Home

Achtergrond 7 reacties

Meer risico op explosies bij dichte stalvloeren

Een belangrijke reden dat een explosie in een rundveestal in Markelo, gemeente Hof van Twente, begin dit jaar kon ontstaan, is dat de wetgever meer let op milieuaspecten dan op de veiligheid van mens en dier.

Doordat alleen nog maar emissiearme vloeren in stallen mogen worden toegepast kunnen gassen zich gemakkelijk ophopen onder de dichte stalvloer. In combinatie met andere factoren levert dat een groter gevaar voor explosies op. Dat concludeert de Omgevingsdienst Twente in het dinsdag verschenen onderzoeksrapport dat in opdracht van de gemeente Hof van Twente is opgesteld.

“De afstemming tussen de verschillende wetgevingsterreinen wordt gemist. We zien dat wetgeving gericht is op beperking van milieugevolgen óf op veiligheidsaspecten”, zegt directeur Jan Willem Strebus van de Omgevingsdienst Twente tijdens een persconferentie op het gemeentehuis in Goor.

Explosie met grote steekvlam

Op 22 februari ontstond na het mengen van mest onder de stalvloer van melkveehouder Freek ter Weele een explosie met een grote steekvlam en een drukgolf tot gevolg. Hierdoor stortte een aantal vloerdelen in en kwamen tientallen koeien in de mestput terecht. 16 koeien overleden direct in de mestput en 6 later aan de gevolgen van het ongeluk.

Voor het onderzoek heeft de Omgevingsdienst Twente alle 22 melkveehouders in de gemeente Hof van Twente bezocht die ook werken met een emissiearme vloer.

Geen enkele blaam

De getroffen melkveehouder treft volgens de Omgevingsdienst geen enkele blaam. Zijn bedrijf voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en de eisen die het Activiteitenbesluit stelt.

Volgens een reconstructie door de Omgevingsdienst heeft het ongeluk kunnen ontstaan door een samenloop van factoren. Zo was er sprake van veel schuim op de mest. Strebus: “We weten uit eerder onderzoek dat schuim veel mestgassen bundelt. Door het mixen van de mest gaat de schuimlaag kapot en komt er in 1 keer een grote hoeveelheid mestgassen vrij.” Daarnaast was het op die bewuste dag in februari windstil waardoor de concentratie methaangas zich niet snel genoeg heeft verspreid. Volgens de Omgevingsdienst heeft een aanwezige ontstekingsbron vervolgens het gas doen ontploffen. Welke dat geweest is heeft men niet kunnen vaststellen.

Adviezen

Voor verantwoordelijk wethouder Wim Meulenkamp is het onbevredigende aan de uitkomst dat de explosie ontstaan is zonder dat er een fout is gemaakt. “De vinger is er wat dat betreft niet op te leggen. We kunnen boeren alleen maar adviezen geven naar aanleiding van de bevindingen.”

Ik vind dat eigenlijk heel moeilijk te verkopen, maar ik kan en mag niets anders vergunnen

Door de geldende wetgeving is Ter Weele verplicht eenzelfde vloer in zijn stal te leggen. “Ik vind dat eigenlijk heel moeilijk te verkopen, maar ik kan en mag niets anders vergunnen”, zegt Meulenkamp.

Jan Willem Strebus: “We raden boeren met een dichte vloer aan te zorgen voor voldoende ventilatie in de stal. Pas op met het mixen van mest waar schuim op staat, daar is een goede ventilatie heel belangrijk omdat er veel mestgassen vrijkomen uit het schuim.”

Risico op brand toegenomen

Omdat in de ogen van de Omgevingsdienst in de wetgeving de nadruk op milieuaspecten ligt is het risico op brand toegenomen. Er is een vergrote kans op brand onder andere door de langdurige opslag van mest onder stallen. Daarom gaat de dienst via college Omgevingsdiensten een landelijke voorlichtingscampagne op zetten om ongelukken te voorkomen. Van de politiek wordt gevraagd een betere afweging te maken tussen maatregelen voor milieu en die voor de veiligheid van mens en dier.

Lees ook: Explosie Markelo geen verrassing voor brandweer

Laatste reacties

 • Stop met het bouwen van deze plofstallen en bedenk een systeem wat echt emissiearm en veilig is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.

 • sjoerddehoop1

  Je kunt beter de mest bewerken met bacteriën zodat er geen schuim met giftig gas kan ontstaan!
  Er zijn veel praktijkvoorbeelden waar de mest bij het mixen niet meer gevaarlijk is door deze bewerking.
  Goed voorbeeld doet goed volgen. De wetgever weet het niet altijd beter. Bovendien draait de boer zelf op voor de schade aan eigen gezondheid en die van de dieren.

 • hollandagri

  Stoppen met deze vloeren. Uit het onderzoek dat er deze week over kringloop is bekend gemaakt blijkt dat er geen draagkracht is voor vloeren bij melkveehouders.
  Beluchten van drijfmest is prima bron oplossing met goede resultaten met veel bijkomende voordelen die vloeren niet hebben. Minder geur, betere N opname (minder kunstmest nodig), veiliger. Altijd drijfmest die klaar voor gebruik is. Daarmee kan er a la minute met goede ammoniakvriendelijke weer gereden worden. stapelvoordeel.

 • hollandagri

  Uit het Twentse onderzoek blijkt dat er minder ammoniak wordt gemeten bij bedrijven met lagere melkproductie. Daarmee kun je afvragen wat het rendement is van de intensivering die de zuivelsector bevordert.

 • koestal

  Waarom is dit niet beter onderzocht? Anders wordt zoiets precies onderzocht door allerlei overheidsinstanties,nu werd het domweg verplicht gesteld ,wat een miskleun.Wat een onnodige risico,s.

 • landboer

  Iedereen met een beetje gezond verstand heeft altijd wel geweten dat afsluiting van de mest kelder om emissie tegen te gaan slechts een theoretische oplossing is, maar wanneer het verplicht is bij nieuwbouw heb je geen keus.

 • Gat

  @landboer nu wil brabant mij die flauwekul verplichten. Nou heb ik mar 15% van rundveemest in put. Nog 10% jongvee waar ik geen uitstoot kan van merken en 75% in mestbassin wat emmissiearm is. Wat is die 15% dan bij een put die gem halfvol zit dus 7.5% nog. Koeien die zomers buiten gaan. Ja wat houd je dan nog over 3/4 % ????
  Ik kan beter een oude porsche kopen en zondags tank leeg rijden met toeren. Dan me geld in roosters steken waar ik geen plezier van heb en koei ook niet.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.