Home

Achtergrond 1 reactie

Zorg over vrijstelling weidegang en bemesten in Overijssel

In Overijssel bestaat zorg bij boeren over een aanpassing in regels voor herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden.

Herstelmaatregelen vormen een van de pijlers in het stikstofbeleid. Het gaat nu om het schrappen van de vrijstelling voor beweiden en bemesten. Die was opgenomen in de regels in Overijssel voor het uitvoeren van herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebieden. De vrijstelling is nu geschrapt naar aanleiding van de PAS-uitspraak van de Raad van State (RvS) eind mei. De aangepaste ontwerpregeling ligt tot en met woensdag 28 augustus nog ter inzage.

Herstelmaatregelingen

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de regeling aangepast zodat herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden in Overijssel doorgang kunnen vinden. Aanpassing was al in gang gezet voor de uitspraak van de RvS. Omdat de RvS beweiden en bemesten in principe ook heeft afgeschoten is die vrijstelling ook uit het nieuwe ontwerp gehaald. Dat staat los van een aangekondigde landelijke regeling voor weiden en bemesten.

Reactie LTO Noord

LTO Noord is er in principe voor dat herstelmaatregelen door kunnen gaan benadrukt beleidsmedewerker Tjerk Elzinga, dat is ook in het belang van boeren. “Over het eerste ontwerp is overleg geweest tussen provincie en LTO; daarin stond niks over het schrappen van de vrijstelling voor weiden en bemesten. Die is later, zonder dat wij ervan wisten, toegevoegd.” Elzinga noemt dat een ‘onaangename verrassing’ ook al is het vanuit juridisch oogpunt te begrijpen gezien de uitspraak van de Raad van State. “Uitvoeren van een besluit van de hoogste rechter in Nederland is voor ons geen grond om een zienswijze in te dienen”, stelt Elzinga. “Maar het tijdstip is uitermate onhandig omdat LTO Noord bezorgd is over het verwijderen van de vrijstelling en het signaal dat daarvan uitgaat aan boeren. LTO Noord wil nu van de provincie een toezegging dat de vrijstelling voor weiden en bemesten opnieuw in de regeling komt als daarvoor landelijk een regeling komt. Daarover gaat een brief naar de provincie”, aldus Elzinga.

Ook zorg over ander aspect

Zorg is er ook bij boeren en onder meer VVD-statenlid Bert Brommer over een ander aspect. Wat is de status van nieuwe (aangelegde) natuur als een bestaand bedrijf straks een vergunning moet aanvragen. Inmiddels is wel duidelijk dat maatregelen zoals vernatting tot ver buiten een natuurgebied invloed kan hebben. Volgens Brommer moet worden voorkomen dat er met 2 maten gemeten wordt. Hij benadrukt dat het ontwerp nog in de provinciale staten behandeld wordt.

Reageren

Reageren is in ieder geval belangrijk volgens Brommer. Volgens de provincie waren er begin deze week 4 reacties (zienswijzen) ingediend. Het indienen van een zienswijze kan nog tot en met woensdag.

Eén reactie

  • willepy

    Concrete inrichtingsmaatregelen per perceel moeten nog worden vastgesteld in een inrichti gsplan door Gedeputeerde Staten. De vrijstelling van de vergunningplicht geldt ook voor deze inrichtingsmaatregelen. Is inspraak mogelijk op een inrichtingsplan. In hoeverre kan er sprake zijn van externe werking en hoe wordt hiermee om gegaan? Nmm moeten we eerst de landelijke plannen voor stikstof afwachten, pas dan kunnen we de impact die deze vrijstellingsbepaling kan hebben goed overzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.