Home

Achtergrond 1 reactie

Droogte in Noorden, Zuiden en Oosten

Boeren in het Noorden, Zuiden en Oosten van het land hebben te maken met een neerslagtekort. Landelijk is het neerslagtekort nog niet groot, maar plaatselijk is de impact groot.

In verschillende regio’s staan de haspels weer op de akkers te draaien. De regen bleef de afgelopen weken plaatselijk uit. De afgelopen dagen konden boeren in de meest kritieke regio’s zoals het westen van Zeeland, het oosten van Gelderland en Overijssel rekenen op slechts enkele millimeters neerslag. Het neerslagtekort loopt plaatselijk al op tot 240 millimeter.

Verbod op beregenen

Net als vorig jaar hebben de hoger gelegen zandgronden, de Achterhoek, Twente en het oosten van Brabant de grootste problemen met de aanvoer van water. Deze regio’s zijn grotendeels afhankelijk van regenwater. Waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa & Maas, Limburg en Vallei & Veluwe hebben al plaatselijk verboden om te beregenen met oppervlaktewater. Op sommige plaatsen is dit ook al een tijd niet meer mogelijk, omdat beken zijn opgedroogd.

Waterschappen

Het waterschap Rijn en Ijssel houdt in het eigen werkgebied het neerslagtekort bij. Daar is het huidige neerslagtekort, gemeten op woensdag 10 juli, al boven de 5 droogste jaren uit gestegen. Gemiddeld is het tekort ruim 200 millimeter. Waterschap Drents Overijsselse Delta ziet een groter neerslagtekort in haar werkgebied dan in de rest van Nederland. Het schap ziet een toename aan boeren die gaan beregenen en vraagt hen om zich te melden volgens de regeling.

Lage grondwaterstand Friesland

Het Friese Wetterskipkampt nog altijd met een lage grondwaterstand, een overblijfsel van de droogte van vorig jaar. De provincie ligt echter een stuk gunstiger qua wateraanvoer dan de collega’s in het oosten en heeft genoeg water tot haar beschikking. Het Wetterskip gebruikt water uit het IJsselmeer om de waterstand in meren, kanalen, vaarten en sloten op peil te houden. Waar mogelijk wordt de stand zelfs verhoogd om een voorraad op te bouwen. De vergunning hiervoor is vorige week verlengd voor een jaar.

Peilen hoog in Zeeland

Ook waterprovincie Flevoland houdt de peilen hoog om water te kunnen bufferen voor beregening. De verhoging is nu 10 centimeter, Waterschap Zuiderzeeland houdt dit zo lang mogelijk zo. Het waterschap is minder gevoelig voor droogte omdat de kleigrond relatief laag ligt. In Zeeland, grotendeels het werkgebied van waterschap Scheldestromen, is het voor boeren simpelweg wachten op regen. Vanwege het zilte (grond)water is beregenen daar voor de meeste ondernemers geen optie.

Droogte in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen hebben boeren te maken met droogte. De grondwaterstandsindicator van de Vlaamse Milieumaatschappij laat een situatie zien die vergelijkbaar is met vorig jaar, aldus Vilt.be. De metingen van de grondwaterstanden vonden afgelopen weekend, op zondag 7 juli, plaats. Een derde van de grondwaterstanden was toen zeer laag, een kwart laag, constateert de Vlaamse Milieumaatschappij. Bij ruim een derde gaat het om een normaal peil. Eind vorige week kondigden de provincies Limburg en Antwerpen al een beregeningsverbod uit voor delen van die provincies. Ook in West-Vlaanderen wordt gesproken over een verbod.

Eén reactie

  • koestal

    Er is regen voorspeld,maar afwachten wat er gaat vallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.