Home

Achtergrond 1 reactie

‘Grote sprong digitalisering binnen 5 jaar’

De Raad voor Dieraangelegenheden brengt risico’s en kansen in kaart van digitalisering veehouderij.

Er is groeiende interesse in digitalisering in de veehouderij, maar de grote sprong moet nog komen. Gé Backus, die meeschreef aan de zienswijze ‘Digitalisering van de veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden, verwacht dat die sprong binnen 5 jaar komt.

Gé Backus schreef mee aan de zienswijze ‘Digitalisering van de veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden - foto: Bert Jansen.
Gé Backus schreef mee aan de zienswijze ‘Digitalisering van de veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden - foto: Bert Jansen.

“Als veehouders concreet kunnen zien wat digitalisering voor hen oplevert, zal de interesse groeien. De baten moeten nu eenmaal groter zijn dan de kosten die digitalisering met zich meebrengt”, aldus Backus.

Backus raadt nu nog enige terughoudendheid aan bij het sturen op gegevens. “Digitalisering is meten, sturen en delen. Meten biedt direct voordelen, evenals het delen van informatie met collega-veehouders.”

“Sturen op data vraagt voorzichtigheid, want dat kan alleen als de technologie 100% klopt. Daarnaast kan het delen van data in de keten alleen als er goede afspraken zijn gemaakt.”

Risico’s van digitalisering

De zienswijze werd woensdag 19 juni gepresenteerd en aangeboden aan Michel Berkelmans van het ministerie van LNV. Berkelmans gaf aan dat digitalisering in de veehouderij ook in de kringlooplandbouw een belangrijke rol kan spelen en dat het veel kansen biedt op het gebied van duurzaamheid.

Onder de aanwezigen waren er naast optimisme over kansen ook vragen over de risico’s die aan digitalisering kleven. Hoe ver kunnen we gaan zonder de integriteit van het dier aan te tasten? Van wie is de data en hoe beschermen we de positie van de boer?

Data van de boer moet van de boer blijven en die data heeft ook een economische waarde

Over het antwoord was iedereen het eens: data die van de boer komt, moet van de boer blijven. Daarnaast heeft data ook een economische waarde, maar onduidelijk is nu nog welke waarde hieraan gehangen moet worden.

Een gebrek aan vertrouwen tussen ketenpartijen, een grote cultuurkloof tussen tech-bedrijven en veehouderij en ontbrekende kennis bij boeren zorgen er momenteel voor dat digitalisering nog geen grote vlucht neemt.

Koeien met sensoren in de halsband - foto: Marcel van der Hoorn.
Koeien met sensoren in de halsband - foto: Marcel van der Hoorn.

Er moet veel gebeuren om de juiste data uit alle informatie te ontsluiten om het toepasbaar te maken, merkte één van de aanwezigen al op.

Desondanks is de algemene tendens dat veel voordelen mogelijk zijn door digitalisering in de veehouderij. Backus: “Als we de risico’s kunnen beperken en de kansen versterken.”

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.
    De enige reden dat men graag een toenemende mate van digitalisering wil is dat men op elk gewenst moment alles wil weten en daarop beleid/ regelgeving kan afstemmen. Weg met die flauwe kul. Laat ze het lekker uitzoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.