Home

Achtergrond

Afspraken over preventie vogelgriep en AVP in Diergezondheidsfonds

Het ministerie van LNV gaat met betrokken sectoren en regionale overheden strategische plannen opstellen om het risico op uitbraken van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep zo klein mogelijk te maken.

Dat is onderdeel van het akkoord dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de veehouderijsector heeft gesloten over de bestrijding van besmettelijke dierziekten en de financiering daarvan. Namens de veehouderij is het convenant over het Diergezondheidsfonds ondertekend door ZuivelNL, BO Kalversector, Avined, POV, de vakgroepen schapen- melkgeiten- en vleesveehouderij van LTO en het platform kleinschalige schapen- en geitenhouders.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kosten tussen de overheid en de sectoren voor de bestrijding en preventie van dierziekten, zoönosen en ziekteverwekkers en voor de monitoring die gericht is op het vroegtijdig opsporen van dierziekten.

Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn dan de plafonds, betaalt LNV dit volledig

Plafonds per sector

Per diersoort is vastgelegd hoeveel de sector maximaal bijdraagt aan de kosten. Voor de rundveehouderij is dit vastgesteld op € 34,2 miljoen voor de vijfjarige kosten en € 9 miljoen voor de bestrijdingskosten. Voor de varkenssector gaat het om € 16,9 miljoen voor de vijfjaarlijkse kosten en € 41 miljoen voor bestrijdingskosten, waarvan € 22 miljoen voor Afrikaanse varkenspest. Voor de pluimveesector is het vijfjaarlijkse plafondbedrag vastgesteld op € 46 miljoen en de bestrijdingskosten op € 32 miljoen, waarvan € 2 miljoen voor NCD. Voor de schapen- en geitensector gaat het om respectievelijk € 4,7 en € 3,9 miljoen voor vijfjaarlijkse kosten en € 490.000 voor bestrijdingskosten.

Er is een akkoord gesloten over de verdeling van kosten tussen de overheid en de sectoren voor de bestrijding en preventie van dierziekten. - Foto: ANP
Er is een akkoord gesloten over de verdeling van kosten tussen de overheid en de sectoren voor de bestrijding en preventie van dierziekten. - Foto: ANP

Geen grote veranderingen

De kosten voor de rundveehouderij en schapen en geiten blijven gelijk ten opzichte van de huidige afspraken over het Diergezondheidsfonds, omdat er geen grote veranderingen zijn in het risico op uitbraken van relevante besmettelijke dierziekten. Voor varkenshouderij en voor pluimveehouderij zijn de kosten iets gedaald, omdat blaasjesziekte bij varkens en laagpathogene vogelgriep straks niet meer bestrijdingsplichtig zijn.

Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn dan de plafonds, betaalt LNV dit volledig.

De vijfjaarlijkse kosten zijn kosten voor preventie, onderzoek naar nieuwe dierziekten en basismonitoring. Deze kosten worden voor de helft door de overheid en voor de helft door de sector betaald. Ook de kosten van de Autoriteit Diergeneesmiddelen vallen onder deze kosten. Bestrijdingskosten zijn de kosten die gemaakt worden als er daadwerkelijk een uitbraak van een ziekte zijn, zoals kosten voor screening, noodvaccinaties, tegemoetkoming voor geruimde dieren. Over de verdeling van deze kosten zijn per onderwerp afspraken gemaakt.

De sectorale bijdragen worden via sectorale heffingen geïnd bij de boer

Melkveehouderij gaat ook heffing betalen

De sectorale bijdragen worden via sectorale heffingen geïnd bij de boer. De tarieven voor varkens wijzigen niet, omdat de verwachte kosten voor preventie en bestrijding niet significant veranderen. De heffingstarieven voor pluimveehouders worden aangepast omdat de verwachte kosten voor preventie en bestrijding lager uitvallen in 2020 en omdat de kosten anders worden verdeeld over de diverse categorieën pluimveebedrijven. De heffingstarieven voor het houden van schapen en geiten zijn aangepast omdat ze toebedeeld zijn naar schapen óf geiten. Dat tarief was voorheen gelijk. Hierdoor stijgt het tarief voor geiten en daalt het tarief voor schapen. “Hiermee wordt recht gedaan aan de veranderde verhouding tussen het aantal schapen en geiten”, aldus het ministerie. Voor het houden van runderen zal vanaf 2020 voor het eerst een heffing worden opgelegd omdat voorheen deze uitgaven uit de reserves van ZuivelNL werden voldaan.

Akkoord is voor groot deel identiek aan de huidige afspraken

LTO tevreden

Jeannette van de Ven, portefeuillehouder gezonde dieren van LTO Nederland, is tevreden over het akkoord over het Diergezondheidsfonds (DGF), dat volgens haar voor een groot deel identiek is aan de huidige afspraken. Wel maakt LTO zich zorgen over de invloed van natuur op het risico voor dierziekteverspreiding. “We krijgen steeds meer interactie tussen gehouden dieren en dieren die in de natuur leven. Dat is een risico. De overheid ziet dit als ondernemersrisico, wij zien dat toch wat anders”, zegt Van de Ven. Dat er nu roadmaps worden gemaakt voor vogelgriep en Afrikaanse varkenspest, met in dat laatste aandacht voor het bestrijden van wilde zwijnen buiten de gebieden waar ze toegestaan zijn, vindt Van de Ven een goede ontwikkeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.