Home

Achtergrond 27 reacties

‘Leren van aanpak Mansholt’

Minister Carola Schouten wil toe naar kringlooplandbouw. Een klankbordgroep van boeren en tuinders adviseert de minister hierbij. Ruud Zanders van pluimveebedrijf Kipster is lid van de groep. Hij pleit voor ingrijpende maatregelen. Maar wel met respect voor ondernemers die de omslag niet kunnen maken.

Opeens was daar dat telefoontje. Of hij mee wilde draaien in de Klankbordgroep Kringlooplandbouw, de club van 15 boeren en tuinders die minister Carola Schouten adviseert over de door haar gewenste omslag in de sector. Ruud Zanders hoefde er niet lang over na te denken. Natuurlijk doet hij mee. De groep is inmiddels 2 keer bij elkaar geweest. “We worden door het ministerie serieus genomen”, is zijn indruk tot nu toe.

Ruud Zanders: “Elke agrariër is in principe in staat zijn eigen afzetmarkt te organiseren.” - Foto: Bert Jansen
Ruud Zanders: “Elke agrariër is in principe in staat zijn eigen afzetmarkt te organiseren.” - Foto: Bert Jansen

Zanders staat vierkant achter de visie van de minister. Hij zegt er wel wat bij. “De grote vraag is nu of we de visie aanpassen aan de mogelijkheden van de sector of andersom, de sector aanpassen aan de visie. Ik kies voor het laatste. Pappen en nathouden is geen optie. Ingrijpende veranderingen zijn nodig. Laten we ons daar niet door laten afschrikken. Inkrimping van de veestapel is zo’n mogelijke ingreep. Sterker nog, ik denk dat je daar gauw op uitkomt als je echt toe wilt naar kringlooplandbouw.”

Koers bepalen en vasthouden aan de richting

Of zijn bezoeker ooit van Sicco Mansholt heeft gehoord, de befaamde Europese landbouwcommissaris, vraagt hij. “De oorlog was net voorbij. Nooit meer honger was zijn devies. Hij nam vergaande maatregelen om de landbouw te hervormen. Met succes, ondanks de grote weerstand. We leven in een andere tijd. Maar ook nu is een omslag nodig. Laten we van Mansholt leren dat het goed is om standvastig vast te houden aan de koers die je hebt uitgestippeld.”

Hoe lokaler de kringloop hoe beter. Daar werken we aan. Het kan nog altijd beter

Zanders is initiatiefnemer en eigenaar van Kipster in Venray, naar eigen zeggen het meest dier-, milieu- en mensvriendelijke legpluimveebedrijf in de wereld. De 24.000 hennen scharrelen in een bosrijke omgeving, het voer is afkomstig uit de levensmiddelenindustrie, de haantjes worden niet vergast maar afgemest en de eieren (3 sterren) gaan allemaal rechtstreeks naar Lidl. Past allemaal bij kringlooplandbouw, zegt Zanders. “Klinkt heel vergaand en uniek, en we hebben er ook keihard voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, maar alles kan worden gekopieerd. Graag zelfs.”

Dierenwelzijn staat aan de basis van kringlooplandbouw

Hij wijst op het voer. Hiervoor maakt Kipster geen gebruik van landbouwgrond. “Wij voeren onze kippen met speciaal ontwikkeld voer dat we maken uit reststromen van bijvoorbeeld bakkerijen. Ons voer bestaat voor 97% uit restjes aangevuld met 3% vitamines en mineralen. Daardoor is de CO2-voetafdruk van een kilo voer de helft kleiner dan standaard kippenvoer.”

Als het gaat om kringlooplandbouw is dierenwelzijn een basisvoorwaarde, zegt hij. “Kippen zijn van nature bosvogels en daar hebben wij onze stal en de buitenruimte op ingericht. Als je ervoor kiest om dierlijk eiwit te produceren, doe dat dan met respect voor het dier. En ook daar hebben we als landbouwland nog flinke stappen te zetten”

Wellicht zijn pijnlijke beslissingen nodig. Wees daar niet bang voor

Nee, Kipster is nog niet 100% kringloop. Daar wil hij wel graag naar toe. “Onze mest gaat nu naar akkerbouwbedrijven in het buitenland. Nog mooier is als ik hiervoor een samenwerking aanga met boeren die graan leveren aan de bakkerijen van Lidl. Hoe lokaler de kringloop hoe beter. Daar werken we aan. Het kan nog altijd beter.”

Maak omslag naar kringlooplandbouw met respect voor de boer

Directe verkoop aan Lidl levert een relatief hoge prijs op. Bovendien heeft hij bij deze afnemer afzetzekerheid voor lange termijn. “Is natuurlijk ook nodig om dit allemaal te financieren. Jij hebt makkelijk praten, hoor ik weleens. Onzin, we hebben daar hard voor geknokt. Elke agrariër is in principe in staat zijn eigen afzetmarkt te organiseren.”

