Home

Achtergrond 50 reacties

D66’er De Groot wil boer recht in de ogen kunnen kijken

De helft van de veestapel kan weg, zegt D66’er Tjeerd de Groot. Hij zet de politieke discussie op scherp. De VVD moet nu keuzes maken, vindt hij.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot roert andermaal de trom. 2 weken geleden kondigde hij op de radio al aan dat wat hem betreft de veestapel moet worden ingekrompen. Nu voegt hij er een cijfer aan toe: de helft van de veestapel kan weg. “Meer verdienen met minder vee”, is zijn boodschap. Veehouders hebben de keuze, zegt hij: kringlooplandbouw of stoppen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Tjeerd de Groot, Kamerlid namens D66. - Foto: ANP
Tjeerd de Groot, Kamerlid namens D66. - Foto: ANP

De aanleiding is de rechterlijke uitspraak over de stikstofproblematiek. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is door de rechter buiten werking gesteld. Vergunningverlening voor tal van projecten is stil komen te liggen. Vooral de stilstand in de woningbouw ligt zwaar op de maag bij verschillende politieke partijen. De druk vanuit provincies en gemeenten op de Tweede Kamer is groot. De D66-fractie in de Kamer presenteerde een oplossing: een halvering van de veestapel. De Groot zegt het met droge ogen.

Ammoniak schadelijk

De uitstoot van stikstof (vooral in de vorm van ammoniak) uit de veehouderij is schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit, stelt De Groot. “De landbouw is verantwoordelijk voor 70% van de stikstofuitstoot, veel in de vorm van ammoniak. Een groot deel daarvan komt uit de intensieve veehouderij, die een bijdrage in de economie heeft van nog geen 1%.”

En er zijn meer argumenten voor een ingreep, stelt hij. Hij noemt Q-koorts, antibioticaresistentie en de mestproblematiek. Dat die onderwerpen volop de aandacht hebben van de sector, vindt hij geen argument: “Het antibioticaprobleem is nog steeds niet opgelost.”

Volgens hem rechtvaardigen verschillende argumenten en het feit dat tal van projecten nu stilliggen een rigoureuze ingreep in de intensieve veehouderij. Zijn partij gaf in 2015 nog steun aan het stikstofbeleid, dat nu door de rechter onderuit is gehaald.

Lees ook: Uitstoot stikstof: wat is de bijdrage van de landbouw?

De Groot: “Dat was voor ons een lastige keuze. Maar er zou iets gebeuren voor de natuur, na een jarenlange kaalslag. Daar hoorde ook bij dat de agrarische sector de uitstoot van stikstof met 10 kiloton zou reduceren. In plaats daarvan is de uitstoot vanuit de landbouw gestegen. Door de uitspraak van de rechter moeten we nu politieke keuzes maken. De VVD heeft jarenlang, zeker onder Rutte I en Rutte II, oplossingen tegengehouden. Het is belangrijk dat de VVD nu kiest.”

Zeggen dat we kunnen doorgaan zoals nu, wat de VVD doet, is niet eerlijk. Ik kijk boeren liever recht in de ogen

Het lijkt alsof De Groot ervan uitgaat dat het vooral gaat om het standpunt van de VVD en dat de coalitiepartners CDA en ChristenUnie al om zijn. De Groot ontwijkt een vraag daarover en speelt opnieuw de bal naar de grootste regeringspartij: “De VVD heeft de zaak op zijn beloop gelaten. Ook de achterban van de VVD wil gezonde lucht en schoon water, zij willen ook wonen en reizen. Zeggen dat we door kunnen gaan zoals nu, wat de VVD doet, vind ik niet eerlijk. Ik kijk de boeren liever recht in de ogen, dan dat ik ze zand in de ogen strooi. De VVD moet haar verantwoordelijkheid nemen. Er is een alternatief: kringlooplandbouw. We kunnen met minder vee meer verdienen.” Hoe D66 die rekensom maakt, legt De Groot niet uit.

