Home

Achtergrond 1 reactie

Endotoxinenorm toegestaan in bestemmingsplan

Door een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) kunnen gemeenten in hun bestemmingsplannen een endotoxinenorm opnemen die uitbreiding van veehouderijen kan tegen gaan.

In een uitspraak kan de RvS zich vinden in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Asten dat de bouw van nieuwe vleeskuikenstallen in het buitengebied vrijwel onmogelijk maakt.

Tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’ was een aantal pluimveehouders en ZLTO in beroep gegaan bij de RvS. Zij vinden dat er ruimte moet blijven voor bestaande legkippenhouderijen om te kunnen overschakelen naar vleeskuikens. Alleen voor het oplossen van knelpunten binnen de gemeente is er na de uitspraak van de RvS nog iets mogelijk.

Kritiek ZLTO

Boerenorganisatie ZLTO is van mening dat in de planregels van Asten ten onrechte is opgenomen dat aan een endotoxinenorm moet worden voldaan. Volgens ZLTO wordt de uitstoot van endotoxine al voldoende beperkt door landelijk, provinciaal en gemeentelijk geldende normen. Bovendien vindt ZLTO een endotoxinenorm van 30 EU/m3 te streng en niet goed onderbouwd. Overigens adviseert de Gezondheidsraad voor endotoxinen een gezondheidskundige advieswaarde van eveneens 30 EU/m3.

Risico’s voor volksgezondheid

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Als deze organismen afsterven komen de endotoxinen vrij. De stallucht uit veehouderijen vormt de belangrijkste emissiebron. Endotoxinen leveren gezondheidsrisico’s op voor omwonenden. Gevolgen die kunnen optreden zijn luchtwegklachten en in hogere dosis ook temperatuursverhoging en koortsachtige verschijnselen.

De RvS is het eens met de redenering van Asten over de endotoxinenorm. “Op basis van conclusies uit het rapport van de Gezondheidsraad (‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’, uit 2012, red.), het VGO-onderzoek, het endotoxinerapport en mede gezien de huidige overbelaste situatie in het urgentiegebied heeft de raad, om risico’s voor de volksgezondheid tegen te gaan, het stellen van een endotoxinenorm nodig geacht.” Dit is voor de RvS voldoende motivatie om een endotoxinenorm – voor nieuw gebruik en uitbreiding van bestaand gebruik als pluimveehouderij – in het bestemmingsplan toe te staan. Ook het argument van ZLTO dat de regels alleen maar gericht zijn op de agrarische sector is voor de RvS geen reden om de motivatie van de gemeente Asten als onvoldoende te bestempelen.

Ook in andere gemeenten

Het gevolg van deze uitspraak van de RvS is dat ook andere gemeenten in hun bestemmingsplannen in de toekomst een endotoxinenorm mogen vastleggen. Dat betekent dat een endotoxinenorm voortaan tezamen met normen voor geur en fijnstof een ‘blokkade’ voor plannen van veehouders kunnen opleveren. De norm die Asten in het bestemmingsplan nu heeft vastgelegd is 30 EU/m3 lucht in de buurt van woningen. Onderzocht wordt nog deze door de Gezondheidsraad geadviseerde norm ook in landelijke wetgeving moet worden vastgelegd.

Eén reactie

  • fietskip

    Zo de nieuwe stok om de veehouderij kapot te maken is er!!
    De fijnstof stok was toch niet zo sterk als ze gedacht hadden.
    Ben benieuwd wat er na de endotoxine stok komt als dit ook weer uitloopt op leugens.

Of registreer je om te kunnen reageren.