Home

Achtergrond

Mest, PAS, klimaat, hitte – in de kringloop komt alles bij elkaar

Soms worden Kamerdebatten zo veelomvattend, dat er nog weinig focus in is aan te brengen.

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer praatte 24 juni een halve dag met landbouwminister Carola Schouten over het realisatieplan van de bewindsvrouw bij haar landbouwvisie.

Debat leidt tot vijftien moties

Het werd een debat met een caleidoscopisch beeld van de land- en tuinbouw. Het door de rechter van tafel geschoven Programma Aanpak Stikstof, het verdienmodel van de boer, de mededingingsregels, het klimaatbeleid, handelsverdragen, het mestbeleid en zelfs de hitte passeerden de revue.

Uiteindelijk leidde het debat tot vijftien moties. D66‘er Tjeerd de Groot kwam met drie oproepen aan de regering, onder andere om afspraken te maken met andere partijen in de voedingsketen, omdat verwerkende industrie en supermarkten het consumentengedrag kunnen sturen. “Aan een touw moet je trekken, niet duwen”, zei De Groot.

Dierenwelzijn en kringlooplandbouw

Zijn oproep aan de regering om dierenwelzijn een concreet onderdeel van de kringlooplandbouw te maken, leverde discussie op met coalitiegenoten VVD en CDA, Jaco Geurts (CDA) vroeg zich af of D66 wil dat Nederland in de praktijk binnen de EU voorop wil gaan lopen. Helma Lodders (VVD) wil niet dat verplichtingen aan supermarkten worden opgelegd. Dat is iets wat Schouten ook niet wil en kan, zegt ze.

De Groot sloot zich aan bij de uitleg van de minister, wat PvdA‘er William Moorlag de opmerking ontlokte dat de coalitiepartijen elke angel uit het debat over de kringlooplandbouw halen, “zodat in de omtrek van 350 meter van het Plein alle bier doodslaat”.

De VVD vraagt aandacht voor de evenwichtsbemesting. Dat moet uitgangspunt zijn bij het beleid

Online mogelijkheden

Het CDA wil dat minister Schouten nagaat welke (online) mogelijkheden er zijn voor boeren om producten rechtstreeks aan consumenten af te zetten, bij voorbeeld in samenwerking met online supermarkten.

De VVD vraagt aandacht voor de evenwichtsbemesting. Dat moet uitgangspunt zijn bij het beleid, vindt Lodders, en niet slechts een streven. Zover wil de minister niet gaan. Zij zegt dat een volledige evenwichtsbemesting als uitgangspunt weleens zou kunnen botsen met Europese regels.

En dan de hitte: de Partij voor de Dieren bepleit een integraal hitteplan voor dieren, inclusief een verbod op diervervoer op zomerse dagen (boven 25 graden Celsius.) De minister kon daar in dit kringloopdebat niet in meegaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.