Durf in te grijpen, is zijn kernadvies aan minister Schouten. “Wellicht zijn pijnlijke beslissingen nodig. Wees daar niet bang voor, maar doe het wel met respect naar de agrariërs die de omslag niet kunnen maken. Die groep moet je wel sociaal en financieel begeleiden.”

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Volgens mij was het doel van het Mansholt-beleid niet het voorkomen van honger. Het doel was de uitvoering van de sociaal-economische agenda van de PvdA. Dit bestond eruit dat de koopkracht van de bevolking omhoog moest zonder te sterke loonstijging. De koopkracht van de laagst betaalden zou daarbij relatief sterker moeten stijgen als die van de hoogst betaalden.
  Dit kon gerealiseerd worden door voedsel zo efficiënt mogelijk te produceren. Het aandeel van het inkomen wat burgers moesten aanwenden voor voedsel moest naar beneden.

 • Maas1

  Het is heel belangrijk dat 13 juni tweede kamer leden aandachtig notie nemen van de visie van
  De Heus.
  Je heb mensen die hun visie verwoorden in sector en landsbelang en je heb mensen die gaan voor eigen financiëel gewin,en daarbij niet schromen om sector genoten over de klink te helpen.

 • farmerbn

  Het hele kringloopverhaal is flauwe kul en alleen opgezet om minder vee te krijgen. Om een beetje support te krijgen heeft de minister enkele boeren gevraagd om mee te helpen. Dat zijn natuurlijk boeren die het goed voor elkaar hebben en geen tegenstander zijn van minder vee. Zanders heeft het goed voor elkaar maar dat kan natuurlijk snel veranderen. Lidl kan bij een ander gaan kopen of de minister eist grond onder zijn bedrijf. Voor dat hij het weet is hij zelf een agrarier die niet meekan.

 • Alco

  Landbouw is altijd kringloop.
  Daarbij vraag ik me af hoe zo'n klangbordgroep tot stand komt.
  Ze vragen mij nooit ( meer) .

 • kuiken007

  lees ik dat goed???
  zanders zegt respect hebben voor andere boeren, hij klimt zelf over de rug van deze anderen omhoog met te zeggen dat die het allemaal slecht doen!!!!
  en zijn veganistische vrienden opzetten tegen de veehouderij!!!
  of heb ik dit verkeerd gezien?

 • D. de Jong

  Klank bord groepen zijn bestuurders methodieken die o.a ingezet kunnen worden voor inbedding van al gemaakt beleid. En zo ook de samenstelling .

 • Jan-Zonderland

  Idd @D de Jong. Ik krijg de indruk als ik het bovenstaande verhaal lees, dat deze klankbordgroep bestaat uit mensen die het helemaal met de minister eens zijn en die ook al een aardig eindje op weg zijn om de gedachtengang van de minister vorm te geven. Als haar ideeen dan later uitgerold worden over de hele sector, met alle nadelige gevolgen van dien, dan kan ze zeggen dat het allemaal in overleg en met instemming van de sector gedaan is. Achterkamertjespolitiek.

 • DJ-D

  Als Carola eerst even regelt dat er een miljoen mensen van de antidepressiva afgaan (vooral aanmoedigen om nog minder b12 te eten) en mensen geen terpentine en andere zooi dumpen int riool. Zelf ook biologisch leven en wanneer antibiotica gebruikt moet worden ze het dan apart houden. Dan kun je pas toe naar een kringloop landbouw. Dit is nog geen kringloop bij de consument houdt de cirkel op. Marketingbedrog.

 • Hogman1

  Wat een verhaal weer. Die reststromen van koekjes en andere bakkerijen worden al meer dan 30 jaar verwerkt door die meelboer uit Venray. Dertig jaar land is dat spul gegaan naar de varkenshouderij. En dan komt zo,n gelikt verhaal dat dat opeens helemaal nieuw is ....jammer boter op zijn hoofd van zowel de kipsterprofeet als die meelboer.Ook jammer voor die varkensboer die die 30 jaar lang die koekjesstroom heeft opgevoerd....het is nu namelijk onbetaalbaar.

 • Carola is gewoon de spreekbuis van de Groenlinks en PvdD ambtenaren bij haar op het ministerie.

 • Bolder01

  Als wij wat moeten leren en op steken dan moeten wij ook failiet gaan met een een doorstard

 • kuiken007

  het is wel zo als ruud zanders er bij zit is er wel genoeg subsidie te verdelen anders doet hij niet mee, dus die andere 14 boeren zitten er nu ook goed mee!!

 • Maas1

  Het is zoals Alco zegt landbouw is altijd kringloop.
  Al jaar en dag verwerkt de veehouderij de voedsel reststromen en bij producten uit de voedingsmiddelen industrie e.d, natuurlijk kan het altijd beter maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon.
  Ja insecten kweek maar ja daar heeft PvdD weer moeite mee!
  Of is het zoals farmerbn zegt het hele kringloop verhaal een vooropgezet plan is om minder dieren te krijgen?
  Ik zie hier dus niet roodkapje maar die verrekte wolf!

