Home

Achtergrond 25 reacties

Nieuw mestbeleid blijft moeilijke puzzel

De zoektocht naar een nieuw mestbeleid gaat een nieuwe fase in.

Na een reeks regionale bijeenkomsten waarin boeren en andere geïnteresseerden konden meepraten en meedenken over de herziening van het mestbeleid, werd de reeks bijeenkomsten woensdag afgesloten met een stakeholdersbijeenkomst. Daar konden organisaties hun visie op het nieuwe mestbeleid kenbaar maken.

Te ingewikkeld systeem

“Een simpele oplossing is er niet”, zei directeur-generaal Marjolijn Sonnema van het ministerie van Landbouw over de complexiteit van het vraagstuk dat voorligt. De kaders voor een nieuw mestbeleid zijn strikt: milieudoelen moeten worden gehaald, de regels moeten aan Brusselse voorwaarden voldoen, en het moet werkbaar en controleerbaar zijn voor boeren en overheid.

Directeur-generaal Marjolijn Sonnema, ministerie van Landbouw: “Het beleid van de toekomst moet niet alleen de problemen van vandaag aanpakken, maar ook werken aan een oplossing voor de problemen van morgen.” - Foto: Koos Groenewold
Directeur-generaal Marjolijn Sonnema, ministerie van Landbouw: “Het beleid van de toekomst moet niet alleen de problemen van vandaag aanpakken, maar ook werken aan een oplossing voor de problemen van morgen.” - Foto: Koos Groenewold

Terugkijkend op de bijeenkomsten blijkt een groot aantal punten regelmatig terug te komen op het wensenlijstje. Veel mensen willen naar een systeem waarin de bodem centraal staat, en waarbij het beleid meer gericht is op het halen van doelen, dan dat middelen worden voorgeschreven. Daarnaast is de wens voor een eenvoudiger systeem groot, het huidige is te ingewikkeld geworden.

Minder kunstmest

Uit de inventarisatie blijkt dat velen best minder kunstmest willen gebruiken, maar dat hier dan dierlijke mest voor in de plaats moet komen. Ook moet het stelsel de druk op de mestmarkt verlagen. Hoe dan wel, daar verschillende de meningen over. De één zoekt het in mestverwerking, de ander in minder dieren. Het gebruik van onbewerkte mest lijkt, ondanks alle technieken, een grote voorkeur te hebben.

Keuze voor boeren

LTO en NAJK pleiten bij het nieuwe beleid voor een keuze voor boeren: om te gaan voor een robuust generiek beleid met forfaitaire normen, óf een verfijnd beleid waarbij ondernemers zelf nauwkeuriger moeten bewijzen wat ze doen. Maar waarmee ze ook speelruimte krijgen.

Lees ook: LTO wil generiek en specifiek bij nieuw mestbeleid

Naleving kaderrichtlijn water

Een van de lastige punten lijkt de naleving van de kaderrichtlijn water. Die stelt dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater goed moet zijn. Aan deze richtlijn zijn echter geen vaste normen verbonden door de Europese Commissie. De normen verschillen daardoor tussen waterschappen van 1,3 tot 2,8 mg stikstof per liter, en van 0,09 tot 0,22 mg fosfor per liter water, afhankelijk van de omgeving. In een natuurgebied zijn de normen strikter dan in agrarisch gebied. Deze normen worden nog lang niet overal gehaald. Natuur- en milieuorganisatie SNM vindt dat hier in het beleid nadrukkelijker aandacht voor moet komen. Waterschappen lijken hun blik wat te verbreden. Ze kijken niet alleen naar de waterkwaliteit, maar ook naar het belang van de bodemkwaliteit van de akker. Dit vanwege de flexibiliteit die de bodem moet hebben bij extreme droogte of regen, maar ook vanwege de rol die de bodem speelt bij biodiversiteit.

Nieuwe mestbeleid

Het ministerie gaat alle inbreng bundelen en beoordelen. Landbouwminister Carola Schouten moet in het najaar kiezen hoe de contouren van het nieuwe mestbeleid eruit gaan zien. Geen eenvoudige klus, dat mag duidelijk zijn. “Het beleid van de toekomst moet zich niet alleen richten op het oplossen van de problemen van vandaag, maar ook werken aan een oplossing voor de problemen van morgen”, aldus Sonnema over de herbezinning van het beleid.

