Home

Achtergrond 2 reacties

Brabants beleid gevoeld in pachtmarkt

In Noord-Brabant is het provinciebeleid voelbaar in de pachtersmarkt. Direct door eisen die de provincie zelf stelt aan pachtgronden. Indirect nopen strenge milieuregels veehouders vaker tot erfpacht.

Net als in heel Nederland neemt in Noord-Brabant het areaal landbouwgrond gestaag af. Ook het verpachte areaal krimpt; in 10 jaar tijd van 62.177 naar 54.074 hectare. Dat is ongeveer een gelijke afname als het aantal hectares in eigendom. Noord-Brabant kent een brede variatie aan grondtypen en -gebruik en bijbehorende prijzen.

Lees verder onder de grafiek.

Alle typen gebruiksvormen van grond in Noord-Brabant nemen jaarlijks af. Binnen pacht is er relatief weinig erfpacht in de provincie.

Erfpacht

Kijkend naar de statistieken dan valt op dat Noord-Brabant van de pachtvormen minder erfpacht heeft ten opzichte van de totale arealen. Het is maar op 2.917 hectare van toepassing. In oppervlakte is veruit de meest voorkomende pachtvorm reguliere pacht met 24.645 hectare in 2018. Daarna volgen geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar (13.189 hectare) en eenmalige pacht (9.380 hectare). Opvallend veel grond ligt er in Noord-Brabant in de categorie ‘overige’; dat zijn met name gronden in gebruik in het kader van landinrichting en in gebruik van terreinbeherende organisaties. Zo heeft Brabants Landschap al ruim 18.000 hectare in eigendom, waarvan een deel wordt verpacht.

Lees verder onder de tabel.

Brabants beleid gevoeld in pachtmarkt

Milieubeleid Noord-Brabant

Bijzonder voor Brabant is de zware stempel die het provinciale milieubeleid op de melkveehouderij drukt. Bedrijven worden geconfronteerd met extra investeringen in emissiearme systemen, naast uitgaven voor fosfaatrechten. Dat raakt ook de grondmarkt. Ronald Kramer, rentmeester voor a.s.r. real estate, merkt mede daardoor een toenemende belangstelling in erfpachtconstructies. “In deze provincie krijgen we er jaarlijks 40 tot 50 nieuwe klanten bij.”

Grote partijen

Op de pachtmarkt zijn veel partijen actief. Veruit de grootste verpachter is a.s.r. met circa 3.500 hectare in Brabant. Landgoed de Utrecht, dat eigendom is van de verzekeringsgroep, omvat alleen al 600 hectare landbouwgrond, op een totaal van 2.600 hectare. Fagoed heeft circa 650 hectare en daarmee is Brabant veruit de belangrijkste provincie na Groningen en Drenthe. Verder zijn de overheden (Staatsbosbeheer en de provincie) grote partijen. Zo verpacht zogenoemde Groen Ontwikkelfonds Brabant mede namens de provincie dit jaar ongeveer 1.500 hectare grond. Typerend is dat duurzaamheid een steeds belangrijk criterium is bij de uitgifte van die gronden (zie kader hieronder). Het zijn deels eenjarige pachtcontracten vanwege de gewenste snelle beschikbaarheid.

Duurzaamheid in Brabants pachtbeleid

In Noord-Brabant wordt een groot deel van de verpachting uitgevoerd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Dat Fonds is opgericht om een vrijwillige realisatie van het Natuurnetwerk Brabant te stimuleren, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. In dat kader beheert het GOB onder andere de voormalige BBL-gronden en geeft deze in pacht uit.
Door het systeem krijgt de hoogste bieder niet automatisch de pacht gegund. Inspanningen op het gebied van bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit worden aan de hand van certificaten meegewogen. Hoe meer punten, hoe hoger het bedrag dat bij de geboden prijs wordt opgeteld, tot maximaal € 600 per hectare.
Mary Fiers, directeur van het GOB, geeft aan dat ongeveer de helft van de inschrijvers duurzaamheidpunten op basis van certificaten meebrengt. Het aantal uiteindelijke pachters met een certificaat ligt rond de 75%.

Landgoed

Landgoederen en kerkelijke geallieerde organisaties zijn ook sterk aanwezig. Wat dat laatste betreft neemt de Maatschappij van Welstand een bijzondere positie in, aangezien deze van oorsprong van en voor de protestants-christelijke inwoners was. In totaal verpacht deze organisatie ruim 1.400 hectare in Brabant en behoort daarmee tot de grootste partijen.

Hogere pachtprijzen

De vastgestelde pachtprijzen omvatten 3 regio’s in de provincie: Rivierengebied, Zuidwest-Brabant en Zuidelijk veehouderijgebied. De eerste 2 kennen veel akkerbouw op kleigronden; de laatste is vooral veehouderij op zand. De hoogste pachtprijs in Brabant is € 731 per hectare in het Zuidwesten van de provincie. In het Zuidelijk Veehouderijgebied is de prijs dit jaar € 580 per hectare. In alle gebieden liggen de pachtprijzen hoger dan een jaar geleden. Vooral in het noorden van de provincie in het Rivierengebied steeg de prijs hard en ligt bijna op het niveau van Zuidwest-Brabant.

Lees verder onder de grafiek.

De hoogste pachtprijzen liggen in Zuidwest-Brabant en het Rivierengebied, dus in het Westen en Noorden van de provincie met relatief veel akkerbouw.

Intensieve tuinbouw

Deze prijzen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde contracten van meer dan 6 jaar. Voor kortere geliberaliseerde contracten gelden eigen prijzen. Regionaal beïnvloeden onder andere de aanwezigheid van boomteelt (omgeving Haaren en Zundert), de aspergeteelt en andere intensieve tuinbouw (met name in Zuidoost-Brabant) de prijzen voor geschikte grond. In het Oosten van de provincie is de aardappel een belangrijke teelt. Er is een blijvende interesse in goede grond en daar profiteren grond- en pachtprijzen van.

Pacht landbouwgrond in de provincies

In een serie artikelen behandelt Boerderij de situatie rondom pacht in de provincies. Dit is deel 3: Noord-Brabant. Eerder kwamen de provincies Gelderland en Overijssel aan bod. Het aanbod van pachtvormen zoals reguliere pacht, geliberaliseerde pacht of erfpacht, is deels afhankelijk van onder andere de historie, grondsoort en landbouwstructuur van een gebied. Elke provincie heeft niet alleen een eigen gronddynamiek, maar ook specifieke kenmerken voor de pacht van grond.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • Gat

    Grond in erfpacht doen,om je stal te bekostigen om hem emmissiearm te maken. Dat zal toch zeker niet? Dan heb je voort echt een luchtkasteel als boerderij.

  • heeeee

    Begin van het einde,stomste wat je doen kan in erfpacht gaan.Einde van de rit heb je niets meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.