Home

Achtergrond 5 reacties

‘Deze coalitie kiest voor een sterke landbouw’

De coalities in de meeste provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Groningen is Henk Staghouwer (ChristenUnie) de komende 4 jaar verantwoordelijk voor landbouw. Hij ziet Groningen als broedplaats voor natuurinclusieve landbouw. “Deze provincie gaat zich op dat gebied profileren als proeftuin.”

Henk Staghouwer moet even nadenken over de vraag. Of hij nog wat kan met zijn politieke achtergrond (ChristenUnie) als gedeputeerde? Dan zegt hij: “Rentmeesterschap, daar gaat het in de kern om. Goed zorgen voor de aarde, op weg naar een landbouw die toekomstbestendig is.”

Henk Staghouwer (ChristenUnie, 57 jaar) is in de provincie Groningen gedeputeerde voor landbouw en natuur - foto: Provincie Groningen.
Henk Staghouwer (ChristenUnie, 57 jaar) is in de provincie Groningen gedeputeerde voor landbouw en natuur - foto: Provincie Groningen.

“Ik wil er aan bijdragen dat de sector ook op de lange termijn in staat is om goed voedsel te produceren. Wat dat betreft zit ik helemaal op de lijn van mijn partijgenoot Carola Schouten.”

Lees ook het interview met de gedeputeerde in Zeeland: Jo-Annes de Bat: Op weg naar een volhoudbare landbouw.

Staghouwer komt terug op zijn post. Hij was al 6 jaar gedeputeerde voor landbouw in Groningen en knoopt daar nog 4 jaar aan vast. “Boeren zijn ondernemers die met hart en ziel bezig zijn met hun bedrijf.”

“Het is een mooie sector met gedreven ondernemers. Het is ook een sector met veel uitdagingen trouwens. Ik heb er bewust voor gekozen om de landbouw vanuit het provinciehuis nog een periode terzijde te staan.”

De verhoudingen tussen landbouw en provinciale politiek waren jarenlang slecht, die polarisatie is voorbij

Staghouwer geeft direct toe. De verhoudingen tussen landbouwsector en provinciale politiek waren jarenlang slecht. “Gedoe over stallen, bouwkavels, uitbreiding van de intensieve veehouderij. Die polarisatie is voorbij. De betrokken partijen tonen respect voor elkaar, ze gunnen elkaar wat. De verhoudingen zijn nu goed, daar heb ik als bestuurder wel een rol bij gespeeld.”

Landbouwprovincie bij uitstek

De landbouwparagraaf in het coalitieakkoord begint met: Groningen is een landbouwprovincie bij uitstek. Is dat niet een beetje overdreven? “Helemaal niet”, zegt Staghouwer.

“75% van de grond wordt door boeren gebruikt, er zijn 2.500 ondernemers aan het werk. We hebben hier wereldspelers als Cosun en Avebe. De agrosector is ontzettend belangrijk voor de regionale economie. Dat moeten we zo houden.”

Er zijn niet veel knoppen waar ik aan kan draaien, maar wel een paar

Dat klinkt mooi, maar veel boeren kunnen nauwelijks hun bedrijf overeind houden. Staghouwer: “Daarom wil ik er alles aan doen om de sector bij te staan. Er zijn niet veel knoppen waar ik aan kan draaien, maar wel een paar. Zo moeten wij nog 3.000 hectare natuur ontwikkelen in deze provincie. Ik wil dat in samenwerking doen met de boeren.”

“Zodat natuur én landbouw er beter van worden. Als provincie kunnen we precisielandbouw stimuleren. Bijvoorbeeld met subsidies en kennisoverdracht. Dat gaan we ook doen. Met minder chemie en meststoffen meer produceren. Dat is goed voor het milieu en goed voor het inkomen van de boer.”

Noord Nederland wil een proeftuin worden voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zelfs een Europese proeftuin, staat in het Groningse coalitieakkoord - foto: Anne van der Woude.
Noord Nederland wil een proeftuin worden voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zelfs een Europese proeftuin, staat in het Groningse coalitieakkoord - foto: Anne van der Woude.

Special fonds bedrijfsovername

Er komt een speciaal fonds voor jonge boeren om de bedrijfsovername te vergemakkelijken. Daar wordt € 10 miljoen voor uitgetrokken in de vorm van garantiestellingen.