Minder dieren is minder stikstofuitstoot

Kringlooplandbouw, is de redenering van De Groot, is alleen mogelijk met minder dieren. En met minder dieren is er minder stikstofuitstoot. Dat betekent ook een vermindering van de productie voor bedrijven als Vion of FrieslandCampina, erkent hij: “Die moeten zich minder inzetten op bulk; zich onderscheiden in de markt. Nederland is zo’n kleine postzegel, met zoveel dieren, we voeren zoveel voer aan. Dat is niet langer houdbaar. We moeten de kringloop herstellen.”

We hebben budget voor sanering van veehouderijbedrijven rond natuurgebieden, voor opkoop van varkens en in het klimaatakkoord

Terwijl De Groot uitleg geeft in de koffiebar van de Tweede Kamer komt Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) voorbij. Van Raan complimenteert De Groot: “Ga zo door!”

De Groot lacht zuinigjes: “De Partij voor de Dieren en anderen willen een veganistische landbouw, een landbouw zonder dieren. Bij ons is wel een plek voor de veehouderij. De Partij voor de Dieren wil een koude sanering en zorgt niet voor alternatieven. Maar er is geld. We willen de rundveehouderij in Veenweidegebieden extensiveren. We hebben budget voor de sanering van de veehouderijbedrijven rond natuurgebieden, voor de opkoop van varkens en in het klimaatakkoord. Als je dat optelt kom je op een bedrag boven een half miljard. Daar is nog geen cent van uitgegeven. We hebben een kringloopvisie, maar ik heb landbouwminister Carola Schouten nog niet kunnen betrappen op richtinggevende maatregelen, terwijl de urgentie nu heel groot is.”

Niet langer wachten op adviescollege

Vlak voor het zomerreces vroeg De Groot (samen met CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA) de regering nog om een adviescollege in te stellen om een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Een overgrote meerderheid steunde De Groots verzoek. Nu kan en wil hij niet langer wachten op het advies. De Groot: “De problematiek is nu zo urgent. Zoveel plannen liggen stil. De politiek moet nu acteren. Het denken houdt niet op als er een commissie is ingesteld.” Het adviescollege onder voorzitterschap van Johan Remkes komt na Prinsjesdag, eind september, met zijn eerste advies.

Lees meer artikelen over het stikstofbeleid

Laatste reacties

 • Alco

  Die de Groot moet ingeprent worden dat voeding binnen een jaar voor evenwicht zorgt. Wind zorgt voor verdeling.

 • ghsmale

  De helft van de politiek kan ook wel verdwijnen
  goed voor het stikstof imago.

 • agratax(1)

  het alternatief dat er is wordt door dhr. de Groot niet genoemd nl. de postzegel natuurgebieden of afschaffen of centraliseren tot enkele grote gebieden, dan zijn er minder Natura 2000 gebieden die hinder ondervinden van dwe economische activiteiten. Bij de huidige Natura 2000 gebiedjes die overal in den landen liggen en dus altijd wel hinder van een of andere infrastructuur of landbouw activiteit ondervinden via de veilige afstand criteria. Als we de Natura 2000 richtlijnen blijven volgen komen we in de toekomst weer vast te zitten, want via de verkoop van natuurgebiedjes door Staatsbosbeheer en andere grootgrondbezitters komen er nog meer snippers die door de nieuwe eigenaren (bv. PvdD) onder Natura 2000 worden geschoven. Onze anti dieren en anti boeren groeperingen willen een schoon Nederland zonder enige productie van betekenis en denken dat we kunnen blijven importeren of reizen zonder vreemde valuta verkregen door export van betekenis.

 • agratax(1)

  Dhr. de Groot stelt Kringloop en de helft aan dieren dan verdienen de boer meer dan nu. Dit kan als we hiermee onze kosten kunnen drukken en onze omzet doen stijgen door hogere prijzen. Dit laatste kan alleen als we besluiten de grenzen te sluiten voor goedkoop eten van de Wereld Markt en zodoende de prijzen van onze eigen landbouwproductie hoog te houden. importeren we dan toch om welke redenen dan ook dan zal er een grensheffing moeten komen net als 50 jaar geleden. Weg vrije Wereld Handel want een actie als boven beschreven betekent Handels oorlog en als D66 met zijn antiboer vriendjes dit willen riskeren lijkt me dat niet slim voor het luxe leventje van de Randstedelingen of ze moeten nog meer rijke toeristen binnen halen.

