Home

Achtergrond 1 reactie

Boermarke Zeijen zoekt win-win met natuurbeheer

Natuurinclusieve landbouw of volhoudbare landbouw. Een paar termen die akkerbouwer Erik Emmens, bestuurslid van Boermarke Zeijen zelf gebruikt voor dat waar ze in de boermarke mee bezig zijn.

Erik Emmens is volmacht bij de 350 jaar oude Drentse boermarke Zeijen, een soort voorloper van een gemeente. “Ik ben niet anders gewend dan dat je samenwerkt met andere boeren. Op gebied van mest, grond of machines. Dat zit in onze genen. Dat is noaberschap; hoe kunnen we elkaar helpen als gangbare boeren. En dat beperkt zich niet tot de eigen sector. Want alleen redden we het niet.” Minister Schouten noemt het in haar toekomstvisie: duurzame kringlooplandbouw. “We zijn vereerd om als voorbeeld genoemd te worden, maar ik heb er tegelijk een beetje schrik van”, zegt Emmens.

Lees verder onder de foto.

Erik Emmens - Foto: Jan Willem van Vliet
Erik Emmens - Foto: Jan Willem van Vliet

De schrik waar Emmens het over heeft, gaat over de vraagtekens hoe kringlooplandbouw eruit ziet in de praktijk. “De onwetendheid bij beleidsmakers, al dat zoeken naar goede voorbeelden vanuit de praktijk. Kijk aan de andere kant is het natuurlijk heel stoer en zijn we blij verrast dat ze daarvoor naar ons kijken, maar het is wel dubbel”, zegt hij.

Boermarke kritisch op landbouwvisie Schouten vanwege verdienmodel

Boermarke Zeijen wordt gevormd door twaalf gangbare praktiserende bedrijven; drie akkerbouwers, vijf melkveehouders en vier gemengde bedrijven. In totaal beslaat het gebied 1.200 hectare. Maar de meeste bedrijven hebben ook nog grond buiten de marke. “Vroeger waren het hier allemaal gemengde bedrijven, nu is iedereen gespecialiseerd.”

Lees ook: Van goed naoberschap naar Innovatieregio

Sinds 2016 lopen er verschillende ruilverkavelingstrajecten. “Zo krijgen we efficiëntere percelen. Dat scheelt in kosten en verkeer over de weg.” Vorig jaar werd een toekomstvisie geschreven: het Markeplan. “In grote lijnen komt het erop neer dat we een win-winsituatie met de omgeving moeten zien te creëren. Dus dat we als gangbare boeren onze boterham kunnen verdienen en dat we tegelijkertijd ook bijdragen aan natuurinclusieve landbouw. We willen graag de samenwerking met terreinbeherende organisaties intensiveren. Kennis delen, zodat een win-winsituatie ontstaat.”

Lees ook: Netwerk Goed Boeren doet het op eigen wijze en Kringloopboeren Ecolana worstelen met toekomstvisie

Boermarke Zeijen is kritisch op de visie van minister Schouten. “Als kringlooplandbouw het dan moet zijn, dan moet daar voor ons boeren een goed en realistisch verdienmodel onder zitten. Want nu lopen we tegen de realiteit aan dat afzet in de regio haaks staat op afzet op de vrije wereldmarkt, waar we nu mee te maken hebben. Als er goedkope producten vanuit, zeg Argentinië, in de winkelschappen blijven komen, tja, waar blijven we dan?

Hele keten nodig om kringlooplandbouw een succes te maken

Kringlooplandbouw is complexe materie waarbij veel belangen meespelen. Bij Boermarke Zeijen denken we dat we die alleen samen goed kunnen aanpakken. Het is funest om als sector alleen naar jezelf te kijken. Het gezamenlijke landbouwbelang, dus van veehouderij en akkerbouw samen, dat moet versterkt. Daar doen we ons best voor. Alleen red je het niet. We hebben de hele keten nodig om kringlooplandbouw te realiseren. En ja, dat vereist een andere manier van denken: extensiveren, een stapje terug doen in het belang van het grotere geheel.”

Eén reactie

  • agratax(1)

    Erik ik denk dat jullie goed bezig zijn. Helaas heeft Den Haag reeds te veel hindernissen gemaakt om de Kringloop fatsoenlijk van de grond te krijgen. Ik hoor hier van een boerderij winkel dat Streek producten alleen mogen worden verkocht in de streek waarvan ze de naam dragen. Dit verkleind je afzet gebied en daarmee ook je verdien model. Zo zullen er vermoedelijk nog meer hobbels te nemen zijn, die mevr. Schouten in haar laatste paar jaar ministerschap niet kan effenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.