie, een afgod ,waar offers aan gebracht moeten worden, waarom wordt bio niet aangevochten? Komt ook ammoniak vrij.

 • cornelis 22

  Mijnheer wil zogenaamd alleen de heel grote veehouderijen aanpakken even later zegt hij weer niet genoeg personeel te hebben om iedereen aan te pakken. Die kerel is gewoon voor de horkerigheid op de wereld. Volgens mij weet hij heel goed wat voor een leed hij hier en daar aanricht.

 • eenvoudige boer

  Je moet het maar durven om miljoenen mensen financieel te duperen voor een paar mensen die hier achter staan.

 • ghsmale

  De ridders van tegenwoordig, zijn nog geen knip voor de neus waard.
  Niks om trots op te zijn.

 • Deze man heeft wel lef om zich zo te presenteren.
  IK zou bang voor een pak op mijn donder zijn.

 • Buijs10

  Wat een klote kerel. Op de nationale terrorisme lijst plaatsen deze .... Hij heeft geen flauw benul waar hij mee bezig is en wat de gevolgen zijn. Wellicht terug naar twee of drie natura 2000 gebieden. dan is er veel opgelost

 • draaier

  Ik maak me hier waarschijnlijk niet populair, maar wat MOB doet is niet meer dan normaal. Wetten moeten wel kloppen en niet aangepast worden aan wat de politiek/de economie/de veehouderij het beste uitkomt. Waar blijven we als land wanneer we een oogje toeknijpen als een wet ons niet helemaal past?
  Diezelfde overheid moet ook gewoon zijn verantwoordelijkheid nu nemen en de zaken oplossen zoals het hoort. Dat betekent getroffen ondernemers schadeloos stellen. We staan voor een sterk vergrijzende sector. Iedereen klaagt steen en been over het gebrek aan opvolgers. Wat is er dan mis met een hele hete sanering, gefinancierd door het bedrijfsleven?

  Overigens ageert MOB niet alleen tegen de veehouderij, maar tegen alle industrieen.

 • DJ-D

  Creëer eerst een paar extra natura2000 gebieden zoals het Vondelpark het malieveld en de grasvlaktes van schiphol. Kijken hoe lang deze flauwekul dan nog standhoudt.

  En anders alle stoeptegels en klinkers in de steden eruit. Mooie schrale zandgrond voor allerlei kwetsbare bloemetjes. Wat zal dat een boel biodiversiteit geven zeg!

 • Alco

  @draaier. Een wet gebaseerd op gemanipuleerde aannames of een wet gestaald op feiten is een wereld van verschil.

 • kleine boer

  @draaier toch vreemd dat er rond een stal nog iets groeit of bloeit met al die vreselijke slechte lucht....

 • arink

  Ik vind het geweldig wat Vollenbroek gepresteerd heeft , hij is jullie met je domme gezwets allemaal te slim af. Stelletje uilskuikens.

 • Oké dan

  De zestien grootste containerschepen ter wereld stoten samen net zoveel milieuvervuilende zwavel uit als alle auto’s bij elkaar. Als de scheepvaart een land zou zijn, zou het in de mondiale top tien staan qua uitstoot van broeikasgassen.

 • Oké dan

  Op Schiphol en de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad werd vorig jaar 4,8 miljard liter kerosine getankt: goed voor een uitstoot van 13,6 megaton CO2. Daarmee is de broeikasgasuitstoot van de vliegvelden die in handen zijn van de Schiphol Group vergelijkbaar met de uitstoot van vier kolencentrales.

  De CO2-uitstoot van personenauto’s ligt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tussen de 16 en 17 megaton per jaar. Het PBL verwacht dat die uitstoot de komende jaren zal dalen, omdat automobilisten overstappen op elektrische voertuigen.

 • kleine boer

  arink geloof je nu werkelijk dat de natuur te lijden heeft van het vee? Of geloof je nu werkelijk dat nu vollenbroek denkt iets bereikt te hebben de natuur er over zeg 5 jaar anders uitgaat zien? Wie is er nu een uilskuiken ..... er is al zoveel vee minder en volgens vollenbroek is het slechter en slechter gegaan met de natuur.....