Laatste reacties

 • Snel

  Als de metingen door de waterschappen net zo frauduleus zijn als met de ammoniak metingen van de WUR om de boeren steeds maar klem te zetten kunnen we beter eerst openheid van data eisen van de laatst 35 jaar. Misschien hoeft er niets aangescherpt te worden. Tevens ijlt `t mestbeleid van de afgelopen jaren 35 jaar nog na.

 • veldzicht

  En simpele oplossing is er niet? Een simpele oplossing is er wel maar dat moet de politiek niet telkens zijn oren te luisteren leggen bij die schreeuwerige milieupartijen doe maar wat lopen te roepen waar ze geen verstand van hebben.De veestapel moet geminimaliseerd worden,kunstmest is al helemaal uit den boze en als je dan nog een miezerig gewasje krijgt is het aangetast door schimmels,virussen en luizen wat nauwelijks te verkopen is,chemische bestrijdingsmiddelen kan natuurlijk helemaal niet.Het beste is dat de boer het weer voor het zeggen heeft samen met een VERSTANDIGE overheid en al die nutteloze betweters moeten ze eens met hun donder aan het werk zetten die kosten toch alleen maar klauwen geld.

 • farmerbn

  Het kan veel makkelijker maar de wil is er niet. Je zou elk perceel periodiek kunnen bemonsteren en de boer vrijlaten wat en hoeveel hij bemest. Komt dat perceel boven de normen dan minder bemesten. Overschotmest afvoeren.

 • nvanrooij1

  Het is toch raar dat er geen normen zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater . Hoe kun je dan beoordelen dat het goed is. Zijn we dan weer overgeverd aan de willekeur van hobbyisten ( groene milieufreaken). Er moet een eenduidige norm komen.
  Overigens spelen er bij waterkwaliteit meerdere zaken t.w. Achtergrond invloeden en de invloed van de stedelijke omgeving.

 • Attie

  Derogatie monsters zijn bekend, 4 klassen voor fosfaat, hang daar een percentage extra mest aan ipv kunstmest. Hoe zo moeilijk?

 • farmerbn

  Ze hebben ons niet gevraagd Attie om landbouwminister te worden. We zouden het ene probleem na de ander in een maandje oplossen. Maar ja, dat is natuurlijk weer niet de bedoeling.

 • Attie

  Precies farmerbn desnoods met meester Van de Weg erbij 👍

 • deB.


  Hehe, we komen er ook eens achter dat er hele volkstammen tegenwoordig niets meer doen of bijdragen, alleen klimaat gedram en al dat soort gedrocht....dat is hun verdienmodel.... Ook in de sector, hele zwermen van die bet-weters! Hier allemaal bedankt, en nooit meer terug komen. Compleet klaar met die lindelaan dude's

 • Alco

  Ze hebben een heel andere invulling van kringloop dan wij met ons boerenverstand.
  En daar wringt dus de schoen.

 • Bennie Stevelink

  @Attie en @Farmerbn, jullie willen in feite variabele aanwendingsnormen? Maar dat hebben we nu toch ook al met de fosfaat differentiatie die gebaseerd is op periodiek grondonderzoek? Melkveehouders hebben niets aan de extra fosfaatruimte die hier uit voortkomt, ook niet als ze gebruik maken van derogatie, omdat stikstof de beperkende factor is in mestplaatsing.
  Variabele aanwendingsnormen voor stikstof op basis van grondonderzoek is onmogelijk omdat stikstof steeds een moment opname is.
  Het is inderdaad zoals boven het artikel staat een moeilijke puzzel.

 • Attie

  Dat snap ik heel goed Bennie dat stikstof de beperkende factor is, maar als je bv laag fosfaat hebt kun je prima extra mest aanwenden ipv kunstmest.

