Home

Achtergrond 9 reacties

‘Medestanders krijg je door oplossingen te laten zien’

Melkveehouder Dirk Bruins uit het Drentse Dwingeloo is sinds 1 juli voorzitter van LTO Noord. Hij staat voor een brede belangenbehartiging door LTO en wil dat verhaal ook naar buiten brengen.

Veel boeren zijn supertrots op wat ze doen en willen dat graag laten zien. Daarbij helpen op lokaal en regionaal niveau is iets waar LTO Noord een bijdrage aan moet leveren. Het is een van de speerpunten voor Dirk Bruins, sinds 1 juli nieuwe voorzitter van LTO Noord. Voor Bruins staat voorop dat LTO Noord een belangenbehartiger is en ook blijft. “Een keer hard op tafel slaan kan dan soms nodig zijn, maar daar ga je het in de huidige politieke omgeving niet mee winnen. Goede argumenten en die duidelijk over het voetlicht brengen, daar gaat het om”, volgens Bruins. “Met welles-nietesdiscussies gaan we het pleit niet winnen.”

Wat gaat u als eerste aanpakken als voorzitter?

“We moeten meer laten zien wat we doen. Ik ben voor brede belangenbehartiging en dat kan LTO goed op meerdere manieren. Er is veel geïnvesteerd in de nieuwe organisatie en dat loopt goed weet ik uit eigen ervaring. Maar de resultaten over het voetlicht brengen naar de leden en niet-leden, dat lukt minder goed. Daar moeten we echt mee aan de slag. LTO was een echte lobby-organisatie en dan zie je resultaten pas aan het eind. Die uitkomst is niet het enige dat telt, het werk ervoor blijft nu vaak buiten beeld. Mijn inzet als voorzitter is dat we opkomen voor de sector als geheel.”

Lees verder onder de foto.

Dirk Bruins (44) heeft in maatschap met zijn vrouw een melkveebedrijf in Dwingeloo (Dr.) met 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee op 90 hectare grond. Hij past weidegang toe op zijn bedrijf. Sinds 1 juli is Bruins voorzitter van LTO Noord als opvolger van akkerbouwer Jakob Bartelds. Daarvoor was hij onder meer bestuurder binnen LTO Melkveehouderij, bij FrieslandCampina en Rabobank en voorzitter van het NAJK. Voor het CDA was Bruins bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. - Foto: Ruud Ploeg
Dirk Bruins (44) heeft in maatschap met zijn vrouw een melkveebedrijf in Dwingeloo (Dr.) met 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee op 90 hectare grond. Hij past weidegang toe op zijn bedrijf. Sinds 1 juli is Bruins voorzitter van LTO Noord als opvolger van akkerbouwer Jakob Bartelds. Daarvoor was hij onder meer bestuurder binnen LTO Melkveehouderij, bij FrieslandCampina en Rabobank en voorzitter van het NAJK. Voor het CDA was Bruins bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. - Foto: Ruud Ploeg

Hoe gaat u dat doen?

“Heel veel boeren zijn supertrots op hun vak en op wat ze doen op hun bedrijf. Dat willen ze laten zien en dat gebeurt ook op allerlei manieren via sociale media en in de directe omgeving. Positiviteit levert waardering op ben ik van overtuigd. Het is wel eens lastig om dat goed te doen en daar kan ondersteuning vanuit LTO lokaal en regionaal een bijdrage aan leveren. Die denkkracht en dat enthousiasme moeten we samen gebruiken.”

Er zijn heel wat leden die vinden dat LTO te meegaand is en zich harder op moet stellen tegen allerlei beperkingen die de landbouw krijgt opgelegd. Hoe ziet u dat?

“Dat snap ik heel goed. Maar dan zeg ik ook dat LTO niet de regels of wetten opstelt. Dat gebeurt in Den Haag en soms in Brussel. En als je dan ziet wat de politieke samenstelling is, dan weet je ook dat voorstellen vanuit de landbouw in ieder geval kritisch bekeken worden. We hebben als land- en tuinbouw voor veel zaken een oplossing, denk alleen aan de efficiënte productie in Nederland. Dat wil echter lang niet iedereen zien. Toch moet je als LTO hameren op die oplossingen en ze ook laten zien aan politici en aan het publiek. Werkende oplossingen voor lastige vraagstukken als klimaat en biodiversiteit, daar kun je mee aankomen. Alleen op die manier kun je anderen overtuigen.”

