Home

Achtergrond 1 reactie

Boeren in Eemland boeken succes met weidevogelbeheer

Boeren van het Collectief Eemland (Utr.) nemen samen op zo’n 2.200 hectare maatregelen ten behoeve van weidevogels. Natuurmonumenten juicht over de broedresultaten. Melkveehouder Marcel Vedder heeft een deel van zijn land plasdras gezet en doet mee met een pilot met een vossenraster. “Leuk om te doen, maar op de eerste plaats ben en blijf ik melkveehouder.”

Het broedsucces van de weidevogels in Eemland verrast zelfs Natuurmonumenten die veel grond heeft in het gebied. De boswachter van de natuurorganisatie telde afgelopen voorjaar 500 grutto-broedparen op zo’n 500 hectare grasland. ‘Een monsterachtig groot aantal’, juicht hij op de website van Natuurmonumenten.

Melkveehouder Marcel Vedder (40) uit Bunschoten kan wel lachen om die uitspraak. De definitieve telling is er nog niet, zegt hij. Maar hij weet wel dat de broedresultaten jaar in, jaar uit verbeteren. Hij en zijn collega-boeren werken daar hard aan.

Marcel Vedder: “Natuurmonumenten en boeren hebben een gezamenlijke vijand: predatoren als de vos en de buizerd.” - Foto: Ton Kastermans
Marcel Vedder: “Natuurmonumenten en boeren hebben een gezamenlijke vijand: predatoren als de vos en de buizerd.” - Foto: Ton Kastermans

Negatief in het nieuws

Vedder vindt het trouwens uitstekend dat Natuurmonumenten met dit juichverhaal naar buiten komt. “De landbouw is veel te vaak negatief in het nieuws. Zeker als het gaat om weidevogels. Het lijkt wel alsof onze weilanden helemaal dood zijn. Geen wormen, geen insecten, geen vogels. Iedereen praat elkaar na. Het ligt allemaal veel genuanceerder. Kom maar kijken in Eemland en geniet van de kieviten die door de lucht buitelen.”

Actief weidevogelbeheer

Over zijn eigen grond weet hij de cijfers precies. Vrijwilligers hebben dit jaar 20 nesten geteld; grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten. Vorig jaar waren dat er 25. Hij maakt zich geen zorgen over de afname. “Tientallen melkveehouders zijn hier actief met weidevogelbeheer. Zitten de vogels niet bij mij, dan nestelen ze wel bij mijn buurman. Bij elkaar zijn de leden van Collectief Eemland op 2.200 hectare grasland actief met het beheer. Juist door dat enorme areaal weten steeds meer weidevogels ons gebied te vinden. De vogels die Eemland kennen, komen weer terug. Toegegeven, ik herken de individuen niet, maar de echte vogelaars weten dat ze terugkeren.”

Rekening met vogels houden

Vedder heeft een bedrijf met 75 koeien en 40 stuks jongvee op 43 hectare. 10% van zijn grond valt in de categorie zwaar beheer. Op die kruidenrijke percelen maait hij na 1 juni en zorgt hij ervoor dat een deel in het vroege voorjaar plasdras staat.

Noem mij alsjeblieft geen natuurbeschermer. Ik ben melkveehouder en houd rekening met mijn omgeving

Op de rest van zijn grond beschermt hij, samen met een club vrijwilligers, de legsels. “Kwestie van nesten zoeken, markeren, afzetten en vervolgens er ruim omheen maaien. Ik vind dat allemaal heel normaal. Noem mij alsjeblieft geen natuurbeschermer. Ik ben melkveehouder en houd rekening met mijn omgeving. Weidevogels zijn er dankzij de weilanden, de naam zegt het al. Ik heb dat land en vind het logisch om rekening met vogels te houden. Bij mij mogen ze foerageren en nestelen. Graag zelfs. Maar overdrijf het niet.”

Waterpomp op zonne-energie

Inmiddels staat op zo’n 60 bedrijven achterin het land een waterpomp die draait op zonne-energie. Ook bij Vedder. “Dit is een gezamenlijke actie van ons collectief, samen met de provincie. Een paar weken voordat de vogels bij ons arriveren, verhogen we het waterpeil. De greppel en aan beide kanten een strook van 6 meter breed is dan kleddernat. Geen nieuwe techniek, maar wel in zijn omvang. Nergens in het land heeft zo’n grote groep boeren een plasdrassituatie op zijn bedrijf. Zoiets lukt alleen als je de handen ineen slaat. Zelfs boeren die niet bij ons collectief zijn aangesloten, wilden graag zo’n pomp.”

Proef met vossenraster

Dit jaar doet het collectief van boeren een proef met een vossenraster op 2 bedrijven. Doel is om predatie op de meest vogelrijke percelen te voorkomen.

We hebben een gezamenlijke vijand en die pakken we samen aan

“Niks is erger dan dat de vos onze inspanningen teniet doet. Vogelaars onderzoeken of het raster effect heeft. Ik hoor positieve berichten tot nu toe. Zo’n raster is overigens niet de ultieme oplossing. Beheer door jagers blijft nodig. Wat dat betreft zitten natuurbeschermers en boeren op 1 lijn. We hebben een gezamenlijke vijand en die pakken we samen aan.”

Eén reactie

  • Henk 1

    Mooi realistisch verhaal.
    Zo kan het ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.