 • agratax.1

  “Het beleid van de toekomst moet niet alleen de problemen van vandaag aanpakken, maar ook werken aan een oplossing voor de problemen van morgen.” - Als ik dit goed lees weet het ministerie nu reeds wat de problemen van morgen en overmorgen zijn. Nooit geweten dat er in Den Haag kristallen bol hebben en daar me de toekomst kunnen voorspellen. Laat Den Haag eerst maar eens minder problemen op het boerenerf gooien en het grote mondiale probleem Voedselzekerheid oplossen, zodat de honger de wereld uit is en daarmee de volkverhuizing van Zuid naar Noord ten einde is.

 • koestal

  Ze maken er in Den Haag zelf een probleem van,door allerlei regels te bedenken.Zo wordt het steeds ingewikkelder.

 • .....

  Mevrouwtje Sonnema is toch dat ambtenaartje die extra regels bovenop de vereiste Europese regelgeving zet

 • Jan-Zonderland

  Nee Agratax, de voedselzekerheid moet eens een maandje weg, te beginnen in het restaurant van de 2e kamer. Die lui moeten eens even goed aan de geeuwhonger, misschien dat het gezonde verstand dan weer boven komt drijven. Het is toch allemaal zo simpel: bemesten op basis van gewasontrekking met dierlijke of kunstmest naar keuze. 100% goed en waterdicht ? Nee maar dat zal geen enkel systeem ooit zijn. Keep it simple. Geeft de minste kans op fraude.

 • kiepel

  Keep it simple?
  Hier moet je voorzichtig mee zijn. Inkrimping van de veestapel is voor Sonnema het simpelst.
  Ik zie meer in grasland bevorderen. Hiermee onderscheiden wij, koeienboeren, ons.

 • Schaap1975

  Het is veel simpeler te maken. Mest verwerken heeft geen zin, dit brengt alleen maar meer fraude met zich mee. Het probleem zit niet op de derogatie bedrijven. Het zit vooral op bedrijven met veel akkerbouw, groente en/of mais. In deze gebieden zie je ook veel mestverwerking. Het punt is dat de dunne en bewerkte mest hier word uitgereden. De organische stof is eruit en hierdoor is er veel meer uitspoeling. Beloon op basis van organische stof bemesting. Hier ga je het probleem van uitspoeling voorkomen!!

 • Mbmb

  Volgens mij is Sonnema een fanatiek vegetariër; eens kijken wat zij voor ideeën heeft over het mest 'probleem', zal wel minder dieren zijn. Meepraten is leuk, althans wie heeft er eigenlijk meegepraat (ik weet van niets), maar het gaat erom of er ook wat gedaan wordt met je mening. Het ministerie is er goed in om sommigen mee te laten praten, zo onder het mom 'jullie zijn gehoord'en dan precies dat te doen wat ze toch al wilden. Een show dus.

 • Jan-Zonderland

  @Mbmb, dat heet toch "democratie" tegenwoordig ? Het volk aanhoren ( referendum, stemming EU) en vervolgens iets doen waar de meerderheid van de bevolking niet voor is. Geef het volk brood en spelen.......

 • kanaal

  gewoon 2,5 koe per ha, dan kan er veel papier weg en kunnen veel koffiedrinkers iets nuttigs gaan doen.

 • Attie

  Zou best wat N uit kunstmest willen omruilen voor extra mest, het extra fosfaat komt goed van pas en het klimaat zou dankbaar zijn..
  Nu Sonnema nog!!

 • Bennie Stevelink

  @Mbmb en @Jan-Zonderland, jullie willen een dictator? Maar welke zekerheid hebben jullie dat de dictator de beslissingen neemt die jullie wensen?

 • farmerbn

  Je hebt hen niet goed begrepen bennie. Zij zeggen dat de overheid anderen mee laat praten maar toch éénzijdig doordrukken wat de overheid in gedachten heeft.

 • Jan-Zonderland

  Edamkt voor je steun @Farmerbn. Bennie wil wel vaker mensen niet begrijpen die het anders zien dan hijzelf.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn en @Jan-Zonderland, de milieubeweging en dieractivisten zeggen hetzelfde. Dat was mede aanleiding voor de bezetting in Boxtel: er werd niet naar hun geluisterd.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.