Home

Achtergrond

Schuldeisers Van Bakel scoren wel, maar winnen niet bij Hof

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft de curatoren die het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed moesten afhandelen, een tik op de vingers gegeven. Het Hof deelt de twijfel van schuldeisers over de oorzaak van het faillissement.

De uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch over het faillissementsdossier Van Bakel Onroerend Goed, is niet mals. Niet voor de voormalige eigenaar, Willy van Bakel, en ook niet voor de curatoren die het faillissement moesten afhandelen.

De stukken die het Hof heeft kunnen beoordelen, wijzen op financieel wanbeheer bij de onderneming, niet alleen tijdens de economische crisis van 10 jaar geleden, maar ook daarvoor al. En dan is de bestuurder van de onderneming daarvoor aansprakelijk.

Zuivelcrisis

Van Bakel stelt echter dat de economische crisis en de zuivelcrisis zijn bedrijf de das om hebben gedaan. Eerst in de Verenigde Staten waar hij melkveebedrijven bouwde voor emigranten, en vervolgens in Nederland. En die redenering is door de curatoren overgenomen. Terwijl er alle reden was om daarover te twijfelen. Te beginnen met de slechte administratie en jaarstukken die niet bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd. Daarmee is niet voldaan aan de administratieplicht en publicatieplicht die bedrijven hebben. En dat alleen al is voldoende reden om te vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak kan zijn van het faillissement, aldus het Hof.

Lees verder onder de foto‘s.


  • Deze foto is 10 jaar geleden gemaakt. Destijds stonden meerdere melkveebedrijven die met hulp van Van Bakel zijn gebouwd in de Amerikaanse staat Ohio te koop. - Foto's: Martijn ter Horst

    Deze foto is 10 jaar geleden gemaakt. Destijds stonden meerdere melkveebedrijven die met hulp van Van Bakel zijn gebouwd in de Amerikaanse staat Ohio te koop. - Foto's: Martijn ter Horst

  • Tien jaar geleden. Een melkput op een leegstaande boerderij in Ohio.

    Tien jaar geleden. Een melkput op een leegstaande boerderij in Ohio.

  • Een lege stal in Ohio in 2009. De Nederlandse boer die hier aanvankelijk was begonnen met melken is na financiële problemen weer teruggegaan naar Nederland.

    Een lege stal in Ohio in 2009. De Nederlandse boer die hier aanvankelijk was begonnen met melken is na financiële problemen weer teruggegaan naar Nederland.

Volstrekt onvoldoende

De eerste curator, die inmiddels met pensioen is, meende dat dit niet het geval was. Hij accepteerde de door Van Bakel genoemde economische en zuivelcrisis, als reden waarom zijn bedrijf in problemen was gekomen. En dat is in de ogen van het Hof veel te kort door de bocht. Van Bakel had moeten aantonen dat niet zijn slechte bedrijfsvoering de oorzaak was van het faillissement, maar iets anders. Dat de ondernemer wat dat betreft geen enkel verwijt gemaakt kon worden. “Het enkel noemen van een andere oorzaak is volstrekt onvoldoende”, aldus het Hof, dat vervolgens constateert dat ook de rechter-commissaris dit heeft laten passeren.

Verjaring

Al met al is er afgelopen jaren, toen er nog wel geld bij de onderneming zat, mogelijk ten onrechte geen uitgebreider onderzoek door de curatoren gedaan naar eventuele malversaties en ook niet naar het privé-bezitting van de bestuurders van de onderneming. Daarmee is veel tijd verloren gegaan en zijn mogelijke vorderingen op mede-bestuurders wellicht verjaard. De mede-bestuurders zijn de broers van Willy van Bakel, die tot de bv’s in 2009 werden gesplitst, indirect (via Van Bakel Exploitatiemij) betrokken waren bij Van Bakel Onroerend Goed. De laatste onderneming was tot 2009 een dochterbedrijf van Van Bakel Exploitatiemij, net als Vreba Melkvee, het melkveebedrijf van de familie in Vredepeel en het grootste melkveebedrijf van Nederland.

Toch geen gelijk

Maar ondanks de twijfel van het Gerechtshof over de door Van Bakel genoemde reden van het faillissement, krijgen de schuldeisers die sluiting van het faillissementsdossier willen tegenhouden, toch geen gelijk. Dat komt omdat het Hof naar eigen zeggen alleen mag toetsen of er nu werkelijk nog geld bij de onderneming zit, waardoor er genoeg reden zou zijn om het faillissementsdossier niet te sluiten.

Omdat dit onzeker is en de schuldeisers het niet eens kunnen worden met de curator over de wijze waarop dit moet worden uitgezocht, constateert het Hof dat het niet anders kan (om extra kosten te voorkomen) dan opheffing van het faillissement te bekrachtigen. Daarbij speelt volgens het Hof ook een rol dat de schuldeisers niet kunnen rekenen op bereidheid van de curator om actie te ondernemen en dat het Hof de curator daartoe niet kan dwingen.

Verdere juridische stappen

De schuldeisers, die nog enkele miljoenen euro’s te goed hebben van Van Bakel, en hun advocaten gaan de uitspraak bestuderen en bekijken of ze verdere juridische stappen gaan ondernemen. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar de rol van de curatoren, die steken hebben laten vallen bij de afhandeling van dit dossier.

Lees ook: Hof geeft curator Van Bakel tik op vingers

Of registreer je om te kunnen reageren.