Harde tegenstanders ga je toch niet overtuigen

Dat werkt niet bij iedereen. Radicale tegenstanders van de veehouderij laten zich toch niet ompraten?

“Nee, daar moet je de energie ook niet op richten. Er is een kleine groep tegenstanders van veehouderij die een negatief beeld wil schetsen. Die harde tegenstanders ga je toch niet overtuigen, zonde van de tijd en het levert alleen frustratie op.”

Wat zijn de belangrijkste dossiers nu?

Bruins kijkt even peinzend… “Dat is toch wel het PAS (Programma Aanpak Stikstof, red.) nu dat is afgeschoten door de Raad van State. Wat moet je daar nu mee als ondernemer, vraag ik me ook af. Maar inhoudelijk ga ik er niets over zeggen. Dat hebben we nu juist bij themaspecialisten neergelegd die daar ook verantwoordelijk voor zijn en die ga ik niet voor de voeten lopen. Wat een ander belangrijk thema is binnen LTO is de klimaatdiscussie en specifiek voor LTO Noord de toekomst van de veenweidegebieden. Daar zetten we stevig op in. Zelf sta ik voor LTO Noord als organisatie, ook binnen LTO Nederland.”

Optelsom van alle sectoren is eigenlijk nog steeds een groot gemengd bedrijf

U bent zelf melkveehouder, geeft dat geen spanning met andere sectorbelangen?

“Nee. Ik zie me nu nadrukkelijk als algemeen voorzitter, dus voor het brede belang van alle leden. Natuurlijk zijn er soms wel eens tegengestelde belangen of lijkt dat zo. En ja, dan gaat het soms ook over intensief versus extensief om maar wat te noemen. Dan denk ik maar aan het voorbeeld van bemesting en voer. Vee produceert mest, planten hebben bemesting nodig en vee heeft voer nodig. Mestproductie en de productie van plantaardige sectoren inclusief voer is door specialisatie uit elkaar gegroeid. Maar de optelsom van alle sectoren is eigenlijk nog steeds een groot gemengd bedrijf. We moeten dan ook op zoek naar de punten waar we het wel over eens zijn of kunnen worden. Zoals klimaat, PAS en waterbeheer. Op die onderwerpen moet je je niet tegen elkaar uit laten spelen, anders ben je nergens meer als land- en tuinbouw.”

Lukt dat samenwerken goed binnen LTO Noord en in LTO Nederland?

“Wat mij betreft wel. Iedereen heeft natuurlijke een eigen stijl, dat geldt voor andere bestuurders en voor mezelf. Een bestuur is een optelsom van verschillende personen en kwaliteiten en er zijn nu eenmaal grote verschillen tussen regio’s in Nederland, ook binnen ons werkgebied.

Sectoren hebben binnen LTO al een eigen invulling gegeven aan sectorspecifieke zaken en dat werkt prima. Dat vraagt wel organisatie en zo hebben we LTO Noord en LTO Nederland de afgelopen jaren ook ingericht met portefeuillehouders en de 3 regiovoorzitters in LTO Nederland die zelf geen portefeuille hebben.”

Als je oplossingen laat zien, krijg je medestanders

Is LTO Noord representatief genoeg op het totaal aantal boeren en tuinders?

“Binnen LTO Nederland vertegenwoordigt LTO Noord ongeveer twee derde van zowel het ledenaantal als de productiewaarde van agrarische bedrijven. Als LTO onderhandelen we soms met vakbonden die minder dan 5% van de werknemers vertegenwoordigen en toch een belangrijke stem hebben. Van belang is dat boeren en tuinders zich thuis voelen bij ons. We moeten dus laten zien dat we betrouwbaar zijn, dat er met ons zaken te doen zijn en dat we oplossingsgericht zijn. Daar moeten leden en ook niet-leden van op aankunnen. Als je oplossingen laat zien, krijg je medestanders, alleen maar hard op tafel slaan werkt niet.”

Lees verder onder de tweet.

Hoe kijkt u aan tegen het aanpakken van onjuiste feiten over de landbouw?