 • Bennie Stevelink

  Ik vraag mij ook in hoge mate af wat het werkelijke effect op de natuur is van inkrimping van de veestapel. We moeten ons realiseren dat de hele discussie over stikstofdepositie gaat over een virtuele werkelijkheid. We weten niet wat de fysieke werkelijkheid van de stikstofdepositie is.

  Het valt mij in een ander artikel op deze site op dat de werkgroep “Behoud de Peel” plotseling geen beleid meer wil op basis van depositie maar beleid wil op basis van emissie.

 • Kelholt

  Johan Vollenbroek en z'n kameraad Wim van Opbergen hebben het allemaal over emissies van niet gewenste stoffen vanuit de landbouw. Helaas voor hen is de landbouw ook de enige sector die opnames realiseert van stoffen uit de lucht. De hoeveelheden CO2, fijnstof, ammoniak, stikstof- en zwaveloxiden die de landbouw weet vast te leggen zijn ongekend! Laten we inderdaad, zoals deze heren willen, gaan salderen maar dan wel op basis van vastlegging en emissie. Goedenavond.

 • leo,s vriend

  Bennie, denk dat ze bang zijn dat, als er wel goede depositiemetingen zijn, de bodem uit hun bestaan geslagen wordt.
  Emissie is nog moeilijker te meten als depositie.

 • PieterXT

  Hij wil ook de F1 in Zandvoort gaan slopen, kijken of hij die ook tegen gaat houden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, daar werken andere krachten. Dat hij hardwerkende ondernemers mafkezen en malloten noemt zegt natuurlijk genoeg over hem.Arrogantie ten top.

 • Mbmb

  Wat een drama, deze vent, van gevaarlijk kaliber, een enge fanaticus van soort VvdG. Ook een drama dat de krankzinnige regels deze fanaticus zoveel ingang geven. Hij zegt het niet gemunt te hebben op boeren maar dat is natuurlijk wel degelijk het geval. Houdt hij zich bezig met de al aangerichte ellende en alles wat nog komen gaat? Hij geniet er eerder van en gaat er prat op om de economie zoveel mogelijk schade toe te brengen. Dat is de spirit waar we het dus NIET van moeten hebben, alleen maar destructief. De aanval op mestverwerking is net zo goed tegen de agro sector gericht. Hij ziet aankomen dat de stikstof uit de landbouw beschikbaar komt voor andere doelen en eist (wat heeft hij überhaupt te eisen) forse afromingen die ten kosten van individuele boeren zullen komen, dat is zijn inzet. We moeten gezamenlijk focussen op boerenbelangen in deze zaak en deze met hand en tand verdedigen. Geen gram afroming op kosten van de boer. Alles meetellen dus niet alleen de stikstof van de dieren maar ook de opname door het gewas.

 • DJ-D

  Gaat de bouw van de nieuwe fabriek van de vegaslager nu ook niet door zeker. Johan als het jou echt om stikstofuitstoot gaat moet je die "enorme groeier" ook stilleggen.

 • haj146

  Gelukkig is ie 69. En hij ziet er bijzonder slecht uit. Verder getuigt dit van een doorgeslagen natuuridioterie en een gekleurde raad van state. Z'n ouders zullen zich omdraaien in hun graf, zogenaamd boerenzoon. Ik gun hem van alles maar dat zal ik hier maa rniet plaatsen. Ellendige lastpost is het. Dat een provincie Friesland ook een dergelijke terroristische organisatie inhuurt tegen een eigen bedrijf van hun.....

 • info58

  @haj146
  Hij is familie van Bennie Stevelink

 • Brandon

  Dit moet zo snel mogelijk gestopt worden deze figuren maken het hele land kapot,
  hier als idioten te keer gaan en meter over de grens vinden ze het allemaal prima.
  En de staat doet als stelletje gekken mee staan weer vooraan met hun achterlijke regels.

  ,mvg Brandon

 • Tim-Tom

  Stel: je moet binnenkort terug naar 20 koeien, maar je hebt daarna wèl meer zekerheid en een goed inkomen om van te leven. Hoe kijk je dan tegen inkrimping aan?

 • kleine boer

  tim-tom reken dat hier even voor en iedereen is om... ps is het jou beurt hier op de site een beetje te zitten stoken?

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.