 • a van Gerwen

  Het is niets meer of minder dan milieuproblemen bij één groep weg te leggen en deze op te laten lossen omdat ze toch niet toe doen, zodat de rest van Nederland maar door kan "feesten".

 • bartje14

  Denk dat de Groot beter het vliegtuig kan pakken en een verre zonnige bestemming zoekt..., een zonnesteek heeft hij in ieder geval al

 • boerderij12

  dit was onze voorzitter nzo ,gladjakker

 • Vhouder

  wat een onbeschofte vent hart werkende boeren en boerinnen zo afschrijven als iets onbelangrijks als ie mij recht in de ogen wil kijken steek ik er gelijk een vinger in

 • Tjeerd de Groot heeft hier de laatste tijd wel ontzettend veel ruimte gekregen op deze site ,ik hoop dat dit nu ook gelijk zijn laatste was .

 • molentje

  Ik denk dat de Groot gelijk krijgt dat die de boeren recht in de ogen wil kijken.
  Over een jaar of wat belt hij bij de boeren aan dat die honger heeft.En dan kunnen we alleen maar zeggen jij hebt ons kapot gemaakt en nu ben jij aan de beurt.

 • Attie

  In feite gewoon een snotneus..,om ons zo weg te zetten!

 • Firma Vellenga

  Ik heb zelf een klein goedkoop huis te koop staan. Maar is nog niet verkocht omdat de jongelui tegenwoordig twee auto's bij huis willen geparkeerd hebben. Dit is dus wat de heer de Groot voor ogen heeft. Laten we nu eerst de import maar reduceren, dan de verwende mensen een stapje terug laten doen en kijk dan eens welke bijdrage de boer in het plaatje kan leveren.

 • farmerbn

  Heel slim zijn de uitspraken niet maar veel burgers zullen hem politiek steunen. En dat is voor D66 dan wel weer slim. Stellen dat de prijzen stijgen door minder vee te gaan houden geloven kinderen van 10 jaar nog niet eens. Dat mestafvoer goedkoop wordt of dat intensieve boeren geld gaan krijgen voor de mest , zou zomaar kunnen (als Tjeerd van aanwendnormen afblijft). Akkerbouwers krijgen meer mestkosten en als Tjeerd ook nog de kunstmest verbiedt is de chaos compleet.

 • veehouders

  Hij wil de stikstof van de veehouderij gebruiken voor woningbouw en industrie. Wat schiet de natuur er dan mee op? Leg eens uit de Groot.

 • info36

  De landbouw is op alle punten de kop van jut. De landbouw wordt dus ook geslachtofferd voor de rest.
  Dit komt vooral omdat de landbouw al jaren geen goede stem naar buiten heeft. En de club is te klein geworden door alle schaalvergroting.

 • henkgrootens

  Het mes snijd wel aan twee kanten, halvering veestapel = minder arbeidsmigranten = minder benodigde woonruimte. Dus, verkoop de toko en maak een doorstart in Polen!

 • cornelis 22

  Wat een rotkerel.

 • R. B.

  Minder Marokkanen is goed voor een proces daarom eis ik dat deze politieker
  ook voor de rechter moet met zijn minder boeren uitspraak.

 • K.W. de Jong

  Zoals hier boven ook al is genoemd, Tjeerd de Groot was tot voor kort directeur bij de NZO, …......rechts verdienen en links denken.

  Ik heb het gevoel dat de top van de Nederlandse zuivel, net zo denkt als Tjeerd de Groot!

  Waar blijft die boer/burger partij, vandaag nog oprichten lijkt me!

 • glaasje

  Nederland kan ook wel met de helft van de partijen doen laten ze D66 en de partij van de dieren ook maar opruimen ze hebben absoluut geen meerwaarde voor Nederland

 • ik denk dat het verstandig is dat die loser van d66 voorlopig geen agrarische bijeenkomsten gaat bezoeken.....

  .


 • Hilhorst100

  Het ergste van alles is nog de stikstof zelf, nou en ? gaat nergens over. Een links probleemverzinsel, Heeft niets met slecht voor het milieu van doen.

 • koestal

  Ook de vliegtuigstapel en autostapel halveren,Schiphol is al veel te druk,ook stoppen met die goedkope vliegvakanties!

