Home

Achtergrond

Productiewaarde Franse landbouw op hoger niveau

Akkerbouw tilt de productiewaarde van de Franse land- en tuinbouw naar een iets hoger niveau, maar de bijdrage van de veehouderij loopt terug.

De Franse land- en tuinbouw heeft vorig jaar een productiewaarde gerealiseerd van € 76,4 miljard, gemengde rechten en andere subsidies niet meegerekend. Dat is 5,7% meer dan in 2017 en ligt ook boven het niveau van de voorafgaande jaren. De groei is geheel te danken aan de akker- en tuinbouw, waarvan de waarde met € 45,9 miljard 10,3% hoger uitkwam. Veehouderij in al zijn vormen droeg € 25,7 miljard bi,j wat bijna een vol procent minder was dan in 2017.

Veel hogere aardappelprijzen

Dat berekent het Franse bureau voor de statistiek Insee in een jaarrapport over de agrarische sector. Vooral dankzij de veel hogere aardappelprijzen komt bij de pure landbouw de sector groente, fruit, aardappelen en sierteelt met een plus van 13,6% naar € 9,4 miljard als sterkste groeier uit de bus.

Lees verder onder de foto

De Franse wijngaarden leverden samen een productiewaarde van € 14,3 miljard, wat nagenoeg 30% meer was dan in het slecht verlopen jaar 2017. - Foto: ANP
De Franse wijngaarden leverden samen een productiewaarde van € 14,3 miljard, wat nagenoeg 30% meer was dan in het slecht verlopen jaar 2017. - Foto: ANP

Een nog betere prestatie komt voor rekening van de wijnsector, die in Frankrijk bij de land- en tuinbouw wordt gerekend. Die wijngaarden leverden samen een productiewaarde van € 14,3 miljard, wat nagenoeg 30% meer was dan in het slecht verlopen jaar 2017. Granen deden het eveneens goed met een 3,7% hogere opbrengst van € 10,1 miljard.

Volgens Insee is dit dankzij ‘dynamische prijzen die voldoende compensatie boden voor de lagere oogsten door ongunstige weersomstandigheden met langdurige hitte en droogte’. Olie- en eiwithoudende gewassen kwamen echter met € 2,4 miljard ook weer door het weer bijna 13% lager uit terwijl overige gewassen door de malaise bij suikerbieten met € 1,5 miljard een kleine 12% moesten inleveren.

Lagere prijzen voor varkensvlees

In de veehouderij werd de productie van de sector als geheel omlaag getrokken door de gedurende een groot deel van vorig jaar aanhoudende lagere prijzen van varkensvlees. De grootste bijdrage komt in dit hoofdstuk van de melkveehouderij die samen met andere producten uit de sector een bijdrage leverde van € 10,2 miljard. Dat was slechts een goede 1% meer dan in het voorafgaande jaar, wat nagenoeg overeenkomt met de stijging van de gemiddelde melkprijs. Vee en vlees van runderen, varkens, geiten, schapen en ook paarden leverden € 10,7 miljard op, wat 3,7% minder was, terwijl de opbrengst van pluimvee en eieren met € 4,8 miljard op een vergelijkbaar niveau lag als in 2017.

Gestegen energieprijzen

Aan de inkoopkant wijst Insee vooral op de energieprijzen die tussen 2016 en 2018 in Frankrijk 20% zijn gestegen. Die trend is ook in 2018 zelf onverminderd doorgegaan, met bijvoorbeeld een prijsverhoging van bijna 21% voor rode diesel en van een bescheiden 1,3% voor elektriciteit. Verder waren kunstmest en dergelijke middelen in 2018 5,7% duurder, maar dan wel na een scherpe daling in het voorafgaande jaar.

Insee meldt tenslotte dat de Franse landbouw vorig jaar voor € 7,9 miljard aan steunbijdragen heeft ontvangen. Dat was dan wel € 400 miljoen minder dan in 2017. Dit door lagere bijdragen uit Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en in mindere mate door het wegvallen van de steun na de uitbraken van vogelgriep in 2017 en ook lagere uitkeringen uit het speciale fonds voor natuurlijke rampen.

Of registreer je om te kunnen reageren.