Home

Achtergrond

Oproep FBE Noord-Holland: meld ruilocaties ganzen

Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland roept boeren en leden op om ruilocaties van de overzomerende ganzen te melden.

De FBE heeft de provinciale ontheffing voor het vangen binnen en wil binnenkort starten met de ruivangsten in de provincie Noord-Holland. Dat meldt FBE Noord-Holland in haar nieuwsbrief. Doel van het wegvangen van de ganzen is om landbouwschade te voorkomen en te beperken. Daarnaast wil provincie de vliegveiligheid op en rondom Schiphol vergroten. De oproep is geplaatst om de concentraties van ganzen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en de juiste afweging te maken bij de inzet van vangteams.

Gazenbeheerplan

Naast het wegvangen van de grotere ruiconcentraties ganzen (>100 ganzen), wordt net als vorige jaren ook ingezet op het wegvangen van de kleinere concentraties ruiende ganzen (50-100). Locaties van ruiende ganzen kunnen doorgegeven worden aan info@fbenoordholland.nl.

De ruivangsten zijn onderdeel van een samenhangende afspraak waarbij ook nestbehandeling, werende middelen en afschot worden ingezet. Uitvoering van het ganzenbeheer vindt plaats conform het Ganzenbeheerplan 2015-2020 en het Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol 2018-2024 en de daartoe afgegeven ontheffingen en vrijstellingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.