 • koestal

  Weer een nieuwe partij tegen Dieren .

 • veldzicht

  En al deze onzin omdat een of ander rottig plantje wat teveel stikstof krijgt.Een ander plantje krijgt iets meer stikstof en doet het beter,wat is het probleem? Kort geleden zorgde de veestapel voor opwarming van de aarde daar hoor je nu minder over,dan verzinnen we toch dit weer maar de veestapel moet en zal kleiner.

 • koestal

  Wie een huis wil gaat maar naar het buitenland,doen veel boeren al jaren.

 • "Mijnheer de Groot" is het niet waard in de kamer te zitten. Wat is er aan de hand? De PAS is afgeschoten door Europa en de Nederlandse rechter is hiermee akkoord gegaan. PAS is mede ontwikkeld door de overheid om 200 natuurgebieden in Nederland te beschermen tegen o.a. teveel stikstofdepositie. Een beperkt deel wordt hiervan door de nederlandse landbouw voor "haar rekening genomen". Zie hiervoor o.a. https://nos.nl/artikel/2300994-miljoenen-varkens-en-kippen-minder-hoeveel-stikstof-scheelt-dat.html . Dit zou een zeer beperkt deel kunnen oplossen, maar de andere sectoren moeten hier ook voor zorgen. Ten eerste omdat als alle landbouw theoretisch uit Nederland zou verdwijnen we de normen nog lang niet halen. Ten tweede zorgen een aantal "bouw"projecten, wegen, huizen etc. voor stikstofdepositie op deze Natura-2000 gebieden.
  Zodoende zullen ook deze sectoren hun bijdrage moeten leveren.
  In Europa zullen ze o.a. ook wel gaan denken "wat voor pipo's of buikspreekpoppen hebben ze in Nederland in de regering zitten?", die Europees beleid wat ze zelf mee bedacht hebben, daar achter staan, in een keer weer zo eenzijdig uit gaan leggen zoals het hen het beste uitkomt, terwijl de PAS niet voor niets "afgeschoten" is.

  Mijn conclusie: "laat deze kinderen onder toezicht in een speeltuin gaan spelen z zodat ze zeker geen gevaarlijke dingen doen waar andere mensen last van hebben" en laat ze aub nooit meer in de kamer verschijnen.

 • Oké dan

  Ja 50% krimp voor D66 dat wordt dus D33

 • Gat

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie www.boerderij.nl/huisregels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • deB.

  Meneer de Groot is geen knip voor de neus waard!!

  En deze durft in geen geval boeren recht in de ogen te kijken.....never dat die hij wel via Boerderij, hij krijgt met zijn vriendjes veel aandacht in dit blad. Geeft hard te denken

  Nederland moeten we maar eens op een droogstand rantsoen zetten, en rap wat..... dan komt er heel snel waardering!

 • nvanrooij1

  De heer de Groot was vanmorgen op NPORadio1.nl/-op-1/onderwerpen/ en werd geïnterviewd door Sven Kockelman. Hij werd compleet gefileerd . Wat een nitwit en dat noemt zich dan volksvertegenwoordiger. Bedroevend niveau. Het enigste waar hij mee kwam was de oplossing kringlooplandbouw. Het fabeltje waar hij in gelooft. Hij haalde als voorbeeld Kipster aan die onlangs nog geschreven heeft om de veeteelt op te heffen . Hoezo geregisseerd .
  De woningbouw ligt overigens meer stil door de betaalbaarheid van woningen door allerlei overheidseisen en het gebrek aan bouwvakkers .

 • niet

  Laat dat dan ook gebeuren deB!!!! Onze voor mensen doen ook niets meer!! Nog geen reactie gelezen van hen!! Keiharde acties net als toen bij de NVV!!

 • Boerke Toon

  Komt van zuivelNL (NZO) dan weet je het wel

 • gjh

  de Groot wat ben je een huichelaar dan moet je Schiphol, verkeer e.d. ook halveren en het beste is dat we de D66 halveren dat zou het beste zijn voor de maatschappij. Als ik de Groot hoor denk ik ga wat nuttigs doen met je leven sukkel

 • Marowak

  Bijna 80% van de lucht bestaat uit stikstof, ik vind als iedereen in den haag even diep ademhaalt is het stikstof probleem aardig opgelost

 • kanaal

  wat een judas.