“Altijd goed om onjuiste feiten aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld zoals Agrifacts dat doet. Maar vervolgens gaat het ook om oplossingen voor de vragen die er liggen. Het is maar zelden zo dat je alle feiten mee hebt. Iedereen gebruikt een deel van de feiten die het best passen voor het eigen doel. Het is een bijzonder speelveld waarin de landbouw zich bevindt. We aarzelen ook niet om zaken juridisch aan te pakken. Kijk naar de procedure tegen de NVWA over de fipronil-affaire. Dat is niet geworden waar we op gehoopt hadden, maar we hebben het wel geprobeerd.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid rotte appels aan te pakken

Reageert de land- en tuinbouw goed op allerlei kritiek?

Even nadenkend…. “Dat kan ik moeilijk voor anderen zeggen. Bij zaken als mestfraude of fipronil kun je niet alleen maar zeggen het valt wel mee. Je hebt er in ieder geval veel last van, hoe groot of vaak klein het uiteindelijk ook blijkt te zijn. Het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van boeren, de keten en zeker ook van de overheid dat rotte appels worden aangepakt die aantoonbaar moedwillig de boel belazeren. Het onderscheid met een keer een kleine fout maken moet er dan ook zijn.”

Wat is uw drijfveer om boer en bestuurder te zijn?

“Voor mij als melkveehouder is dat toch een combinatie van natuur en ondernemen. Om binnen allerlei voorwaarden, zoals nu de droogte, uiteindelijk toch alles weer op orde te krijgen. Daar geniet ik van en daarom melk ik zoveel mogelijk zelf, in ieder geval ’s morgens. De vrijheid als ondernemer is wel minder geworden, maar er zijn altijd eigen keuzes te maken. Je probeert dat zo te doen dat het optimaal uitpakt. Dat geldt ook voor de land- en tuinbouw als geheel bij het maken van keuzes als bestuurder. Optimaal resultaat is het doel, maar dat wordt door verschillende partijen heel anders uitgelegd. Je zit als bestuurder in een politiek speelveld en daar moet je niet naïef over zijn. Daarbij lijkt kortetermijnsucces mooi, maar wat mij betreft gaan we voor perspectief op lange termijn.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Lekker beginnen als je zelf zegt dat hard op tafel slaan niet werkt. Eén nul achter. Om burgers te overtuigen moet je voorbeelden geven. Bv, kalf bij de koe ok ,maar dan ook bij de ouders dus geen babies na een paar maanden naar de oppas. Bij verbod op éénlingboxen instemmen maar dan ook meerdere babies in de couveuse. Dat soort dingen zeggen. Maakt het voor de burgers veel meer te plaatsen.

 • adjo1951

  Nou nou die komt wel ff aan

 • koestal

  Hij is positiever dan Marc Calon. Wat doet die nu ?

 • Klaasvaak

  "Als je oplossingen laat zien, krijg je medestanders"

  Dan geef je ook toe dat je een probleem veroorzaakt.....

 • wij(boeren) zijn niet instaat om de massa een duidelijk en eerlijk beeld te geven over hoe de wereld volgens ons in elkaar zit. hopelijk lukt dirk bruins en eline vedder wel. inmiddels hebben we toch niks meer te verliezen

 • koestal

  Organiseer een open dag op de boerderij,dan heb je die dag veel medestanders,de andere dag hollen ze naar de supermarkt voor een pak melk of yoghurt voor de laagste prijs.

 • erikvgrinsven

  Beste Dirk,
  Kom net terug van een paar dagen Friesland. verschillende boeren gesproken. Een ding viel mij op. Ze klagen allemaal. Heb zeer weinig gemerkt van dat Trotse gevoel.
  Ze zijn stuk voor stuk negatief. Ik dacht dat wij in het zuiden dat alleen hadden. Het gevoel is daar net zo als hier. Één ding moet boven aan staan. geld verdienen. Steeds maar mee gaan met alles, werk kostprijs verhogend. En zoals ik daar rond kijk , kan die kostprijs niet meer omhoog.
  gr Erik van Grinsven

 • HJ O R

  Beste Erik

  Klopt helemaal, inkomen daar draait het om, daarom ben ik lid van de NMV!!

 • Alco

  Om in te gaan bij het voorwoord:
  "Medestanders krijg je door oplossingen te laten zien".
  Draag dan eens oplossingen aan? Ik zie alleen meeloperij.
  Nee het motto moet zijn:
  "Aantijgingen die berust zijn op aannames en fantasie gaan we bestrijden".

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.