Home

Achtergrond 3 reacties

Frankrijk ziet agrarische handel snel slinken

Frankrijk is nog altijd één van de grotere agrarische exporteurs ter wereld, maar die positie lijkt snel ondermijnd te worden.

De Franse agrarische productie stagneert terwijl bij de concurrentie juist sprake is van verdere groei, de invoer van voedingsmiddelen uit het buitenland neemt nog steeds toe en het overschot op de agrarische handelsbalans is dan ook snel aan het slinken. In nog geen zes jaar tijd is dat overschot gehalveerd en als het zo doorgaat dan wordt Frankrijk in 2023 met een tekort geconfronteerd.

Ontwikkeling verontrustend

Die waarschuwing komt van de commissie voor de buitenlandse handel uit de Franse Senaat. “Het overschot dreigt in snel tempo te verdwijnen. De halvering tussen 2011 en 2017 is een historische ontwikkeling die des te meer verontrust omdat het een structureel lijkt te zijn”, zegt senator Laurent Duplomb die het rapport heeft opgesteld. “We kunnen best een beetje meer chauvinisme tonen, want de landbouw vertoont tot nu toe het grootste overschot na de luchtvaartindustrie en cosmetica.” Zijn rapport signaleert dat de daling van het overschot vooral te wijten is aan de snel verslechterende export naar andere Europese landen. Daarnaast is de daling vooral toe te schrijven aan wijn en andere dranken.

De daling is vooral te wijten aan de snel verslechterende export naar andere Europese landen

De productie van rundvee loopt al twintig jaar terug in Frankrijk. - Foto: Henk Riswick
De productie van rundvee loopt al twintig jaar terug in Frankrijk. - Foto: Henk Riswick

Sterke daling

Cijfers van de statistiekdienst Agreste tonen aan wat de senatoren bedoelen. In 2007 had Frankrijk op de handelsbalans voor agrarische producten en voeding een overschot van € 8,87 miljard. Na een slecht verlopen 2009 met slechts € 5 miljard steeg het overschot in de jaren daarna tot een hoogtepunt van € 11,4 miljard in 2012. Sindsdien is een scherp dalende lijn ingezet met zelfs minder dan € 6 miljard in 2016 en ’17 en € 6,7 miljard vorig jaar. Naar specifieke categorieën kijkend is het surplus bij granen gedaald van € 7,6 miljard in 2013 naar ruim € 5,8 miljard vorig jaar, ligt het overschot bij zuivel na een record van € 3,45 miljard in 2014 nu ruim 1 miljard euro lager en is bij vlees en vleesproducten inmiddels sprake van een tekort van € 1,25 miljard. Grote tekorten doen zich ook voor bij groente en fruit; bij fruit vorig jaar zelfs van € 3 miljard wat € 1 miljard slechter is dan zes jaar geleden.

Het landbouwareaal neemt in Frankrijk in snel tempo af

Productiegroei neemt af

Duplomb noemt drie oorzaken voor de verzwakking. In de eerste plaats groeit de agrarische productie in zijn land lang niet meer zo snel als bij buurlanden, met name Duitsland. Ook de senaat hamert daarbij op een bekend aambeeld: de kosten die boeren en tuinders moeten maken, liggen bij de Oosterburen veel lager dan in Frankrijk. Daarbij komt ook nog eens dat het landbouwareaal in Frankrijk in snel tempo afneemt, zoals ook de ‘kadasterdienst’ Safer onlangs weer constateerde. Bij granen neemt bijvoorbeeld de productie, jaarlijkse wisselvalligheden daargelaten, al jaren niet meer toe doordat er geen areaal bijkomt en de opbrengsten niet meer groeien.

Grote landbouwlanden halen in

De productie van rundvee loopt al twintig jaar terug terwijl de melkproductie op dit moment vrijwel net zo hoog is als bij het instellen van de Europese quota in 1984, hoewel dan wel met de helft minder koeien. ‘Wat doen we? Gaan we achterover leunen om alleen maar getuige te zijn dat we worden ingehaald door grote landbouwlanden als Brazilië, China of Rusland. Of gaan we nu eindelijk wat doen om ons landbouw te versterken, snel groeiende markten te veroveren en daarmee boeren en tuinders een eerlijke kans te geven?’, vragen de leden van de Franse Eerste Kamer zich als conclusie af.

Laatste reacties

  • daan1908

    Nog even en we gaan hier dezelfde kant op .

  • deB.

    Dat is al gaande, we leveren minder en minder, voor nog mindere prijzen!!

  • farmerbn

    Voor de handel verontrustend maar voor de boer prima. Ook in Frankrijk heb je steeds meer ecolo's die wensen hebben op het gebied van bemesting en bestrijdingsmiddelen, en dat gaat niet stoppen. Ook hier geldt: Wie melkt er nog koeien in 2030?

Of registreer je om te kunnen reageren.