 • Een-tweetje D´66 in RvS met nu Tweede Kamer D´66 ? Gaan we dat uit de geschiedenisboeken weten of zijn er onderzoeksjournalisten die het zichtbaar maken?

 • Gat

  Alweer een reactie verwijderd. Vrijheid van spreekrecht is normaal in nederland. Stond nergens een bedreiging of verwensing.
  Mja zal dan maar zeggen dat de stemmen op npo radio 1 meer mensen oneens waren dan eens met tjeerd. Dus ik denk dat zijn uitspraak weer stemmen heeft gekost. Ze zijn goed bezig bij d66. Nog ff en partij is er niet meer.

 • theotheo

  Als de regering ammoniakrechten gaat opkopen voor
  € 500,00 excl btw per kg dan komen de aanmeldingen vanzelf.

 • Meer er dienen met de helft van m,n vee Graag, maar wel met een langlopend contact met D66.

 • Marowak

  De landbouw is ook producent in het verwerken van CO2 en productie van zuurstof door het bladgroen van de voedergewassen. Gratis.

 • De heer Wilders heeft een groot en jarenlang proces aan de broek gekregen om één uitspraak, "minder, minder Marokkanen", dit was discriminatie en een bevolkingsgroep wegzetten, maar wat doet dan deze heer De Groot, die zegt toch ook gewoon minder, minder boeren, ja liefst helemaal geen boeren meer, is dat dan ook niet een hardwerkende bevolkingsgroep discrimineren, en wat nog erger is, dit gebeurd op valse gronden en cijfers. De heer die de PAS wet heeft opgezet was laatst voor de radio, hij was zo verschrikkelijk kwaad omdat de gemeente Flevoland het had durven presteren om nog een vergunning af te geven voor uitbreiding van een koeienstal terwijl de raad van State juist had beslist over de PAS wet, maar wat schetst mijn verbazing, vandaag staat er in de krant dat vliegveld Lelystad mag uitbreiden, dat kon toch ook niet vanwege de PAS-normen?, en waarom kan dit dan gewoon doorgaan?
  kijk hier bijgaande inkleuring van vervuiling van Nederland, ik heb deze al eerder geplaatst maar dan mag u zich verbazen over het spel wat hier wordt gespeeld door D66, leugens, leugens en nog eens leugen en daar gaat onze minister Schouten ook nog in mee?, en dan ben je van een christelijke Partij?

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4838361/kaart-lucht-vies-herrie-geluid-lawaai-gezondheid-gezond-ongezond-smerig-rivm?

 • ria-harriekrabben1

  Kunnen wij dhr de Groot geen baan aanbieden dat beter bij hem past ?

 • Mbmb

  Wel ja, geef een kleine beroepsgroep maar de schuld, demoniseert ze, stel ze in een kwaad daglicht en laat ze opdraaien voor alles. Makkelijk te pakken, die boeren, gewoon wetje maken en met meerderheid van stemmen aannemer. Zo gebeurd, doet denken aan fascistische methodes in het verleden.

 • Mbmb

  We moeten dit keer vechten voor onze rechten, genoeg is genoeg. Geen gram stikstofverlies zonder klinkende munt. Ik houd mijn hart vast als alleen die slapjanussen van LTO meepraten, ze verliezen al voor ze aan tafel zitten. Dit eist een heel andere aanpak, vechten en strijden. Ik zie het Salon niet doen. Vreselijk om te horen in nieuwsuur dat hij zei dat elk jaar toch wel 2 procent stopt zodat de Agri sector vanzelf wel inlevert. Als je met zo'n houding begint is ons graf gegraven.

 • putten

  hoop ik dat blikken doden kunnen, zijn we daar ook van af.

 • koestal

  D66 is een partij van schoolmeesters en leraren ,hebben geen verstand van economie wel van lange vakanties en vrije weekenden.

 • koestal

  Calon is geen bondgenoot van boeren.

 • koestal

  De boeren hebben hem al de rug toegekeerd in Den Haag.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.