 • D. de Jong

  Is kringloop saldo verhogend ???
  En so ja hoe ???
  En is dat dan breed toepasbaar????

 • wruiten

  wat een waardeloos artikel

 • peters

  Hallo Ruud, eerst wil ik melden dat ik het knap vind wat je zelf met je bedrijf hebt neergezet. Compliment. Echter ik heb veel moeite met de rest van je verhaal. "Alles kan zo gekopieerd worden" en "iedereen kan zijn eigen afzet regelen etc". Zo eenvoudig is het niet en gezien jouw prestatie heb je wel capaciteiten en weet je dus zelf ook drommels goed dat bovenstaande voor lang niet iedereen haalbaar is. Ik hoop dat je dit ook nadrukkelijk uitdraagt naar de minister. Dus graag geen woorden naar de minister dat alles haalbaar is.
  Graag ook eerst overleg met de rest van de sector voordat je jouw mening uitdraagt als mening van de sector.
  Ps: van die subsidies, klopt dat? En zo ja hoeveel geld heb je dan ontvangen?

 • mts_kuijpers

  Sowieso al €250.000 van provincie Limburg.

 • Attie

  Vind de reacties interessanter dan het verhaal zelf..
  En de andere 14, ook zo wazig?

 • melkveehouder .

  @Attie. En ik vind het interessant om te weten wat het politieke gedachtengoed is van de deelnemers aan de klankbordgroep. De voorselectie van de deelnemers komt veelal voort uit de hoek van de belangenbehartiging/politieke partij. D. De Jong in 14.24 slaat de spijker precies op zijn kop.

  Ik sluit niet uit dat Ruud Zanders juist daarom ook tot de uitverkorenen behoort. Temeer hij, zoals mts kuijpers aangeeft, € 250.000 subsidie van de Provincie Limburg ontvangt. Dan sta je toch ergens in het krijt naar mijn opvatting.

  Wellicht kan Ruud Zanders in een reactie uitleggen waarom hij ‘vierkant achter het beleid van Schouten’ staat in het kader van kringlooplandbouw. Meer specifiek waarom ‘zijn sector’ in de kringloopgedachte dan niet grondgebonden hoeft te zijn, terwijl in de visie van Schouten de melkveehouderij wél die kant op moet.

 • peters

  Een reactie van de heer Zanders zelf wordt inderdaad wel op prijs gesteld

 • peters

  Laatste reactie van mij. Ik had mij niet verdiept in de historie van de heer Zanders. Nu ik internet zo even afstruin weet ik niet of mijn compliment aan de heer Zanders nu wel z'n goed idee was ik dacht dat hij zelf die hele toko had opgebouwd, maar het blijkt toch even anders te zijn. Geloof niet dat hij de juiste persoon is om de minister te adviseren en hier laat ik het bij.

 • melkveehouder .

  @peters. Ook ik had internet afgestruind en deel je mening. Verder zou ik graag lezen van wie Ruud Zanders ‘dat telefoontje’ kreeg.

 • pinkeltje

  Die meneer Zanders is precies het type dat de minister zoekt om haar plannen er door te krijgen. Punt is alleen dat de meeste boeren geen boodschap aan het verhaal hebben en zoals Zanders ook zelf in andere publicaties aangeeft ziet hij als enige weg om de veehouderij te decimeren.

 • j.verstraten1

  Ik vind de titel wel interessant. Mansholt- dat deel ik dus niet met Bennie- wilde behalve nooit meer honger ook dat boeren een modaal inkomen konden behalen en ook eens op vakantie moesten kunnen. Modernisering in zijn ogen dus winwin. Nu piept en kraakt de hele sector en komt niet verder dan dat de prijzen omhoog moeten. Als sicco alleen prijzen had verhoogd hadden wij dan nog steeeds 15 koeien op een grupstal gemolken? Volgens mij is er meer nodig om de fouten in het systeem eruit te halen. En anders maar gewoon doorploeteren totdat het ophoud. Denk in oplossingen ipv problemen

 • Attie

  Ben wel benieuwd wat de, van de (koekjes) markt geduwde varkenshouder nu voert🤔

 • Kelholt

  @j.verstraten1 De grootste fout in het systeem is dat er nu voor iedere boer ook één adviseur/controleur/ambtenaar een inkomen moet halen uit dezelfde opbrengst.

 • Attie

  Precies Kelholt, dat past niet bij lage prijzen, want toegeven lto heeft in het verleden wel gewaarschuwd dat het richting wereldmarkt prijzen ging. Niks erg, als je maar onder randvoorwaarden gewoon kunt boeren ipv bovengemiddelde eisen!

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.