“Deze coalitie kiest voor een sterke agrarische sector. Dat lukt alleen als er voldoende gemotiveerde jonge boeren instappen. Daar ligt vaak een financieel probleem. Zo’n fonds geeft jongeren een steuntje in de rug”, aldus Staghouwer.

De maximale omvang van bouwkavels voor varkens- en pluimveebedrijven wordt losgelaten

De maximale omvang van bouwkavels (2 hectare) voor varkens- en pluimveebedrijven wordt losgelaten. Uitbreiding boven die grens is weer mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. Zoals verbetering van dierwelzijn en ‘stapsgewijze afname van het aantal dieren op het bouwblok’.

Een dode mus? “Nee, ik zie dat juist als een kans”, stelt Staghouwer. “Het plafond wordt losgelaten en dat is een stap vooruit. We moeten deze regeling trouwens nog uitwerken en daar betrekken we de sector bij.”

Proeftuin voor natuurinclusief

Noord Nederland wil proeftuin worden voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zelfs een Europese proeftuin, staat in het Groningse coalitieakkoord. Staghouwer: “Zo’n omslag is nodig en ik ben ervan overtuigd dat we juist in Groningen voortvarend die richting op kunnen gaan.”

“De helft van onze boeren is melkveehouder, de andere helft akkerbouwer. Er is geen betere plek om kringlopen te sluiten. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) kan de transitie in de sector ook stimuleren. Daarvoor wordt nu een nationaal strategisch plan gemaakt. Als provinciaal trekker GLB heb ik daar invloed op.”

Voer boeren met faunaschade hebben we voor de administratieve kosten een oplossing bedacht

Het coalitieakkoord gaat over de grote lijnen. Maar Staghouwer noemt ook een detailpunt: “We gaan vastleggen dat de indiener van een aanvraag voor faunaschade de administratieve kosten voor de aanvraag terugkrijgt als is vastgesteld dat van faunaschade sprake is.”

“Daarover was onvrede in de sector”, vervolgt Staghouwer. “En dat snap ik. Voor boeren met faunaschade is het geen detail, maar een enorme ergernis. Dus gaan we dat oplossen.”

Zes partijen in Groningse coalitie

Zes politieke partijen vormen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Groningen: GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66.
Landbouwpunten uit het coalitieakkoord 2019–2023 zijn:

 • Steun omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennisoverdracht en subsidies
 • Bevorder het verkorten van voedselketens
 • Stimuleer precisielandbouw en aanleg van 5G-netwerken
 • Stel een fonds in om de bedrijfsovername te vergemakkelijken
 • Zorg ervoor dat bij aangetoonde faunaschade indieners de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag weer terugkrijgen
 • Het plafond voor de bouwkavel van intensieve veehouderijbedrijven (2 hectare) gaat eraf, onder strenge randvoorwaarden qua dierwelzijn en aantallen dieren
 • De provincie gaat zich met Friesland en Drenthe profileren als internationale proeftuin voor natuurinclusieve landbouw

Laatste reacties

 • Hilhorst100

  Leuk verhaal voor de buhne en de burgers. Boeren zijn idd ondernemers met hart en ziel. Alleen de lol gaat eraf door bovenstaande gehele linkse zwetsverhaal. Op een lijn met de minister Carola S betekent het failliet voor de hele sector met die linske klaploperij.

 • massy

  Goed voedsel produceren doen we al jaren maar het gaat meer over het fijt dat we er meer voor betaald gaan krijgen ga daar maar mee beginnen dan blijven er misschien nog boeren over anders niet.

 • Hilhorst100

  Het eindresultaat is straks allemaal biologisch boeren voor gangbare prijzen, grenzen wagenwijd open om personele problemen op te lossen.

 • kanaal

  er komt weer geen boter bij de vis, wel meer gezeur en regels.

 • agratax.1

  @kanaal. Geen boter bij de vis, zelfs geen brood op de plank. Veel mooie woorden maar geen woord over "Hoe wordt de landbouw weer eens ECHT winstgevend. Nou niet door nog eens 3000 ha natuur aan te leggen en de boer te vragen hier zorg voor te dragen tegen een prijs waar geen tuin en landschapsonderhoud firma het wil doen. Jammer dat boeren geen Vakbond hebben met een stakingskas!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.