Home

Achtergrond 8 reacties

Glyfosaatverbod als stok achter deur

De Tweede Kamer lijkt aan te sturen op een verbod op glyfosaat als er met de land- en tuinbouw geen afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het gebruik van de onkruidbestrijder.

D66‘er Tjeerd de Groot diende woensdag een motie in, waarin de regering wordt opgeroepen om dit najaar een verbod op glyfosaat wettelijk te regelen voor ‘gemakstoepassingen’, zoals het vernieuwen van grasland, als er geen adequate afspraken worden gemaakt.

Toekomstvisie gewasbescherming

Landbouwminister Carola Schouten wil afspraken maken in lijn met de toekomstvisie gewasbescherming 2030. Zij wil in elk geval een einde maken aan het gebruik van glyfosaat voor het vernieuwen van grasland en de toepassing vlak voor de oogst van graan (pre-harvest). De minister wil ook een eind maken aan zogenoemd kalenderspuiten.

Spuitvrije zones

Een aantal partijen (Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA) dringt aan op de uitfasering van sierteelt waarvoor chemische gewasbescherming voor nodig is of voor de toepassing van (bredere) spuitvrije zones in de omgeving van bewoonde bebouwing of plaatsen waar kinderen spelen. Minister Schouten vindt dat het aan gemeenten is om spuitvrije zones in te stellen. Als er lokaal goede voorbeelden zijn, die elders navolging verdienen, wil de minister de kennis daarover wel helpen verspreiden. Maar ze wil niet in de bevoegdheid van de gemeenten treden. De minister vindt uitfasering van teelten ook geen reële optie.

Knelpunten

Het CDA en ChristenUnie constateren dat er steeds meer ziekten, plagen of onkruid zijn, die niet met het huidige middelenpakket zijn te bestrijden. De minister moet ook hebben voor die knelpunten, zegt Maurits von Martels (CDA). Schouten zegt dat bij de toelating van middelen niet in de eerste plaats gekeken wordt naar de oplossing van knelpunten. “De beste manier om die knelpunten weg te nemen, is door de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verminderen”, aldus de minister, die inzet op de vermindering van het middelengebruik.

Bietenzaadcoating

Het CDA en SGP vragen opnieuw om neonicotinoïden als bietenzaadcoating ondanks het Europese verbod in Nederland toe te laten. De minister wil dat niet. Schouten zet zich wel in om de toelating van biologische middelen met een laag risico te vereenvoudigen en te versnellen. De VVD vraagt daar in een motie om.

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  "De Tweede Kamer lijkt aan te sturen op een verbod op glyfosaat als er met de land- en tuinbouw geen afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het gebruik van de onkruidbestrijder".

  Als we glyfosaat niet meer gebruiken wordt het dus niet verboden.

  Tjeerd gebruikt glyfosaat alleen maar om gemakkelijk te scoren, dat heeft hij een keer tegen een kennis van me verteld.

 • meter

  En vervolgens laat deze minister producten die gespoten zijn met hogere concentraties Roundup uit het buitenland verruimd toe middels het nieuwe handelsverdrag. Hoe krom wil je het hebben. Hier begrijpt toch helemaal niemand meer iets van.

 • hollandagri

  op grasland met kweekgras moet toch ten alle tijden glyfosaat gespoten kunnen worden. overgens is de overheid zelf geheel niet goed bezig met het kweken van zaden van onkruiden zoals ,distels , jakopskruiskruit (waar het vee van sterft). uit natuurgebieden, bermen en dijken. die vervolgens in de landbouwgewassen terecht komen. waardoor er weer meer bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden.

 • farmerbn

  Kan Tjeerd in de Tweede Kamer uitleggen waarom Nederlandse boeren geen glyfosaat mogen gebruiken en waarom Tjeerd wel voorstander is van granen uit Zuid Amerika die flink bespoten zijn met die glyfosaat? Ik denk niet dat hij dat kan en daag hem uit om hier een poging te wagen. Kom Tjeerd , we wachten op je.

 • Het is te zot voor woorden,de boerenstand gemangeld keer op keer met nieuwe regeltjes en wetten in de den Haag weet de rechterhand niet meer wat de linkerhand doet Europees handelsverdrag met zuid-Amerika funest voor Europese boeren alles mag daar ingezet worden qua gewasbescherming en dierenwelzijn ho maar. geen jonge boer(opvolger)heeft nog zin om bedrijf op deze wijze over te nemen werken onder de kostprijs alsof alles zodanig aangestuurd wordt dat we hier in Europa een groot openluchtmuseum worden mettertijd .

 • grol1

  Als de gemeenten teeltvrije zones mogen instellen
  Dan is het hek v.d dam,dit is toch niet te vatten.!!!!
  Ps glyfosaat is een gelopen race,tis alleen de vraag wanneer.

 • info36

  Alles puur op emotie.

 • eltjo.huizenga1

  “De beste manier om die knelpunten weg te nemen, is door de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verminderen”... daar moet ik eens heel goed over nadenken... Hoe werkt dat dan?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.