Home

[Missing text /esp/article/type/article for nl] 6 [Missing text /esp/article/comments for nl]

Europese boeren woedend over Mercosur-akkoord

Europese boerenbonden vrezen oneerlijke concurrentie en zien een bedreiging voor hun rundveesector.

Franse en Ierse boerenorganisaties hebben woedend gereageerd op het Mercosur-handelsakkoord dat de Europese Unie na 20 jaar onderhandelen heeft gesloten met het blok van vier Zuid-Amerikaanse landen: Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

“Het akkoord is een harde klap voor de landbouw en is bedriegerij voor de consument”, zegt voorzitter Christiane Lambert van de grote Franse boerenkoepel FNSEA.

“Het akkoord is slecht voor de Ierse boeren, slecht voor het milieu en slecht voor de standaarden in de EU,” zegt haar collega Joe Healy van de Irish Farmers Association op zijn beurt.

Het Mercosur-akkoord is slecht voor Ierse boeren, slecht voor het milieu en slecht voor EU-standaarden, klinkt het bij de Ierse boerenbond - foto: John Caffrey.
Het Mercosur-akkoord is slecht voor Ierse boeren, slecht voor het milieu en slecht voor EU-standaarden, klinkt het bij de Ierse boerenbond - foto: John Caffrey.

De vier Mercosur-landen mogen straks jaarlijks 99.000 ton rundvlees naar de EU exporteren tegen een ‘preferentieel invoerrecht’ van 7,5%. Daarnaast kan er ook 180.000 ton suiker en 100.000 ton pluimveevlees naar de EU.

Dat is bovenop de nu al toegestane volumes. Aan de andere kant zet Mercosur de deur verder open voor bijvoorbeeld Europese kaas, olijven of wijn en voor auto’s.

Rundveehouderij bedreigd

Zowel Lambert als Healy ziet dat als een enorme bedreiging. Vooral voor de rundveehouderij, die in Frankrijk en Ierland een grote rol speelt. Bovendien spreken ze van een ondermijning van de in Europa geldende hoge eisen.

Lambert: “Hoe kan de regering tegen onze boeren zeggen: doe er een schepje bovenop; minder antibiotica, minder bestrijdingsmiddelen, meer traceerbaarheid. En vervolgens de sluizen openzetten voor een land als Brazilië waar het ene na het andere vleesschandaal bekend wordt. Dat is of naïviteit of bedrog.”

We moeten de krachten bundelen om dit alsnog van tafel te krijgen

Zij stelt dat driekwart van de in Brazilië toegestane middelen in de EU verboden is. “Dat vinden we straks terug in allerlei bewerkte voedingsproducten waar de controle op herkomst en samenstelling niet zo streng is.”

Lambert wil nu zo snel mogelijk met vertegenwoordigers van getroffen sectoren met de Franse president Macron praten om hem ertoe te bewegen het akkoord alsnog af te wijzen. “We moeten gezamenlijk optreden en de krachten bundelen om dit alsnog van tafel te krijgen.”

Rundvee groot in Ierland

IFA-voorzitter Healy is in Ierland hetzelfde van plan. Hij wijst er op dat de rundveehouderij met een waarde van € 3 miljard in Ierland een veel grotere plaats inneemt dan in andere EU-landen. Zijn bond heeft jaren gestreden tegen het Mercosur-akkoord.

De EU heeft de Ierse en Europese boeren uitverkocht

“De EU heeft de Ierse en Europese boeren uitverkocht. Hoewel commissaris Hogan veel goed werk heeft gedaan, moet hij terugkijkend op zijn vijf jarige periode deze uitverkoop door de Commissie toch als een laagtepunt zien. Je ogen sluiten voor de dubbele standaarden en milieu-afbraak in Brazilië is niet te verdedigen.”

De waardevolle EU-vleesmarkt wordt overgeleverd aan ranchers en fabrieksboerderijen zoals in Brazilië, is de kritiek van Europese boerenbonden - foto: Henk Riswick.
De waardevolle EU-vleesmarkt wordt overgeleverd aan ranchers en fabrieksboerderijen zoals in Brazilië, is de kritiek van Europese boerenbonden - foto: Henk Riswick.

Healy denkt dat het akkoord ‘een achterkamertjes-deal is met grote bedrijven en hun aanhang – zoals Mercedes en BMW – om meer auto’s in Zuid-Amerika te kunnen verkopen.

De EU heeft met de witte vlag gezwaaid zonder een seconde na te denken aan wat consumenten hier verwachten van hun boeren

“Maar onze meest waardevolle vleesmarkt wordt overgeleverd aan Zuid-Amerikaanse ranchers en fabrieksboerderijen. We hebben te maken met de hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu. Dat geldt niet voor boeren in Brazilië.”

“Onze regering en de EU hebben echter toch met de witte vlag gezwaaid zonder ook maar een seconde te denken aan wat consumenten hier verwachten van hun boeren.”

Bauernverband: Onaanvaardbaar’

Ook in Duitsland wordt uiterst kritisch gereageerd op het akkoord. Het Bauernverband (DBV) vindt de zaak ‘onaanvaardbaar’ en noemt het akkoord ‘totaal onevenwichtig’.

Bovendien getuigt de ondertekening door de Europese Commissie van een dubbele moraal, zegt DBV-voorzitter Joachim Rukwied. “Het akkoord bedreigt de toekomst van veel gezinsbedrijven, die aan de hoge Europese normen moeten voldoen.”

De landbouw mag niet ten gunste van de auto-industrie worden opgeofferd

In Zuid-Amerika ligt de lat volgens hem duidelijk lager als het gaat over milieu, klimaat, gewasbescherming en de inzet van antibiotica. Ook staat het akkoord haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van de bondsregering.

De regeringsleiders in de EU moeten het akkoord zo niet goedkeuren, luidt derhalve de oproep van DBV. “De landbouw mag niet ten gunste van de auto-industrie worden opgeofferd”, aldus Rukwied in zijn reactie op het Mercosur-verdrag.

De Deense landbouworganisatie LF heeft in een eerder stadium al van haar afkeuring blijk gegeven. De Denen vrezen, net als de Duitsers, vooral gevolgen voor de rundvlees- en pluimveesector.

Ruud Peijs en Wim Verseput

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • denkenwerk

  Waarom geen reactie van LTO ????

 • HJ O R

  LTO is niet voor of tegen.
  DDB en NMV zijn tegen.

 • Bennie Stevelink

  @denkenwerk, het grootste nadeel doet zich voor bij de rundvleessector. Een voordeel is er voor de zuivel door een grotere kaasexport. Aangezien wij in Nederland weinig doen met rundvlees maar veel doen met zuivel is het akkoord voor Nederland waarschijnlijk niet zo negatief. De opstelling van LTO is dan ook gematigd.

 • info36

  Laat wel zien dat het blind volgen vooral door de Nederlandse boeren van opgelegde eisen door de supermarkten o.a. planet proof een grote dommigheid is.
  Ga met z'n allen toch niet mee met al die onzin. Wettelijke eisen zijn al meer dan genoeg.

 • Tuig

  Bennie,Wat dacht je van vleeskuikens ? Hoe kan een land veel doen met zuivel en weinig met rundvlees? Die koeien blijven toch ergens ?

 • J en M

  is ook iets met principe Bennie....?

[Missing text /esp/comments/showmore for nl]

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]