Home

Achtergrond 3 reacties

Praktijk aan zet voor certificering mestsector

Een geborgde mestsector waarin mest weer waarde krijgt, is het doel van voorstellen van stichting MAC.

Certificering van bedrijven in de mestketen komt voort uit het plan ‘Samenwerken in een eerlijke keten’. Ruud Huirne, voorzitter van Stichting MAC, en andere betrokken partijen willen de link met mestfraude vermijden.

Dat was wel de aanleiding voor een plan van aanpak vanuit de sector, maar het idee voor een borging van bedrijven in de mestketen leeft al veel langer, volgens Huirne.

Ketens, daar zijn we als landbouw goed in en dat moet ook voor mest gaan lukken, zegt Ruud Huirne.
Ketens, daar zijn we als landbouw goed in en dat moet ook voor mest gaan lukken, zegt Ruud Huirne.

Fraude is niet de aanleiding voor de opzet van het certificeringssyteem?

“Nee, de gedachte speelt al veel langer. Ja, er zijn fraudegevallen geweest, maar het gaat om een veel groter belang dat al jaren speelt. Mest is in potentie geld waard en afnemers willen dan weten wat er inzit. Dat geldt voor akkerbouwers, maar ook andere partijen in de ketens willen garanties dat zorgvuldig gewerkt wordt.”

Is deelname verplicht?

“Op dit moment is nog geen verplichte deelname voorzien. Dat kunnen we als sector ook niet opleggen. Het idee is dat het belang groot genoeg is voor alle partijen om mee te doen. Dat is natuurlijk per sector verschillend.

Veehouders hebben belang bij lagere kosten voor mestafzet. Akkerbouwers willen weten wat er in de mest zit en intermediairs moeten zaken doen op basis van onderbouwde betrouwbare gegevens. Alleen op die basis kan een mineralenkringloop werken en daar hebben alle partijen belang bij.”

Is dat voldoende basis voor een flink pakket voorschriften?

“Het gaat erom dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen en over en weer certificering verlangen. Dan gaat het werken. Daar is ook de huidige fase van inzage voor bedoeld. Als er punten zijn die nog aangepast moeten worden, dan kunnen bedrijven dat laten weten.

Een belangrijk voordeel van werken met gecertificeerde partners is dat het beter inzicht oplevert voor je eigen bedrijf. Een verplichting kunnen we niet afdwingen. Dat kan alleen de overheid.”

Steunt het ministerie van LNV deze aanpak?

“De opzet die we nu hebben gekozen, is afgestemd met het ministerie. LNV gaat ermee naar Brussel en het hele systeem is ook van belang om dierlijke mest als kunstmestvervanger te mogen gebruiken. Dat is belangrijk voor de sector en past in het kringloopdenken. Waarom kunstmest gebruiken als er een goed en geborgd alternatief is?

Het certificeringssysteem ondersteunt de marktgerichte mestketen. Ketens, daar zijn we als landbouw goed in en dat moet ook voor mest gaan lukken. Dat willen we al jaren en het komt met dit systeem weer een stap dichterbij. Daar ben ik van overtuigd.”

Laatste reacties

  • 112

    weer een man die zijn kontzak wil vullen over de boer zijn rug

  • john***

    klinkt als minas 2.0. Mineralen aanvoer per bedrijf nog koppelen en de producten en systeem is weer als vanouds...

  • Tinus1

    Helaas een utopie, de variatie van mineralen in mest, grondstoffen, voer en vee is veel te groot en bedrijfsspecifiek. Als je niet met fosfataire normen werkt kan er nooit. Dan is het alleen toneel voor de bühne.

Of registreer je om te kunnen reageren.